• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

Bitkilerin Kalsiyum Kaynakları

KALSİYUM

Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil bitkileri baklagil olmayan bitkilere göre daha fazla Ca alır. Ayrıca kök katyon değişim kapasiteleri yüksek olan bitkiler kök katyon değişim kapasitesi düşük olan bitkilere göre daha fazla Ca alırlar. Kalsiyum alımı üzerine Mg, NH4, K, NO3, ve toprak pH’sı etkilidir. Toprak sisteminde bitkilerin yetiştirilmesinde Ca ile pH arasında belirgin bir etkileşim vardır. Asit tepkimeli toprakların kireçlenmesi sonucu Al ve H miktarı azalmakta dolayısıyla bitki daha fazla Ca alabilmektedir.

 

Bitkilerin Kalsiyum İçerikleri: Bitkilerin kalsiyum içerikleri kuru ağırlık ilkesine göre % 0.2 ile % 3 arasında değişir. Çoğu bitkilerde yeterli kalsiyum miktarı % 0.3 ile % 1 arasındadır.Çeşitli bitkilerle topraktan kaldırılan Ca miktarı bitkiden bitkiye farklı olduğu gibi saman, tane, meyve gibi çeşitli bitki organlarıyla topraktan kaldırılan Ca miktarları da önemli derecede farklıdır. Bitkilerin kalsiyum içerikleri üzerine ortam koşulları, bitki çeşidi ve bitki organları gibi çeşitli etmenler etki yapar. Bitkilerin kalsiyum içerikleri üzerine ortamda bulunan öteki katyonların cins ve miktarları da önemli etki yapar. Bu etki kök üzerinde değişim yerleri için yarışma nedeniyle ortaya çıkar. Başta Al olmak üzere ağır metaller, Na, K, Mg, ve N, Ca ile kök üzerindeki değişim yerleri için yarış içerisindedir. Bitkilerin gelişme durumlarına bağlı olarak kalsiyum içerikleri değişmektedir. Gelişme oranları hızlı olan bitki ve organlarında sulandırma etmeni nedeniyle Ca miktarı göreceli olarak azdır.

 

Bitkilerde Kalsiyumun Metabolik İşlevleri: Bitki bünyesinde bulunan kalsiyum, hücre duvarlarının ve bitki dokularının güçlenmesinde temel görevi üstlenmiştir. Hücre duvarında bulunan kalsiyum, bitki dokularını ve meyveleri bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı korurlar.Kalsiyum bitkilerde kök uzamasına ve hücre bölünmesine etki yapar. Ayrıca bitki dokularını donma ve çözünme stresine karşı korur.

 

Bitkilerin Kalsiyum Kaynakları

Kalsiyum Kaynağı Olarak Toprak: Kalsiyum yer kabuğunda en fazla bulunan beş elementten biridir. Yer kabuğunun kalsiyum içeriği yaklaşık %3.6 dır. Türkiye topraklarının büyük bir bölümünde pH 7.0’üzerinde olup CaCO3 miktarı diğer ülke topraklarıyla kıyaslandığında çok yüksektir. Kalsiyum içerikleri yönünden topraklar arasında büyük farklar vardır. Yağışlı yörelerde kumlu toprakların kalsiyum içerikleri çok düşük olup, Kireçli toprakların kalsiyum içerikleri %1-25’in üzerinde değişiklik gösterir. Kurak yöre toprakları tekstürleri ne olursa olsun kalsiyumca varsıldır. Bu durum yağış nedeniyle yıkanmanın az olmasından ileri gelir.

 

Toprakta bulunan kalsiyum temelde 3 değişik kaynaktan sağlanır.

1- Kalsiyum içeren mineraller. 2- Humus 3- Kil ve humusun katyon değişim kompleksi üzerinde bulunan kalsiyum’dur. Topraklarda kalsiyumun bitkiler tarafından yararlanılabilirliğini belirleyen etmenler çeşitlidir ve bunlar; (a) Toprakta değişebilir şekilde bulunan kalsiyum kolloidlerinin cinsi, (b) Kilin kalsiyum ile doygunluk derecesi, (c)Toprak kolloidlerinin cinsi, (d) Kil tarafından adsorbe edilmiş şekilde bulunan iyonlarının cinsi. Kil tarafından adsorbe edilen katyonların birbirleriyle yer değiştirme sırası: H+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+

 

