• notifications1
  • menü

Bugün : 18 Haziran 2021 Cuma

UYUŞMAZLIK (ÇATIŞMA) YÖNETİMİ

Çatışma:

-Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık,uyuşmazlık,ikircikliktir. Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar verme mekanizmalarında meydana gelen bozulmadır.

-Birbirlerinin amacına ulaşmasına açıkça düşmanlık gösteren ve/veya birbirlerinin amacına ulaşmasına müdahale eden iki taraf arasındaki bir kavga ya da tartışmadır

-Birey ya da grupların içinde ve aralarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters düşme biçiminde ortaya çıkan ve iyi yönetilmediği durumda örgüte ve bireye zararlı olabilen bir etkileşim sürecidir

 

2. ÇATIŞMA YAKLAŞIMLARI

2.1.Klasik-Geleneksel Yaklaşım:Bu yaklaşım çatışmanın yıkıcı olduğu inancındadır.Bunedenle yöneticinin enönemli görevi, örgütü çatışmalardan korumaktır.

 

2.2.Neoklasik-Davranışçı Yaklaşım:Çatışma kaçınılmazdır. Önemli olan çatışmanın ortadan kaldırılmasıdır. Çatışmanın ortadan kaldırılması bireyler arasındaki ayrımların yok edilmesi anlamına gelmektedir.

 

2. 3. Modern-Etkileşimci Yaklaşım:Örgütün sağlığı için çatışma gereklidir. Ancak çatışma çok yüksek ise azaltılması, çok düşük düzeyde ise uyarılması gerekir.

 

4. ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

4. 1. Bireysel Çatışma Ve Yönetimi

Bireyin istenen ya da istenmeyen, birbirine karşıt ya da denk güdülerden birini seçmek durumunda kalm. bireysel çatışma denir. Bireyin yaşamında üç çeşit çatışma görülür.

 

4. 1. 1. Yaklaşma-Yaklaşma

Bireyin iki ya da daha çok güdü arasından birini seçerken yaşadığı karar verme güçlüğüdür.Yaklaşma yaklaşma türünden olan çatışmalarda ilk adım enönemli adımdır.

 

4. 1. 2. Kaçınma-Kaçınma:       Bireyin istemediği iki olumsuz olgu, olay ya da nesneden birini seçmek zorunda kalmasıdır.

 

4. 1. 3. Yaklaşma-Kaçınma:Yaklaşma kaçınma en sık görülen çatışma tipidir. Hem hoşa giden hem gitmeyen olay bir arada yaşanır.

             

Davranış Biçimleri:

 

4.1.5. Yapıcı Tartışma

Kızgınlık ve kırgınlık duygularının ifadesinde ve bir çözüme ulaşmasında yapılması gereken en önemli şey yapıcı tartışmadır. Yapıcı tartışma önemsenen bir kişiye karşı duyulan kızma, kırılma, rahatsız olma gibi duyguları onunla paylaşarak birbirini daha iyi anlama amacıyla kullanılır. Birbirlerine duyduğu kızgınlığı, kırgınlığı ve rahatsızlığı belirtmeyen insanlar genellikle iki nedenden ötürü bunu yapmazlar,

 

Kaybetme Korkusu. Kötü İnsan Olma Korkusu:

 

4.1.6. Uzun Süreli çatışmaların Çözümü

Kaybeden yok yaklaşımında ise iki tarafı da memnun edecek bir çözüm yolu bulunur.

 

Kaybeden yok yöntemi şu basamaklardan oluşmaktadır:

Sorunu Tanımlamak,Olası çözümler üretmek (birçok çözüm yolu ortaya koyun),Çözümleri Değerlendirme, Karar verme,Uygulamaya Konulması,Çözümümün başarısının değerlendirilmesi

 

4.2 Örgütsel Çatışma Ve Yönetimi

           

4.2.1 Örgütsel Çatışmanın Nedenleri

 

İş Bölümü:

Karşılıklı Bağımlılık: Örgütlerde birimlerin üretimi, diğer birimlerin üretimine bağlıdır. Bir birimin çıktısı diğer birimin girdisini oluşturur, bu da çatışmayı doğurur. Bu tür çatışma iyi bir planlama ve bağımlılığın karşılıklı olduğunun açıklanması ile giderilebilir.

