• notifications1
 • menü

Bugün : 17 Mayıs 2021 Pazartesi

TARIMSAL DANIŞMANLIKTA SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLERİNE AİT MEVCUT DURUM ANALİZİ

Tarımsal yayım süreci, birbirini takip eden aşağıdaki aşamalardan oluşur.

 1. Durum Analizi,
 2. Yayım Programlarının Hazırlanması,
 3. Uygulama ,
 4. İzleme ve Değerlendirme

 

TARIMSAL YAYIMDA DURUM ANALİZİ

Durum analizi;Problemlerin belirlenmesi,Yayım amaçlarının ortaya konması,Yayım mesajlarının içeriklerinin belirlenmesi,Uygun yayım metotlarının seçilmesi Durum analizi hedef kitlenin mevcut durumunun ve problemlerinin araştırılması ile başlamalıdır.

 

Durum Analizinden Beklenen Sonuçların Belirlenmesi:

Bu aşamaya gelindiğinde aşağıdaki soruların cevabı net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Durum analizi sonucu hangi ifadelere ulaşılacak? bizi hangi somut davranışlara yönlendirecektir?

 

Durum Analiz Planlarının Hazırlanması

1*Ön Hazırlık,2*Durum Analizinden Beklenen Sonuçların Belirlenmesi,3*Toplanacak Verilerin Sınırlanması,4*Bilgi Toplama Yöntemlerinin Sınırlanması,5*Bilgi Toplanacak Hedef Kitlenin Sınırlanması,6.*Bilgi toplanacak yerlerin belirlenmesi,7*Gerekli personel ve kaynağın belirlenmesi,8*Durum analizinin aşamalarının belirlenmesi,9*Durum analizi için bir zaman planının hazırlanması

 

 

Durum Analiz Planlarının Yapılandırılması

 1. *Çalışma Bölgesindeki Yaşam Koşullarının Belirlenmesi:
 2. *Geleneklerin Ve Bölgedeki Sosyal Sistemin İç Dinamiklerinin Belirlenmesi
 3. *Birlikte Çalışma Ve Katılımcılık Eğilimlerinin Belirlenmesi
 4. *Tarımsal Yayımı Tamamlayıcı Hizmetlerin Yeterliliği

 

Durum Analizinde Bilgi Toplama Yolları

İkincil Kaynaklar: Çalışma yapılacak bölgeye ilişkin mevcut kaynakların kullanılarak gereksinim duyulan bilgilere ulaşılması en ucuz ve kısa yoldur. Örneğin istatistikler, meteorolojik kayıtlar vb. bu tip verilerin kullanılmasında bilgilerin güvenilirliği en önemli sorundur

 

Anket:Bir anket çalışması temel olarak üç aşamadan oluşur.

 

*Anket Sorularının Hazırlanması,Uygulama,Verilerin Analizi

 

Monografi Türleri:

Genel Monografi: Genel monografiler, köyü bir bütün olarak ele alan ve köyü genel açıdan inceler

 

Aile Monografisi: Aile monografileri, araştırma konusuna göre seçilecek kriterler bakımından ana kitleyi temsil yeteneğine sahip ailelere uygulanan, sosyal yapı ve değişmenin tüm unsurları ile ilgili, ayrıntılı veri elde etmeye imkân veren çalışmalardır.

 

Özel Amaçlı Monografiler: Özel amaçlı monografiler, sosyal yapının yalnızca bir yönünü çok ayrıntılı bir biçimde inceleme amacına yönelik monografilerdir

 

Tarımsal Yayım Açısından Durum Analizi Yapılması Gereken Alanlar

* Çalışma Alanına İlişkin Veriler,* Toplumsal Yapının Dinamikleri,* Yayım Organizasyonu,* Tamamlayıcı Hizmet Ve Kurumlar

 

SONUÇ

Sonuç olarak durum analizinin, tarımsal yayım sürecinin ilk aşaması ve başarılı bir yayım çalışmasının da ön koşulu olduğu unutulmamalıdır. Durum analizi çalışması tamamlandıktan sonra elde edilen veriler doğrultusunda sırası ile sorun analizi (Hedefe Yönelik Problem Analizi) ve strateji analizi çalışmaları yapılarak programlamaya ve devamında uygulama aşamasına geçilir.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 56619

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Stres Kavramı

Stres Kavramı

5. STRES KAVRAMI - Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. -Jessie Barnard stresi yararlı stres (eustress) ve zararlı stres (distress) olarak ikiye ayırmıştır. Bunlardan ...

Uyuşmazlık Çatışma Yönetimi

Uyuşmazlık Çatışma Yönetimi

UYUŞMAZLIK (ÇATIŞMA) YÖNETİMİ Çatışma: -Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık,uyuşmazlık,ikircikliktir. Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaş...

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal k...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(göz...

Motivasyon Teknikleri

Motivasyon Teknikleri

MOTİVASYON TEKNİKLERİ *Davranışları inceleyen bir bilim dalı olan psikolojide, bir hedefe yönelik davranışların başlaması ve devam etmesi güdü (motivasyon) kavramı ile açıklanmakta ve bu tür davranışlar güdüsel davranışlar olarak adland...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.860)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...