• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Nisan 2021 Çarşamba

UYUŞMAZLIK (ÇATIŞMA) YÖNETİMİ

Çatışma:

-Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık,uyuşmazlık,ikircikliktir. Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar verme mekanizmalarında meydana gelen bozulmadır.

-Birbirlerinin amacına ulaşmasına açıkça düşmanlık gösteren ve/veya birbirlerinin amacına ulaşmasına müdahale eden iki taraf arasındaki bir kavga ya da tartışmadır

-Birey ya da grupların içinde ve aralarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters düşme biçiminde ortaya çıkan ve iyi yönetilmediği durumda örgüte ve bireye zararlı olabilen bir etkileşim sürecidir

 

2. ÇATIŞMA YAKLAŞIMLARI

2.1.Klasik-Geleneksel Yaklaşım:Bu yaklaşım çatışmanın yıkıcı olduğu inancındadır.Bunedenle yöneticinin enönemli görevi, örgütü çatışmalardan korumaktır.

 

2.2.Neoklasik-Davranışçı Yaklaşım:Çatışma kaçınılmazdır. Önemli olan çatışmanın ortadan kaldırılmasıdır. Çatışmanın ortadan kaldırılması bireyler arasındaki ayrımların yok edilmesi anlamına gelmektedir.

 

2. 3. Modern-Etkileşimci Yaklaşım:Örgütün sağlığı için çatışma gereklidir. Ancak çatışma çok yüksek ise azaltılması, çok düşük düzeyde ise uyarılması gerekir.

 

4. ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

4. 1. Bireysel Çatışma Ve Yönetimi

Bireyin istenen ya da istenmeyen, birbirine karşıt ya da denk güdülerden birini seçmek durumunda kalm. bireysel çatışma denir. Bireyin yaşamında üç çeşit çatışma görülür.

 

4. 1. 1. Yaklaşma-Yaklaşma

Bireyin iki ya da daha çok güdü arasından birini seçerken yaşadığı karar verme güçlüğüdür.Yaklaşma yaklaşma türünden olan çatışmalarda ilk adım enönemli adımdır.

 

4. 1. 2. Kaçınma-Kaçınma:       Bireyin istemediği iki olumsuz olgu, olay ya da nesneden birini seçmek zorunda kalmasıdır.

 

4. 1. 3. Yaklaşma-Kaçınma:Yaklaşma kaçınma en sık görülen çatışma tipidir. Hem hoşa giden hem gitmeyen olay bir arada yaşanır.

             

Davranış Biçimleri:

 

4.1.5. Yapıcı Tartışma

Kızgınlık ve kırgınlık duygularının ifadesinde ve bir çözüme ulaşmasında yapılması gereken en önemli şey yapıcı tartışmadır. Yapıcı tartışma önemsenen bir kişiye karşı duyulan kızma, kırılma, rahatsız olma gibi duyguları onunla paylaşarak birbirini daha iyi anlama amacıyla kullanılır. Birbirlerine duyduğu kızgınlığı, kırgınlığı ve rahatsızlığı belirtmeyen insanlar genellikle iki nedenden ötürü bunu yapmazlar,

 

Kaybetme Korkusu. Kötü İnsan Olma Korkusu:

 

4.1.6. Uzun Süreli çatışmaların Çözümü

Kaybeden yok yaklaşımında ise iki tarafı da memnun edecek bir çözüm yolu bulunur.

 

Kaybeden yok yöntemi şu basamaklardan oluşmaktadır:

Sorunu Tanımlamak,Olası çözümler üretmek (birçok çözüm yolu ortaya koyun),Çözümleri Değerlendirme, Karar verme,Uygulamaya Konulması,Çözümümün başarısının değerlendirilmesi

 

4.2 Örgütsel Çatışma Ve Yönetimi

           

4.2.1 Örgütsel Çatışmanın Nedenleri

 

İş Bölümü:

Karşılıklı Bağımlılık: Örgütlerde birimlerin üretimi, diğer birimlerin üretimine bağlıdır. Bir birimin çıktısı diğer birimin girdisini oluşturur, bu da çatışmayı doğurur. Bu tür çatışma iyi bir planlama ve bağımlılığın karşılıklı olduğunun açıklanması ile giderilebilir.

