• notifications1
  • menü

Bugün : 10 Nisan 2021 Cumartesi

Bitki kısımları Açıklamalar
Türkçe İngilizce Latince
Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler (Mantarlar hariç)
Arillus Aril Arillus Bitkinin arillus kısmının kullanımını ifade eder. Arillus, bazı tohumların üzerinde oluşan etli zar kısmıdır.
Bitkinin bütün kısımları All parts  --- Bitkinin bütün kısımlarının, ayrı ayrı veya birlikte kullanımını ifade eder. Örneğin, bitkinin bütün kısımlarının pozitif olarak değerlendirilmesi, kök, yaprak, çiçek, meyve, tohum vd. kısımların ayrı ayrı veya birlikte pozitif olarak değerlendirileceği anlamına gelir.  
Bazı İngilizce kaynaklarda  ‘whole plant’ terimi de bitkinin bütün kısımlarını ifade edebilmektedir.
Çiçek Flower Flos, flores Bitkinin, çiçeklerinin kullanımını ifade eder. 
Çiçek durumu Flower had, flowering stem Inflorescentia, inflorescence Bitkinin çiçek durumlarının kullanımını ifade eder. Çiçek durumu, bir çiçek sapı üzerinde bir araya gelmiş çiçek grubunu tanımlamaktadır. 
Çiçek tomurcuğu Flower bud Flos Bitkinin çiçek tomurcuklarının kullanımını ifade eder. Çiçek tomurcuğu, çiçeğin taç yapraklarının çiçeğin diğer kısımlarını örtmüş halini tanımlamaktadır.
Eugenia caryophyllata (karanfil) bitkisinin çiçek tomurcuğunu tanımlamak için Latince ‘flos caryophylli ve caryophyllus’ terimleri de kullanılmaktadır.
Dal Branch --- Bitkinin dallarının kullanımını ifade eder. Dal, bilhassa odunsu bitkilerin ana gövdesinden değişik şekillerde çıkan kısımlarını tanımlamaktadır.
Gövde Trunk (Ağaç için) Truncus (Ağaç için) Bitkinin gövde kısmının kullanımını ifade eder. Gövde, bitkinin toprak üstünde yükselen yan dal, yaprak ve çiçekleri taşıyan ve bunlara mekanik olarak destek sağlayan kısmıdır. Genellikle, ağaç, çalı vb. bitkilerde odunsu, diğerlerinde otsudur. 
İngilizcedeki ‘stem’ terimi, Türkçede hem ‘sap’ hem de ‘gövde’ anlamında kullanılmaktadır. Otsu bitkilerin gövdelerine genellikle ‘sap’ denilmektedir.
Değerlendirmelerde aşağıdaki istisnai durumlar da dikkate alınmalıdır:
Stem Caulis » Opuntia ficus indica (dikenli incir) bitkisinde olduğu gibi değişik gövde yapıları da bulunmaktadır. Bu gövde yapısına, İngilizcede ‘stem’ ve Latincede ‘caulis’ denilmektedir.
» Ananas comosus (ananas) gibi bazı bitkilerin gövdeye benzeyen kısımlarına da Türkçede ‘sap’ ve İngilizcede ‘stem’ denilmektedir.
Kabuk  Bark, stem bark Cortex Genellikle odunsu bitkilerin gövde ve dal kısımlarından ayrılan kabukların kullanımını ifade eder. ‘Gövde kabuğu (stem bark)’ şeklinde de ifade edilebilmektedir.
Kök Root Radix Bitkinin köklerinin kullanımını ifade eder. 
Bazı bitkilerde kullanılan kısım ‘rizom’ olmasına rağmen ‘kök’ olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin; Zingiber officinale bitkisinin kullanılan kısmı ‘rizom’ olmasına rağmen, İngilizcede ‘ginger root’ olarak ve Türkçeye çevrildiğinde ise ‘zencefil kökü’ olarak ifade edilebilmektedir. Bu tür durumlar bitki listesinde belirtilmiştir.
Kök kabuğu Root bark Cortex radicis Bitki köklerinin kabuklarının kullanımını ifade eder. 
Meyve Fruit  Fructus Bitkinin meyvelerinin kullanımını ifade eder. Bitki listesinde özel bir açıklamaya yer verilmediği sürece, olgunlaşmış meyve kastedilmektedir. Meyvenin pozitif olarak değerlendirilmesi, meyve kabuğunun veya meyvenin içinde bulunan tohumun sadece tek başına kullanımının da pozitif olduğu anlamına gelmez. Etli meyveler için, meyve pozitif olarak değerlendirilmişse meyve püresi de pozitif olarak kabul edilir. Meyve püresi, taze etli meyvelerin yenilebilen kısımlarının mekanik yolla ufaltılması ile elde edilen ezme şeklindeki ürünü ifade etmektedir.
Değişik meyve tiplerine farklı isimler (Türkçe, İngilizce ve Latince) verilmektedir. Örneğin, Cupressus sempervirens (servi), Juniperus communis (adi ardıç) ve Juniperus sabina (kara ardıç) türlerinin meyvelerine ‘kozalak, dişi kozalak’ (İngilizcede ‘cone, female cone’); bazı Juniperus türlerinin meyvelerine ‘üzümsü meyve’ (İngilizcede ‘berry, cone berry’); Crataegus türlerinin meyvelerine ‘yalancı meyve’ (Latincede ‘pseudo-fructus’); Vaccinium türlerinin meyvelerine ‘üzümsü meyve’ (İngilizcede ‘berry’)   gibi isimler verilebilmektedir.
