• notifications1
 • menü

Bugün : 24 Eylül 2021 Cuma

Kaynaklardan Su Numunesi Alınması

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir.  İçme sularının normal kimyasal analizi için 2 lt su yeterlidir. Ancak bazı özel elementlerin analizi gerekiyorsa alınacak numunenin miktarı artırılacaktır. Ruhsata esas analizler için 5 litre su gereklidir. 

Numuneler kokusuz ve kimyasal olarak temiz camdan yapılmış olan şişelere alınmalıdır. Ancak bazı elementlerin analizi için numunelerin polietilen şişelere alınması önerilir. Numune alma şişeleri numune su ile hava kalmayacak şekilde kapağa kadar doldurarak ağızları sağlam şekilde kapatılmalıdır. Şayet kirlilik olduğu tahmin ediliyorsa kral suyu ile yıkanmalıdır.(3 HCl + 1 HNO3) Daha sonra numune alınacak su ile şişeler en az 3 kez çalkalanmalıdır. Su numunesindeki iyonların kararlılığının korunması yönünden bazı koruyucuların ilavesi gereklidir. Bu koruyucular ileride toplu olarak verilecektir.

 

Uygun yöntemlerle alınan su numuneleri bekletilmeden laboratuara gönderilir. Sıcaklık ölçümü, pH, oksijen, karbondioksit, H2S karbonat, bikarbonat gibi iyon ve moleküllerin tayini ise kaynak başında yapılmalıdır. Laboratuara ulaşma zamanı uzadıkça pH, alkalilik ve karbondioksit arasında var olan dengenin değişmesi ile sudaki CaCO3 çökebilir, bu durumda suyun toplam sertliği ve kalsiyum miktarının azalmasına neden olur. 

 

Yine mikrobiyolojik aktivite, nitrat, nitrit ve amonyak arasındaki dengenin değişmesine, biyolojik oksijen ihtiyacı ve fenollerin azalmasına veya sülfatın sülfür haline indirgenmesine neden olur. Bakiye klor, klorür haline, sülfür iyonu, sülf it iyonu haline, ferro demir (Fe++), Fe(OH)3 haline, iyodür iyot(I2) ve siyan it de siyanür haline yükseltgenerek çözeltiden ayrılabilir. Suyun kalitesini oluşturan renk, koku, bulanıklık değişebilir. 

 

Numune alınacak şişenin üzerine aşağıdaki bilgileri gösteren bir etiket yapıştırılmalıdır; 

 • Su kaynağının adı : 
 • Alındığı yer : 
 • Alınma noktası : 
 • Numunenin alındığı tarih : 
 • Numunenin alındığı saat : 
 • Numunenin çıkış sıcaklığı : 
 • Ortam sıcaklığı : 
 • Debisi (litre/sn) : 
 • İstenilen analiz cinsi : 
 • Numuneyi korumak amacıyla işlem görüp görmediği : 
 • Atmosferik şartlar : 
 • Numunenin alındığı yerdeki su seviyesi : 
 • Suyun akış hızı : 
 • Alınma amacı : 
 • Numuneyi alanın adı soyadı : 
 • Varsa diğer bilgiler : 

 

Numune Alma

 

Kimyasal Analizler İçin Numune Alınması

Numune şişelerin hazırlanması (kimyasal ve bakteriyolojik) 

a) Klorsuz numuneler için: Şişenin kimyasal temizliğine dikkat edilerek (gerekirse kral suyuyla yıkanarak) numune alınır. 

 

b) Klorlu numuneler için: Sudaki klorun etkisini gidermek için numune alınacak şişelere aşağıda açıklandığı gibi tiyosülfat ilave edilir. 

i)% l,5 Sodyum tiyosülfat çözeltisinden (l, gr sodyum tiyosülfat Na2S2O3 , 100 ml damıtık su ile çözülür,120°C de ve 15 dakika süre ile steril edilir) 100 ml lik şişelere 0,5 ml konulur veya, 

ii) Kaplar 180°C de l saat steril edilmelidir. Kahverengi veya nötr camdan yapılmış olmalıdır. Alınan su numunesi klorlu ise bakteriler üzerindeki etkisini gidermek için her 125 ml lik kap için 0,1 ml % lik sodyum tiyosülfat numunesi ilave edilmelidir. Şişelerin ağızları steril cam veya mantar, kauçuk tıpa ile kapatılır. Veya , 

iii) Şişelere çözelti yerine 0,02-0,05 gr kadar kuru tiyosülfat ilave edilir ve yukarıdaki gibi steril edilir, iv) 0,02-0,03 gr toz tiyosülfat konulmuş cam kapaklı şişeler15 dakika 180  0C de tutularak steril edilir. 

