• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Eylül 2021 Pazar

KOLZA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Kışlık olarak yetiştirilecek kolzanın üretimi hububat üretiminden çok farklı değildir.  Sonbaharda iyi hazırlanmış tavlı bir tohum yatağı hazırlayarak mümkün olduğunca erken ekim yapmak ve iyi bir yabancıot mücadelesi ile kolza üretimini gerçekleştirmek mümkündür. Yalnız yazlık olarak üretilecek kolza da sulama ve gerektiğinde yabancıot mücadelesini tekrarlamak gerekecektir. Ancak ülkemiz şartlarında yazlık olarak kolza yetiştirmek çok marjinal alanlar dışında pek ekonomik olmayacaktır. Dolayısı ile bahsedilen üretim tekniği kışlık kolza içindir.

Kolza - Kanola Yetiştiriciliği

İklim ve Toprak İsteği: Kolza, verimli ve iyi drenajlı topraklara ihtiyaç göstermektedir. Güneşli günler ve soğuk geceler kolza yetişmesi için oldukça uygundur; hasat zamanında havanın kuru olması gerekmektedir. Kolzanın 300 ile 2800 mm yıllık yağışa, 5-27oC arasında yıllık ortalama sıcaklığa, ve 4.2 ile 8.2 arasına pH'a toleranslı olduğu bildirilmektedir.

 

Çeşit Seçimi: Çeşit seçimi genellikle yetişme (vejetasyon) periyodunun  uzunluğu ile belirlenmektedir. Vernelizasyon ihtiyacı değişiklik gösteren ve olgunlaşması uzun süren kışlık çeşitlerin tersine, yazlık çeşitler vernelizasyon ihtiyacı göstermeyen kısa olgunlaşma periyoduna sahiptir. İklim ve çiftçilik sistemlerindeki büyük farklılıklardan dolayı çeşitler genellikle özel olarak ıslah edildikleri bölgelerde en iyi adaptasyon göstermektedirler.

 

Toprak İşleme ve Tohum Yatağı Hazırlığı: Kolza, geleneksel hububat tarımında kullanılan toprak işleme aletlerinin dışında özel bir alete ihtiyaç göstermez. Tohum yatağı hazırlanması başarılı bir Kolza üretimi için oldukça önemlidir. Geniş yapraklı yabancı otlara karşı en iyi savunma hızlı çimlenme, çıkış ve büyümeyle elde edilmektedir. Homojen yüzeysel bir ekim çimlenmeyi hızlandırmakta ve ürünün yabancı otlarla mücadele yeteneğini arttırmaktadır. Maksimum sürüm derinliği genellikle 10-13 cm arasındadır. Killi veya killi kumlu gibi ince tekstürlü toprakları açmak, karların erimesine veya yağmur sularının süzülmesine izin vermek amacıyla derin İşleme yapılabilir. 15-18 cm’den daha derin işlemenin büyük bir değeri yoktur ve sadece dikkate değer bir şekilde daha fazla masrafa sebep olmaktadır.

 

Ekim:Kolza tohumu küçük olduğundan sonbahar toprak sürümü ve sıkı bir tohum yatağının hazırlanması arzu edilmektedir. Ekimden önce toprağın bastırılması sıkı ve düzgün bir tohum yatağı hazırlığına yardım eder. Tohumlar çok küçük olduğundan kolza tohumunun yayılabilmesi için tohumun yarı yarıya kırık tohumla karıştırılması önerilir;  hektara 10 kg tohum için mibzerin hektara 20 kg karışık tohum olacak şekilde kalibrasyonu yapılmalıdır. Tohumun ekim derinliği 2.5 cm ve daha az olmalıdır, fakat toprak kaymak tabakası bağlamazsa fideler 5 cm ve daha derinden çıkış yapabilmektedir. Ekim derinliği çıkan fidelerin sayısını ve gelişmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Kolza tohumu çimlenme için yeterli neme ulaşmak için gereğinden daha derin ekilmemelidir. 12 ile 25 mm derinlikte, sıkı, nemli, ve ılık tohum yatağına ekilen Kolza tohumları yüksek bir çıkış yüzdesiyle birlikte hızlı bir çimlenme göstermektedirler. Kolza ekimi için optimum toprak sıcaklığının 10 0C olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 10 derecenin üzerindeki toprak sıcaklığı yüksek çimlenme oranı, hızlı çıkış ve hızlı bir yaprak gelişmesi sağlamaktadır. Sıkı bir şekilde bastırılmış tohum yatağı tohum için mükemmel bir nem ve oksijen sağlamaktadır.

