• notifications1
 • menü

Bugün : 22 Nisan 2021 Perşembe

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme)

Topraksız yetiştiricilik, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin karşılanması esasına dayanır. Topraksız tarımda bitki besleme geleneksel yapılan yetiştiricilikteki bitki beslemeden daha farklıdır. Bu farkın nedenleri şunlardır:

 1. 1.Topraksız tarımda bitki başına kullanılan ortam hacmi çok azdır.
 2. 2.Toprakta kil minerallerinin katyon değişim kapasitesi nedeniyle besin elementleri tutulabilir. Topraksız ortamların ise genelde katyon değişim kapasitesi düşüktür.
 3. 3.Toprakta yapılan yetiştiricilikte genelde mikroelement gübrelemesi yapılmaz. Topraksız tarımda bitki gelişimi için gerekli tüm elementlerin yetiştirme ortamına ilave edilmesi gerekmektedir.
 4. 4.Toprakta bitki kökleri geniş bir alana yayılmakla birlikte kök bölgesinde yarayışlı element miktarı topraksız ortamlardaki kadar yüksek değildir.
 5. 5.Topraksız tarımda kaliteli gübrelerin kullanılması gerekir.
 6. 6.Topraksız tarımda bitkilerin gübrelemeye tepkileri çok hızlıdır. Doğru veya hatalı uygulamaların sonuçları hızlı bir şekilde ortaya çıkar.
 7. 7.Topraksız tarımda kök bölgesinin kontrolü mümkündür.
 8. 8.Topraksız tarımda bitki beslemenin doğru bir şekilde yönetimi bilgi ve tecrübe gerektirir.

 

Bitki Gelişimi İçin Mutlak Gerekli Besin Elementleri

Bitkiler 16 elemente gereksinim duymaktadır. Bunlardan bitki dokularında fazla miktarda bulunanlara makroelement, az miktarda bulunanlara mikroelement denir. 

 • Makroelementler: Karbon (C), Hidrojen (H), Oksijen (O), Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S)
 • Mikroelementler: Klor (Cl), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn), Bor (B)

 

Makroelementler

Makro besin elementlerinden C, H, O; CO2 ve H2O’dan sağlandığı için topraksız yetiştiricilikte besin çözeltisi hazırlanmasında dikkate alınmamaktadır. Diğerleri (N, P, K, Ca, Mg, S) kök ortamına gereken miktarlarda ilave edilmelidir. Besin çözeltisine ilave edilmesi gereken makroelementler ve iyon formları aşağıdadır.   

 

  Besin Solüsyonunda Kullanılan Makro Elementler ve Yaygın Kaynakları

Makro

Element

Simgesi

Atom

Ağırlığı

İyonik

Formu

Kimyasal Kaynağı

Makro Element

İçeriği (%)

Azot

N

14

NO3-

Amonyumnitrat

NH4NO3

N: 16

 

 

 

 

Kalsiyumnitrat

Ca(NO3)2

N: 15, CaO: 19

 

 

 

 

Nitrikasit

HNO3

N: 20, 21

 

 

 

 

Potasyumnitrat

KNO3

N: 13, K2O: 46

 

 

 

NH4+

Amonyumnitrat

NH4NO3

N: 33

 

 

 

 

Amonyumfosfat (mono)

NH4H2PO4

N: 11, P2O5: 21

 

 

 

 

Amonyumfosfat (di)

(NH4)2HPO4

N: 18, P2O5: 46

 

 

 

 

Amonyumsülfat

(NH4)2SO4

N: 21, S: 24

Fosfor

P

31

PO4-3

Amonyumfosfat (mono)

NH4H2PO4

P2O5: 27, N:12

 

 

 

 

Amonyumfosfat (di)

(NH4)2HPO4

P2O5: 22, N:20

 

 

 

 

Potasyumfosfat (mono)

KH2PO4

P2O5: 52, K2O: 34

 

 

 

 

Potasyumfosfat (di)

K2HPO4

P2O5: 18, K20:22

 

 

 

 

Fosforikasit

H3PO4

P2O5: 85

Potasyum

K

39

K+

Potasyumklorür

KCl

K20: 60

 

 

 

 

Potasyumnitrat

KNO3

K20: 36, N: 13

 

 

 

 

Potasyumfosfat (mono)

KH2PO4

K20: 30, P2O5: 23

 

 

 

 

Potasyumfosfat (di)

K2HPO4

K20: 22, P2O5: 18

 

 

 

 

Potasyumsülfat

K2SO4

K20: 50, S: 18

Kalsiyum

Ca

40

Ca+2

Kalsiyumklorür

CaCl2

CaO: 36

 

 

 

 

Kalsiyumnitrat

Ca(NO3)2

CaO: 19, N: 15

 

 

 

 

Kalsiyumsülfat

CaSO4

CaO: 29, S: 23

Magnezyum

Mg

24

Mg+2

Magnezyumsülfat

MgSO4.7H2O

MgO: 16.5, S: 13

Kükürt

S

32

SO4-2

Amonyumsülfat

(NH4)2SO4

N: 21, S: 24

 

 

 

 

Potasyumsülfat

K2SO4

K20: 50, S: 18

 

 

 

 

Kalsiyumsülfat

CaSO4

CaO: 29, S: 23

 

 

 

 

Magnezyumsülfat

MgSO4.7H2O

MgO: 16.5, S: 13

 

 

BESİN ÇÖZELTİSİ

Gerek katı ve gerekse sıvı kültür ortamlarında bitkilerin topraktan sağladıkları besinleri sağlayamazlar. Topraksız kültürdeki en önemli konulardan birisi bitkilerin sürekli ve yeterli besin ile beslenmeleridir. Bu ise kaliteli bir suda, değişik gübrelerin çözülerek besin solüsyonlarına dönüştürülmeleri ve bitkilere verilmesi ile gerçekleştirilir. Besin solüsyonlarında gübre olarak Sevgican (1999) tarafından önerilen aşağıdaki makro ve mikro elementlerin kullanılması gereklidir. Besin solüsyonları hazırlanırken pH ve Ec değerlerinin ayarlanması unutulmamalıdır.

