• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

 ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK ÇALIŞMA SORULARI (HAP BİLGİLER)

 • 1. Bağın ana hastalığı bağ küllemesidir.
 • 2. Bağ mildiyösü, bağ küllemesi,bağlarda kurşuni küf hastalığı için rutin ilaçlama yapılmalıdır.
 • 3. Salkım güvesine karşı öncelikli olarak tavsiye edilecek insektisit Bacillus thruringiensistir.
 • 4. Oksinler,etilen,gibberellinler bitkisel hormonlardır.
 • 5. Bağa uzaktan bakıldığında don zararı belirtilerine benzeyen görünüm bitki gözünün zarar görmesi ile anlaşılır.
 • 6. Bitki gelişim düzenleyicilerinin bitkinin protein sentezini etkileyen bir etki mekanizması vardır.
 • 7. Bitki bünyesindeki hormonların sentezlerini uyarmak veya yavaşlatmak, Bitki bünyesindeki hormonların taşınmalarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak, Bitki bünyesindeki hormonların mevcut seviyelerini artırmak veya azaltmak bitki gelişim düzenleyicilerinin etkilerindendir.
 • 8. Parazitlenme oranlarının belirlenmesi, pestisitlerin hedef dışı organizmalara yan etkileri, faydalı organizmalarının populasyonlatının arttırılması biyolojik mücadele ile ilgilidir.
 • 9. Yaprakbiti ile yedi noktalı gelin böceği beslenmektedir.
 • 10. Cryptolaemus montrouzieri turunçgil unlubitine karşı salınmaktadır.
 •  11. Kemiricileri öldüren tarım ilaçlarına rodentisit denir.
 • 12. İnsektisitlerin ambalaj rengi beyazdır.
 • 13. Bitki özsuyu ile beslenen zararlı yaprakbitidir.
 • 14. Yaprakbitinin vücudunun sonunda mum borucuğu “corniculus” bulunur.
 • 15. Pamukta solgunluk (Verticillium dahliae) hastalığına karşı mücadele yöntemleri dayanıklı çeşit seçmek, ekim nöbeti yapmak, aşırı sulamadan kaçınma yöntemleridir.
 • 16. Gül külleme hastalığı belirtileri bitkinin yaprak, tomurcuk ve dal kısımlarında görülür.
 • 17. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara(Beyaz sinek, yaprak galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünü sarı yapışkan görsel tuzaklardır.
 • 18. Zararlılara karşı mücadeleye karar vermede esas alınan yoğunluk Ekonomik zarar eşiğidir.
 • 19. Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan Tahmin ve Uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde hastalık ve zararlının biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilşkiler en önemli faktörlerdendir.
 • 20. Salkım güvesine karşı mücadelede biyoteknolojik yöntemler kapsamında çiftleşmeyi engelleme yöntemi uygulanmaktadır.
 • 21. Elma içkurdu ergin kelebeklerinin yakalanmasında monitor amaçlı olarak eşeysel çekici tuzaklar kullanılmaktadır.
 • 22. Zehirlilik sınıfı 2 yani “zehirli”olan bir pestisitin etiketinde “çok zehirli” ibaresi yer alır.
 • 23. Pestisitlerde ADI değeri pestisitlerin günlük alınabilir en yüksek miktarlarına denir.
 • 24. Pestisitlerin birim alana homojen bir şekilde atılabilmesi için sarf edilecek su miktarının önceden belirlenmesine kalibrasyon denir.
 • 25. İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH’sı 6-6,5 olmalıdır.
 • 26. Pestisitlerin karıştırılarak uygulanmasında en son EC formülasyonlu ilaç eklenmelidir.
 • 27. Pestisitlere dayanıklılık gelişme süresi kısa olan zararlılarda, yılda çok döl veren zararlılarda, aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların ard arda kullanılmasında daha sık görülür.
 • 28. Farklı etki mekanizmalı ilaçların kullanılması dayanıklılığa neden olmaz.
