• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

Pendimethalin

HERBİSİT (YABANCI OT) ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI

 

Herbisit Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır.

 

Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden herbisit denir. Bordo Bulamacı’nın asma mildiyösü hastalığına karşı kullanılışı sırasında, 1896 yılında bu bulamacın bağlardaki yabancı otları da öldürdüğü dikkati çekmiş ve bu tarihten itibaren kültür bitkisi içerisindeki yabancı otlara karşı kimyasal mücadele üzerinde çalışmalar başlamıştır. 1900 yılından itibaren de sülfürik asit, demirsülfat, bakırnitrat, amonyak ve bazı potasyum tuzları herbisit olarak kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyüme maddesi (hormon) tabiatlı herbisitler üzerindeki çalışmalar büyük gelişmeler göstermiştir.

 

Bugün hızlı bir gelişme süreci içerisinde bulunan herbisitleri kesin bir sınıflandırmaya tabi tutmak hemen hemen imkânsızdır. Birçok araştırıcı herbisitleri kendi maksatlarına uygun düşecek şekilde çok değişik olarak sınıflandırmışlardır.

 

Kültür bitkisinin ekim ve çıkışı esas alınarak yapılan sınıflandırmada:

 1. Ekim öncesinde kullanılan herbisitler (preplant)
 2. Çıkış öncesinde kullanılan herbisitler (preemergence)
 3. Çıkış sonrası kullanılan herbisitler (postemergence)

 

Herbisitlerin atıldığı yer esas alınarak yapılan sınıflandırmada ise:

 1. Toprağa atılan herbisitler
 2. Yaprağa atılan herbisitler

 

Diğer bazı araştırıcılar ise herbisitleri;

