• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Nisan 2021 Pazar

Bitki gelişiminde hormonların etkisi

Hormonlar, bitki tarafından çok düşük yoğunlukta üretilen ve üretildikleri yerden bitkinin diğer kısımlarına taşınan kimyasal habercilerdir. Hormonlar bitkide doğal olarak sentezlendiği gibi laboratuvar ortamında sentetik olarak da üretilir.

Hormonlar Ve Kullanım Alanları

Bitkisel hormonların etki mekanizması:

 • Bitkisel hormonlar, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, meyvelerde ve genç yapraklarda yer alan hücreler tarafından sentezlenir.
 • Bitkisel hormonlar belirli hedef hücrelere taşınır. Hedef hücrelerin hücre zarlarında alıcı (reseptör) moleküller olarak bilinen kimyasallar vardır.
 • Uygun bir hormon hedef hücrelere geldiği zaman bu alıcı moleküller hormonu tanır ve hedef hücrelerin yanıt vermesi sağlanır.
 • Hormonların bir kısmı üretildiği dokuda etkili olurken bir kısmı bitkinin farklı bölgelerinde etkilidir.

 

Bitkisel hormonların sınıflandırılması

Büyümeyi ve gelişmeyi teşvik edenler

Büyümeyi ve gelişmeyi engelleyenler

Oksin

Giberellin

Sitokinin

Absisik asit

Etilen

(Oksinin fazlası)

 

1. Oksin hormonu

 • Bitkinin sürgün uçlarında, genç yapraklarda, gelişmekte olan meyve ve tohumlarda sentezlenir.
 • Büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli hormondur.
 • Hücre bölünmesini hızlandırır. Hücrelerin uzamasına neden olur.
 • Fototropizma ve jeotropizma olaylarında etkilidir.
 • Yapraklanma ve çiçek açmada, meyve oluşumunda görev yapar.
 • Doku kültürü ile bitki üretiminde de bu hormondan yararlanılır.
 • Bitkinin köklenmesinde ve köklerin farklılaşmasında etkilidir. 
 • Fazla salgılanması etilen üretimini uyardığı için büyümeyi engeller.
 • Az salgılanması yaprakların dökülmesine neden olur.
 • Yabani otların yok edilmesinde kullanılır.
 • İletim dokusunun farklılaşmasını uyarır. 

 

En yaygın ot öldürücü sentetik bir oksindir. Bu sentetik oksin bitkinin büyümesini düzenleyen hormonların dengesini bozarak onları öldürür.

 

2. Sitokinin

 1. Kök uçlarında sentezlenir ve ksilemle meristem dokulara, tohumlara, yapraklara ve meyvelere taşınır.
 2. Hücre bölünmesi için uyarıcı görev yapar. Özellikle ikincil meristemlerin aktif hale gelmesi ve bitkinin enin büyümesini sağlar.
 3. Yanal tomurcuk gelişimini uyarır.
 4. Bitki köklerinin büyümesinde olumlu etki yapar.
 5. Yaprakların yeşil kalmasını sağlar.
 6. Yaprak dökümünü geciktirir.
 7. Klorofil sentezini uyarır.
 8. Çimlenmeyi teşvik eder; yaşlanmayı geciktirir.
 9. Çiçekçilerde bitkinin yaşlanmasını geciktirmek için kullanılır.
 

Bitkinin özelleşmemiş genç hücrelerindeki farklılaşma oksin / sitokinin oranı ile kontrol edilir. Buna göre;

1. Yaklaşık oksin / sitokinin oranının eşit olduğu doku kültüründe farklılaşma olmaksızın kallus adı verilen hücre kümesi oluşur.

2.Oksin / sitokinin oranı yüksekse (oksin, sitokininden daha fazla ise) kallusta kök oluşumu başlar.

3. Oksin / sitokinin oranı düşük ise (sitokinin, oksinden fazla ise) kallusta sürgün oluşumu başlar, yaprak ve gövde gelişir.

 

 

3. Giberellinler 

 • Köklerde, genç yapraklarda ve bitkinin embriyolarında üretilir.
 • Hücre bölünmesi ve hücre büyümesini uyararak gövde ve yaprak uzamasını, bazı bitkilerde çiçeklenmeyi teşvik eder.    
 • Hücreye su alımını kolaylaştırarak hücrelerin genişlemesini, uyku halindeki tohumun uyanmasını sağlar.
 • Tohumun çimlenmesini uyarır. [Tohumun uyku halinden (dormansi) uyanmasını sağlar.]
 • Tarımda meyvelerin büyük olmasını sağlamak için ve çekirdeksiz üzüm elde etmek için kullanılır.