 • 29. MRL değerinin birimi mg/kg’dır.
 • 30. Bakteri etmeni tanısında mutlak yapılması gereken işlemler hızlı test, patojenite testi ve morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin analizidir.
 • 31. Moleküler teşhis yöntemlerinden PCR viroid, mikroplasma, riketsiya, fitoplasma gibi hastalıklarda daha fazla avantaj sağlar.
 • 32. Bakteriyel hastalık teşhisinde besi yerinde gelişen kolonilerin fizyolojik özellikleri ve biyokimyasal reaksyonları, serolojik testler, patojenite testi kullanılır.
 • 33. Virüsler nükleik asit ve protein kılıftan meydana gelmiş olup, serolojik olarak teşhis edilmeleri protein kılıf içermeleri nedeniyledir.
 • 34. Sürme hastalığı, buğday rastığı, arpa kapalı rastığı tohumla taşınan hastalıklardır.
 • 35. Buğday pas hastalıklarına karşı kimyasal mücadele olarak yeşil aksam ilaçlaması uygulanmalıdır.
 • 36. Hububatta ak başak oluşumuna sebep olan hastalık kök ve kök boğazı çürüklüğüdür.
 • 37. Hububatta çiçeklenme devresinde başakları hastalandırarak siyahlaştıran ve sporların çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni bırakan hastalık arpa açık rastığıdır.
 • 38. Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu kök-ur nematodlarıdır.
 • 39. Kök-ur nematodlarına karşı kullanılan mücadele yöntemleri solarizasyon uygulamaları, kimyasal ilaçların kullanılması ve dayanıklı çeşitlerin kullanılması yöntemleridir.
 • 40. Nematodlarla mücadelede nematodların hayat döngüsü, toprak sıcaklığı,yapısı ve nemi, konukçu bitkinin dönemi önemli kriterlerdendir.
 • 41. Süne ve Kımıl bitkinin değişik fenolojik dönemlerinde (kardeşlenme, başaklanma) bitkiyi ya da taneleri sokup emmek suretiyle zarar yapar.
 • 42. Süne mücadelesinde biyolojik dönem olarak 1.-3. Nimf dönemi esas alınır.
 • 43. Ekin kambur böceği(Zabrus) ne karşı en etkin mücadele tohum ilaçlamasıdır.
 • 44. Hububat hotumlu böceğine karşı kimyasal mücadele ilk ergin çıkışından 10 gün sonra, sapa kalkma döneminde yapılmalıdır.
 • 45. Ekin güvesi bitkinin yaprak epidermisi arasında beslenir.
 • 46. Meyve ağaçlarının dalları uçtan geriye doğru kuruyorsa kök çürüklüğü hastalıkları, yetiştirme tekniklerinden kaynaklanan hatalar, bitki besleme sorunları gibi nedenlerden kaynaklanır.
 • 47. Hastalıklarla mücadelede ilk önerilmesi gereken yöntem kültürel önlemlerdir.
 • 48. Elma bahçesinde hem karaleke hem külleme hastalığı varsa reçete yazarken bu 2 hastalığı kontrol edebilen tek bir ilaç önerisi yapılır.
 • 49. Meyve ağaçlarında hastalık oluşumuna neden olan faktörleri en iyi açıklayan etmenler biyotik (hastalık etmenleri) ve abiyotik (çevresel) faktörlerdir.
 • 50. Bakırlı bileşikler bakterisit etkiye sahip bir fungisittir.
 • 51. Domates bakteriyel solgunluk hastalığı (Ralstonia solanacearum) nın belirtisi bitkide sararmadır.
 • 52. Ateş yanıklığı hastalığı(Erwinia amylovora)’na karşı kimyasal mücadele çiçek yanıklığı enfeksyon tipine karşı önerilmektedir.
 • 53. Bakteriyel hastalıktan şüphe edildiğinde bitki analize gönderilir, sonuca göre uygulanacak mücadele yöntemi belirlenir.
