• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Nisan 2021 Perşembe

Organik tarım nasıl bir üretim şeklidir, organik tarımın amacı nedir? Organik tarım sisteminin avantajları nelerdir?

Organik tarım; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. Bu üretim sisteminde yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdilerin kullanıldığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı, izlenebilirliği olan bir üretimdir.

 

Organik tarımın amacı ve avantajı; Sağlığımızı korumak ve sağlıklı nesiller meydana getirmek için organik ürün tüketmeliyiz. Organik ürün tüketerek sağlığımızı korurken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre ve canlıları koruyan tarımsal üretim yöntemini de desteklemekteyiz.

 

Organik Tarım güvenilir, GDO’ suz ve hormonsuz ürünler sunar. Organik ürün tüketerek sağlığımızı korurken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre ve canlıları koruyan tarımsal üretim yöntemini de desteklemekteyiz. Bu sayede gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmış olacağız.

 

Organik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak kontrol edilmekte ve ürünün ve girdinin geldiği her aşama sertifikalandırılmaktadır.  Organik ürünün etiket bilgileri ve organik ürün sertifikası ile izlenebilirliği sağlanmaktadır.

 

Organik tarımda kaç çeşit sertifika vardır? Organik ürün sertifikası nedir?

Organik tarımda iki çeşit sertifika vardır. Birincisi Müteşebbis ikincisi de ürün sertifikasıdır. Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluş müteşebbis ile sözleşme imzaladıktan sonra yapılan ilk kontrole müteakip uygun görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen sertifikadır. Verilen bu sertifika müteşebbisin ürettiği ürünün organik olduğunu belgelememekte olup müteşebbisin organik tarım faaliyeti yaptığını göstermektedir. Ürün sertifikası ise bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu organik ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgedir. Bu belgede sertifikayı veren kuruluşun adı, Bakanlıkça verilmiş kod numarası adresi, kuruluşun verdiği sertifika nosu, ürünün adı statüsü, miktarı, üretim yılı veya hasat yılı, ürünün kaynağı, ürün toptan ve ihracat edilecekse alıcı müteşebbis adı ve adresi gibi ürünü tanımlayan bilgiler yer alır.

 

Organik ürünleri nerelerde bulabiliriz?

Organik ürünler organik ürün satan halk pazarlarında, marketlerde, süper marketlerde, mağazalarda,  dükkânlarda,  unlu mamul satış yerlerinde, eczanelerde, internet kanalıyla ve ya çiftçi bahçesinden satılmaktadır. Ayrıca kahvaltı salonu ve lokanta gibi yerlerde de direk tüketime sunulmaktadır.

 

Organik Ürün Halk Pazarları nerelerde var?

Sıra No 

Pazar Adı

Açıldığı Yıl

 Sıra No

Pazar Adı

Açıldığı Yıl

1

İstanbul Şişli                       

2006

10

Eskişehir Tepebaşı          

2010

2

Bursa Nilüfer           

2006

11

Ankara Çayyolu

2011

3

Ankara Çankaya

2008

12

Konya Meram                 

2012

4

İstanbul Kartal

2009

13

Balıkesir Burhaniye

2013

5

İstanbul Beylikdüzü

2010

14

Kayseri/Talas

2013

6

İstanbul Kadıköy           

2010

15

İzmir/Balçova

2013

7

İstanbul Zeytinburnu

2010

16

İstanbul/Küçükçekmece

2014

8

İstanbul Bakırköy

2010

17

 Kayseri /Kocasinan

2014 

9

İzmir Bostanlı

2010

18

 İzmit

2016

 

Organik ürün alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Organik ürün; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kuralları çerçevesinde, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca kontrolü yapılmış ve sertifikası düzenlenmiş, etiket bilgilerinde organik ürün logosu ve sertifika bilgilerinin yer aldığı gıdaları ifade etmektedir.

 

Organik ürünlerin ürün sertifikası bulunmaktadır. Etiketli ürünlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşun adı-logosu, kod numarası, müteşebbis veya ürün sertifika numarası, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen organik ürün logosu bulunmalıdır.

 

Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.

 

 “% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf” gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez.

 

Organik tarım sertifikasını vermeye kimler yetkilidir?

Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon yapmak üzere Bakanlıktan çalışma yetkisi alan gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş kuruluş denmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol veya sertifikasyon kuruluşu olabilmektedir. Sertifika vermeye kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu yetkilidir.

 

Doğadan toplanan ürünler organik sertifika alabiliyor mu? Şartları nelerdir?

Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır. Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

  • 1) Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte izin verilmeyen gübre ve ilaçlarla muamele edilmemiş olmalıdır.
  • 2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
  • 3) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.
  • 4) Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.

 

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına nasıl ulaşılır?

Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların iletişim bilgilerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www.tarim.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Organik tarım eğitim faaliyetleri nelerdir?

