• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Resim Yok

Nükleer Enerji : Nükleer enerji üretimi pahalı ve zordur. Önceleri atom bombası yapımında kullanılan bu kaynak 2. Dünya Savaşından sonra enerji için kullanılmaya başlanmıştır. Bugün dünyanın bir çok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nükleer e...

Resim Yok

Canlıların tolerans alanları içinde en iyi gelişebildikleri ve en yüksek düzeyde ürün verdikleri özel bir alan mevcuttur. Bu alana Optimum Alan; bu alanı belirleyen çevresel faktörlere de Optimum Faktörler denir.

Resim Yok

Orman; genel anlamda ağaç topluluğunu ifade etmektedir. Fakat bununla beraber, çağdaş orman anlayışına göre oldukça eksik bir tanımlamadır. Çünkü orman, içerisinde ağaçların dışında diğer bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardan oluşan başka canlı v...

Resim Yok

Ortam ve Çevre : Canlı varlıklar organik veya inorganik maddelerden oluşmuş belli bir mekân biriminde yaşantılarını sürdürürler ve bu birimin unsurlarıyla karşılıklı etkileşim içindedirler. İşte canlı varlıkların yaşamsal bağlarla bağlı oldukları, etki...

Resim Yok

Plankton : Suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyuttadır ve tek hücreli oldukları varsayılsa da okyanus bilimciler denizanası ve kopmuş yosunları da plankton olarak kabul etmekte...

Resim Yok

Populasyon : Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.

Resim Yok

Populasyon : Belli bir bölgede yaşayan aynı türden canlıların oluşturduğu canlı topluluğuna populasyon denir. Populasyon sadece aynı türden canlılardan oluşmakla birlikte, yaşadıkları yerlerde başka populasyonlar da yer alabilir. Populasyonun bulunduğu...

Resim Yok

Populasyonların Yapısı ve Değişimleri : Populasyonun belli bir bölgede , belli bir zaman içinde yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Popülasyonu oluşturan bireylerin sayısal durum ile ...

Resim Yok

Populasyonun Büyümesi : Belli bir zaman süresi içinde populasyondaki birey sayısı o populasyonun büyüklüğünü gösterir. Populasyonların büyüklükleri üç temel etkenin kontrolünde kalır. Bu etkenler doğum, ölüm ve göçlerdir. Ortamın taşıma gücünün yetersi...

Resim Yok

Radyoaktif atık : İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan merciler tarafından belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizotopları bulunduran veya bu radyoizotoplarla bulaşmış ve tekrar kullanılması düşünülmeyen...

Sayfalar (8 - 6) [««] [«] 1 2 3 4 5 6 7 8 [»] [»»]
KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...