 1. Seçici olmayan herbisitler(total herbisitler)
 2. Seçici herbisitler(selektif herbisitler)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ AKTİF MADDE FORMÜLASYONU RUHSAT TÜRÜ
ABONE SÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ACAMAS 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ACCE EXTRA 464 SL 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ACEHERO 250 g/l Tralkoxydim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ACİLRONN % 74,8 Glyphosat-Ammonium Tuzu DF (Kuru Akışkan) İTHAL
ACL ACLON 48 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
ACS CHLO 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ACS CYHALOF 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ACS DIRON ULTRA 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ACS DOPING 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ACS HALOXAND 108 g/l Haloxyfop-R-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ACS METOX SE 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
ACS OTAKOR 70 WP % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İTHAL
ACS OTSTOP 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
ACS Q-SUPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ACS SAXON SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ADEKO SÜPER ESTER'A 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ADENGO SC 465 225 g/l Isoxaflutole+150 g/l Cyprosulfamide+ 90 g/l Thiencarbazone-Methyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ADOL 80 WP % 80 Lenacil WP (Islanabilir Toz) İMAL
ADRIATIC 120 g/l Thidiazuron + 60 g/l Diuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AFALİREX 50 WP % 47,5 Linuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
AFALON DISPERSION 450 g/l Linuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
AFFİCHE WG %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AFOROZ 40 SL 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGCOREN 70 WP % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İTHAL
AGEROS 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGİL EXTRA 100 EC 100 g/l Propaquizafop EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AGNOROUND 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGONY 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGRAPIC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AGREGA ESTER 600 EC 600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AGRİNİL EXTRA 100 EC 100 g/l Propaquizafop EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGRO D-AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGRO D-ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester LS (Tohum İlaçlanması İçin Solüsyon) İMAL
AGRO KİMOLİN 50 WP % 47,5 Linuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRO METRO % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRO SUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROAMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AGRODRAM 6 E 720 g/l Molinate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROFARM ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROFARM-HALLEY 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGROFOB 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGROKOL PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AGRONAM 50 WP % 50 Propyzamide WP (Islanabilir Toz) İMAL
AGRORA 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AGROS % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
AGSON 40 g/l Nicosulfuron mg/Kapsül İTHAL
AGSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
AGSÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AKESTER 480 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AKRİS 280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine SE (Suspo-Emülsiyon) İTHAL
AKSHAL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
AKTHION 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALBA SUPER 116,2 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALCINE 33 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALE 20 WP % 20 Metsulfuron Methyl WP (Islanabilir Toz) İMAL
ALION SC 500 500 g/l İndaziflam SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ALLSTAR 25 EC 250 g/l Oxadiazon EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALMAKSAN 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ALUSHTA 240 EC 240 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
Alushta® 116,2 EC 116,2 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AMİD 330 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AMİN EXT 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ANACONDA 600- 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ANHUI 40 SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ANHUI 40 SC- 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
AQUADEX 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ARAGORN 450 SC 450 g/l Linuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ARAMO 45 45 g/l Tepraloxydim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ARMAGEDDON 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ARMAZA S GOLD 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AROZEN 100 g/l Clopyralid SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ARRAT % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ARRODİM SÜPER 116 EC 116,2 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ARSUİT 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ART-CI 4.5 EC 45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ARTEDEX T 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ARTELTRA 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ARTILLERY 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ARTINIL 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ARTOAT 40 SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ARUZ 50 50 g/l Tepraloxydim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ATLANTİS WG %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
ATRASAF SÜPER WG % 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ATTRİBUT SUPER WG 20 % 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
AVEFOB 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AVESTAR 10 EC- 100 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 25 g/l Fenchlorazole-ethyl (Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
AVUPORT 80 WP % 80 Lenacil WP (Islanabilir Toz) İMAL
AXİAL 45 EC 45 g/l Pinoxaden EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
AZOTRAX 333 g/l Metazachlor + 83 g/l Quinmerac SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BADOKS 720 WG %38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl WG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BALADZON 430 SC 430 g/l Chloridazon SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BALADZON 65 DF % 65 Chloridazon DF (Kuru Akışkan) İMAL
BALADZON 65 WP % 65 Chloridazon WP WP (Islanabilir Toz) İMAL
BALADZON T 244 g/l Chloridazon+150 g/l Triallate SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
BALAN SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
BANDERILLA 70 WP- % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İMAL
BANTOR ULTRA 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BAROC 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BAROX 480 g/l Bentazone + 22,4 g/l Imazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BARRACUDA 45 SC 450 g/l Napropamide SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BASAGRAN 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BASAGRAN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BASALİN 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BASALİN EXTRA 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BASALİN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BASED- 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BASEGATE 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BASULTRA 200 SL 200 g/l Glufosinate Ammonium Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BAŞARAN M-60 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BAŞARAN-M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BATURAM 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BAYMINE 420 g/l Bispyribac Sodium SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BAYTORE 40 SL 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BAZUCA 48 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BAZUCA M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BEETUP COMPACT 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BELDAX 60 DF % 60 Bensulfuron Methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
