• notifications1
  • menü

Bugün : 13 Nisan 2021 Salı

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Sıra No

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla Örtüaltında ve Açık alanda;

Destek Miktarı

(TL/da)

Müracaat İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar

1

Biyoteknik mücadele desteği

110

ÖKS veya ÇKS kaydı Başvuru dilekçesi Kullanılan tül ve BKÜ’ye ait fatura ÜKD kaydı

2

Biyolojik mücadele desteği

350

 

Örtüaltı paket toplamı

460

1

Biyoteknik mücadele desteği

35

2

Biyolojik mücadele desteği

35

 

Açık alanda paket toplamı

70

 

Hayvancılık Desteklemeleri

Sıra No

Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Müracaat İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

Kültür ırkı veya kültür ırkı melez en az beş anaç sığıra sahip olunması,

İşletmenin ve sığırların Türkvet ve e-ıslah sistemi kaydı,

İlgili yetiştirici/üretici birliğine üyelik,

Başvuru Dilekçesi

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

Türkvet’e kayıt,

Türkvet İşletme Tescil Belgesi, Başvuru dilekçesi

3

Anaç manda

400 TL/baş

Türkvet’e kayıt,

Başvuru dilekçesi

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Başvuru dilekçesi,

Türkvet ve e-ıslah sistemi kaydı, İlgili yetiştirici birliğine üyelik

Sıra No

Suni Tohumlama

 

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

Soykütüğü,

Önsoykütüğü  Sistemine kayıt Türkvet’te kayıt

 E-ıslah sistemine kayıt

Başvuru dilekçesi

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

 

Sıra No

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Başvuru dilekçesi, E-ıslah sistemine kayıt, SGK hizmet dökümü, Sürü yöneticisi sertifikasına sahip olmak

Sıra No

Koyun-Keçi Desteği

 

1

Koyun-Keçi

20TL/baş

KKKS Belgesi, KKBS Belgesi, İlgili yetiştirici birliğine üyelik, Başvuru dilekçesi

Sıra No

Tiftik Üretim

 

1

Tiftik

20 TL/baş

Ürettiği tiftiği Tiftik Birliğine veya kooperatiflerine satmak, Başvuru dilekçesi

Sıra No

Süt Primi

 

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

SKS Belgesi, Fatura veya müstahsil makbuzları

Sıra No

İpek Böceği

 

1

Tohum

30 TL/adet

Koza Birlik tarafından ipekböceği tohumları üreticilere ücretsiz olarak dağıtılır. Tohum bedeli Birliğe Bakanlıkça ödenir.

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Ürettiği yaş ipekböceği kozasını Koza Birliğe veya kooperatiflerine satmak

Sıra No

Arıcılık

 

1

Arılı kovan

10 TL/adet

En az 30 en fazla 1.000 adet arılı kovana sahip olunması, AKS Belgesi, Başvuru dilekçesi, Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışından müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

İzinli işletmelerden satın alınması, ÖKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Koloni Faturası

 

Sıra No

Su Ürünleri

 

1

Alabalık

0,65 TL/kg

ÇKS Belgesi, SKS* Belgesi, Başvuru dilekçesi, Ürün satış belgesi veya hasat tespit tutanağı, Üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi, Alım yapılan işletmenin izin belgesi

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 TL/kg

Sıra No

Yem Bitkileri

 

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

ÇKS Belgesi,

Başvuru dilekçesi

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Hayvan Başı Ödeme

 

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

Başvuru dilekçesi, İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı, Teknik ve hijyenik açıdan asgari yeterlilik, Sığırların küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmaları, Şap aşılarının yaptırılması, İşletmede, karantina ve gözetim ünitesi bulunması, İlaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, Doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin kaydı

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmeler

Sıra No

Aşı Desteği

 

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

İlgili tebliğ esaslarına göre veteriner hekimler yararlanır.

