• notifications1
  • menü

Bugün : 12 Aralık 2017 Salı

Tarım Ziraat Teknik Bilgileri

Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık Desteklemeleri

Sıra No

Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Müracaat İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

Kültür ırkı veya kültür ırkı melez en az beş anaç sığıra sahip olunması,

İşletmenin ve sığırların Türkvet ve e-ıslah sistemi kaydı,

İlgili yetiştirici/üretici birliğine üyelik,

Başvuru Dilekçesi

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

Türkvet’e kayıt,

Türkvet İşletme Tescil Belgesi, Başvuru dilekçesi

3

Anaç manda

400 TL/baş

Türkvet’e kayıt,

Başvuru dilekçesi

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Başvuru dilekçesi,

Türkvet ve e-ıslah sistemi kaydı, İlgili yetiştirici birliğine üyelik

Sıra No

Suni Tohumlama

 

 

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

Soykütüğü,

Önsoykütüğü  Sistemine kayıt Türkvet’te kayıt

 E-ıslah sistemine kayıt

Başvuru dilekçesi

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

 

 

 

Sıra No

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Başvuru dilekçesi, E-ıslah sistemine kayıt, SGK hizmet dökümü, Sürü yöneticisi sertifikasına sahip olmak

Sıra No

Koyun-Keçi Desteği

 

 

1

Koyun-Keçi

20TL/baş

KKKS Belgesi, KKBS Belgesi, İlgili yetiştirici birliğine üyelik, Başvuru dilekçesi

Sıra No

Tiftik Üretim

 

 

1

Tiftik

20 TL/baş

Ürettiği tiftiği Tiftik Birliğine veya kooperatiflerine satmak, Başvuru dilekçesi

Sıra No

Süt Primi

 

 

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

SKS Belgesi, Fatura veya müstahsil makbuzları

Sıra No

İpek Böceği

 

 

1

Tohum

30 TL/adet

Koza Birlik tarafından ipekböceği tohumları üreticilere ücretsiz olarak dağıtılır. Tohum bedeli Birliğe Bakanlıkça ödenir.

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Ürettiği yaş ipekböceği kozasını Koza Birliğe veya kooperatiflerine satmak

Sıra No

Arıcılık

 

 

1

Arılı kovan

10 TL/adet

En az 30 en fazla 1.000 adet arılı kovana sahip olunması, AKS Belgesi, Başvuru dilekçesi, Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışından müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

İzinli işletmelerden satın alınması, ÖKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Koloni Faturası

 

 

 

 

Sıra No

Su Ürünleri

 

 

1

Alabalık

0,65 TL/kg

ÇKS Belgesi, SKS* Belgesi, Başvuru dilekçesi, Ürün satış belgesi veya hasat tespit tutanağı, Üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi, Alım yapılan işletmenin izin belgesi

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 TL/kg

Sıra No

Yem Bitkileri

 

 

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

ÇKS Belgesi,

Başvuru dilekçesi

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Hayvan Başı Ödeme

 

 

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

Başvuru dilekçesi, İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı, Teknik ve hijyenik açıdan asgari yeterlilik, Sığırların küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmaları, Şap aşılarının yaptırılması, İşletmede, karantina ve gözetim ünitesi bulunması, İlaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, Doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin kaydı

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmeler

Sıra No

Aşı Desteği

 

 

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

İlgili tebliğ esaslarına göre veteriner hekimler yararlanır.

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

     

 

 

 

 

Sıra No

Hayvan Gen Kaynakları

 

 

1

Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

Türkvet, AKS veya KKKS kaydı Başvuru Dilekçesi

Hakediş Formu

Taahhütname

İkamet İlmühaberi

Sözleşme Geliştirme projesinde yer alanlar için birliğe üyelik

2

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü/ Anaç

35 TL/baş

 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü/ Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü/ Anaç

35 TL/baş

 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü/ Yavru

20 TL/baş

7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

100 TL/baş

Sıra No

Besilik erkek sığır desteği

 

 

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır

 

 

Kurbanlık Hayvan Sevklerinde, Alımlarında Ve Kesimlerinde Dikkat

Kurbanlık Hayvan Sevklerinde, Alımlarında Ve Kesimlerinde Dikkat

1- Kurbanlık Hayvan Sevklerinde Dikkat Edilecek Hususlar a) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner ...

21 Ağustos 2016, Pazar

Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık Desteklemeleri Sıra No Hayvan Başı Ödeme Birime Destek Müracaat İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar 1 Sütçü ve k...