Bazı bitkilerde kullanılan kısım ‘meyve’ olmasına rağmen ‘tohum’ olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin; Coriandrum sativum ve Pimpinella anisum bitkilerinin kullanılan kısmı meyve olmasına rağmen, İngilizcede sırasıyla ‘coriander seed’ ve ‘aniseed’ olarak, Türkçeye çevrildiğinde ise sırasıyla ‘kişniş tohumu’ ve ‘anason tohumu’ olarak ifade edilebilmektedir. Bu tür durumlar bitki listesinde belirtilmiştir.
Meyvelerden ekstre elde edilirken bazen meyvenin tamamı kullanılabilmektedir. Bu tür durumlarda, bitkinin kullanılan kısmı İngilizcede ‘whole fruit’ ve bu ifade Türkçeye çevrildiğinde “bütün meyve” olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin, Citrus türlerinin meyveleri bazen bu şekilde belirtilmektedir.
Meyve kabuğu Peel, pericarp  Pericarpium Bitkinin meyve kabuğu (perikarp) kısımlarının kullanımını ifade eder. 
Juglans regia (ceviz) gibi bitkiler için ‘meyve kabuğu’ olarak, meyvenin en dış kısmında bulunan yeşil renkteki kabuk kastedilmektedir. İngilizce ‘hull’ terimi bu kısmı ifade etmektedir.
Hull --- Bazı bitkiler için kullanılan ‘meyve kabuğu’ terimi, ‘perikarp’ terimine karşılık gelmemektedir. Bu tür meyve kabukları için İngilizcede farklı terimler kullanılmaktadır. Örneğin, Vitis vinifera’nın (üzüm) meyve kabuğu kısmı İngilizcede ‘grape skin’ olarak ifade edilmektedir.
Meyve sapı Stalk Pedunculus Bitkinin meyve sapı kısımlarının kullanımını ifade eder. 
Mısır püskülü Corn silk Stylus maydis Zea mays (mısır) meyvesinin ucundaki püsküllerinin (stilus kalıntıları) kullanımını ifade eder.  
Odun Wood Lignum Ağaç gövdelerinin veya dallarının iç kısmında bulunan odun tabakasının kullanımını ifade eder. 
Pulpa  Fruit pulp Pulpa Bitkinin meyvesinin etli mezokarp (meyve orta tabakası) kısmının kullanımını ifade eder. 
Rizom Rhizome Rhizoma Bitkinin rizomlarının kullanımını ifade eder. Rizom, toprak altında dik ya da yatay olarak uzanan, kalın, silindirik, etli bir toprakaltı gövdesidir; ‘köksap’ olarak da bilinir; altından çok sayıda ek kök çıkar.
Bazı bitkilerde kullanılan kısım ‘rizom’ olmasına rağmen ‘kök’ olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin; Zingiber officinale bitkisinin kullanılan kısmı ‘rizom’ olmasına rağmen, İngilizcede ‘ginger root’ olarak ve Türkçeye çevrildiğinde ise ‘zencefil kökü’ olarak ifade edilebilmektedir. Bu tür durumlar bitki listesinde belirtilmiştir.
Soğan Bulb Bulbus Bitkinin toprak altında bulunan soğan kısmının kullanımını ifade eder. Soğan, çok sık dizilmiş etli yaprakları olan, dik bir toprak altı gövdesidir.
Soğan (Kormus)  Bulb Cormus Bitkinin toprak altında bulunan kormus kısmının kullanımını ifade eder. Kormus, zarımsı yapraklarla çevrilmiş, etli, dik bir toprak altı gövdesidir; gövde yumrusu veya sert soğan olarak da bilinir.
Stigma Stigma Stigma Bitkinin çiçek kısmında bulunan stigmaların kullanımını ifade eder. Stigma, çiçeğin orta kısmında yer alan dişi organın polenin yapıştığı tepe kısmıdır. Toplu iğne başı şeklinde, ipliksi, nokta şeklinde, tüysü, parçalı vs. değişik şekillerde olabilir. 
Stolon Stolon Stolem Stolon, toprak yüzeyine paralel olarak uzanan, ince yapılı ve nodyumlarda yeni bir bitki meydana getiren sürünücü gövdeyi ifade etmektedir. Bitki kısmı olarak tek başına kullanılmamakla birlikte, bazı bitkilerin kök ve/veya rizom kısımları ile birlikte bulunabilmektedir. Örneğin, Valeriana officinalis bitkisinde olduğu gibi.
Strobil Strobil Strobilus, strobulus Strobil, Humulus lupulus bitkisinin özel çiçek durumuna verilen isimdir. 
Sürgünler Shoots, young shoots, young twigs, twigs tips Summitates Bitkinin uç kısımlarından çıkan taze yaprak sürgünlerinin kullanımını ifade eder. Pinaceae, Cupressaceae gibi familyalarda, yaprakları taşıyan dal uçlarına da ‘sürgün’ denir. Ayrıca, otsu bir bitkinin (Asparagus officinalis gibi) topraktan yeni çıkmış, yaprakları henüz açmamış hali de ‘sürgün’ olarak adlandırılmaktadır.