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

     

 

 

Sıra No

Hayvan Gen Kaynakları

 

1

Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

Türkvet, AKS veya KKKS kaydı Başvuru Dilekçesi

Hakediş Formu

Taahhütname

İkamet İlmühaberi

Sözleşme Geliştirme projesinde yer alanlar için birliğe üyelik

2

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü/ Anaç

35 TL/baş

​Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü/ Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü/ Anaç

35 TL/baş

​ Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü/ Yavru

20 TL/baş

7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

100 TL/baş

Sıra No

Besilik erkek sığır desteği

 

 

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır

 

 

 

Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği

 

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

 ve Koşullar

1

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3,1

4,3

Mazot desteği için: ÇKS Belgesi,

Başvuru Dilekçesi,

 

Gübre ve Toprak Analiz desteği için: Analiz Formu,

Analiz Raporu

2

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

4,6

6

3

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

7,5

7,5

4

Toprak Analiz Desteği (2013 ÇKS Kayıtlı Üreticileri)

2,5​​

 

  • Desteklemeden yararlanabilmek için en az 1 dekar tarım arazinizin olması yeterlidir.
  • Tek parça 50 dekar ve üzeri araziniz varsa, arazi için toprak tahlili yaptırmazsanız mazot desteğinden yararlanırsınız ancak gübre desteğinden yararlanamazsınız. Bu nedenle toprak analizi yaptırırken bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

 

Örnek: 110 dekar arazi için 3 adet toprak analizi yaptırmanız gerekir, 2 adet yaptırırsanız 100 dekarlık alanın gübre desteğini alırsınız. 10 dekarlık alanın gübre desteğini alamazsınız.

  • Toprak analizi desteğinden faydalanmak için Tarım Bakanlığı tarafından onaylı tahlil laboratuarlarından birisinde arazinin tahlilini yaptırmanız gerekmektedir. Tahlil sonucunda laboratuar tarafından verilen Toprak analiz Formu’nu bağlı bulunduğunuz Tarım il ya da ilçe müdürlüğüne vermeniz yeterlidir.

 

Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği

 

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Destek Miktarı

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

 ve Koşullar

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

70 TL/dekar

ÇKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, OTBİS Kaydı, Uygunluk Belgesi, KKKS Kaydı,

KKBS Kaydı,

OTBİS Kaydı,

AKS Kaydı

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

10 TL/dekar

3

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

150 TL/baş

4

Organik Tarım (Buzağı)

50 TL/baş

5

Organik Tarım ( Anaç koyun, keçi)

10 TL/baş

6

Organik Tarım (Arılı kovan)

5 TL/kovan

7

Organik Tarım ( Alabalık)

0,35 TL/kg

8

Organik Tarım (Çipura-levrek)

0,45 TL/kg

9

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)

50 TL/dekar

ÇKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, İTU sertifikası

10

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

150 TL/dekar

ÖKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, İTU sertifikası,

ÇKS Belgesi

 

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri

 

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birime Destek

(TL/da)

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

 ve Koşullar

1

Buğday

7,5

ÇKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Talep Formu,

 Fatura Sertifika Belgesi

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

6

3

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

10

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates

40

7

Soya

20

8

Korunga, Fiğ

5

 

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Sertifikalı

(TL/da)

 

9

Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

350

ÇKS Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Talep Formu, Satış Faturası, Sertifika belgesi, Bitki Muayene Raporu, Kira sözleşme belgesi, Fatura düzenleyen kişiye ait Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesi

10

Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

300

11

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

230

12

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

100

13

Aşılama İle Çeşit Değiştirme

250

14

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

100

15

Sertifikalı çilek fidesi desteği

300

16

Sertifikalı/Standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi

230

 

Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği

Sıra No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Birime Destek

(TL/kg)

 

17

Buğday

0,10

ÇKS Belgesi, Müracaat Formu, Sertifika Belgesi, Satış faturası, Sözleşmeli yetiştirici listesi ve arazi bilgi formu, Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti, Yetkilendirilmiş

Tohumculuk Kuruluşu belgesi

18

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates

0,08

19

Çeltik

0,25

20

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

21

Soya

0,35

22

Kanola

1,20

23

Susam

0,60

24

Yonca

1,50

25

Yer Fıstığı

0,80

 

Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri

 

