• notifications1
  • menü

Bugün : 18 Nisan 2021 Pazar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

1 abruptly   birdenbire   hastily
2 absolutely   tamamen, kesinlikle   utterly
3 absurdly   saçma bir şekilde   ridiculously
4 abundantly   bol bol   profusely
5 accidentally   kazara    onpurpose (ant.)
6 accordingly   buna göre, bu bağlamda   correspondingly
7 accurately   tam doğru bir şekilde   precisely
8 actually   gerçekte   essentially
9 acutely   ciddi şekilde   slightly (ant.)
10 adamantly   inatçı bir şekilde    obstinately
11 adequately   yeterince   sufficiently
12 admittedly   itiraf etmek gerekirse   totellthetruth
13 adventurously   macera vari bir şekilde   daringly
14 affectingly   dokunaklı bir şekilde   
15 agreeably   kabul edilir bir şekilde   pleasantly
16 amazingly    şaşırtıcı bir şekilde   miraculously
17 ambitiously   hırsla   
18 amusingly   hoş bir şekilde   humorously
19 anxiously   endişe ile   nervously
20 apparently   görünüşe bakılırsa   evidently
21 appropriately   uygun bir şekilde   suitably
22 approximately   yaklaşık olarak   roughly
23 aptly   uygun bir şekilde   pertinently
24 ardently   gayretle, istekle   fervently
25 artfully   ustaca   craftily
26 artificially   yapay, suni olarak   synthetically
27 attentively   dikkatle   conscientiously
28 attractively   etkileyici bir şekilde   charmingly
29 automatically    otomatikman   bydesign
30 awfully   fena halde, korkunç bir şekilde   dreadfully
31 awkwardly   acemice   gawkily
32 badly   fena halde   desperately
33 barely   ancak, güçbela   scarcely
34 baselessly   asılsızca   erroneously
35 beautifully   güzel bir şekilde   delightfully
36 becomingly   uygun bir şekilde   fittingly
37 beneficially   faydalı bir şekilde   helpfully
38 biennially   iki yılda bir   inalternateyears
39 bitterly   feci bir şekilde   inconsolably
40 blatantly   utanç verici şekilde, açıkça,  çekinmeden   unashamedly
41 blissfully   neşeyle   delightfully
42 bluntly   kesin bir dille   straightforwardly
43 bravely   cesaretle   courageously
44 briefly   kısaca   permanently (ant.)
45 brightly   parlak bir şekilde, zekice   dazzlingly
46 carelessly   dikkatsizce   incautiously
47 casually   gayri resmi olarak   unceremoniously
48 cautiously   dikkatli bir şekilde   recklessly (ant.)
49 cavalierly   cesaretle   
50 certainly   kesinlikle, elbette   unquestionably
51 cheerfully   neşeyle, keyifle   grudgingly (ant.)
52 charily   ihtiyatla, istemeyerek   vigilantly
53 chiefly   esas olarak   essentially
54 clearly   açıkça   evidently
55 clumsily   beceriksizce, acemice   gracefully (ant.)
56 coherently   uyumlu bir şekilde   consistently
57 comfortably   rahatça   contentedly
58 comparatively   nispeten, epeyce   relatively
59 competently   ustaca   proficiently
60 completely   tamamen   totally
61 conceivably   belki   possibly
62 conclusively   kesin olarak   categorically
63 consciously   bilinçli olarak   deliberately
64 consecutively   arka arkaya   successively
65 consequently   netice olarak   accordingly
66 considerably    oldukça, epeyce   significantly
67 conjointly   müştereken, birlikte    
68 considerately   düşünceli bir şekilde   thoughtfully
69 consistently   tutarlı bir şekilde   dependably
70 constantly   sürekli olarak   incessantly
71 conveniently   elverişli şekilde   expediently
72 convincingly   iknaedicibir şekilde   persuasively
73 cordially   samimiyetle   warmly
74 crudely   kabaca   vulgarly
75 curiously   meraklı bir şekilde   inquisitively
76 currently   halen,  şuanda   formerly (ant.)
77 daringly   cesurca   audaciously
78 deadly    öldürücü bir şekilde, kesinlikle   
79 decidedly   kesinlikle   definitely
80 decisively   kararlılıkla   determinedly
81 deeply   derinden,  çok   profoundly
82 defectively   kusurlu olarak   unsatisfactorily
83 deficiently   yetersizce   faultily
84 definitely   kesinlikle   unquestionably
85 deliberately   kasten, bilebile   intentionally
86 delicately   narin, hassas bir şekilde   gracefully
87 densely   yoğun bir şekilde   heavily
88 dependently   eli kolu bağlı olarak   powerlessly
89 depressingly   üzerek   grimly
90 desirably   arzu edilir  bir şekilde     
91 desperately    ümitsizce, aşırı bir şekilde   greatly
92 differently   farklı bir şekilde   inadifferentway
93 diminishingly   eksilerek   
94 disgustingly   iğrenç bir şekilde   repulsively
95 dishonestly   namussuzca   deceitfully
96 distastefully   tatsız şekilde, nahoş bir biçimde   unpleasantly
97 diversely   farklı bir şekilde   
98 doubtfully   kuşkulu bir şekilde   confidently (ant.)
99 dramatically    çarpıcı olarak,  önemli ölçüde   noticeably
100 drowsily   uykulu bir şekilde   sleepily
101 dubiously    şüpheyle   suspiciously
102 eagerly    şevkle, istekle   keenly
103 earnestly   ciddi, samimi bir şekilde   sincerely