‘Genç sürgünler’ veya ‘dal uçları’ şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
Taç yaprak Petal Petalum Çiçeğin çanak yapraklarının iç kısmında bulunan taç yapraklarının kullanımını ifade eder. Taç yaprak, ‘petal’ olarak da bilinmektedir. 
Tohum Seed Semen Bitkinin tohumlarının kullanımını ifade eder. Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç tabaka bulunur. Bir bitkinin tohum kısmının pozitif olarak değerlendirilmesi, tohum kabuğu kısmının tek başına kullanımının da pozitif olduğu anlamına gelmez.  
Bazı bitkilerin tohumuna ‘tane (grain, kernel)’ (buğday, pirinç gibi) veya ‘çekirdek’ (nar gibi) de denilmektedir. 
Bazı İngilizce kaynaklarda, ‘germ’ terimi de ‘tohum’ anlamında kullanılabilmektedir.
Tohum kabuğu Husk Testa Bitkinin tohum kabuklarının kullanımını ifade eder. ‘Tane kabuğu’ olarak da ifade edilebilmektedir.
Toprak üstü  Herb, aerial part Herba  Otsu bitkilerin toprak üstünde kalan kısımlarının kullanımını ifade eder. Bitki listesinde özel bir açıklamaya yer verilmediği sürece, genellikle bitkinin çiçeklenme döneminde toplanmış olan toprak üstü kısımları kastedilmektedir. 
Toprak üstü kısmının pozitif olarak değerlendirilmesi, bitkinin toprak üstünde bulunan yaprak, çiçek, çiçek durumu, gövde ve dal gibi kısımlarının ayrı ayrı veya birlikte kullanılabileceği anlamına gelir, ancak meyve ve tohum kısımlarının kullanılabileceği anlamına gelmez. Toprak üstü kısmının negatif veya zehirli olarak değerlendirilmesi durumunda da aynı yaklaşımla değerlendirme yapılır.
Bazı İngilizce kaynaklarda, ‘whole plant’ terimi de ‘toprak üstü’ kısmını ifade edebilmektedir. Kesin karar vermek için ‘whole plant’ teriminin nasıl açıklandığına dikkat edilmelidir.
Yaprak Leaf Folium, folia Bitkinin yapraklarının kullanımını ifade eder. 
Yaprak tomurcuğu Leaf bud --- Bitkinin yaprak tomurcuklarının kullanımını ifade eder. Yaprak tomurcuğu, yaprakları birbiri üzerine sıkıca kapanmış yaprak sürgünüdür. 
Yumru Tuber Tuber Bitkinin toprak altında bulunan yumrularının kullanımını ifade eder. Yumru, kısa, şişkin ve etli bir toprak altı gövdesidir. 
Mantarlar, Algler ve Likenler
Algin kendisi Algae, algas Algae Algin tamamının kullanımını ifade eder. 
‘Algin tamamı, yosunun tamamı, yosunun kendisi, bitkinin tamamı’ gibi terimlerle veya bazı İngilizce kaynaklarda ‘whole algae’ veya ‘whole plant’ olarak da belirtilebilmektedir. 
Alglerde, ‘tallus’ denildiğinde de ‘algin kendisi’ anlaşılmalıdır.
Likenin kendisi Lichen Lichen Likenin tamamının kullanımını ifade eder.
‘Likenin tamamı, bitkinin tamamı’ gibi terimlerle veya bazı İngilizce kaynaklarda ‘whole plant’ olarak da belirtilebilmektedir.
Mantarın kendisi Mushroom, fruiting body Fungus Mantarın tamamının, şapkalı mantarlarda ise sap ve şapka kısmının kullanımını ifade eder. 
‘Fruktifikasyon’ (İngilizcede fructification) veya bazı İngilizce kaynaklarda ‘whole plant’ olarak da ifade edilebilmektedir.
Bazı mantar türleri, normal kültür yöntemlerinin dışında yeni elde ediliş yöntemleri ile de üretilebilmektedir. Yeni yöntemlerle üretilen mantarlar için ‘miselyum’ (İngilizcede ‘mycelium’) terimi de kullanılmakta olup, bu terim de mantarın kendisini ifade etmektedir.
Tallusları gözle görülebilen büyüklükte olan, fruktifikasyonu şapka veya başka şekillerde olabilen mantarlara ‘makrofungus’ (İngilizcede ‘macrofungi’, Latincede ‘macrofungus’); sadece mikroskopta ince hifler şeklinde görülen mantarlara ise ‘mikrofungus’ (İngilizcede ‘microfungi’, Latincede ‘microfungus’) denir. 
Tallus Thallus Thallus Alglerde ve likenlerde kök, gövde, yaprak bulunmaz, bunların yerine ‘tallus’ denilen ve görünüşü yaprağa benzeyen ancak damar dokusu taşımayan bir yapı bulunur. Bitki listesindeki ‘tallus’ terimi, algin veya likenin bu kısmının kullanımını ifade eder. Bununla birlikte, alglerde ‘tallus’ terimi yerine ‘algin kendisi’ ifadesi de kullanılabilmektedir.
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 06811

