• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

MAGNEZYUM

Bitkilerin Magnezyum (Mg2+) Alımı: Bitkiler magnezyumu Mg2+iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerin magnezyum alımı üzerine;

  1. 1) Ortamda bulunan iyonların cinsi: Ortamda K+ ve NH4’ün fazla bulunması Mg alınımını olumsuz etkiler. Benzer etki Mg+2 ve Mn+2 arasında da bulunmakta olup Mn+2 konsantrasyonu arttıkça Mg+2 alınımı azalmaktadır. Ortamdaki NO-3 iyonları ise Mg+2 alınımı üzerine olumlu etki yapmaktadır.
  2. 2) Transpirasyon oranı: Transpirasyon oranı ile Mg alımı arasında doğrusal ilişki vardır.
  3. 3) Gelişme ortamının pH’sı: Genel olarak bazı bitkilerde pH<5 olduğunda Mg alımı azalır.
  4. 4) Ortam sıcaklığı: Sıcaklık artışıyla Mg alımı artar. Kalsiyumun aksine Mg+2 iyonları floemde hareketlidir (mobildir).Bu nedenle Mg yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru taşınır. Özellikle meyvelerde besin elementi sağlanması floem yoluyla olduğu için meyvelerin K ve Mg içerikleri Ca içeriklerinden daha yüksektir.

 

Bitkilerin Magnezyum İçerikleri: Bitkilerin Mg içerikleri kuru madde ilkesine göre %0.15–1,0 arasında değişir. Çoğu bitki için yeterli miktar %0.25’dir. Tahılların Mg içerikleri sebzeler, meyveler ve baklagillere göre düşüktür. Bitkilerde Mg çoğunlukla;•Hücre özsuyunda inorganik tuzlar şeklinde •Klorofil molekülünün yapı maddesi olarak Protoplazmada bileşikler şeklinde bulunur. Mg bitkilerin yaprak ve tohumlarında öteki organlara göre daha fazla bulunur.

 

Bitkilerde Magnezyumun Metabolik İşlevleri: Bitkilerde Mg’un %70’inden fazlası malat ve sitrat şeklindedir, bunlar çözünebilir durumda olduğu için kolaylıkla difüzyon edilebilir, bir bölümü de oksalat ve pektat şeklinde bulunur bu bileşikler çözünemez oldukları için difüzyon edilemezler. Yeşil bitki yapraklarında Mg’un en önemli işlevi klorofil moleküllerinde merkezi atom olarak yer almasıdır. Protein sentezinde de Mg etkilidir. Mg, hücre çekirdeğinde DNA ve RNA sentezinde dolaylı olarak etkilidir. Ortamda yeteri kadar bağımsız Mg’un bulunmaması yada ortamda gereğinden fazla K+’un bulunması durumunda Protein sentezinin durduğu belirlenmiştir. Ayrıca inorganik fosforun (Pi)ADP’ ye bağlanmasında görev yapan enzimin işlevleri için mutlaka Mg’a gereksinim vardır

 

Bitkilerin Mg Kaynakları

a) Magnezyum Kaynağı Olarak Toprak: Toplam Mg içerikleri, yağışlı yörelerdeki kaba tekstürlü topraklarda % 0.1, kurak ve yarı kurak yörelerde Mg içerikleri yüksek ana materyalde oluşmuş ince tekstürlü topraklarda % 4 geniş sınırlar içerisinde değişir. Besin çözeltisinde ise Mg+2 miktarları ise 30-100 mg/L arasındadır. Genel olarak 24 mg/L bitkilerin beslenmelerini karşılamaya yetecek miktardır. Mg topraklarda; Dolomit, Olivin, Serpantin gibi primer minerallerin yapısında olduğu gibi, Vermikulit İllit Montmorillonit Klorit gibi kil minerallerinin yapılarında yer alır. Magnezyum toprakta, değişebilir, değişemez ve suda çözünebilir olmak üzere üç şekilde bulunur. Bitkiler suda çözünebilir Mg den yararlanırlar.

 

b) Magnezyum Kaynağı Olarak   Gübreler: Katyon  değişim  kapasiteleri  ve  bazik elementlerle doygunluk yüzdeleri düşük asit tepkimeli kumlu topraklarda Mg noksanlığının görülme olasılığı yüksektir. Fazla miktarda uygulanan N ve K’lu gübrelerle toprak çözeltisinde K+ ve NH4+ iyonları Mg2+ iyonları ile rekabete girerek Mg2+ alınımını engellemektedir. Dünyada Mg’lu gübrelerin tüketimi giderek yaygınlaşmaktadır. Mg’lu gübreler içerisinde Magnezyum sülfatlar (Epsom tuzu % 9.8, Kiserit % 17.5) ve Magnezya ( % 55) en çok kullanılan Mg’lu gübrelerdir. Sulama suyuna karıştırılarak yada püskürtülerek uygulamalarda; Epsom tuzu, Magnezyum klorür ( % 9) ve Magnezyum nitrat (%16) çok kullanılan gübrelerdir. Ahır gübresiyle de toprağa önemli miktarlarda Mg verilmektedir. Çünkü hayvanlar yedikleri yemlerdeki çok az bir bölümünü vücutlarında tutmakta geriye kalan büyük bir bölümü dışkı şeklinde dışarıya atılmaktadır.

 

Bitkilerde Magnezyum Noksanlığı: Mg noksanlık belirtileri bakımından bitkiler arasında farklılıklar vardır. Bitkide Mg2+ mobil olması nedeniyle noksanlık belirtileri öncelikle gelişmesini tamamlamış yaşlı yapraklarda görülür. Mg noksanlığının en tipik belirtisi gelişmesini tamamlamış yapraklarda sararma olmasıdır. Önce yapraklarda damarlar arasında sararma başlar ve ileri aşamada kahverengi ve siyah nekrotik lekelenmeler oluşur.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 21137

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar....

Toprakta Azot Şekilleri

Toprakta Azot Şekilleri

Toprakta Azot Şekilleri Topraklarda bulunan azot üç gurup altında toplanabilir. Bunlar; 1-Elementel azot, 2- İnorganik azot bileşikleri, 3-Organik azot bileşikleri 1-Elementel Azot :Elementel azot (N2) toprak havasında gaz ve toprak...

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ÜZERİNE ALINMASI Toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde olan ve toprakta adsorbe edilmiş şekilde bulunan bitki besin elementlerinin kök üzerine alınması başlıca iki kurama göre gerçekleşir. Karbonik Asit...

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi

KOBALT-VANADYUM-SİLİSYUM (KVS) Bitkilerin KVS Alımı ve İçerikleri: Kobalt bitkiler tarafından Co2+ iyonu şeklinde, Vanadyum VO2+ ve VO3 iyonu şeklinde, Silisyum Si(OH)3 şeklinde alınır. Bitkilerin KVS içerikleri sırasıyla, Co:40-180 &mu...

Bitki Fizyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Bitki fizyolojisi ders notlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok a...

Bitkilerin Azot Alımı

Bitkilerin Azot Alımı

BİTKİLERİN AZOT ALIMI Yaşamsal öneme sahip olan azot, bitkiler tarafından nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) iyonları şeklinde alınır. Genel olarak bitkinin azot gereksinimleri vegatatif gelişme dönemlerinde daha yüksektir. Toprak çözeltisin...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...