 • 54. Domates öz(gövde) nekrozu hastalığının mücadelesinde kültürel mücadele yöntemleri uygulanır. 55. Cydia pomonella elma iç kurdunun latince ismidir.
 • 56. Bitkinin dallarında, gözlerde beslenerek galeri açan zararlı yazıcı böceklerdir.
 • 57. İç karantina listesinde yer alan ve beslendiği yerde kırmızı lekelere neden olan zararlı virgül kabuklu bitidir.
 • 58. Yaprakları zarf gibi kıvırıp bükerek zarar meydana getiren zararlı yaprakbükendir.
 • 59. Bitki virüslerinin özellikleri antibiyotiklere duyarlı olmamasıdır.
 • 60. Bitki virüs hastalıklarına karşı temiz tohum kullanılmalı, dayanıklı çeşit önerilmeli, sıcak su uygulaması yapılmalıdır.
 • 61. Bitki virüsleri tohumla taşınır.
 • 62. Hastalığın nedeninin virüs olduğuna analiz yaptırmak suretiyle karar verilir.
 • 63. Sebze yetiştirilen seralarda önemli ürün kaybına neden olan zararlı beyaz sinektir.
 • 64. Yeşilkurt mücadelesinde feromon tuzaklar kullanılır.
 • 65. Yem bitkilerinin önemli zararlıları yonca hortumlu böceği, korunga kök kurdu ve çadır tırtılıdır. 66. Patatesin önemli zararlıları patates güvesi, tel kurdu ve bozkurttur.
 • 67. Çıkış sonrası çökerten hastalığı bitkinin toprak çizgisinin hemen altındaki kısmında ve üstünde sap kısmında belirtiler oluşur.
 • 68. Domates ve patateste mildiyö hastalığının ortaya çıkmasında nem,sıcaklık ve yaprak ıslaklığı önemli çevresel faktörlerdendir.
 • 69. Sebzelerdse külleme hastalığına karşı ilaçlamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
 • 70. Nohut bitkisinin en önemli fungal hastalığı Antraknozdur.
 • 71. Tohum ilaçlaması Nohut Antraknozuna karşı önerilebilir.
 • 72. Çekirgeye karşı reçete yazmaya gerek yoktur.
 • 73. Tarla faresi mücadelesinde fare deliklerine toz,ıslanabilir toz vb. Pestisitler dökülerek yapılan mücadele çevre açısından büyük tehlikedir.
 • 74. Depo zararlıları ile mücadelede koruyucu ilaçlamada kullanılan insektisit miktarı ton veya kg olarak ifade edilir.
 • 75. Koruyucu ilaçlama fasulye,nohut ve çeltikte yapılır.
 • 76. Boş depo ilaçlaması ürünler depoya konmadan en az 15 gün öncesi yapılmalıdır.
 • 77. Herhangi bir mücadele faliyeti esnasında birim sahaya atılması gereken ilaç(ml-cc/da) veya doğrudan doğruya kullanılan preparat miktarına doz adı verilir.
 • 78. Kalibrasyona etki eden faktörler hacimsel uygulama normu, ilaçlama (ilerleme) hızı ve dekara atılacak ilaç miktarıdır.
 • 79. Ülkemizde turunçgillerin ana zararlısı Akdeniz meyve sineğidir. Capitita capitata
 • 80. Bacillus thuringiensis’ li bileşikler harnup güvesi mücadelesinde de kullanılır.
 • 81. Kireç uygulaması yaprak pireleri mücadelesinde kullanılır.
 • 82. Turunçgil unlubiti monofag bir zararlıdır.
 • 83. Turunçgil beyazsineği yaprak ve sürgünlere zarar vermez.
 • 84. Akdeniz meyve sineği turunçgil yapraklarına da zarar vermektedir.
 • 85. Ayrık çok yıllık yabancı otlardandır.
 • 86. Çeltikte en önemli yabancı ot türü Darıcan (Echinochloa crus-galli)’dır.
