• notifications1
 • menü

Bugün : 22 Haziran 2021 Salı

Elma Yetiştiriciliği - Tam Bodur - Yarı Bodur

Meyvecilikte birim alandan yüksek ürün ve kalite elde etmek ve net geliri artırmak için masrafların en aza indirilmesi ön plana çıkmaktadır. Meyveciliği ileri ülkelerde son 50 yılda ülkemizde ise son yıllarda bu amaçla bodur elma yetiştiriciliği büyük önem kazanmıştır.

Elma Yetiştiriciliği - Tam Bodur - Yarı Bodur

Bodur elma yetiştiriciliğinin temel felsefesi genetik veya fizyolojik yolla ağaçların büyümesi engellenerek ağaçlar küçük tutularakr, birim alana daha çok sayıda fidan dikilmektedir.Bu yolla budama, sulama, toprak işleme, gübreleme, mücadele ve hasat masrafları en aza indirilmekte, iş gücü azalmakta ve kolaylaşmaktadır.Aynı zamanda verim ve kalite artmaktadır.

 

Bodurluk   Nasıl Sağlanmaktadır?

1-Anaçın bodurluk özelliği (Genetik) Bunlara klonal anaç da denir. Bunlar Bodurluk derecelerine göre:Tam bodur olanlar: M9: (destek ister, 2.5 m. Boylanır, düşük sıcaklıkta iyi netice verir, kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, kök uruna hassatır. M26 :M9 dan biraz büyük ağaçlar teşkil eder.

 

Yarı bodur anaçlar: M7, MM106: Normal çöğür anacın %50 büyüklükte ağçlar meydana getirir.Bu anaç ateş yanıklığına oldukça dayanıklıdır.Kuvvetli anaçlar:M2, M111, M16, M15, M25, M109, MM104 gibi anaçlarda vardır.

 

2-Çeşidin bodurluk özelliği: Bodur gelişen çeşitlerdir. Bunlara supur çeşitler denir. Örneğin: Spur stark crimson, Spur stark golden gibi.Spur çeşitlerle tam bodur anaç üzerine aşılı fidanla bahçe kurulmamalıdır. Çalılaşma sonucu verim ve kalite düşmektedir.

 

Bodur  elma   yetiştiriciliğinin   avantaj ve dezavantajlar ı:

 • 1-Budamada işgücü azalır ve kolaylaşır.Ancak daha fazla özen ve bilgi ister. Aksi halde önemli kayıplar olur.
 • 2-İlk yıllarda yatırım masrafları yüksektir. Ancak erken meyveye yatarak masaflar ilk yıllarda geri döner
 • 3-Sık dikim sonucu iyi döllenir. Böylece her yıl ve düzenli ürün alınır.
 • 4-Dikimden sonra hemen verim alınıp kara geçildiğinden değişen pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.
 • 5-Zirai mücadele, seyreltme, hasat yerden yapıldığından üretim maliyetinde azalma ve işgücünde tasarruf sağlanmaktadır.
 • 6-Meyve verim ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.
 • 7-Tüm yetiştiricilik konularında (budama, sulama, gübreleme,vb.) daha fazla bilgi ve deneyim ister.

 

BODUR ELMA BAHÇESİ TESİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • 1-İyi bir planlama yapılarak uygun anaç üzerine pazarın istediği çeşit aşılı fidanlar temin edilmelidir
 • 2-Toprak analiz sonuçlarına göre uygun gübreleme programı ve dikim mesafeleri tesbit edilmelidir
 • 3-Tam bodur elma bahçesi tesisinde dikimden önce veya sonra destek sistemi(tel) kurulmalı veya her fidana 1.5 m. Herek verilmelidir.
 • 4-Bodur elma bahçelerinde kökler yüzeysel ve gevrek olduğundan toprak alet veya makina ile işlenmemelidir. Yabancı otlar biçilerek, herbisitlerle yok edilerek veya malçlama yapılarak gelişmesi önlenmelidir.
 • 5-Budamada eski alışkanlıklar terk edilerek teknik elemanların tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır  (şekil ve verim budaması olarak dal seyreltme, uç alma, açı genişletme, bağlama yapılır.).
 • 6-Sulama damlama sulama veya mini siprink yöntemle yapılmalıdır.
 • 7-Sıralar daima kuzey güney doğrultusunda olmalıdır.

 

YIL

ÇÖĞÜR ANAÇLI
TESİS

BODUR ANAÇLI TESİS

BODUR ANAÇLI TESİS

YARI BODUR ANAÇLI TESİS

 

 

(M9 1,00 x 3,50m)

(M9-M26 1,50x4,00m)

(MM106 - MM111
3.00x4.00 m)

 

 

