• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ETKİ ALANINA TAŞINMASI

Bitki besin elementleri toprağın katı, sıvı, gaz fazlarında bulunur. Toprağın katı fazı bitki besin elementlerinin temel kaynağıdır.Katı fazın inorganik parçacıkları K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, ve Co gibi katyonlar için kaynaklık ederken, organik parçacıkları da başta N olmak üzere P ve S için kaynaklık eder. Toprağın sıvı fazı yani toprak çözeltisinde elementler iyon şeklinde içerir. Burada O2 ve CO2 çözünmüş şekilde bulunur.

 

Toprak boşluklarını dolduran gaz fazı ile atmosfer arasında sürekli bir değişim ve yenileme söz konusudur.Toprak havasında bulunan O2 ve CO2 temelde bitki köklerinin, bakteri, mantar ve canlıların solunum ürünleridir.Toprak çözeltisi basit olarak “içerisinde çözünmüş şekilde madde içen toprak suyu” olarak tanımlanabilir. Bitkiler, toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde bulunan besin elementlerinden göreceli olarak en kolay yararlanılırlar. Bunu toprağın katı fazında adsorbe edilmiş elementler, sonrada katı fazdaki organik ve kimyasal bileşikler şeklinde bulunan elementler izler.

 

Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilmeleri için kök etki alanına taşınmaları gerekir. Bu taşınma olayında toprak çözeltisinin önemi büyüktür. Bitki besin elementleri toprağın katı fazından bitkinin en tepersine ulaşıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçer, bunlar;

  1. Besin elementlerinin toprak katı fazından toprak çözeltisine geçişi,
  2. İyonların toprak çözeltisinin herhangi bir bölümünden kök etki alanına taşınması,
  3. İyonların köke girişi,
  4. İyonların bitki tepesine taşınması.

 

Toprak çözeltisinde bulunan iyonların kök bölgesine taşınmaları iki yolla olur.

 

Bunlar; a) Kitle akımı, b) Difüzyon.

Kitle Akımı

Kitle akımı ile iyonların kök bölgesine taşınmaları, toprakta suyun çeşitli şekillerde hareket etmesiyle gerçekleşir.Suyun hareketi sonucunda, suyun içerisinde bulunan iyonlar taşınırlar. En hızlı kitle akımı yağış ve sulamadan sonra, en yavaş kitle akımı buharlaşma anında görülür. Bitkiler tarafından topraktan su alındıkça kök bölgesine doğru suyun hızı artar.Kitle akımı ile bitkilerin besin elementi alma miktarı, bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Örneğin kitle akımı ile yazlık buğday bitkisinde Ca ve Mg, pancar bitkisinde Ca alımı fazlasıyla karşılanmış ancak her iki bitkide de K alımının karşılanmasında kitle akımının bir etkisi olmamıştır.

 

Difüzyon

Difüzyon genel olarak bir maddenin yoğunluğunun fazla olduğu bir ortamdan düşük olduğu ortama hareketidir. Difüzyon ile bitki kök bölgesine iyon taşınması kitle akımına göre çok azdır. Difüzyon özellikle fosfor ve potasyumun kök yüzeyine taşınmasında ana mekanizmadır. Bitkilerin gereksinim duydukları besin elementlerinin ne kadarının kök ve toprağın kontak değişimi ile ne kadarının da kitle akımı ve difüzyon ile karşılandığı hesap yoluyla belirlenebilmektedir.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 52283

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi

KOBALT-VANADYUM-SİLİSYUM (KVS) Bitkilerin KVS Alımı ve İçerikleri: Kobalt bitkiler tarafından Co2+ iyonu şeklinde, Vanadyum VO2+ ve VO3 iyonu şeklinde, Silisyum Si(OH)3 şeklinde alınır. Bitkilerin KVS içerikleri sırasıyla, Co:40-180 &mu...

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ÜZERİNE ALINMASI Toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde olan ve toprakta adsorbe edilmiş şekilde bulunan bitki besin elementlerinin kök üzerine alınması başlıca iki kurama göre gerçekleşir. Karbonik Asit...

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi

KALSİYUM Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taş...

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi

MOLİBDEN Bitkilerin Molibden Alımı:Molibden bitkiler tarafından molibdat (MoO4) iyonu şeklinde alınır.Asit tepkimeli topraklarda bitkilerin Mo alımı azdır.pH’nın yükselmesiyle alım artar.Fosfor genellikle Mo alımını arttırır. ...

Bitkilerin Azot Alımı

Bitkilerin Azot Alımı

BİTKİLERİN AZOT ALIMI Yaşamsal öneme sahip olan azot, bitkiler tarafından nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) iyonları şeklinde alınır. Genel olarak bitkinin azot gereksinimleri vegatatif gelişme dönemlerinde daha yüksektir. Toprak çözeltisin...

Bitkilerde Çinko Elementinin Önemi

Bitkilerde Çinko Elementinin Önemi

ÇİNKO Bitkilerin Çinko Alımı: Bitkiler çinkoyu genelde Zn2+ iyonu şeklinde alırlar. Toprakta yada besin çözeltilerinde bulunan Zn-kileytler, bitkiler tarafından kileyt şeklinde değil doğrudan Zn şeklinde alınır.Bitki kökleri tarafından...

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi

KÜKÜRT Bitkilerin Kükürt Alımı:Bitkiler gereksinim duydukları kükürdün büyük bir bölümünü kökleri aracılığıyla toprak çözeltisinden SO4 iyonları şeklinde alırlar.Bitkiler azda olsa stomalar aracılığıyla atmosferden kükürtdioksit (SO2) a...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...