Organik tarımın yaygınlaştırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalışan personele yönelik organik tarım konusunda hizmet İçi eğitim verilmektedir. Eğitim alan personel organik tarım biriminde görev almaktadır. Birimde görev alan personelde çalıştıkları il sınırları içindeki çiftçilere, tüketicilere ve okullarda eğitim vermektedir. Üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla afiş, liflet, kitap vs basılı yayın hazırlanmaktadır.  Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsünce ortaklaşa kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında görev alacak personele yönelik Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi düzenlenmektedir Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı projeler kapsamında organik tarım eğitimleri verilmektedir.

 

Organik ürünler neden diğerlerine göre daha pahalıdır?

Organik tarım bir sistem bütünü olarak Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğünden Mevzuat gereği kontrol ve sertifikalandırmaya tabidir. Yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan hizmetin maliyeti bulunmaktadır. Sistemin kontrol ve sertifikalandırma hizmetleri üretim maliyetlerini azda olsa artırmaktadır. Ayrıca üretimde kullanılan girdilerin (gübre, ilaç vs.) maliyeti konvansiyonel üretimde kullanılan girdilere göre yüksektir.

 

Organik ürün ile ilgili şikâyetim var ne yapacağım?

Satın almış olduğunuz organik ürün ile ilgili şikâyetlerinizi ürüne ait etiket bilgileri ve sertifika numarası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki en yakın İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Alo 174 Gıda Hattına bildiriniz.​

 

Organik ürünler denetleniyor mu?

Organik ürünlerin denetimi Organik Tarım Mevzuatı kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde organik tarım biriminde görevlendirilen personeller tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu denetimde gerek görülmesi durumunda ürün analizi de yaptırılmaktadır. Bakanlıktan çalışma yetkisi alan kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ise Bakanlığın Merkez teşkilatı ilgili biriminde çalışan personeller tarafından denetlenmektedir.

 

Sonuç olarak; organik ürün üreten, işleyen ve pazarlayan müteşebbislerin denetimi Organik Tarım Mevzuatı kapsamında denetlenmekte olup ürünün organikliği ile ilgili bir şüphe durumunda piyasadan ürün toplatılmaktadır. Müteşebbise mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanmaktadır.

 

Kaynak : Tarım.gov.tr

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 16241

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Ekolojik Tarımda Materyal Seçimi

Ekolojik Tarımda Materyal Seçimi

9. EKOLOJİK TARIMDA SAĞLIKLI ÜRETİM MATERYALİ SEÇİMİ Ekolojik tarım geleneksel tarıma oranla daha az dış tarınısal girdilerin kullanıldığı ve daha çok biyolojik uygulamaların yer aldığı alternatif bir sistemdir. Her ülke ve hatta her bö...

Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar

Bitkisel Kökenli Doğal İlaçlar

BİTKİSEL KÖKENLİ DOĞAL İLAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ AZADIRACHTIN Bitkisel kökenli insektisit olarak son yıllarda üzerinde en çok çalışılan bitki (Neem Azal) Azadirachta indica’ dır. A. indica, yaprak veya kabuklarının kurutulmasıyla to...

Organik Tarımda Toprak İşleme

Organik Tarımda Toprak İşleme

7. ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ 7.2. Ekolojik Tarımda Toprak İşleme 7.2.1. Gelenekse Toprak İşleme: 7.2.2. Koruyucu Toprak İşleme: 7.2.3. Toprak İşlemeden Ekim (Doğrudan Ekim) 7.2.4. Ekolojik Tarıma Uygun Toprak İşleme 7.2....

Türkiye de Ekolojik (organik-biyolojik) Tarım

Türkiye de Ekolojik (organik-biyolojik) Tarım

2. TÜRKİYE DE EKOLOJİK (ORGANİK, BİYOLOJİK) TARIM 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması 2.2. Türkiye de Ekolojik Tarım 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması Ekolojik tarım yapmaya karar veren bır üretici üretime başlamadan bır yıl önce...

Organik Toprak Düzenleyiciler

Organik Toprak Düzenleyiciler

ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLER TURBA Milyonlarca yıl önce sazlık, yosun ve canlı mikro organizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi sonucu yataklanan kömürleşmemiş bir madendir. Organik madde miktarı yüksek, PH değeri 6-7, ortalama %60-...

Organik Tarımda Kullanılan Organik Gübreler

Organik Tarımda Kullanılan Organik Gübreler

Organik tarımda kullanılan gübreler ; kan unu tırnak ve boynuz unu kemik unu veya Jel haline getirilmiş kemik unu balık unu et unu tüy saç unu saç süt ürünleri. Çiftlik gübresi, çiftlik sıvı atıkları (Şerbet) kanatlı gübresi ve çiftlik g...

Neden Organik Ürün Tüketmeliyiz

Neden Organik Ürün Tüketmeliyiz

Neden Organik Ürün Tüketmeliyiz İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO suz ve Hormonsuz ürünler sunar. Organik Tarım, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, et...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.770)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...