 

Kaynaklardan Su Numunesi Alınması

Debisi az olan kaynaklarda suyun çıkış noktasına temiz bir büz veya demir boru yerleştirilir. Kaynağın debisi fazla ise göllenme varsa kaynağın gözeneklerinden birisi iyice temizlenmiş sivri uçlu ve ucundan itibaren birkaç cm lik kısımda delikler bulunan yeter uzunlukta demir bir boru saptanır. Borudan en az 6 saat su akıtıldıktan sonra numune alınır. Numune alma noktası doğrudan ana pompaya bağlanmış bir musluktur. Numune alma musluğu bağlantılı ve ısı yoluyla sterilizasyona uygun olmalıdır. Numune borusunun materyali test ihtiyaçlarına göre dikkatlice seçilmelidir.

 

Örneğin bakır borular, sudaki bakır konsantrasyonunun artışına ve bakteri miktarının azalmasına sebep olabilir. (Demir veya cam tercih edilmelidir.) Numune musluktan doğrudan muhafaza kabına çekilir. Numune muhafaza kabı musluğun hemen altında, doğrudan temas etmeyecek ve bağlantısı olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Şayet alınan numune gazlı bir su ise (madensuyu gibi) en önemli nokta şişe içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde tamamen su ile dolması ve taşırarak kapağının kapatılmasına dikkat edilmesidir. 


Göller ve Akarsulardan Su Numunesi Alınması 

Numune şişesi göl veya akarsuyunun kıyısından en az l metre uzaktan ağzı açık olarak ve baş aşağı suya sokularak alınır. Şişe su yüzeyinden 50 cm kadar derinlikten ters çevrilerek doldurulur. Yüzey özelliklerinin anlaşılması isteniyorsa numune yüzeyden alınır. Belirli derinlik numunelerinin alınmasında özel numune alma aletleri kullanılır. 

 

Adi Kuyular, Borulu Kuyular Ve Drenajlardan Su Numunesi Alınması 

Kuyuların boru ve tulumbaları 10 mg/lt aktif klor kapsayan klorlu su ile dezenfekte edilir. Numune almadan önce mümkün olan en uzun sürede (6 - 48 saat) pompalamak gerekir. 

 

Şehir Şebekelerinden Su Numunesi Alınması

Şebekeye ait kaptajdan, dağıtım depolarının çıkış borularından, tasfiye tesislerinin giriş ve çıkışlarından ve musluklarından usulüne uygun alınmalıdır. 

 

Numunelerin Saklanması ve Korunması

Su numunelerine yapılacak kimyasal analizden önce numunenin laboratuara ulaşımı gibi nedenle bekletilmesi gerekebilecektir. Bu durumda sudaki iyonların kimyasal dengelerinin değişmemesi için numunenin korunması gerekecektir. Bu tür işlem görmüş numunelere uygulanan işlem etiketi üzerine de mutlaka yazılmalıdır.  Numunelerin korunması konusundaki aşağıdaki bilgiler Türk Standartlar Enstitüsünün TS 266 Standardından alınmıştır; 

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 19309

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtas...

Amonyak Azotu

Amonyak Azotu

Amonyak Azotu Amonyak suda kolay çözünür.(20 °C ve 1 atm basınç da takriben 525 gr / lt) Sulu çözeltide amonyak zayıf bir bazdır. NH3 + H2O « NH4+ + OH- (x) pH = 7,0 de çoğu katyonik pH = 9...

Su Analizi Hakkında

Su Analizi Hakkında

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Sülfit Tayini

Sülfit Tayini

Sülfit Giriş Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma iş...

Sularda Nitrat Azotu Tayini

Sularda Nitrat Azotu Tayini

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit v...

Yosun Yetiştirilerek Nitrat Arıtımı

Yosun Yetiştirilerek Nitrat Arıtımı

Yosun Yetiştirilerek Nitrat Arıtımı Azot ve fosfor {bitkilerin ve tek hücrelilerin gelişmesi için gerekli elementlerdir. Nitrat derişimi yüksek sularda azot seven scenedesmus cinsi yosunlar yetiştirilerek, sudaki yosunun gelişmesi içi...

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.662)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.334)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021