 • 87. Yabancı otların teşhisinde kök yapısı, çiçek şekli ve tohum şekli önemlidir.
 • 88. Apikal domansi rizom ile çoğalan yabancı otlarda görülür.
 • 89. Tohum ve fidelerde kök çürüklüğü hastalığı ortaya çıkar.
 • 90. Kök hastalıkları ile kültürel mücadelede daha önce hastalığın görülmediği tarlada ekim yapılmalı, patojen populasyonunu azaltmak için rotasyon uygulanmalı, gübreleme analiz sonucunda gerekliyse yapılmalıdır.
 • 91. İnsecta(Böcekler) sınıfında takımlar kanatlarına bakılarak sınıflandırılır.
 • 92. Coleoptera takımı çiğneyici ağız yapısına sahiptir.
 • 93. Beyaz sinekler Homoptera takımına girmektedir.
 • 94. Zeytin sineğine(Bactrocera oleae) karşı kimyasal mücadelede zehirli yem kısmi dal ilaçlamasında zararlının ergin dönemi hedeftir.
 • 95. Çok yer engelleyici fungusitlerin ucuz olması,yüksek dosda atılması, dayanıklılık riski olmaması gibi
 • 96. Özelliklere sahip olması istenir.
 • 97. Yazılan bitki koruma ürünü reçetesinin geçerlilik süresi 1 aydır.
 • 98. Bitki koruma ürünü reçetesi ilgili kişi/kurum tarafından 2 yıl süre saklanır.
 • 99. Zeytin güvesinin(Prays oleae) ekonomik olarak zarar yaptığı dönem zeytinin meyve dönemidir.
 • 100. Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına antagonizm denir.
 • 101. Herbisitler genelde ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılır.
 • 102. Ülkemizde akdeniz meyvesineği konukçuları mandarin, nar ve elmadır.
 • 103. Sünenin en önemli doğal düşmanı yumurta parazitoitleridir.
 • 104. Biyolojik mücadelede predatörler ve parazitoitler kullanılmaktadır.
 • 105. Ergin ve nimfleri yan yana yürüyen zararlı yaprakpireleridir.
 • 106. Tütünde Vahşi Ateş Pseudomanas syringe pv. Tabaci bakteriyel kaynaklı bir hastalık etmenidir.
 • 107. Kimyasal uygulamalar çevreye zararlı uygulamalardandır.
 • 108. Ağ kurtları ağaçların yapraklarında zarar yapmaktadır.
 • 109. Sokucu-Emici ağız yapısına sahip böceklerle savaşımdasistemik ilaçlar kullanılır.
 • 110. Elma meyvelerinin merkezi kısımlarının sulu bir durum almasının nedeni yüksek sıcaklıktır.
 • 111. Buğday kahverengi pası hastalığının biyolojisinde ara konukçu bitkiler önemli bir yere sahiptir.
 • 112. Böceklerle beslenen türlere Entomofag denir.
 • 113. Patates güvesi hem tarla hemde depo da zararlıdır.
 • 114. Dişilerinin üzerini kaplayan kabuğun ortasında meme başı şeklinde çıkıntı olan kabuklubit San-jose kabuklubitidir.
 • 115. Suda çözünürlük, yarılanma süresi, toprakta tutunma katsayısı pestisitlerin yeraltı suyuna bulaşması üzerine etkilidir.
 • 116. Uzaklaştırıcılara repellent ismi verilir.
 • 117. Bacillus thuringiensis, trichoderma harzianum ve agrobacterium radiobacter biyolojik mücadele etmenleridir.
 • 118. Entegre mücadele uygulanan bir bağda, Salkım güvesine karşı öncelikli olarak Bacillus thuringiensis tavsiye edilmelidir.
 • 119. Bitki bünyesindeki hormonların sentezlerini uyarmak veya yavaşlatmak, bitki bünyesindeki hormonların taşınmalarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak, bitki bünyesindeki hormonların mevcut seviyelerini arttırmak veya azaltmak bitki gelişim düzenleyicilerinin etkilerindendir.