104 effectively   etkili olarak   efficiently
105 effortlessly   kolayca   easily
106 elaborately   ayrıntılı olarak    ornately
107 elegantly   nezaketle   gracefully
108 embarrassingly   utanç verici bir şekilde   pathetically
109 endearingly   sevimlice   sweetly
110 enormously   aşırı derecede   extremely
111 enthusiastically   gayretli, hevesli bir şekilde   excitedly
112 entirely   tamamen   wholly
113 equally   eşit olarak   evenly
114 essentially   esasen   basically
115 eternally   sürekli   everlastingly
116 eventually   nihayetinde, en sonunda   induecourse
117 evidently   belli ki    obviously
118 exactly   tam olarak   precisely
119 exceedingly   aşırı bir şekilde   remarkably
120 excellently   mükemmel bir şekilde    outstandingly
121 exceptionally    olağan üstü bir şekilde    outstandingly
122 excessively   aşırı derecede   extremely
123 exclusively    özellikle, sadece   solely
124 exhaustedly   tükenmiş, yorgun bir şekilde   
125 exhaustively   etraflıca, kapsamlı bir şekilde   comprehensively
126 experimentally   deneysel olarak   
127 explicitly   açıkça   unequivocally
128 extensively   kapsamlı bir şekilde   expansively
129 extraordinarily    olağanüstü bir şekilde   astonishingly
130 extravagantly   müsrifçe   profligately
131 extremely   aşırı derecede   tremendously
132 faithfully   sadakatle   loyally
133 familiarly   dostça   intimately
134 fantastically   aşırı derecede   incredibly
135 fatally    öldürücü biçimde, ciddi bir biçimde   terminally
136 faultlessly   kusursuz bir şekilde   flawlessly
137 favourably   destekleyerek,  olumlu görerek   
138 feverishly   heyecanlı, ateşli bir şekilde   vehemently
139 fiercely   kızgın, acımasız bir şekilde   ferociously
140 flatly   düpedüz, açıkça   categorically
141 fluently   akıcı bir biçimde   fluently
142 formally   resmi olarak    officially
143 fortunately   neyse ki,  çok şükür, iyi ki   luckily
144 frankly   dürüst olmak gerekirse   honestly
145 frequently   sık sık   recurrently
146 frightfully   korkunç bir şekilde   dreadfully
147 fully   tamamen   completely
148 fundamentally   esasen, esaslı bir şekilde   primarily
149 generously   cömertçe   charitably
150 gently   nazikçe, yavaşça, tatlılıkla   tenderly
151 gradually   giderek, git gide artarak   progressively
152 greatly    oldukça, fazlaca, epeyce   significantly
153 half-heartedly   isteksizce   lackadaisically
154 hardly   hemen hemen hiç, zar zor   byahair'sbreadth
155 harshly   sertçe, kaba bir şekilde   austerely
156 hastily   aceleci bir şekilde   hurriedly
157 heavily   ağır, yoğun bir şekilde   profoundly
158 hesitantly   tereddütlü bir şekilde   uncertainly
159 highly   hayli   decidedly
160 hopefully    ümitle   despairingly (ant.)
161 hospitably   misafirperverlikle   warmly
162 humorously   espirilibir şekilde   hilariously
163 immensely   fazlasıyla, gayet   immeasurably
164 immorally   ahlaksızca   wickedly
165 impeccably   hatasız olarak   perfectly
166 impressively   etkileyici bir şekilde   notably
167 incautiously   dikkatsizce   impetuously
168 incessantly   sürekli olarak   sporadically (ant.)
169 incompetently   beceriksizce, acemice   ineptly
170 inconsiderately   düşüncesizce   thoughtlessly
171 incorrectly   yanlış olarak   erroneously
172 increasingly   giderek, gitgideartarak   progressivelymore
173 indecently   edepsizce, ahlaksızca    offensively
174 indecisively   kesin olmayarak   irresolutely
175 indefinitely   süresiz olarak   adinfinitum
176 independently   bağımsız olarak   autonomously
177 indifferently   ilgisizce   uncaringly
178 indisputably   tartışmasız bir şekilde   unquestionably
179 individually   ayrı ayrı   separately
180 inevitably   kaçınılmaz biçimde   unavoidably
181 infectiously   bulaşıcı olarak   
182 inferentially   imalı bir şekilde   
183 inherently   doğal olarak   innately
184 initially   başlangıçta    originally
185 intelligently   akıllıca   cleverly
186 intelligibly   anlaşılır biçimde   comprehensibly
187 intensely   yoğun bir şekilde   strongly
188 intentionally   bilebile, kasıtlı olarak   deliberately
189 invariably   sürekli olarak, hiç şaşmadan   perpetually
190 inwardly   içeride   secretly
191 joyfully   neşeyle   merrily
192 lately   son zamanlarda, yakınlarda   newly
193 literally   harfi harfine   accurately
194 lively (adj.)   canlı, neşeli   energetic
195 luckily    şanslı şekilde   fortunately
196 mainly    çoğunlukla   primarily
197 masterly   ustaca     
198 mercilessly   acımasızca   ruthlessly
199 merely   sadece    only
200 meticulously   kılı kırk yararak   painstakingly
201 mildly    ılımlı bir şekilde   gently
202 miraculously   mucize eseri   astoundingly
203 moderately    ılımlı bir şekilde   reasonably
204 mournfully   kederli bir şekilde   somberly
205 mourningly   kederlice     