285 Adet

167 Adet

80 Adet

1

0

0 - 50

0 - 50

0

2

0

100 -500

50 - 100

100 -200

3

0

1.000 -2.000

500 - 1000

200 - 400

4

0

2.500 -3.500

1.000 - 2.000

400 - 1.000

5

350-400

4.000 -5.000

2.000 - 3.000

1.000 - 3.000

6

650-800

5.000 -5.500

3.000 - 3.500

3.000 - 5.000

7

1.000 -1.500

5.500 -.6.500

3.500 - 4.000

3.000 - 5.000

8

1.500 -2.000

6.000 -7.000

4.000 - 5.000

3.500 - 5.000

9

2.000 -3.000

6.000 -7.000

4.000 - 5.000

5.000 - 6.000

10

3.000 -3.500

6.000 -7.000

4.000 - 5.000

5.000 - 6.000

TOPLAM

8.500 -11.700

36.100 - 44.050

22.050 - 25.950

21.200 - 31.600

Çok eskiden beri yetiştirilen ılıman iklim meyveleri arasında elma en başta gelir. Anadolu elmanın anavatan bölgesine girmektedir, bu nedenle yurdumuzun hemen her bölgesinde elma yetiştiriciliği yapmak mümkün olabilmektedir. 

 

İklim isteği: Elma ılıman ,özellikle soğuk ılıman iklimin bir meyvesidir. Ülkemizde Akdeniz ve Ege‘nin sıcak iklimi içerisinde Ege'de 500 metreden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun sıcak ve kurak yerlerinde de 800 metereden daha yukarılarda ve tercihen kuzey yöneylerde yetişebilmektedir. Ancak soğuklama ihtiyacı ortalama 2300-3600 saat olarak bilinen elmada daha düşük soğuklamaya ihtiyaç duyan yazlık elma çeşitlerini daha düşük rakımlarda da yetiştirebilmek mümkün olmaktadır. Elma ağacı kış soğuklarına çok iyi dayanır. Ancak soğuklara karşı dayanıklılıkta çeşitlerin, anacın ve alınan kültür tedbirlerinin önemli etkileri vardır. 

 

Elmada çiçekler, armut, şeftali ve kaysı gibi meyve türlerine nazaran daha hassastırlar ancak elmalarda çiçeklerin geç açması ve çiçeklerin hep birden açmaması yüzünden ilkbaharın geç donlarından çok etkilenmezler. Elma ağacı genel olarak yüksek yaz sıcaklıklarından da hoşlanmaz. Aşırı sıcaklık meyve kalitesinin düşmesine ve meyvede yanığa neden olabilir. Elma ağaçlarından iyi bir ürün elde edebilmek için bu yerin hava nispi nemi bakımından da elverişli olması şarttır. Nispi nemin yaz aylarında çok düştüğü yerlerde Haziran meyve dökümü şiddetlenir, meyve kalitesi de düşer. Böyle yerlerde bahçe kurarken hava nispi neminin yüksek tutulmasını sağlayacak kültürel tedbirler alınmalıdır.Toprak İsteği : Elma için en iyi topraklar; içerisinde optimum düzeyde kireç ve yeteri kadar humus bulunan tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklardır. Nemli bölgelerde az derin ve kumlu topraklar iyi gübrelenirse ağaç normal bir gelişme gösterir. Kurak bölgelerde ise az derin ve kumlu topraklarda susuzluktan çok zarar gördüğü halde ağır topraklarda susuzluğa dayanımı artar. Elmalarda kökler genel olarak yayvan büyüse de taban suyunun bir metreden yukarı olmaması istenir. Çok kireçli topraklarda demir alımındaki aksamadan dolayı bitkide sarılık görülür. Bununla birlikte memleketimizdeki her tip toprak üzerinde gerekli bakım yapılmak şartıyla elma yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

 

Çoğaltılması ve Anaçları: Elmalarda kültür çeşitlerinin çoğaltılması ancak aşı ile mümkündür. Kültür çeşitleri amaca göre değişik tipte anaçlar üzerine aşılanmaktadır. Elmada önceleri genellikle tohumdan yetişen anaçlar kullanılırken; şimdi bodur (M 9) ve yarı bodur (MM 106, MM 109, MM 111) anaçlar tercih ve tavsiye edilmektedirBahçe Tesisi:

Elma bahçelerini fidanlıklarda yetiştirilmiş aşılı fidanlarla kurmak en iyisidir. Nemli bölgelerde bahçeden erken ürün almak için 4-5 yaşında fidan kullanılabilir. Kurak bölgelerde ise tutumu kolaylaştırmak için 1-2 yaşlı fidan kullanmak daha iyidir. Ancak genç fidanlarla (1-2 yaşında) bahçe kurmak her zaman tercih edilmelidir. Bahçe yeri hazırlanırken, kurak yerlerde bahçe kenarlarına daha önceden ceviz, kavak gibi yüksek boylu ağaçlar dikilerek bahçenin nemi muhafaza edilmelidir. Karışık bahçe kurarken de elmalar için daha serin, nemli ve gölgeli yerler tercih edilmelidir.Elma bahçelerinde ağaçlara verilecek mesafeler; çeşide, kullanılan anaca, toprak durumuna ve iklime göre değişir. Sulanan kurak yerlerde hava ve toprak nemini muhafaza etmek amacıyla sık dikim yapılmalı; nemli yerlerde ise havalanmayı sağlamak üzere seyrek dikim tercih edilmelidir. Dikim zamanı iklime göre sonbahar veya ilkbaharda yapılabilir.Elma bahçelerinde yapılacak budamalar üç grupta toplanabilir:

 1.     * Genç ağaçlarda taçlandırma budaması
 2.     * Verim çağındaki ağaçlarda verim budaması
 3.     * Yaşlı ağaçlarda gençleştirme budaması


Elma fidanlarına verilecek taç şekli bölgeye göre değişebilir, ancak bütün bölgeler için faydalı özellikler gösteren "değişik doruk dallı"şeklin verilmesi tavsiye edilmektedir.


