• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Haziran 2021 Salı

Tarım Yayım Ve Danışmanlık Sınavı (6 Aralık 2015)

x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için önce sitemize üye girişi yapmalısınız!
Bu testi online olarak çözmek için tıklayınız!

S1 - Aşağıdakilerden hangisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?

A) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak

B) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak

C) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek

D) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek

S2 - Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek görevi, Bakanlığımızın hizmet birimlerinden hangisinin görev alanı içerisinde yer almaktadır?

A) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

B) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

C) Personel Genel Müdürlüğü

D) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

S3 - Bakanlığımıza bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek görevi, Bakanlığımızın hizmet birimlerinden hangisinin görev alanı içerisinde yer alır?

A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

B) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

C) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

D) Personel Genel Müdürlüğü

S4 - Aşağıdakilerden hangisi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) Tarımsal alt yapıyı düzenleyerek kırsal alanı yaşanabilir hale getirmeye ve kalkınmayı sağlamaya katkıda bulunmak

B) Bitkisel ürünlerde üretimi ve verimliliği arttırmak

C) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uy-gunluğunu ve standartlarını denetlemek

D) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek

S5 - “Farklı kültür gruplarına girdikçe sözsüz iletişim mesajlarının ayrıntılarını değerlendirmek zorlaşır. Beden dilindeki en benzer ifadeler, temel psikolojik durumlarla ilgilidir.”
Aşağıdaki beden dili unsurlarından hangisi farklı kültürlerde en çok benzer olanlardır?

A) Jestler

B) Mimikler

C) Giysi renkleri

D) Ayak hareketleri

S6 - “Beden dilinde bölge, kişinin kendi vücudunun uzantısıymış gibi benimsediği bir alan veya boşluktur.”

Aşağıda verilen bölge (alan) tanımlamaları ve kabul edilenler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mahrem Bölge - Eş ve çocuklar

B) Kişisel Bölge - Arkadaşlar

C) Sosyal Bölge - Zorunlu hallerde iletişim kurulan kişiler

D) Ortak Bölge – Kavga edilen kişiler

S7 - “Bir odaya girdiğimiz zaman seçtiğimiz yer, kendimize olan güvenimiz ve orada bulunanlar arasında kendimizi nerede gördüğümüz konusunda fikir verir.”
Aşağıdakilerin hangisinde odaya girdiklerinde kapıya yakın koltuk veya sandalyeye oturanlar hakkında doğru bilgi verilmiştir?

A) Özgüvenleri düşük kimselerdir.

B) Özgüvenleri yüksek kimselerdir.

C) Kendilerinden hoşnut kimselerdir.

D) İşbirliğine yatkın kimselerdir.

S8 - I. Metot demonstrasyonu
II. Tarla günü
III. İşletme ziyareti
IV. Çiftçi kursu

Doğrudan çiftçi veya ailesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve çiftçiye beceri kazandırmak için yapılan yayım / danışmanlık faaliyeti / faaliyetleri yukarıdakilerden hangisi / hangileridir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) III ve IV

D) I, II ve IV

S9 - Aşağıdakilerden hangisi çiftçi görüşmelerinin amaçlarından biri değildir?

A) Çiftçi ile yayımcının/danışmanın probleme yönelik ortak bir bakış açısı oluşturulması

B) Pratik uygulamaların gösterilmesi

C) Güncel bilgilerin aktarılması

D) Çiftçileri kaliteli ürünler yetiştirmeye ve bunları değerlendirmeye, ödüllendirerek teşvik etmek

S10 - I. Uygulamaya konulan yeni tarımsal desteklemeler
II. Kırsal kalkınma projeleri
III. Geleneksel yetiştiriciliğin sürekliliği
IV. Mevcut durum analizi
V. Yeni tescil edilen sertifikalı tohumluk hakkında genel bilgi

Yayımcı/danışman bazı faaliyetleri öncelikli olarak üyelerine çalışmaları yansıtacak çiftçi örgütü yöneticilerine yönelik yapar.
Yukarıdakilerden hangileri bu çalışmalarda verilecek bilgilerdendir?

A) I ve II

B) IV ve V

C) I, II, III ve V

D) I, II, IV ve V

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (15.949)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021