• notifications1
 • menü

Bugün : 20 Nisan 2021 Salı

IPARD KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkelere AB’ye ‘katılım öncesi yardım aracı’ olarak adlandırdığı destek sistemini oluşturmuştur. Aday ülke olarak Türkiye, kırsal kalkınma alanının da içinde olduğu bu sistemin bütün destekleme alanlarından faydalanmaktadır. AB’nin sağlamış olduğu bu destekleme programı ile, program dahilinde desteklenen sektörlerin ve kırsal alanların gelişerek AB standartlarına ulaşması amaçlanmıştır. Bu kapsamda desteklenen sektörler ve iller aşağıdaki gibidir.

 

IPARD Programın Desteklenen Sektörler ve İller

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt işleme tesisleri

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

Süt toplayan üretici örgütleri

Et ve Et

Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et işleme ve pazarlama

Kanatlı eti işleme ve pazarlama

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

Başvuru İşlemler:

 • Yatırım yapılması planlanan ilde uygulanması düşünülen yatırım konusunun destekleme kapsamında olduğunu doğrulayınız.
 • Başvuru çağrı rehberini ve eklerini bilgisayarınıza indiriniz ve detaylı bir şekilde inceleyiniz (http://www.tkdk.gov.tr/Basvuru.aspx)
 • İnşaat işleri için projeler (mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesisat vb.) bina bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralı metrajları ile birlikte hazırlayınız.
 • Makine donanım alımları ve/veya inşaat işleri kapsamında, formatı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından belirlenen ‘teknik proje’ yi hazırlayınız.
 • Yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine donanım yatırımı, genel harcamalar (hizmet alımları) ve görünürlük uygun harcamaları için ‘Teklif Alma Kuralları’ çerçevesinde teklife çıkınız.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (www.tkdk.gov.tr) internet sayfasından başvuru yapılacak yatırıma uygun olan iş planını bilgisayarınıza indirerek iş planını doldurma rehberine göre hazırlayınız.
 • Örnek başvuru formu ve doldurma kılavuzuna uygun olarak resmi belgelerinizi temin ediniz.
 • MS Word formatındaki taahhütname ve diğer başvuru formu eklerini bilgisayarınıza indiriniz ve başvuru formu doldurma kılavuzuna uygun olarak doldurunuz.
 • Başvuru formunu ve harcama tablolarını (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 ve A3.5) web ortamında çevrimiçi olarak doldurunuz.
 • Web ortamında çevrimiçi olarak doldurduğunuz başvuru formu son sayfasına geldiğinizde, iş planı, teknik proje, MS Word formatındaki tekniklere ait ‘Teknik Şartnameler’ ve yapım işlerinde keşif özetlerini sisteme yükleyiniz.
 • Başvuru formu ve harcama tabloları (A3) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız.
 • Başvuru formu 10. Bölüme uygun olarak, ‘Başvuru Formu ve Ekleri’, ‘İş Planı’ ve ‘Teknik Proje’den oluşan başvuru paketini oluşturunuz.
 • Başvuru formu 12. Bölüme uygun olarak, başvuru paketini 1 orijinal 2 kopya olarak her birini ayrı klasöre yerleştiriniz.
 • Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından başvuru paketini TKDK İl Koordinatörlüğüne elden teslim ediniz.

 

Not: Tüm bilgiler ve dokümanlar, içinde bulunulan ‘Başvuru Çağrı Dönemi’ için geçerlidir. Her ‘Başvuru Çağrı Dönemi’nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun söz konusu dönemindeki güncel dokümanların kullanılması gerekmektedir. Lütfen daha fazla ayrıntılı bilgi için www.tkdk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

 

Başvuru Tarihi: IPARD 2 başvuru çağrı tarihinin 2015 yılsonunda olması beklenmektedir.

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt işleme tesisleri: Süt toplama kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olmalıdır.

 

Süt toplayan üretici örgütleri: Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı ve bir yıldan fazla süredir mevcut ve faaliyette olmalıdır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Harcama miktarı Süt işleme tesisleri için en az 50 bin avro ve en fazla 3 milyon avrodur. Süt toplayan üretici örgütleri için ise, en az 25 bin avro ve en fazla 1 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü

Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et işleme ve pazarlama: Kesimhane ise; günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı. Sadece sığır kesimi yapılıyorsa günlük en az 36 en fazla 500 hayvan, sadece koyun/keçi kesimi yapılıyorsa günlük en az 290 en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı.

 

Kanatlı eti işleme ve pazarlama: Kesimhane ise; saatte en az 1000 en fazla 5000 tavuk kesim kapasitesine veya saatte en az 100 en fazla 1000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı. Et işletme tesisi ise; günlük en az 0,5 ton en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalı.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama miktarı en az 30 bin avro ve en fazla 3 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü, Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması amacıyla sağlanır.

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 50 bin avro ve en fazla 1 milyon 250 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı meyve veya sebze üreticisi olmalı
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

- Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.Üretici örgütü ise, ilgili kanun kapsamında tanımlanmış olmalı ve gerekli koşulları karşılamalı

 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

İşletme en az 10 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı ya da yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 50 bin avro ve en fazla 1,5 milyon avrodur.