 • 120. Cryptolaemus montrouzieri turunçgil unlubitine karşı salınan faydalı böceklerdendir.
 • 121. Bitki özsuyu ile beslenen zararlı yaprakbitidir.
 • 122. Yeşilkurtun ergini bir kelebektir.
 • 123. Entegre mücadele programlarında zararlılara karşı mücadeleye karar vermede esas alınan yoğunluk Ekonomik zarar eşiğidir.
 • 124. Pestisitlerin birim alana homojen bir şekilde atılabilmesi için sarf edilecek su miktarının önceden belirlenmesine kalibrasyon denir.
 • 125. İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH’sı 6,0-6,5 olmalıdır.
 • 126. Pestisit kalıntı miktarının birimi mg/kg’dır.
 • 127. Hububatta akbaşak oluşumuna neden olan hastalık kök ve kök boğazı çürüklüğüdür.
 • 128. Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu kök-ur nematodlarıdır.
 • 129. Solarizasyon uygulamaları,kimyasal ilaçların kullanılması ve dayanıklı çeşitlerin kullanılması örtü altı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı mücadelede kullanılan yöntemlerdendir.
 • 130. Hububat Hortumlu Böceğine karşı kimyasal mücadele ilk ergin çıkışından 10 gün sonra, sapa kalkma döneminde yapılmalıdır.
 • 131. Ekin güvesi larvaları bitkinin yaprak epidermisi arasında beslenir.
 • 132. Fungusitlerden Bakırlı Bileşikler bakterisit etkiye sahiptir.
 • 133. Yaprakları zarf şeklinde kıvırıp bükerek zarar meydana getiren zararlı yaprakbükendir.
 • 134. Bitki virüs hastalıklarına karşı dayanıklı çeşit önerilmeli, temiz tohum kullanılmalı ve sıcak su uygulaması yapılmalıdır.
 • 135. Patates güvesi, bozkurt ve tel kurdu patatesin önemli zararlılarındandır.
 • 136. Nohut bitkisinin en önemli fungal hastalığı Antraknozdur.
 • 137. Kalibrasyona etki eden faktörler ilaçlama(ilerleme) hızı, Hacimsel uygulama normu ve dekara atılacak ilaç miktarıdır.
 • 138. Turunçgillerin ana zararlılarından birisi Akdeniz meyvesineğidir.
 • 139. Mücadelesinde kireç uygulaması önerilen zararlı yaprakpireleridir.
 • 140. Darıcan(Echinochloa crus-galli) çeltikte en önemli yabancı ottur.
 • 141. Zeytin sineğine(Bactrocera oleae) karşı kimyasal mücadelede zehirli yem kısmi dal ilaçlaması zararlının ergin döneminde yapılır.
 • 142. Nematodlara karşı yapılan toprak ilaçlamalarında toprak sıcaklığı en az 15 ⁰C olmalıdır.
 • 143. Bakırlı bileşikler serin ve nemli koşullarda uygulandıklarında fitotoksisiteye neden olur.
 • 144. Düzenlenen bitki koruma ürünü reçetesinin koçanı reçeteyi yazan kişi tarafından 2 yıl süre ile saklanır.
 • 145. Bitki ile temas ettiği kısımda etkili olan, diğer bitki organlarına taşınmayan herbisitlere kontakt herbisitler denir.
 • 146. Çilekte kuşuni küf mücadelesinde kimyasal kullanımı bitkinin çiçeklenme başladığında başlamalıdır.
 • 147. Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli biyolojik mücadeledir.
 • 148. Kemiricilerle mücadelede kullanılan bitki koruma ürünü Rodentisit grubundandır.
 • 149. Tarım ilacı/ilaçlarının etiketinde belirtilen dozdan daha fazla kullanılması pestisit kalıntı problemine neden olur.
 • 150. Depoda zararlı kelebek erginleri gece daha aktif olurlar.