 

Makro Besin Elementlerinin Besin Eriyiğindeki Optimum ve Sınır Konsantrasyonları (mg/l)

N

P

K

Ca

Mg

S

300

80

250

400

75

400

150-1000

50-100

100-400

300-500

50-100

200-1000

 

Besin Solüsyonunda Kullanılan Mikro Elementler ve Yaygın Kaynakları

Mikro

Element

Simgesi

Atom

Ağırlığı

İyonik

Formu

Kimyasal Kaynağı

Mikro Element

İçeriği (%)

Bor

B

11

BO3-3

Borikasit

H3BO3

B: 16

Klor

Cl

35

Cl-

Potasyumklorür

KCl

Cl: 40

Bakır

Cu

64

Cu+2

Bakırsülfat

CuSO4.5H2O

Cu: 25

Demir

Fe

56

Fe+2, Fe+3

DemirŞelat fe EDTA

[CH2.N(CH2COO)2]2 FeNa+

Fe: 6-12

Mangan

Mn

55

Mn+2

Mangansülfat

MnSO4.H2O

Mn: 23

Molibden

Mo

96

MoO

Amonyummolibdat

(NH4)6Mo7O23.4H2O

Mo: 8

Çinko

Zn

65

Zn+2

Çinkosülfat

ZnSO4.7H2O

Zn: 22

 

Makro Besin Elementlerinin Besin Eriyiğindeki Optimum ve Sınır Konsantrasyonları (mg/l)

B

Cl

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

1.0

5.0

0.5

5.0

2.0

0.0

0.5

0.5-5.0

değişik

0.1-0.5

2-10

0.5-5.0

0.001-0.002

0.5-1.0

 

Bitki Beslemede Rol Alan Maro Ve Mikro Elementler

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Ali

(5 ay önce )

saygılarımla hocam
yetıstırdıgımız bıtkıye saglık alanında faydalı olacak farklı nır su kulturu uygulansa basarı oranı sızce nasıl olur
örnek : marul bıtkısının normal su kulturunden aldıgı vıtamın ve mıneralden harıc D vıtamını yuklemek ıstesek mumkunmu ?

Dino2222

(4 ay önce )

Topraksız tarımda bitki beslemede karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ?

Güvenlik Kodu : 97037

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Her canlının büyümesi için gerekli minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerin çeşidi ve miktarı her canlıya göre değişir. Bunun yanı sıra var olan çevre koşulları da bu gelişime etki eder. Bu kural haliyle bitkilerde de geçerlidir. Bu ...

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme)

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme)

Topraksız Tarımda Bitki Besleme (Gübreleme) Topraksız yetiştiricilik, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin karşılanması esasına dayanır. Topraksız tarımda bitki besleme geleneksel yapılan yetiştiricilikteki bitki beslemeden daha...

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması Serada ticari anlamda bitki yetiştiriciliğinde substrat kültürü daha fazla kullanılmaktadır. Özellikle meyvesi yenen sebze türlerinin (domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun vb) ve kesme çiçek...

Topraksız Tarımda Organik Gübre Kullanımı

Topraksız Tarımda Organik Gübre Kullanımı

Topraksız Tarımda Organik Gübre Kullanımı Yavaş Yarayışlı Gübrelerin Kullanımı Besin çözeltisi uygulamasına alternatif olarak yavaş yarayışlı hale geçen gübrelerin (slow release fertilizers) kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu duru...

Topraksız Tarımda Sulama Sisteminin Ana Unsurları

Topraksız Tarımda Sulama Sisteminin Ana Unsurları

Sulama Sisteminin Ana Unsurları 1.Su Kaynağı ve/veya Su Tankı: Su tankı bitkilerin en az bir günlük gereksinimini karşılayabilecek kapasitede olmalıdır. 2.Filtreler: Sistemde olası tıkanmaları engelleyecek filtrelerin kullanılması ç...

Substrat Kültüründe Bitki Besleme Besin Çözeltisi Uygulaması

Substrat Kültüründe Bitki Besleme Besin Çözeltisi Uygulaması

SUBSTRAT KÜLTÜRÜNDE BİTKİ BESLEME BESİN ÇÖZELTİSİ UYGULAMASI Açık ve Kapalı Sistemler Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin ihtiyaçları, genellikle damla sulama sistemi ile verilen besin çözeltisinden karşılanmaktadır. Besin çözel...

Topraksız Tarımda Dikey Torbalarda Yetiştiricilik

Topraksız Tarımda Dikey Torbalarda Yetiştiricilik

SUBSTRAT KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Dikey Torbalarda Yetiştiricilik Birim alandaki bitki sayısını artırma amacıyla geliştirilen bu yöntemde bitkiler, belli mesafelerle asılmış olan polietilen torbalarda yetiştirilmektedir. Salata-marul ve çil...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.770)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...