 

Uzmanlaşma: Örgütlerde görülen çatışmaların en yaygın olanı uzmanlaşmanın yol açtığı çatışmalardır. Uzmanlık, bürokratik roller çoğu zaman çatışır.

 

Rekabetçi Ödüllendirme Sistemi: Örgütlerde işbirliği yerine rekabetin teşvik edilmesi ve ödüllendirme sistemin buna göre kurulması çatışmayı arttıran unsurlardan biridir.

 

4.2.2 Örgütsel Çatışmanın Yönetilmesi

Çatışmanın yönetilmesi kavramı, anlayış olarak, çağdaş yönetim anlayışının ürünüdür. Çatışmaya bakış açısı yönetim anlayışlarından etkilenir.. Çatışmanın yönetilmesinde değişik yaklaşımlar kullanılabilir. Bunlar:

 

4.3 Diğer Çatışma Türleri

Bireylerle- Grup Arasındaki Çatışma,Örgütler arası Çatışma,Fonksiyonel Çatışmalar(örgütün amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan çatışmalardır. )Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar(Örgütün amaçlarına ulaşmasını engelleyen, amaçların gerçekleşmesini desteklemeyen çatışmalardır.)Yatay Çatışma(Bu tür çatışma, bir örgütte aynı kademede bulunanlar arasındaki çatışmadır.)Dikey (Hiyerarşik)

 

Çatışma: (Bu tür çatışma, örgütün değişik yetki kademelerinde bulunanlar arasında çıkan çatışmadır. Ast-üst çatışması )

Emir-Komuta Kurmay Çatışması,Potansiyel(Gizli) Çatışma,Algılanan

 

Çatışma,Hissedilen Çatışma,Açık Çatışma,Planlı Çatışma (Açık)( Bilerek planlanmış ve düzenlenmiş olan çatışmadır. )

 

Kapalı Çatışma: (Tarafların, amaçları derinden izledikleri çatışmalardır.)

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 67785

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Stres Kavramı

Stres Kavramı

5. STRES KAVRAMI - Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. -Jessie Barnard stresi yararlı stres (eustress) ve zararlı stres (distress) olarak ikiye ayırmıştır. Bunlardan ...

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

BİREYSEL YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Bireysel yayım: doğrudan doğruya bireye veya ailesine yönelik olarak yapılan yayım faaliyetleridir. AvantajlarıYayım mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir,Yayımcının, çiftçinin durumuna ...

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

YÖNETMELİK Cezalar Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir. * Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesi...

İletişim Teknikleri

İletişim Teknikleri

İLETİŞİM TEKNİKLERİ Miller, iletişimi :”Bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi” olarak tarif ederken, Gode’ ye göre iletişim:”Bir kişinin ya da grubun t...

Kırsal Sosyoloji

Kırsal Sosyoloji

KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal alanda yaşayan her insanın geçimini tarımsal faaliyetlerle sağladığı şeklindeki bir yaklaşım çok gerçekçi olmaz. Ancak geçimini tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirle sağlayan kişilerin, yani çiftçilerin ner...

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Soru Ve Cevaplar 24.10.2010 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı - İndir - 10.04.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görünt...

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

TARIMSAL YAYIMDA HEDEFE YÖNELİK PROGRAMLAMA Planlama; harekete geçmeden önce düşünmeyi içeren bir süreçtir; özünde var olan duruma ilişkin bir eleştiriyi barındırır. Bu çerçevede örgütsel ya da bireysel gelişim, bir duruma ilişkin değer...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.768)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...