206 mutually   karşılıklı olarak   reciprocally
207 naturally   doğal olarak    obviously
208 nearly   neredeyse   practically
209 nervously   sinirli olarak   apprehensively
210 notably    özellikle   remarkably
211 obscurely   anlaşılmayacak şekilde   vaguely
212 outwardly   dışa dönük bir şekilde   externally
213 painfully    ıstırap vererek   agonizingly
214 partially   kısmen   partly
215 particularly    özellikle   chiefly
216 patiently   sabırla   good-naturedly
217 peacefully   huzurlu bir şekilde   serenely
218 peculiarly   acayip şekilde   strangely
219 perfectly   mükemmel bir şekilde   absolutely
220 perpetually   daima   everlastingly
221 persistently   inatla   indefatigably
222 placidly   nazikçe   gently
223 plainly   açıkça   straightforwardly
224 pleadingly   yalvararak   
225 pleasantly   hoş bir şekilde   agreeably
226 potentially   imkan dahilinde   
227 practically   hemen hemen   virtually
228 precisely   tam olarak   exactly
229 preferably   tercihen   ifpossible
230 presumably   muhtemelen   mostprobably
231 previously    önceden   beforehand
232 privately    özel olarak   confidentially
233 profoundly   derinden,  çok   intensely
234 progressively   aşamalı olarak   increasingly
235 prominently   egemen, baskın bir şekilde    outstandingly
236 properly   uygun şekilde   correctly
237 proportionally    orantılı olarak   
238 publicly   alenen    openly
239 purely   sadece, yalnız   merely
240 quickly    çabuk, acele bir şekilde   swiftly
241 randomly   rast gele   haphazardly
242 rapidly   hızlıca   hurriedly
243 readily   hemence, isteyerek   eagerly
244 reasonably    oldukça   sensibly
245 recklessly   dikkatsizce, pervasızca   heedlessly
246 regularly   düzenli olarak   recurrently
247 relatively   nispeten   somewhat
248 relentlessly   merhametsizce   unremittingly
249 reliably   güvenilir şekilde   dependably
250 reluctantly   gönülsüzce   grudgingly
251 remarkably   dikkate değer biçimde   extraordinarily
252 resolutely   azimle   determinedly
253 respectively   sırası ile   correspondingly
254 restrictedly   sınırlı bir şekilde   
255 roughly   kabaca   approximately
256 safely   güvenli bir şekilde   safeandsound
257 satisfactorily   tatmin edici biçimde   acceptably
258 securely   güvenle, kesin olarak   firmly
259 sensibly   makul bir şekilde   prudently
260 sensitively   duyarlıca   sympathetically
261 sentimentally   duygulu bir şekilde   
262 seriously   ciddi bir şekilde   gravely
263 severely   sert, ciddi bir sekilde   sternly
264 shortly   yakında, kısaca   soon
265 shyly    ürkekçe   timidly
266 simply   sadece   purely
267 simultaneously   eşzamanlı   concurrently
268 skillfully   becerikli bir biçimde   proficiently
269 slightly   hafifçe   considerably (ant.)
270 slowly   yavaşça   leisurely
271 slyly   sinsice   furtively
272 smoothly   sorunsuz olarak   effortlessly
273 solely   sadece   exclusively
274 sorrowfully   hazinbir şekilde   regretfully
275 sparsely   seyrek olarak   thinly
276 spontaneously   kendiliğinden    onimpulse
277 steadily   düzenli bir şekilde   progressively
278 stupidly   ahmakça   unwisely
279 substantially    önemli ölçüde   considerably
280 successively   arka arkaya   consecutively
281 succinctly   kısaca   concisely
282 sufficiently   yeterlibir şekilde   amply
283 suitably   uygun şekilde   duly
284 superficially   yüzeysel olarak   seemingly
285 surely   muhakkak   certainly
286 tactlessly   patavatsızca   crassly
287 tenderly    şefkatle   affectionately
288 terribly   korkunç, müthiş bir şekilde   appallingly
289 thoroughly   tamamen   completely
290 thoughtlessly   düşüncesizce   tactlessly
291 tightly   sıkıca   firmly
292 timidly    ürkekçe   apprehensively
293 tolerantly   toleranslı bir şekilde   impatiently (ant.)
294 tremendously   aşırı bir şekilde   enormously
295 truly   gerçekten   truthfully
296 ultimately   sonunda   eventually
297 unconsciously   bilinçsizce   instinctively
298 undeniably   inkar edilmez bir şekilde   indisputably
299 undoubtedly    şüphesiz   unquestionably
300 unexpectedly   ansızın   unpredictably
301 unpleasantly   nahoş bir şekilde   distastefully
302 unusually   nadiren   uncommonly
303 urgently   acilen   straightaway
304 utterly   tamamen   totally
305 vaguely   belirsizce   indistinctly
306 variably   kararsız   steadily (ant.)
307 vehemently    şiddetle   fervently
308 vigorously   gayretli, yorucu bir şekilde   robustly
309 virtually   neredeyse, hemen hemen   practically
310 vitally   hayati olarak   essentially
311 voluntarily   gönüllü bir şekilde   willingly
312 wastefully   savurgan bir şekilde   lavishly
313 widely   yaygın olarak   broadly
314 willingly   isteyerek   enthusiastically
315 wisely   akıllıca   astutely
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 94821