BELDAX 60 DF- % 60 Bensulfuron Methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
BELVEDERE FORTE 200 g/l Ethofumesate+100 g/l Phenmedipham+ 100 g/l Desmedipham SE (Suspo-Emülsiyon) İTHAL
BENPELLE 480 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BENPELLE M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BENPELLE M 60 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BENTAGRAN 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BENTAGRAN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BEST AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BEST ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BEST STOPPER 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BESTSTOK 330 E- 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BETACHEM COMPASS 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BETACHEM PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BETAFEM COMP 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BETANAL MAXX PRO OD 209 75 g/l Ethofumesate + 60 g/l Phenmedipham + 47 g/l Desmedipham + 27 g/l Lenacil OD (Yağda Dağılabilen) İTHAL
BETANAL PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
BIOBAS 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BLUSTER 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BONAFLAN WG % 60 Benfluralin WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
BONANZA % 50 Azimsulfuron WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
BORDER 2 E 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BOXER 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BOYCOTT 480 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BRACE FORTE- 150 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BRACE SÜPER 125 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BROMOTRİL T 300 g/l Terbuthylazine + 200 g/l Bromoxynil SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
BRONER 225 g/l Bromoxynil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BRUNOVA 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
BUCKSTAR 25 EC- 250 g/l Oxadiazon EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BUCTRIL MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BUCTRIL MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
BUGGY 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu mg/Kapsül İTHAL
BULDARIN 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
BUMBA 600 SC- 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
BUSTOP 200 SL 200 g/l Diquat Dipromide SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
BUTEX MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CALAMITY % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
CALARIS 400 SC 330 g/l Terbuthylazine + 70 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CALARİS PRO 376 SC 326 g/l Terbuthylazine + 50 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CALLİSTO 480 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CALLOTRİNE 480 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CAMBİO 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CAMELOT 200 g/l Cyhalafop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CAN-AMİN 500 LC 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CANAXİTİN % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İMAL
CAN-ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CANOXAN 28 EC- 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CANSA DEFENSE 10 WP % 10 Chlorsulfuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
CANSA GOLIAHT 2 E 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CANSA ORMOLİN 72 EC 720 g/l Molinate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CANSA RANİDAP 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CANSASİPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CANSUPRAN 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CAPITAL 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CARNİVAL 36 CS 360 g/l Clomazone CS (Kapsül Süspansiyon) İTHAL
CAVERNON- 250 g/l Tralkoxydim SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CEHRIBAR 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CELIO 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CELMİTRON 70 WDG % 70 Metamitron WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
CENT-7 500SC 500 g/l Isoxaben SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CHALLENGE 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CHAMBER 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHARITY 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
CHEERIO SC 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHEKIC 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CHEKKER 25,2 g/l Penoxulam OD (Yağda Dağılabilen) İMAL
CHENOKER 25,2 g/l Penoxulam OD (Yağda Dağılabilen) İMAL
CHEROKEE 25,2 g/l Penoxulam OD (Yağda Dağılabilen) İTHAL
CHILLINGER 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CICINGER 40 SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CITADEL 13,3 g/l Penoxulam + 100 g/l Cyhalofop-butyl OD (Yağda Dağılabilen) İTHAL
CITATION 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CİNDER 400 CS 400 g/l Pendimethalin CS (Kapsül Süspansiyon) İTHAL
CLEANER 48 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
CLEAN-UP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CLEAR OUT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CLENCH 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CLERY 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CLINCHER 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CLINCHER DUO 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CLINIC 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
CLIPPER 200 EC 200 g/l Cyhalafop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CLODINAGAN 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CLONART 150 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CLONPİK 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CLOPYR 100 100 g/l Clopyralid SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
CLUNARY 75 DF % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
COBRA SÜPER EW 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EW (Suda emülsiyon) İMAL
COLIBAST 48 SC 480 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
CONTOUR 70 WG % 65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
CORVETTE 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
COSSASON 40 SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
COUGAR EC 116,2 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
COWBOY 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
COWBOY 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CRYPTIC 400 EC 400 g/l Chlorpropham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
CURRENT 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
CUTTENG- 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
DAGRO CORS 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DAGRO FİNS 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
DAGRO STANG 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
DAGRO WP 70 % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İTHAL
DAGROCHAL 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
DALIA 400 SC 420 g/l Bispyribac Sodium SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
DAYLOS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DEFİ 80 EC 800 g/l Prosulfocarb EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
DEFİ MAXX 800 g/l Prosulfocarb+80 g/l Metribuzin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
DEGLAROT WG % 30 Aminopyralid + % 15 Florasulam WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
DEGLAROT WG % 30 Aminopyralid + % 15 Florasulam WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
DELAY S GOLD 930 g/l Metolachlor-s EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
DELFOS 45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DESORMONE 480 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