 

Birim Alandaki Bitki Sıklığı (Tohum Miktarı): Kolza verime çok az etkisi olan, nispeten değişik oranlarda değişen ekim yoğunluğuna veya bitki populasyonuna oldukça esnek bir üründür. Yapılan araştırmalar m2 ye 60 ile 200 bitki sağlayan ekim yoğunluğunun hem Kolza hem de Brassica rapa da verim bakımından benzer sonuçlar verdiğini göstermiştir. m2 ‘de 200 den fazla bitki sayısının verimi az miktarda azalttığı bulunmuştur. m2  deki bitki populasyonunun 60'ın altına düşmesi verimde  çok büyük bir azalmaya neden olmaktadır. İyi bir ekim sıralardaki boşlukları minimize etmeli ve m2’de 80-180 arasında bitki populasyonu sağlamaya çaba gösterilmelidir. 15 cm lik mibzer sıra arası metre başına 12-27 bitki çıkışına ihtiyaç göstermektedir. Kolzanın bir kilogramında 250.000 tohum bulunmaktadır. Tohum miktarı ve çimlenme yüzdesi birim alandaki maksimum bitki sayısını belirler.

 

Ekim Zamanı: Kışlık kolzada erken ekimler daha yüksek verim vermektedir. Bunun belli başlı sebebi kışa rozet dönemi denilen 4-5 yapraklı dönemde girebilmesidir. Daha geç ekimlerde soğuk zararı görülebilir. Çok erken ekimlerde ise havanın iyi gitmesi durumunda bitkiler zamansız sapa kalkarak zararlanabilirler.

 

Ekim zamanına şu faktörler etki edebilirler: 

 • Bölgedeki donsuz periyot 
 • Ekilecek çeşit ve olgunlaşması için gerekli gün sayısı 
 • Kültürel işlemler 
 • Tarlada işlemlere başlamayı belirleyen ilkbahardaki hava durumu 
 • Tohum yatağı özelliği (nem, sıcaklık) 
 • Toprak yapısı ve eğim 
 • Çeşidin toprak sıcaklığına olan tepkisi 
 • Yabancı ot durumu ve kontrol metodu 
 • Çiftlik büyüklüğü ve ekipman 

 

Gübreleme: Kolzada başarılı gübreleme programı topraktaki mevcut besin elementlerinin durumuna bağlı olarak belirlenendir. Kolza, nitrojen ve fosfat gübrelemesine iyi tepki vermektedir. Genellikle dekara 10 kg saf azotun yarısı erken ilkbaharda kullanılmalıdır. Fosfor olarak ise dekara 8 kg yararlı gerekmektedir. Toprak tahlili neticesinde toprakta bu miktardan daha az seviyede fosfor bulunduğu takdirde aradaki fark kadar gübre ekimden önce toprağa verilmelidir. Kolza kükürtü çok sever. Bu nedenle kullanılacak gübrelerin sülfat formunda olmaları verimde olumlu etki yaratacaktır. Gübreyle direk temas tohumlarda zarar meydana getirdiğinden mibzerde hem tohum hem de gübrenin aynı tüpe boşaltıldığı durumlarda düşük miktarda gübre kullanılmalıdır.

 

Hasat: Harnuplar aynı zamanda olgunlaştığı ve kolayca dağılma gösterir. Kuru ve olgun tohumlar doğrudan biçerdöğerle hasat edilebilir. Ürünü biçmek için en iyisi tohumlar tamamen olgunlaşana kadar beklemek ve bitkilerin nemli olduğu bulutlu havalarda hasat etmektir. Böylece dağılma azalacaktır.

 

Münavebe: Kolza üretimi için gerekli toprak işleme, ekim sistemi, toprak zonları ve toprak tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Kullanılacak sistem   toprağın nemine, yabancı otlara, önceki ürüne, tarladaki bitki artıklarına, zararlı ve hastalıklara, toprağın kayganlığına, gübre dağılımına ve kullanılabilecek mevcut makine durumuna bağlı olmaktadır. Tek başına bütün kriterleri sağlayan bir sistem yoktur. Bir lokasyonda başarılı olan bir uygulama diğer bir lokasyonda başarısız olabilmektedir. 