 • 151. Depolanmış gıda maddeleri üzerinde akarların çoğalmasında en önemli faktör yüksek nemdir.
 • 152. Tarım ürünlerinde zararlı böcekleri hastalandırarak ölüme yol açan etmenlere entomopatojen denir.
 • 153. Özellikle zararlı kelebek tırtıllarına karşı kullanılan bakteri Bacillus thurigiensistir.
 • 154. Depolanmış ürün zararlılarıyla savaşımda kullanılan ve solunum yoluyla etkili olan insektisitlere fümigant denir.
 • 155. Süne adı ile bilinen zararlılarda ağız yapısı sokucu emici ağız yapısıdır.
 • 156. Flusarium oxysporum, rhizoctonia solani, verticillium dahlia sebzelerde solgunluğa neden olur. 157. Cladosporium cucumerinum sebzelerde solgunluğa sebep olmaz.
 • 158. Funguslar bitkilerde direk penetrasyon yapma yeteneğindedir.
 • 159. “Salkımlarda daneler çatlamaz, buruşup meşin gibi olur.” Bağ mildiyösünün külleme hastalığından ayrılmasında kriter teşkil eden bir belirtidir.
 • 160. Antidot panzehir demektir.
 • 161. Lepidoptera takımının larvasına gerçek tırtıl denir.
 • 162. Toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesinde solarizasyon,tohum ilaçlaması ve fumigasyon önerilir.
 • 163. Organik tarımda bazı hastalıkların mücadelesi için kükürt kullanılır.
 • 164. Kiraz sineğine karşı ilaçlı mücadele kiraz meyvelerine ben düştüğü zaman yapılır.
 • 165. Elma karaleke hastalığının mücadelesinde yaprak ıslaklık süresi, günlük ortalama sıcaklık ve Ascospor çıkış tarihinin belirlenmesi gibi etmenler gözönüne alınır.
 • 166. Torbalı koşnil için kimyasal savaşım önerilmez.
 • 167. Şekerpancarında kimyasal mücadele uygulanan en önemli hastalık cercospora yaprak lekesidir.
 • 168. Bakırlı bileşikler serin ve nemli koşullarda uygulandıklarında fitotoksisiteye neden olur.
 • 169. Patateste kahverengi çürüklük etmeni Ralstonia Slanacearum’un mücadelesi için karantina tedbirleri ve kültürel önlemler alınır.
 • 170. Domates mildiyösü hastalığı, domates yaprak küfü hastalığı ve erken yaprak yanıklığı hastalığı fungal hastalıklardır.
 • 171. Beyaz sinek(Bemisia tabaci), Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.) bitki özsuyunu emerek zarar yapar.
 • 172. Zirai mücadelede uygulamanın yararlı olması, çevresel kalite ve sürdürülebilir savaşım pratikleri öncelikli hedeflerdendir.
 • 173. Tilki kuyruğu, ayrık ve yabani yulaf dar yapraklı yabancı otlardandır.
 • 174. Kültür bitkisinin yabancı otsuz tutulması gereken dönemine kritik periyot denir.
 • 175. Turunç anacına aşılı turunçgil çeşitlerinin en duyarlı olduğu virüs hastalığı tristezadır.
 • 176. Tütün mozaik virüsünün(Tobacco mosaic tobamovirüs, TMV) tipik belirtisi yapraklar üzerinde açık, sarı ve koyu yeşil mozaik belirtisidir.
 • 177. Belirtisi ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık solgunluk ve kök çürüklükleridir.
 • 178. Yaprakdelen, külleme ve monilya meyve ağacının hastalıklarındandır.
 • 179. Bağ küllemesinin etmeni obligat parazittir.
 • 180. Domates mildiyösü(Phytophthora infestans) hastalığı için uygun epidemi koşulu 19 -20⁰C sıcaklık ⁰⁄₀ 80 orantılı nemdir.
 • 181. Meyve monilyası, sitospora kanseri ve cep hastalığı sert çekirdekli meyvelerde görülen hastalıklardandır.