Derim : Derim zamanını doğru olarak tayin etmek çok önemlidir. Elmalarda derim zamanının tespiti yazlık ve kışlık çeşitler için farklıdır. Yazlık elmalar genellikle ağaç üzerinde yeme olumuna gelirler ve hemen derilmelidirler. Kışlık çeşitler ise daldan kopmaya uygun oldukları zaman (ağaç olumunda) derilirler ve depolarda yeme olumuna (kaliteye) erişirler. Elmalarda ağaç olumu; meyve eti sertliği, çiçek-olgunluk arası geçen süre, meyve kabuk rengi, çekirdek rengi ve meyvenin daldan ayrılma durumuna bakılarak tespit edilir.

 

Elma Ağacında Görülen Hastalık Ve Zararlılar

 1. Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis)
 2. Elma Klorotik Yaprak Lekesi (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus)
 3. Elma Küllemesi Hastalığı (Podosphaera Leucotricha)
 4. Elma Mozaik Virüsü (Apple Mosaic İlarvirus)
 5. Elmada Alternarya Meyve Çürüklüğü Hastalığı (Alternaria Alternata)
 6. Elmalarda Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium Spp.)
 7. Elma Ağ Kurdu (Hyponomeuta malinellus Zell.)
 8. Elma Gövde Kurdu (Synanthedon Myopaeformis)
 9. Elma İç Kurdu (Cydia Pomonella)
 10. Elma Pamuklu Biti (Eriosoma Lanigerum)
 11. Elma Pas Akarı (Aculus Schlechtendali)
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Ahmet Özgür Altunbay

(5 ay önce )

Hocam açık alan bahçe ilaclamasinsa süsleme çeşitlerinden birisini kullanabilir miyiz. Soğuk sisleme . Termal veya ulv

Güvenlik Kodu : 64866

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kuşburnu Tarımı

Kuşburnu Tarımı

KUŞBURNU TARIMI Yurdumuzun çeşitli yörelerinde doğal popülasyon halinde yaygın olarak bulunan kuşburnu, içerdiği mineral madde ve vitaminler yönünden gıda ve ilaç sanayinde aranan bir bitki durumundadır. Kuşburnu meyveleri C,P (Permeabi...

Zeytin Çoğaltma Metotları

Zeytin Çoğaltma Metotları

Zeytin yaprakları ve kökleri dışında, bütün vejetatif aksamlarıyla üretilebilen bir ağaçtır. Zeytin fidanı üretiminde; çekirdek, yeşil çelikler, kalın dal çelikleri, yumrular, yumrulu kökler, ağaçların dibinden çıkan piç adı verilen dip ...

Yağlık Gül Yetiştiriciliği

Yağlık Gül Yetiştiriciliği

YAĞ GÜLÜ YETİŞTİRİCİLİĞİ Gül, süs bitkisi, kesme çiçek ve yağ gülü olarak yetiştirilen önemli bir kültür bitkisidir. Yağ gülü taze çiçekleri için yetiştirilir. Çalı formunda ve dikenli olup, 2 m.’ye kadar boylanabilir Parfü...

Elma Çeşitleri

Elma Çeşitleri

Elma Çeşitleri Bugün dünyadaki elma çeşitlerinin sayısı 6500’ü aşmakta olup, Türkiye’ de ise bu sayı 500’ ü geçmektedir. Ancak bunlar arasında kalite, verim yönünden yüksek ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılanları...

Bögürtlen Ve Ahududu Yetiştiriciliği

Bögürtlen Ve Ahududu Yetiştiriciliği

Bögürtlen Ve Ahududu Yetiştiriciliği Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Yabani olarak birçok yerde rastlamak mümkündür. Fakat önemli olan ve tarımı yapılan ıslah edil miş kültür çeşitleridir. Yabanilere oran la bu çeşitler daha veri...

Papaya (Carica Papaya)

Papaya (Carica Papaya)

PAPAYA (Carica papaya) Tropik meyvelerden ise ülkemizde ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan meyve türlerinin başında muz gelmektedir. Papaya da muz yetiştiriciliğinde olduğu gibi gerek tropik ve gerekse subtropik iklim kuşağında ...

Lale Soğanı Yetiştiriciliği

Lale Soğanı Yetiştiriciliği

Lale soğanları türlerine bağlı olarak Eylül - Kasım aylarında dikimleri yapılır. Çiçeklenme zamanı olarak da yine türlere bağlı olarak Şubat - Mayıs aylarıdır. Halen binlerce tür olmasına karşılık her yıl yeni varyeteler üretilmek...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (15.949)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021