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Ndvi Teknolojisi Nedir?

Ndvi Teknolojisi Nedir?

Günümüzde gelişen uzay teknolojisinin, yeryüzü kaynaklarını izleme, arazi kullanımı/arazi örtüsü haritalamada oldukça güvenilir ve yüksek doğruluklu bilgilerin elde edilmesinde oldukça yarar sağlamaktadır(NDVI). Örneğin tarımda, ürünün k...

Meyvelerde Hasat Ölçüleri

Meyvelerde Hasat Ölçüleri

Ülkemiz bir çok meyvenin anavatanı ve üretim merkezidir. Bir çok meyve türünde ürettiğimiz miktarlar ile dünya sıralamasında ilk sıralarda yer almaktayız. Ancak ne yazık ki bu üretimin % 30-40’lık bir kısmı tüketiciye ulaşmadan kay...

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri Üretilip hasat edildikten sonra doğrudan doğruya kullanılmayan ve farklı sanayi kuruluşlarında işlendikten sonra ürün olarak kullanabilen bitkilere endüstri bitkileri denir. Endüstri b...

Bodur Elma Klon Anaçların Özellikleri

Bodur Elma Klon Anaçların Özellikleri

BODUR ELMA KLON ANAÇLARININ ÖZELLIKLERI ANAÇ Çekirdek Çöğüre Göre Destek İhtiyacı Kök Oluşumu Üzerine Aşılanacak Dekar Verimi ton/yıl Verim Başlangıcı Açıklama ve Tavsiyeler M9 (Bodur) %60 D...

Lisanslı Depoculuk Genel Bilgileri

Lisanslı Depoculuk Genel Bilgileri

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullard...

Sebzelerde Hasat Zamanının Saptanması

Sebzelerde Hasat Zamanının Saptanması

Hasat zamanının saptanmasında cins ve türlere göre bitkilerin gelişme durumu, bu sırada ortaya çıkan botanik özellikleri, fiziksel ve kimyasal durumları ve çevre faktörlerinin bunlar üzerine yapacağı etkiler incelenir. Görüldüğü gibi has...

Türkiye de Yetiştirilen Tahıl Ürünleri

Türkiye de Yetiştirilen Tahıl Ürünleri

Türkiye de Yetiştirilen Tahıl Ürünleri Türkiyede yetişen Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve pirinç gibi ürünler tahıllar gurubuna girmektedir. Tahıllara hubutat da denmektedir. Türkiye de en fazla ekim alanına sahip olan ve en fazl...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.673)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...