 • 182. Bağ küllemesinde kullanılan ve aynı zamanda akarisit özelliği de olan aktif madde kükürttür.
 • 183. Agrotis ipsilon(Bozkurt)-Agriotes spp.(Tel kurtları) bitkinin daha çok kök bölgelerinde zararlı olurlar.
 • 184. Entegre mücadele ilkelerine göre yürütülen süne(Eurygaster spp.) mücadelesinde kimyasal mücadeleye başlamada böceğin 1.-3. Nimf dönemi esas alınır.
 • 185. Hububatın ana zararlılarından olan süne(Eurygaster spp.) ve kımıl(Aelia spp.) erginleri kışı kışlak adı verilen yükseltilerde bitki örtüsü altında geçirirler.
 • 186. Pas hastalıkları rüzgar yoluyla yayılır.
 • 187. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde “hedef” olarak ergin dönem dikkate alınmalıdır.
 • 188. Zeytin güvesi(Prays Oleae) zeytin bitkisinin yaprak,meyve ve çiçek kısmına zarar verir.
 • 189. Konukçu dizisi en geniş nematod türü meloidogyne spp. (Kök-ur nematodu) dur.
 • 190. Selektif(Seçici) ilaçların kullanılması böcek ve akarlarda direnci azaltmanın yollarından biridir.
 • 191. Yılda tek döl veren böceklerde direnç gelişimi daha yavaştır.
 •  192. Klorlu hidrokarbonların toprakta kalıcılık süresi daha uzundur.
 • 193. Zararlı populasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için onlar üzerinde yaşayan organizmalardan yararlanarak yapılan mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir.
 • 194. Bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesine sahip kişi tarafından yazılanbir bitki koruma ürünü reçetesinin geçerlilik süresi 1 aydır.
 • 195. Bağın ana hastalığı küllemedir.
 • 196. Oksin, etilen ve gibberellinler bitkisel hormonlardandır.
 • 197. Yedi noktalı gelin böceği yaprakbiti ile beslenmektedir.
 • 198. Herbisitler için ambalajda uygulanan genel zemin rengi sarıdır.
 • 199. Yaprak biti bitki özsuyu ile beslenir.
 • 200. Gül külleme hastalığı belirtileri bitkinin yaprak,dal ve tomurcuk kısımlarında görülür.
 •  201. Zehirlilik sınıfı “az zehirli” olan bir pestisitin etiket ve ambalajında dikkat ibaresi bulunur.
 • 202. MRL değerinin birimi mg/kg’dır.
 • 203. Ekin güvesi larvaları bitkinin yaprak epidermisinde beslenir.
 • 204. Sürme, buğday rastığı ve arpa kapalı rastığı tohumla taşınan bitki hastalıklarıdır.
 • 205. İlaçlar karıştırılırken en son EC pestisit formülasyonu ilaçlama aletine konur.
 • 206. Yabancı ot mücadelesi yapıldıktan sonra ilaçlama aleti ⁰⁄₀ 1’lik Amonyaklı su ile temizlenmelidir.
 • 207. Birim sahaya atılması gereken doğrudan doğruya ml, cc/da cinsinden ilaç miktarına doz denir.
 • 208. İlaçlama ekipmanlarındaki püskürtme sisteminin ayarlanmasına kalibrasyon denir.
 • 209. Akarisit kırmızı örümcek ilacı
 • 210. İnsektisit böcek ilacı
 • 211. Herbisit yabancı ot ilacı
 •  212. Mollusit yumuşakça ilacı
 • 213. Ürünlerdeki bitki koruma ilaçlarının kalıntılarını engellemek için son ilaçlama ile hasat arasındaki olması gereken süreye dikkat edilmelidir.
 • 214. Tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde insan ve hayvan sağlığı için zararsız kabul edilerek bulunmasına müsade edilen kalıntı miktarına maksimum kalıntı limiti denir.
 • 215. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar.