Kalsiyum Kaynağı Olarak Kalsiyumlu Gübreler: Asit tepkimeli topraklara uygulanan ve kireçleme materyali olarak bilinen maddeler, bitkilerin kalsiyum gereksinimlerini karşıladıkları için kalsiyumlu gübreler şeklinde de tanımlanırlar. Ancak kalsiyumlu gübreler bitkilerin kalsiyum gereksinimlerini karşılayabilmek için üretilmezler. Genellikle asit tepkimeli topraklarda hidrojen ve alüminyumun aktivitesinin azaltılmasında görev alırlar.Bazı kalsiyum içerikleri gübreler şunlardır; Kalsiyum nitrat (%Ca=19.4), Jips (%Ca=22.3), Ham fosfat (%Ca=33.1), Kalsiyum siyanamid (%Ca= 38.5). Uygulamada kalsiyumlu gübre olarak en fazla kireç taşı (CaCO3), Kalsiyum oksit (CaO) ve kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 kullanılmaktadır. Kalsiyumlu gübreler, öteki kimyasal gübrelerden farklı olarak toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etki yaparlar. Kalsiyumlu gübreler;-Çeşitli bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını artırırlar.-Mikroorganizmaların etkinliklerini artırırlar.- Toksik bileşiklerin nötrleştirilmesini sağlarlar.

 

Bitkilerde Kalsiyum Noksanlığı: Asit tepkimeli topraklar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yeterli düzeyde kalsiyum alımının gerçekleşemediği topraklarda kalsiyum noksanlığı belirtileri yaygın belirgin bir şekilde görülür. En belirgin noksanlık belirtisi mersitematik dokulardaki gelişme gerilemesidir. Noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda görülür. Genç yapraklarda sararma ve şekil bozulmaları olur. Noksanlığın ileri aşamalarında ise yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokular, hücre duvarları eridiğinden, yumuşak bir yapı kazanır.vtoprak çözeltisinden Ca’un alınması kök uçlarında gerçekleşmektedir. Bu nenenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma vb etmenler Ca alımını engelleyerek noksanlığa neden olur.Kalsiyum noksanlığı asit tepkimeli topraklarda yetişen çay bitkisinde çok sık ve yaygın görülür.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 63641

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Bor Elementinin Önemi

Bitkilerde Bor Elementinin Önemi

BOR Bitkilerin Bor Alımı:Bor bitkiler tarafından borik asit B(OH)4, şeklinde alınır. Bitki tarafından % 65 oranında kitle akımı, % 32 oranında difüzyon ile alınır. Bitki, çevre ve toprak etmenleri bor alımını etkilemektedir. En önemli e...

Bitkilerin Azot Alımı

Bitkilerin Azot Alımı

BİTKİLERİN AZOT ALIMI Yaşamsal öneme sahip olan azot, bitkiler tarafından nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) iyonları şeklinde alınır. Genel olarak bitkinin azot gereksinimleri vegatatif gelişme dönemlerinde daha yüksektir. Toprak çözeltisin...

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar....

Bitki Besin Elementlerinin Alımına Etki Yapan Etmenler

Bitki Besin Elementlerinin Alımına Etki Yapan Etmenler

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALIMINA ETKİ YAPAN ETMENLER Bitkinin fiziksel ve biyokimyasal aktiviteleri iç ve dış etmenlerin etkisi altındadır.Buna bağlı olarak bitki besin elementlerinin alımı artar, azalır yada değişmeden kalır. Bu etme...

Bitkilerde Çinko Elementinin Önemi

Bitkilerde Çinko Elementinin Önemi

ÇİNKO Bitkilerin Çinko Alımı: Bitkiler çinkoyu genelde Zn2+ iyonu şeklinde alırlar. Toprakta yada besin çözeltilerinde bulunan Zn-kileytler, bitkiler tarafından kileyt şeklinde değil doğrudan Zn şeklinde alınır.Bitki kökleri tarafından...

Besin Elementlerinin Hücre Membranlarında Taşınması

Besin Elementlerinin Hücre Membranlarında Taşınması

BESİN ELEMENTLERİNİN HÜCRE MEMBRANLARINDA TAŞINMASI Bitki hücrelerine çevreden besin elementleri plazma membranlarından taşınarak girer. Bu nedenle plazma membranının besin elementlerinin alınmasındaki önemi büyüktür.Plazma membranı iyo...

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok a...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.662)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.338)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021