Sıra No

Destek Konusu

Destek Miktarı

Müracaat İçin

Gerekli Belgeler

ve Koşullar

1

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği

375 (TL/işletme)

ÇKS veya HKS kaydı, ÇMVA sistemine dâhil olunması

2

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

600 (TL/işletme)

Başvuru formu ve Taahhütname, İcmal, Hizmet Sözleşmesi, SGK borcu olmadığına dair belge, Vergi borcu olmadığına dair belge, Gelir Makbuzu, Kurul Onayı, Bakanlık Kayıt Sistemlerinden birine kayıtlılık

3

Patates siğili hastalığı alternatif destekleme ödemesi

110 (TL/dekar)

 

4

Araştırma Geliştirme Projeleri

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, 2014-2018 cari yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.​

Proje başvuru dönemi ve Ar-Ge

Destek Programı öncelikli konuları www.tagem.gov.tr adresinde ilan edilir.

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

 

Sıra No

Desteğe Konu Ürünler

Birime Destek (Krş/Kg)

Müracaat İçin

Gerekli Belgeler

ve Koşullar

1

Yağlık Ayçiçeği

30

ÇKS Belgesi,

Başvuru Dilekçesi, Müstahsil makbuzu veya fatura Borsa tescil beyannamesi, Tohumluk sertifika belgesi,

Sertifikalı tohumluk satış faturası

2

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)

55

3

Soya Fasulyesi

50

4

Kanola

40

5

Dane Mısır

4

6

Aspir

45

7

Zeytinyağı

70

8

Buğday

5

9

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

5

10

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

11

Çay

12

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 81734

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Asmanın Ekolojik İstekleri

Asmanın Ekolojik İstekleri

Sıcaklık : Bir yerde hangi amaca yönelik bağcılık yapılabilmesine karar vermemizde en önemli kriterlerden biri etkili sıcaklık toplamıdır. Etkili sıcaklık toplamı asma bitkisinin gelişme döneminde tomurcukların uyanmasından hasada kadar ...

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri

Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri Üretilip hasat edildikten sonra doğrudan doğruya kullanılmayan ve farklı sanayi kuruluşlarında işlendikten sonra ürün olarak kullanabilen bitkilere endüstri bitkileri denir. Endüstri b...

Sertifikalı Tohum Nedir?

Sertifikalı Tohum Nedir?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her türlü deneme ve incelemeleri yapılarak satışına izin verilen, tarla ve laboratuvar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerleri belirlenmiş çeşit saflığı sağlanmış ve...

Asmalarda Çiçek Yapısı

Asmalarda Çiçek Yapısı

Asmalarda Çiçek Yapısı Asmalarda çiçekler biraraya gelerek salkımları oluştururlar ve çiçek salkımı (infloresens) adını alırlar. Tane tutumundan sonra bunlara üzüm salkımı adı verilir. Asma çiçeklerinin boyları 2-7 mm arasında değişmek...

İncir Kurutma İşlemi

İncir Kurutma İşlemi

Kurutmaya elverişli olan incir çeşitleri, kabuğu ince ve içi dolgun olanlardır.Meyveler arasında incir, kurumağa en elverişli olanıdır. Olgunlaştığı zaman suyunun önemli bir kısmı uçmuş olur, yani yarı kurumuş haldedir. İncirler kendil...

Pancarda Kalite Değerlerini Hesaplama

Pancarda Kalite Değerlerini Hesaplama

Pancarda Kalite Değerlerini Hesaplama A- Şeker Varlığı (Polarizasyon) : Polar şeker miktarının kök ağırlığına göre % ifadesidir. B - % Arıtılmış Şeker Varlığı (Arıtılmış Polarizasyon): Pancarda fabrikasyonla teorik olarak alınabilecek ...

Baklagil Çeşitleri Nelerdir?

Baklagil Çeşitleri Nelerdir?

Kuru baklagiller, bitkilerin olgunlaşmış tohumlardır. Başlıcaları; nohut, fasulye, bezelye, mercimek ve börülcedir. Nohut: Protein ye madensel madde bakımından fasulyeden sonra gelen bir besin maddesidir. Lezzet ve besin değeri pişi...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.682)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...