• notifications1
 • menü

Bugün : 13 Nisan 2021 Salı

TOPRAK

Toprağı bitki yetiştirme ortamı olarak düşündüğümüzde şu şekilde tarif etmek müm- kündür: Toprak, kayaların ve organik maddenin yüzyıllar boyunca çeşitli etkenlerle parçalanıp ayrılmasıyla meydana gelmiş, içinde geniş bir canlılar alemini barındıran ve bitkilere durak vazifesi görmesinin yanında, su ve besin maddesi sağlayan bir maddedir. Bir g toprak içerisinde 10000 farklı canlı türü vardır. Diğer bir ifade ile, bir çay kaşı- ğı toprak içerisindeki canlı sayısı yeryüzündeki insan sayısının 1.5 katıdır.

 

Toprağın Oluşumu

Toprak, kum,kil, mil, humus ve mineral maddelerden oluşur. Bu parçaların hepsi kayaların parçalanması ile oluşur. Gündüz ısınan kayalar genleşir, akşam sıcaklık düştü- ğünde ise tekrar büzüşür. Bu olay kayaların üzerinde çatlaklar oluşturur. Çatlakların içerisine giren su, soğuk mevsimlerde donar ve çatlağı genişletir.  Milyonlarca yıldır tekrar- lanan bu olay, sonunda kayaları taşlara, taşları da toprağa dönüştürür. Rüzgarda toprak oluşumuna yardım eder. Rüzgarın yerden kaldırdığı toz parçacıkları kayalara çarpar ve çarpmalar kayaları aşındırır. Bu şekildeki parçalanmalara “mekanik aşınma” denir. Yağmur ve akarsular bazı kayaları ıslatarak çözerler. Kayaların yapısındaki kireç, suyla çözününce kayalar zamanla dayanıklılığını kaybeder ve kırılıp, ufalanır. Bu tür parçalanmaya “kimyasal aşınma” denir.

Toprak altında yaşayan canlıların (tavşanlar, solucanlar, böcekler vb.) açtıkları tünellere su girer ve kayalara ulaşır. Bu ise kayaların çabuk aşınmasını sağlar. Bitki kökleri de kaya çatlaklarına girerek, büyüyüp, gelişirken kayaların parçalanmasına neden olurlar. Canlıların neden olduğu bu tür aşınmaya “biyolojik aşınma” denir.

 

Toprağın Oluşumuna Etki Eden Faktörler:

1-Ana materyal: Ana materyalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişi üzerinde etki yapar.Ana materyalin kimyasal ve minerolojik yapısı toprağın ayrışma ve parçalanması- na etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlı ilerlemesine sebep olur.

 

2-İklim: Toprak oluşu üzerine etkisi yağış ve ısı şeklindedir. lsı ve yağış toprakta ce- reyan eden fiziksel ve kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bu- lunurlar.

 

Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidir.

Dört ana gurupta toplanırlar. a.Mikro organizmalar b.Bitki örtüsü c.Hayvanlar d.İnsanlar

 

Topografya: Toprak oluşuna birinci derecede etkileri drenaja,suyun arazi üzerin- deki akışına,erozyona tesiri şeklindedir.İkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşı olan yöneylerdeki arklar nedeniyledir.

 

Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşması da ilerlemektedir. Pratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın faz- lalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaştığı kabul edilir.

 

Toprağın Bileşimi

Topraklar başlıca dört ana bileşenden oluşurlar : 

 • Farklı boyutlardaki mineraller
 • Ölmüş bitki ve hayvan artıklarından oluşan organik maddeler
 • Açık gözenekleri dolduran su
 • Açık gözenekleri dolduran hava

Toprağın kullanımı ve işlevleri bu bileşenlerin miktarına bağlıdır. Örneğin tarım yapmak için elve- rişli bir toprak %45 mineral, % 5 organik mad- de,%25 hava, %25 de su içermelidir. Bütün topraklar oranları belli bir aralık içinde değişen 3 temel fazdan meydana gelir. Bu fazların bir birine göre oranları toprakların genel niteliklerini ve kullanılabilirlik- lerini büyük ölçüde etkiler.

 

Bunlar;

 • Katı faz(mineral ve organik maddeler, canlılar)
 • Sıvı faz (toprak suyu) ve
 • Toprak havasıdır.
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 73479

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok a...

Kök Üzerindeki Bitki Besin Elementlerinin Kök İçerisine Alınması

Kök Üzerindeki Bitki Besin Elementlerinin Kök İçerisine Alınması

KÖK ÜZERİNDEKİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK İÇERİSİNE ALINMASI Bitkiler derine ve yana doğru köklerini geliştirerek toprak parçacıklarıyla olabildiğince fazla değinim sağlarlar. Toprak parçacılarında bulunan besin elementleri ise kök ...

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi

DEMİR (FE) Bitkilerin Demir Alımı: Yaşlı yapraklardan genç yapraklara demirin aktarılamaması nedeniyle bitki, büyüme organlarının demir gereksinimini sürekli demir alarak karşılayabilmektedir. Kök etki alanında demir Fe2+,Fe3+ ve organi...

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ÜZERİNE ALINMASI Toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde olan ve toprakta adsorbe edilmiş şekilde bulunan bitki besin elementlerinin kök üzerine alınması başlıca iki kurama göre gerçekleşir. Karbonik Asit...

Bitki Gelişim Düzenleyiciler

Bitki Gelişim Düzenleyiciler

Bitki Gelişim Düzenleyiciler Hormonlar Tüm canlılar gibi bitkiler de büyüyüp gelişmek ve bünyelerindeki birçok fizyolojik olayları kontrol edebilmek için dokular arası bir iletişime ihtiyaç duyarlar. Bu iletişim bitkilerde hormon ad...

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi

KÜKÜRT Bitkilerin Kükürt Alımı:Bitkiler gereksinim duydukları kükürdün büyük bir bölümünü kökleri aracılığıyla toprak çözeltisinden SO4 iyonları şeklinde alırlar.Bitkiler azda olsa stomalar aracılığıyla atmosferden kükürtdioksit (SO2) a...

Bitki Besin Elementlerinin Kök Etki Alanına Taşınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Etki Alanına Taşınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ETKİ ALANINA TAŞINMASI Bitki besin elementleri toprağın katı, sıvı, gaz fazlarında bulunur. Toprağın katı fazı bitki besin elementlerinin temel kaynağıdır.Katı fazın inorganik parçacıkları K, Na, Ca, Mg, F...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.682)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...