DEVA RALON 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
DEVRİNOL 45 SC 450 g/l Napropamide SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
DEXCİO 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DIALEN SUPER 464 SL 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
DIALEN SUPER 464 SL- 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
DICOTEX 70 g/l 2,4-D + 70 g/l MCPA + 42 g/l MCPP-P + 20 g/l Dicamba SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
DIPTENAL % 39,1 Metsulfuon Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
DIUREX 80 WP % 80 Diuron WP (Islanabilir Toz) İTHAL
Dİ AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
DİCOPUR 500 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
DİPHENOX AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
DMA 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
DOGER AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
DOGER ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DOMIN 400 SC 420 g/l Bispyribac Sodium SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
DORİS® 200 g/l Bromoxynil Octanoate + 200 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DRAMA 50 EC 50 g/l Tepraloxydim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DUALCOM 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DUMAY S GOLD 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
DUOSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
DUPE'S- 930 g/l Metolachlor-S + 31 g/l Benoxacor (Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EAGLE SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
EAST STAR 24 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EAST STAR EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ECHO 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EDİSON 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFAMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EFDAL AKİT 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL ALSON 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL BİSOD SC 400 420 g/l Bispyribac Sodium SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL BROKLES OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL CLOPAR 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL CLOPAR 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
EFDAL CLOPAR 80 EC- 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL CLORSUN 10 WP % 10 Chlorsulfuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
EFDAL DIESTER 480 EC 480 g/l 2,4-D Isooctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL DİMETRİN 500 g/l 2,4-D Dimethyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EFDAL DORPEN 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL FENOKSAT 75 EW 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW İTHAL
EFDAL HALO 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL ISOFOSAT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
EFDAL ISOFOSAT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EFDAL LİNOS 450 g/l Linuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL LİNOWEP % 47,5 Linuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
EFDAL MEBUZİN 70 WP % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İTHAL
EFDAL MEBUZİN 700 WP % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İMAL
EFDAL MONATE 720 EC 720 g/l Molinate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL OCMOST 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
EFDAL OCMOST 240 EC- 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL PENALİN 330 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL PİRANİL 100 EC 100 g/l Propaquizafop EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL PROKERP 50 WP % 50 Propyzamide WP (Islanabilir Toz) İTHAL
EFDAL ROKSAN 48 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EFDAL ROKSAN-M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EFDAL SUPERHALOX 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL SWEET GOLD 915 EC 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFDAL TIZARON 120 g/l Thidiazuron + 60 g/l Diuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL ULTRAMİX 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
EFDAL ZAFFAR 600 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EFDAL ZALOSUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
EFFECT 240 EC 240 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
EFFOR SÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
EFSANE 70 WP % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İTHAL
EFSANE 70 WP- % 70 Metribuzin WP (Islanabilir Toz) İMAL
EKIPP SUPER WG 61 %30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron-methyl-sodium + %30 Isoxadifen-ethyl (safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
EKİPP 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
ELACURE 225 g/l Bromoxynil EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ELECTION SUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ELPİS 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ELTORAX 240 g/l Ioxynil octanate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ELUMİS 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
EMALLANT 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
EMPOWER 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ENDYMION 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ENTERER- 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EPICK 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EPOSTAR 480 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
EQUITY 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EQUITY SÜPER WG 61 %30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron-methyl-sodium + %30 Isoxadifen-ethyl (safener) WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ERTAR AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimethyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
ERTAR ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESCORT- % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron WDG (Suda Dağılabilen Granül) İMAL
ESTER EXT 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESTERAN 48 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESTER'H 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESTERİFA 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESTEROL D 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
ESTERON 600 EC 600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
ETHONN 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
ETHONN ULTRA 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
EVEREST 419 gr Flucarbazone-sodium + 83 gr Cloquintocet-mexyl SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
EXAMIT 40 EC 40 g/l Quizalofop-p-tefuryl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FACHETA % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
FALL ULTRA 420 SL 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FANTOM 330 E 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FARMSON SÜPER EW 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FAVORITE 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FEDORA- 200 g/l Cyhalofop-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FEINZIN % 70 Metribuzin WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
FENDAL 33 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
FENDAL 33 EC- 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FENKİLL 24 EC 240 g/l Ioxynil octanate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FENOXALİN 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FENTHOXAN 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FER STOP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FERSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
FIRSTAMIN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FİRE 48 SL- 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FİRENZE SC 400 420 g/l Bispyribac Sodium SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
FİREWALL 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
FİRM UP % 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
FİST 330 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