 • 216. Bitki koruma ürünü kalıntılarının izlenmesi ve kontrolünün tüketim aşamasında yapılması gerekli değildir.
 • 217. Meyve sineği ile mücadelede ilaçlamalar böceğin ergin dönemine karşı yapılır.
 • 218. Elma hastalıkları ile entegre mücadele programının uygulanmasında Elma karalekesi hastalığı hedef alınmaktadır.
 • 219. Bitki paraziti nematodlarına karşı uygulanan en etki mücadele kimyasal mücadele+ Solarizasyondur.
 • 220. Şarka virüsü sert çekirdekli meyvelerin en önemli virüs hastalığıdır.
 • 221. Tohum ilaçlaması Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp.) mücadelesinde en etkin kimyasal mücadele şeklidir.
 • 222. Üzüm meyvelerinde çekirdek evleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık Küllemedir.
 • 223. Kullanılan kimyasal ilaçların bitki üzerinde olumsuz etki gösterme durumuna fitotoksisite denir.
 • 224. Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli doza LD₅₀ denir.
 •  225. Kullanım dozu bitki koruma ürünlerinin zehirliliğini etkileyen en önemli etkendir.
 • 226. Bitki koruma ürünü reçetesinin kullanım süresi 1 Aydır.
 • 227. Bitki koruma ürünü reçetesi yazan kişi ve kurumca saklama süresi 2 Yıldır.
 • 228. Chorus modern fungusitlere örnek bir ilaçtır.
 • 229. Virüslerin taşınma yolları aşı, vektör ve böceklerdir.
 • 230. Ayrık çok yıllık bir yabancı ottur.
 • 231. Domateste Fusarium Solgunluğunun belirtisi alt yapraklarda sararma, iletim demetlerinde kahverengileşme, fide döneminde çökertene neden olmasıdır.
 • 232. Patates siğil hastalığının(Synchytrium endobioticum) patates bitkisindeki belirtileri bitkinin toprak altı kısmında karnabahar benzeri etli pürüzlü urlar oluşmasıdır.
 •  233. Bakla Zınnı ile etkin biyoteknik mücadele yöntemi Mavi leğen kullanmaktır.
 •  234. Kiraz sineğine karşı mücadele meyvenin ben düşme döneminde yapılmaktadır.
 •  235. Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan madde ve preparatların genel adı Pestisittir.
 • 236. Mevcut ve etkili doğal etmenlerin insan yardımı ile zararlılar üzerinde etkinliklerinin arttırılması için yapılan her türlü mücadeleye Biyolojik Mücadele denir.
 • 237. Elma iç kurdu elma, ayva, cevizde zarar yapar.
 • 38. Armut Psilidi armut ağaçlarında beslenirken tatlımsı madde salgılar.
 • 239. Kiraz sineği esas zararını larva döneminde yapar.
 • 240. Sanjose kabuklubiti meyve ağaçlarında bitki özsuyunu emerek zarar yapar.
 • 241. Elma, armut ve ayva başta olmak üzere yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen Ateş Yanıklığı bakteriyel hastalıklar grubundandır.
 • 242. Bağda salkım güvesi mücadelesinde eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklar toplamı, asma fenolojisinin izlenmesi gibi yöntemler göz önüne alınır.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 66917

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Piyasaya Arz ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ve satışı MADDE 5 (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve sa...

Zirai Mücadele Kitabı

Zirai Mücadele Kitabı

İÇİNDEKİLER DERS 1 ZİRAİ MÜCADELENİN TANIMI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Zirai Mücadele Nedir Zirai Mücadele Yöntemleri – Kültürel Önlemler Fiziksel ve Mekanik Mücadele Kanunsal Mücadele (Yasal Önlemler) Biyoteknik Yöntemler Biy...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama tekniklerinden değildir? A) Ekim öncesi ...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarından biridir?...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünleri takip sistemi MADDE 31 (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yeri...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki ...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranan şartlardan değildir? A) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır. B) ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.662)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (16.338)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021