 

Giberellin; gövde uzaması ile salkım seyreltmek, çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlamak ve tane iriliğini artırmak amacıyla başta üzüm olmak üzere birçok meyvede kullanılır.

 

4.Etilen:

 • Olgunlaşmış meyve dokularında, yaşlı yapraklarda ve çiçeklerde üretilir.
 • Etilen üretimi oksin miktarına bağlıdır. Oksin miktarı belli bir seviyeyi aşarsa etilen üretimi uyarılır. Etilen, oksin etkisini bastırarak bitki gelişimini engeller.
 • Gaz halinde olan bir hormondur. Bulunduğu ortama kolayca yayılabildiğinden diğer meyveleri de çürütür.
 • Bitkiler kuraklık, su baskını, mekanik basınç ve enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilir.
 • Meyve olgunlaşmasında etkilidir.
 • Bitkinin yaprak dökümünü hızlandırır.
 • Programlanmış hücre ölümlerine yol açar. (Bir yıllık bitkinin çiçek açtıktan sonra ölmesi gibi)

 

-Etilen etkisi ile hücre çeperi bileşenlerinin enzimatik olarak parçalanması sonucunda ve ayrıca nişasta ve asitlerin şekere dönüşümü meyveyi tatlandırır. Böylece meyve olgunlaşır. Ancak olgunlaşma tamamlandıktan sonra etilen üretimi devam ederse meyve çürür.

-Çürük bir elma gerçekten bir kasa elmayı çürütür.

-Soğuk depolarda bekletilen elmalar çabuk bozulmasın diye sıklıkla etilen gazının etkisini kırmak için CO2 ile yıkanır.

 

5. Absisik asit

 1. -Hemen hemen tüm bitki dokuları absisik asit sentezleyebiir.
 2. -Büyüme ve gelişmeyi durdurur.
 3. -Tomurcuk ve tohumların uyku halinde kalmasını (dormansi) sağlar. Böyleceuygun olmayan olumsuz şartlarda tohum çimlenmesini engeller.
 4. -Kuraklık stresi sırasında stomaların kapanmasına yol açar. Terlemeyi durdurarak su kaybını önler
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 88826

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Malçlama Ve Malç Tekstili

Malçlama Ve Malç Tekstili

Malç tekstilinin ne olduğunu anlatmadan önce bilmeyenler için malçlama” nedir kısaca bahsetmek yerinde olur sanırım. Malçlama en kısa tanımıyla toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesidir. Bundaki amaç yabanc...

Anız Yakmaya Son

Anız Yakmaya Son

Bitkisel üretimin yetiştirilme ortamı olan toprak; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç fazdan meydana gelir. Tarım topraklarında genel olarak hacmin %50 sini katı, %25 ini sıvı ve %25 ini ise gaz fazı oluşturmaktadır. Toprağın boşluk kısmın...

Süs Bitkilerinde Doku Kültürü İle Üretim

Süs Bitkilerinde Doku Kültürü İle Üretim

Birçok süs bitkisinin çoğaltılmasında ve ıslahında, geleneksel yöntemlerle ulaşılabilecek sınırlara gelinmiştir. Ancak, doku kültürü teknikleri, bu sınırları daha da üst seviyelere taşıyabilecek yardımcı teknikler olarak kabul görmektedi...

Bağcılıkta Aylara Göre Bakım

Bağcılıkta Aylara Göre Bakım

Ocak Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman bölgelerde derin krizme yapılır. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir. Şubat Bağ kurulacak y...

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

TOPRAK İŞLEME NEDİR? Toprak işleme, tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetişebilmesi için, toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için herhangi bir araçla gevşetilmesi, ufalanması ve karıştırılması olayıdır TOPR...

Buğdayın Su Kıtlığına En Hassas Olduğu Dönem?

Buğdayın Su Kıtlığına En Hassas Olduğu Dönem?

Buğdayın su kıtlığına en hassas olduğu dönem? Buğday gelişimini genel olarak kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma olmak üzere üç döneme ayırabiliriz. Bu dönemlerden kardeşlenme bitkinin belirli alandaki başak sayısını belirleyen en ön...

Türkiye’de Gdo’ların Durumu Ve Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de Gdo’ların Durumu Ve Yasal Düzenlemeler

Ülkemizde transgenik bitkilerle ilgili mevzuat hazırlığı çalışmalarına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 1998 yılında başlanmıştır. Amacı; Bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak e...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.716)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...