12 Mayıs 2016, Perşembe

Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 

Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 

Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? Kurbanlık Hayvan Alırken ; Veteriner Sağlık Raporu veya Menşe Şahadetnamesi olmayan, Küpesiz ve Büyükbaş Hayvan Kimlik Kartı bul...

21 Mart 2016, Pazartesi

Hayvan Pancarı Ile Şeker Pancarı Arasındaki Farklar

Hayvan Pancarı Ile Şeker Pancarı Arasındaki Farklar

HAYVAN PANCARI - ŞEKER PANCARI ? a. Hayvan pancarında boyun kısmı daha büyüktür, hasadı kolaydır b. Şeker pancarında kökler üst kısma kadar yayılır c. Hayvan pancarı silindirik yuvarl...

13 Mart 2016, Pazar

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Eski Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanışmadığı yada eski zamanların tarım teknolojisinin elverdiği kadarıyla gelişebilen tarım aletleri ve kullanımları. Karasaban Karasaban ancak at, öküz, eşek veya katır...

12 Aralık 2017, Salı

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Teknolojinin tarımla tanıştığı tarım aletleri ve kullanım alanları. Balya Makinesi Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tar...

12 Aralık 2017, Salı

Bağcılıkta Budama Şekilleri

Bağcılıkta Budama Şekilleri

Asmaların genç (yenice) devrelerinde uygun bir terbiye şeklinin oluşturulması; ürün devresinde ise verimlilik, kalite ve gelişmeyi dengede tutarak mümkün olan en yüksek performansa ulaşılması için ...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Asmalarda Vegetatif Gelişme

Asmalarda Vegetatif Gelişme

Sulama çubukların odunlaşmasını ve üzümlerin olgunlaşmasını geciktirir. Sulanan bağlarda asmalar daha kuvvetli gelişeceği için, sulanmayan bağlara nazaran daha fazla gübreye ihtiyaç duyarlar. K...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Asmalarda Generatif Gelişme

Asmalarda Generatif Gelişme

Toprakta nemin yeterli olması sofralık üzümlerde tanelerin irileşmesini sağlar. Sulamanın üzümlerin depolanması üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Olgunlaşma sırasındaki hafif bir susuzluk tane ren...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve Sebze Hal Fiyatları

Meyve ve sebze toptan satışı, hal fiyatları ; Adana Hal Fiyatları, Afyon Hal Fiyatları, Antalya Hal Fiyatları, Ankara Hal Fiyatları, Bingöl Hal Fiyatları, Bolu Hal Fiyatları, Bursa Hal Fiyatları, B...

19 Mart 2016, Cumartesi

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

Endemi, Epidemi Ve Pandemi Nedir?

ENDEMİK - EPİDEMİK VE PANDEMİK HASTTALIKLAR Bulaşıcı bir hastalığın bir yörede, bir ülkede veya bütün dünyada birden ortaya çıktıktan sonra, süratle yayılarak çok sayıda kişiyi hastalandırmasına ...

27 Mart 2016, Pazar

Asmanın Ekolojik İstekleri

Asmanın Ekolojik İstekleri

Sıcaklık : Bir yerde hangi amaca yönelik bağcılık yapılabilmesine karar vermemizde en önemli kriterlerden biri etkili sıcaklık toplamıdır. Etkili sıcaklık toplamı asma bitkisinin gelişme döneminde ...

7 Ağustos 2015, Cuma

Bitkilerde Fotosentez

Bitkilerde Fotosentez

Fotosentez ve fotosentez denklemi ; Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı. Bu yolla besin üre...

14 Mayıs 2016, Cumartesi

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli Ve Karlı Zeytinciliğin Püf Noktaları

Kaliteli ve Karlı Zeytinciliğin Püf noktaları 1. Zeytin ağacını sık buda, çapala, gübrele, su ver,dibinde yabancı ot bitirtme. 2. Zeytin zararlıları ile mücadele et. 3. Zeytini zam...

16 Ağustos 2015, Pazar

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : NZQKJ

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (3461)
  • Duyurular (2621)
  • Resimler (4028)
  • Dokümanlar (1507)
  • Üyeler (5805)
reflesh

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. Tirmizî, Fedâilü"l-Cihâd, 12.

WWW.SORHOCAM.COM

Bkü Bayilik ve Toptancılık Sınavı, Tarımsal destekler, hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele üzerine faydalı bilgiler