FLECHA 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FLECHA 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FLUART 075 EW 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
FLUBALA 25 EC 250 g/l Flurochloridone EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FONO SUPER 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
FORMULA SUPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
FORMULA SUPER 5 EC- 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FORVET ULTRA 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
FORWARD 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
FOXTROT SUPER 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW (Suda emülsiyon) İTHAL
FRETOX 500 E 500 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FTIPP- 22,5 g/l Foramsulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
FUDO 150 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FULDOWN 600 SC 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
FULL AMİN 50 LC 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu LS (Tohum İlaçlanması İçin Solüsyon) İMAL
FULLROW 150 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
FULLSPEED 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
FULL-TİME SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
FUNCTION 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE (Suspo-Emülsiyon) İMAL
FUSED FORTE 150 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GAİNER 10 WP % 10 Chlorsulfuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
GALAXY 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GALİGAN 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
GALİNA SÜPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
GALLEON 24 EC- 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GARLON D 55 % 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
GELIYO 080 EC- 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener) EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GEN-AMIN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GEN-ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GENOXONE ZX 103,6 g/l Triclopyr + 93 g/l 2,4 (Dichlorophenoxy) acetic acid EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
GEN-ROUND 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GEVEN M 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GLEAN 75 DF % 75 Chlorsulfuron DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GLINTSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GLUCONALTE SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
GLYCEL 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GLYFOS 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
GLYPHOGAN 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
GOAL 4F 480 g/l Oxyfluorfen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
GOLDENGEL 4F 480 g/l Oxyfluorfen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
GOLFEN 24 E 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GOLFEN 4F 480 g/l Oxyfluorfen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
GOLTİX 70 WDG % 70 Metamitron WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
GOLTİX PLUS 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
GOLTİX TRİPLE % 28 Metamitron+ % 6,5 Phenmedipham+ %6,5 Ethofumesate WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
GONDOLİER 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
GORDONN 451 g/l 2,4-D Triisopropylamin tuzu + 116,3 g/l Pıcloram SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GOSELDIM 240 g/l Clethodim EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
GOTHIC 100 SL 100 g/l Clopyralid SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GRAMER 75 DF % 75 Chlorsulfuron DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GRANDSLAM % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
GRANDSLAM PLUS % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
GRANLAND % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GRANLAND- % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
GRANLAND PLUS % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
GRANSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GRANSTAR POWER % 1 Tribenuron Methyl + % 73,4 Mecoprop-P SG (Suda Çözünen Granül) İTHAL
GREEN UP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
GREMYSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
GROMSTOR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
GULLİVER % 50 Azimsulfuron WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
GUSTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
HALTER % 10 Chlorsulfuron WP (Islanabilir Toz) İMAL
HARMONY EXTRA % 50 Thifensulfuron-methyl + % 25 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
HARMONY PLATİNUM % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
HARROW 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HECKATE 600 g/l Aclonifen SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
HEGOLAT 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW (Suda emülsiyon) İTHAL
HEKNESTA 700 g/l 2,4-D İsobutylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HEKOTRİL 24 EC 240 g/l Ioxynil octanate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
HEKTAFERMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu LS (Tohum İlaçlanması İçin Solüsyon) İMAL
HEKTAŞ ARİES 450 g/l Linuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
HEKTAŞ DRAGO 68 g/l Phenmedipham + 54 g/l Desmedipham + 85 g/l Ethofumesate OD (Yağda Dağılabilen) İMAL
HEKTAŞ MENTOR 240 g/l Oxyfluorfen EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HEKTAŞ TESS 80 g/l Ethofumesate+65 g/l Phenmedipham+50 g/l Desmedipham+26 g/l Lenacil OD (Yağda Dağılabilen) İMAL
HEKTAŞ TRİVELA 240 g/l Ioxynil octanate EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HEKTAZOL 50 SP % 50 Aminotriazole SP (Suda Çözünen Toz) İMAL
HEKTAZONE 48 SL 480 g/l Bentazone SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HEKTAZONE EXTRA 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HEKTAZONE SÜPER 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HEKTURON 25 EC 250 g/l Oxadiazon EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HELGA SÜPER- 50 g/l Quizalofop-p-ethyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HERALD SÜPER 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
HERALD SÜPER- 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HERB AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HERB ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HERBERA 40 g/l Quizalofop-p-tefuryl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
HERBISTAR % 75 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İTHAL
HERBİLADE SÜPER 125 g/l Fluazifop-p-butyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İTHAL
HERBİMAT 330 EC 330 g/l Pendimethalin EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HERBSON 4 SC 40 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
HEROKSON 4 400 g/l MCPA EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HEROXA 25.2 g/l Penoxsulam OD (Yağda Dağılabilen) İMAL
HORAYDA EXTRA % 50 Thifensulfuron-methyl + % 25 Tribenuron-methyl DF (Kuru Akışkan) İMAL
HORİZON EC 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
HOSHI 1,725 g/l Pyraflufen ethyl + 345 g/l Glyphosate Isopropylamine tuzu mg/Kapsül İTHAL
HOT AMIN- 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HUCKNEY 480 g/l Mesotrione SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İMAL
HUESCA ULTRA 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
HURDLE SUPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW (Suda emülsiyon) İTHAL
HURDLE SUPER- 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW (Suda emülsiyon) İMAL
ILLOXAN 28 EC- 284 g/l Diclofop-methyl EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) İMAL
INGLYPOSAT 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
INGLYPOSAT 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu SL (Suda Çözünen Konsantre) İMAL
INNOVATE 240 g/l Nicosulfuron SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) İTHAL
INPUL 75 WG % 75 Halosulfuron-methyl WG=WDG (Suda Dağılabilen Granül) İTHAL
INTERVIX PLUS 25 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
INTERVİX PRO 40 g/l İmazamox SL (Suda Çözünen Konsantre) İTHAL
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Hasan Usta