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Analitik Kimya Final Soruları

Analitik Kimya Final Soruları

ANALİTİK KİMYA FİNALDE ÇIKABİLECEK SORU ÖRNEKLERİ KMnO4 çözeltisinin standartizasyonu için 1,23g NaC2O4 tartılıyor titrasyonda 22 ml KMnO4 harcanıyor. KMnO4 ün kesin normalitesi nedir? 0,8g NaCl tartılarak 200ml’lik bir çözelt...

Toprak Mekaniği Ders Notları

Toprak Mekaniği Ders Notları

Toprak Mekaniği Ders Notları Toprak mekaniği ders notları bu paylaşımda sizlere sunulmuştur. Oldukça geniş ve kapsamlı bir ders notu umarım işinize yarar arkadaşlar. https://docs.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJwaUotMXZ6aTBCM3c/edit?u...

Maki Bitkileri kitabı

Maki Bitkileri kitabı

Maki Bitkileri Kitabı Maki bitkileri ders kitabı olan bu kitap pdf formatında sizlere sunulmaktadır. Ankara üniversitesi ziraat fakültesi bölümüne ait bir kitaptır. Yazarı Yard. Doç. Dr. Oğuz YILMAZ dır. Aşağıdaki linke tıklayarak i...

Evcil Hayvan Anatomisi Ders Notları

Evcil Hayvan Anatomisi Ders Notları

Evcil Hayvan Anatomisi Ders Notları Evcil hayvan anatomisi ders notları pdf formatında sizlere sunulmaktadır. Kaynağın hazırlayanı yani sahibi Uzm. Veteriner HekimHamdi ADIGÖZEL dir. Bu kaynak resimler ile de desteklenerek oldukça geniş...

Biyolojik, Biyotektik Ve Kültürel Mücadele Kitapları

Biyolojik, Biyotektik Ve Kültürel Mücadele Kitapları

Biyolojik, Biyotektik ve Kültürel Mücadele Kitapları ​Biyolojik Mücadele Kitabı​ Kültürel Mücadele Kitabı Biyoteknik Mücadele Kitabı​

Etkili Sunum Teknikleri Ders Notları

Etkili Sunum Teknikleri Ders Notları

Etkili Sunum Teknikleri Ders: Sunum yapmak yaşamınızın her anında ihtiyaç duyduğumuz bir olgudur. Etkili sunum okuma, dinleme, yazma, araştırma ve konuşma yeteneklerinin tümünü kapsayan yazılı ve görsel iletişmin önemini vurgular. Et...

Dikey Geçiş Sınavı Dgs Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı Dgs Nedir?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Nedir? DGS Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Dikey geçiş sınavı (DGS...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.719)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...