 

Koşullar:

 • 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • KOBİ kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek/Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora diplomasına sahip olmalı

 

Tarım veya ilgili bir alanda en az 3 yıl çalıştığına dair SGK’ dan alınan hizmet dökümü

Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Arıcılık ve bal üretimi, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesislerinin kurulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanır.

 

Süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği (fide ve fidan dahil) için, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, süt bitkileri açık alan yetiştiriciliği için ise üretim büyüklüğü en fazla 2 ha olmalıdır.

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 5 bin avro ve en fazla 250 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ya da küçük ölçekli işletmeler kapsamında olmalı
 • Mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • İlgili kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı(mevcut işletmeler için)
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı (arıcılık hariç)
 • Arıcılık konusunda en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı
 • Ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı

 

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Yerel küçük ölçekli işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaret sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve işlenmesi için sağlanır.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 10 bin avro ve en fazla 400 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllı cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı olmalı
 • Mevcut işletmeler ilgili kanunlarla uygun olarak Kayıt/Onay/Şartlı Onay sertifikalarına sahip olmalıdır.

 

Kırsal Turizm

Konaklama ve yenileme hizmetleri, çiftlik turizm tesislerinin kurulması ve turistik faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler) gerçekleştirmeyi amaçlayan işletmelere sağlanır. Dağlık alanlarda başlatılan ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik verilir.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50’ si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 15 bin avro ve en fazla 500 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı veya kamu hissesi %25’ den az olmak şartı ile kamu kuruluşu (Belediyeler, Odalar, Birlikler) olmalı.
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması
 • Mevcut işletmeler ilgili kanunlarla uygun olarak Kayıt/ Onay/ Şartlı Onay sertifikalarına sahip olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Kırsal Turizm yatırım projesini gerçekleştirdikten sonra 5 yıl devam etmeli
 • Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 oda kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Desteklenen türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu, tatlı su levreği, turna, tilapia, Mersin balığı, yılan balığı, karayayın balığı, Amerikan yayın balığı. Dağlık alanlarda başlatılan ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik verilir.

 

Destek Miktarı: Uygun harcamaların %50 si için destek sağlanmaktadır. Her bir yatırım için harcama en az 15 bin avro ve en fazla 400 bin avrodur.

 

Koşullar:

 • 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllı cirosu ve/veya yıllık bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro veya küçük ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler kapsamında olmalı
 • Mevcut işletmeler kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalı
 • Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı
 • Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 65 yaşını tamamlamamış olması
 • Başvuru sahibi gerçek/tüzel kendisi veya bir daimi çalışanı veya kamu hissesi %25’ den az olmak şartı ile kamu kuruluşu (Belediyeler, Odalar, Birlikler) olmalı.
 • Başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı veya gerçek kişi ise çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki hane halkından birinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı
 • Yetiştiricilik işletmesi yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli veya 10-200 ton/yıl kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletmeler olmalı.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, www.tarim.gov.tr
 2. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu www.tkdk.gov.tr
 3. www.tarimsalhibe.com
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 30375

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Damlama Sulama

Damlama Sulama

DAMLA SULAMA Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim oluşturmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde b...

Elma Kurutma İşlemi

Elma Kurutma İşlemi

Elma Kurutma İşlemi İri, düzgün, etli ve sert dokulu olan elmalar kurutmaya uygundur. Elmalar önce iyice yıkanır, kabukları soyulur, çekirdek evleri çıkarılır, yarım parmak kalınlığında dilimler halinde veya halkalar şeklinde kesilir.Ku...

Gdo da Kullanılan Mikroorganizmalar

Gdo da Kullanılan Mikroorganizmalar

İÇİNDEKİLER GDO’da Kullanılan Mikroorganizmalar Tarihi Gen ve transgenik organizma Genetik yapı ne için değiştirilir Öncü kuruluşlar ve GDO T.C Anayasasında GDO Olumsuz etkileri Gen transfer teknikleri ...

Bitkilerde Bodurlaşma

Bitkilerde Bodurlaşma

Bitkilerde bo noksanlığında uç sürgünlerindeki genç yaprakların dip kısımlarında renk açık yeşile döner, gövde ve yapraklarda şekil bozukluğu olur. Bitkiler bodurlaşır. Bor: Hücre içindeki fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte...

Cv Hazırlarken Bunlara Dikkat Edin

Cv Hazırlarken Bunlara Dikkat Edin

Ön Yazı Özgeçmiş hazırlama tüyoları arasında ilk sırada doğru bir ön yazı ( kariyer hedefi ) yer almaktadır. Bu bölümde çok kısa olacak şekilde başvurduğunuz pozisyon ile ilgili ön yazı hazırlamalısınız. Kısa ve net cümleler ile çok uzu...

Türkiyede Meyvecilik

Türkiyede Meyvecilik

Türkiye, dünya üzerinde uygun iklim kuşağındaki konumu itibariyle bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından üstün ekolojik avantaja sahiptir. Dünyada mevcut gen merkezleri arasında hem Yakındoğu ve hem de Akdeniz havzası içinde yer alan ...

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

TOPRAK İŞLEME NEDİR? Toprak işleme, tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetişebilmesi için, toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için herhangi bir araçla gevşetilmesi, ufalanması ve karıştırılması olayıdır TOPR...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.760)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...