(4 yıl önce)

Buğday için ilaç önerisi istiyorum.

Güvenlik Kodu : 46994

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

BİTKİ HASTALIKLARI - FİTOPATALOJİ BİLİMİ Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı v...

Fiziksel Mücadele Nedir?

Fiziksel Mücadele Nedir?

3-FİZİKSEL MÜCADELE Bu mücadele yönteminde zararlıların doğrudan toplanması, öldürülmesi ya da davranışlarının bozulması, çevrelerinin bir dereceye kadar kendileri için uygun olmayacak koşullara çevrilmesi gibi işlemler yapılır. a)...

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

RUHSATLI BİTKİ KORUMA AKTİVATÖRLERİ Bitki Aktivatörü Nedir? 26 Haziran 2002 Resmi Gazete’de bitki aktivatörlerinin ruhsatlandırılmasında istenen bilgi ve belgeler açıklanmıştır. Buna göre bitki aktivatörleri bitkilerin doğal...

Genel İlaçlama Teknikleri Nelerdir?

Genel İlaçlama Teknikleri Nelerdir?

GENEL İLAÇLAMA TEKNİKLERİ İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir? -Problem olan hastalık, zararlı yabancı ot teşhis ve tespit edilir. -Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. -Diğer yöntemler (kültürel,mekanik ve biyo...

Zararlılara Karşı Kimyasal Savaş

Zararlılara Karşı Kimyasal Savaş

ZARARLILARA KARŞI KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal maddeler kullanılarak hayvansal zararlıların öldürülmesine kimyasal savaş” denir. Bu mücadele en son düşünülmesi gereken mücadele şeklidir. Ancak günümüzde en kolay yöntem olduğundan diğe...

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

HERBİSİT (YABANCI OT) ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Herbisit Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır. Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden...

Bitki Zararlıları - Böcekler

Bitki Zararlıları - Böcekler

Bitki Zararlıları - Böcekler Böcekler, dünya üzerinde 350-400 milyon yıldan beri yaşamaktadır. Tür sayıları milyonları geçer. Böceklerin bazısı faydalı, bazısı zararlıdır. Toplam böceklerin yaklaşık % 1’i zararlı böceklerdir. Zara...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.662)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.338)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021