 

Uzmanlaşma: Örgütlerde görülen çatışmaların en yaygın olanı uzmanlaşmanın yol açtığı çatışmalardır. Uzmanlık, bürokratik roller çoğu zaman çatışır.

 

Rekabetçi Ödüllendirme Sistemi: Örgütlerde işbirliği yerine rekabetin teşvik edilmesi ve ödüllendirme sistemin buna göre kurulması çatışmayı arttıran unsurlardan biridir.

 

4.2.2 Örgütsel Çatışmanın Yönetilmesi

Çatışmanın yönetilmesi kavramı, anlayış olarak, çağdaş yönetim anlayışının ürünüdür. Çatışmaya bakış açısı yönetim anlayışlarından etkilenir.. Çatışmanın yönetilmesinde değişik yaklaşımlar kullanılabilir. Bunlar:

 

4.3 Diğer Çatışma Türleri

Bireylerle- Grup Arasındaki Çatışma,Örgütler arası Çatışma,Fonksiyonel Çatışmalar(örgütün amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan çatışmalardır. )Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar(Örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen, amaçların gerçekleşmesini desteklemeyen çatışmalardır.)Yatay Çatışma(Bu tür çatışma, bir örgütte aynı kademede bulunanlar arasındaki çatışmadır.)Dikey (Hiyerarşik)

 

Çatışma: (Bu tür çatışma, örgütün değişik yetki kademelerinde bulunanlar arasında çıkan çatışmadır. Ast-üst çatışması )

Emir-Komuta Kurmay Çatışması,Potansiyel(Gizli) Çatışma,Algılanan

 

Çatışma,Hissedilen Çatışma,Açık Çatışma,Planlı Çatışma (Açık)( Bilerek planlanmış ve düzenlenmiş olan çatışmadır. )

 

Kapalı Çatışma: (Tarafların, amaçları derinden izledikleri çatışmalardır.)

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 27711

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

İletişim Teknikleri

İletişim Teknikleri

İLETİŞİM TEKNİKLERİ Miller, iletişimi :”Bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi” olarak tarif ederken, Gode’ ye göre iletişim:”Bir kişinin ya da grubun t...

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

TARIMSAL YAYIMDA HEDEFE YÖNELİK PROGRAMLAMA Planlama; harekete geçmeden önce düşünmeyi içeren bir süreçtir; özünde var olan duruma ilişkin bir eleştiriyi barındırır. Bu çerçevede örgütsel ya da bireysel gelişim, bir duruma ilişkin değer...

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Benzer özelliklere sahip belirli sayıda kişiden oluşan topluluğa grup denir. Tarımsal yayım açısından grup, aynı bölgede ve aynı konularda üretim yapan, benzer problemlere sahip ve yayımcının hedef kitle...

Kırsal Sosyoloji

Kırsal Sosyoloji

KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal alanda yaşayan her insanın geçimini tarımsal faaliyetlerle sağladığı şeklindeki bir yaklaşım çok gerçekçi olmaz. Ancak geçimini tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirle sağlayan kişilerin, yani çiftçilerin ner...

Proje Yönetimi ve Kavramı

Proje Yönetimi ve Kavramı

PROJE YÖNETİMİ / PROJE KAVRAMI Proje, bir yenilik getirmek üzere belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler top...

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Beden Dilinin Önemi

Beden Dilinin Önemi

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İlk İzlenim Önemlidir Beden Dilimiz Topluluğu Etkiler Davranışımız İç Dünyamızı Etkiler BEDEN DİLİNİN UNSURLARI Jestler ve Mimikler, Mekan Kullanımı ve Mesafe, Bedenin Kullanımı, Göz Hareketleri, Akışlar, B...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (15.936)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021