 

Bu nedenle başarılı bir sistem:

 • Tohuma çimlenme, çıkış, kök ve bitki gelişimi için uygun bir çevre , 
 • Su alımını, depolamasını ve hareketini kolaylaştıran bir toprak yapısı, 
 • Ekim veya çıkış döneminde tarlada daha henüz yeşil bir vejetasyon gelişmenin olmadığı dönemde  yabancı ot kontrolünü, 
 • Tarımsal kimyasalların uygun derinlikte yer almasını, 
 • Bitki artıklarının tarlaya uygulanacak olan gübre veya herbisitlerle herhangi bir etkileşiminin olmamasını, 
 • Zararlı ve bitki hastalıklarının kontrolünü, 
 • Herhangi bir toprak erozyonu olmamasını sağlamalıdır. 
 • Kolza tahıllar, keten, mısır, patates, ve şeker pancarından sonra ekilebilir, fakat hardaldan ve ayçiçeğinden sonra ekilmemelidir.

 

Mustafa ALTINDEĞER

Ziraat Mühendisi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Cemil

(5 yıl önce)

Kolza için devlet desteği var mıdır.
Devlet desteği varsa ne kadardır?

Admin

(5 yıl önce)

Kolza (Kanola) ürününe 2015 yılında ödenen tarımsal destekleme miktarları

Destek Adı Ödenen (Miktar (TL))

Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi Dekar başı 4 Lira

Mazot Desteklemesi Dekar başı 7,9 Lira

Gübre Desteklemesi Dekar başı 8,25 Lira

Organik Tarım Desteği Dekar başı 10 Lira

Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi Kilogram Başı 40 kuruş

Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteklemesi Kilogram Başı 1,2 Lira

Güvenlik Kodu : 62100

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kinoa (Quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa (Quinoa) Yetiştiriciliği

Kinoa (Quinoa) Yetiştiriciliği Kinoa (Quinoa) Ülkemizde henüz tanınmayan fakat son zamanlarda yüksek protein içeriğinden dolayı ilgi çeken bir bitkidir. Son zamanlarda popülerliği artan kinoa bitkisi çeşitli haber kanallarında ele alınm...

Korunga Yetiştiriciliği

Korunga Yetiştiriciliği

KORUNGA Onobrychis sativa L. Özellikle Doğu Anadolu’da yetiştirilen bir baklagil yem bitkisidir. Korunganın yeşil otunun şişirme özelliği olmadığından hayvanlara verilebilir. Kuru otu da besleyicidir. İklim ve Toprak İstekleri...

Pancarda Ekim Bakım Nasıl Olmalıdır?

Pancarda Ekim Bakım Nasıl Olmalıdır?

PANCAR BAKIMI NASIL OLMALI Aşırı Azotlu Gübreleme Ş.Pancarı topraktan 1 ton pancar verimi için 5 Kg/Da saf Azot (N) kaldırır. Azotlu Gübrelerin atımı Mayıs ayından sonraya bırakılmamalıdır. Normalden fazla Azot verildiğinde; * Bitki kö...

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği

Macar Fiği Yetiştiriciliği Fiğler tek yıllık yem bitkileridir. Fiğ serin iklim bölgelerinde yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Nemli ve serin iklimlerde iyi gelişme gösterir. Kuraklık arttıkça gelişme...

Kara mercimek Tarımı

Kara mercimek Tarımı

Anavatanı Suriye, Mezopotamya ve Anadolu toprakları olan siyah beluga mercimeği, ülkemizde bilinen adı ile kara mercimek , 6000 yıldır tarımı yapılmakta ve tüketilmektedir. Kara Mercimek tarımı oldukça kolaydır. Biçerdöverle hasadı çok ...

Buğdayda Çeşit Seçimi

Buğdayda Çeşit Seçimi

Atalarımız Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını derken, bitkisel üretimde çeşidin ve de tohumluğun önemini ne güzel ifade etmişler. Has ın kelime anlamı katışıksız, en iyi cinsten, saf, özgü, mahsus demektir. Bu atasözünü günümüze uy...

Mercimek Tarımı

Mercimek Tarımı

Mercimek Tarımı Yazlık mercimek (Lentil cultivation) için ekim zamanı erken ilkbahardır. Mart ayı başlarından başlayarak Nisan ayının başlarına kadar yapılan ekimlerden yüksek verim elde edilmiştir. Ekim geciktikçe verimde azalma meyda...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.297)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021