• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği  - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Rev. 13.02.2019)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satışında ve depolamasında kimlerin yetkili olduğu, bu işi yapacakların görev, yetki ve sorumlulukları, toptan veya perakende satış yerlerinin özellikleri, bu yerlerin açılması, işletilmesi, yer değişikliği, devri ve kapanması ile bu ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 39 uncu, 41 inci, 42 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • a) Askıya alma: Bu Yönetmelik kapsamında verilen izin belgesinin belirli bir süre ile geçersiz sayılmasını,
 • b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 • c) Barkod: Çeşitli kalınlık, aralık ve sayıda çizginin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, sayı veya harflerden oluşan, verinin bilgisayarlara doğru ve hızlı olarak aktarılmasını sağlayan teknolojiyi,
 • ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan, izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikleri,
 • d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif madde veya maddeleri içeren, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,
 • e) Bitki koruma ürünleri takip sistemi: Bitki koruma ürünlerinin üretimi veya ithalatından başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar geçen tüm aşamaları kayıt altına alınarak takibini sağlamak üzere Bakanlık tarafından yürütülen sistemi,
 • f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
 • g) Global Lokasyon Numarası (GLN): Bitki koruma ürünleri takip sisteminde paydaşların tekilleştirilmesi için kullanılan tanımlayıcıyı,
 • ğ) GS1: Merkezi Brüksel'de bulunan, etkin tedarik zinciri çözümleri ve standartları geliştiren  uluslararası organizasyonu ve bu organizasyonun ülkemizdeki temsilciliğini "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği" bünyesindeki "GS1 Türkiye"nin yaptığı uluslararası organizasyonu,
 • h) GTIN numarası (Barkod Numarası, Global Trade Item Number): Ticari ürünlerin dünya genelinde tek olarak tanımlanmasını sağlayan, yapısı GS1 tarafından belirlenen ürün numarasını,
 • ı) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüklerini,
 • i) İlçe müdürlüğü: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerini,
 • j) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
 • k) Karekod (Data Matrix Symbology): "ISO/IEC 16022 International Symbology Specification-Data Matrix ECC 200 Version" unu esas alan iki boyutlu barkod alfabesini,
 • l) Kontrol görevlisi: Bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığı ve depolandığı yerlerin kontrolü ile ilgili görevlendirilmiş kişiyi,
 • m) Perakende satış: Bitki koruma ürünlerinin, tüketicinin ihtiyaçları oranında yapılan satış şeklini,
 • n) Piyasaya arz: Sevkiyatı takiben depolama veya imha dışında kalan, ücret karşılığı veya ücretsiz yapılan her türlü işlemi,
 • o) Seri numarası: GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini tanımlamak için kullanılan numarayı,
 • ö) Son kullanma tarihi: Ürünün güvenli olarak kullanılabilecek son tarihini,
 • p) Sorumlu yönetici: Bitki koruma ürünlerinin, toptan veya perakende satışının yapıldığı yerlerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun satış yapılmasından işveren ile birlikte sorumlu olan ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan, Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişiyi,
 • r) Şarj numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numarayı,
 • s) Toptancı: Bitki koruma ürünlerinin, toplu olarak ve büyük miktarlarda satışını yapan izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluş ve birlikleri, ifade eder.
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 64102

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yem Bitkilerinin Önemi

Yem Bitkilerinin Önemi

Yem bitkilerinin önemi Hayvan Beslemesinde Kullanılır Toprağa Azot Bağlar Torağı Organik Maddece Zenginleştirir Çiftçinin Sigortasıdır. (İklim Şartlarından Fazla Etkilenmez) Bal Özü Ve Polen Kaynağı Olarak Kullanılır Erozyonu Ön...

Şifalı Bitkiler Ve Kullanılan Kısımları

Şifalı Bitkiler Ve Kullanılan Kısımları

BİTKİ LİSTESİ (Güncelleme tarihi: 30/11/2017) SIRA NO LATİNCE İSİM (1) TÜRKÇE İSMİ KULLANILAN KISMI 1 Abies sp. Göknar, Köknar Sürgünler 2 Acacia arabica, A. senegal ...

Aşılı Fide Kullanımının Faydaları

Aşılı Fide Kullanımının Faydaları

NEDEN AŞILI DOMATES FİDESİ Anaç olarak kullanılan çeşide göre değişmekle beraber genel olarak toprak kaynaklı şu hastalıklara karşı dayanım ve tolerans sağlar: Özellikle kış sezonu, olumsuz toprak koşullarında aşısız fide ile yapılan y...

Türkiye de Yetiştirilen Yağ Bitkileri

Türkiye de Yetiştirilen Yağ Bitkileri

Aşılı Fide Yetiştiriciliği Türkiye de üretimi yapılan yağlı ve tohumlu bitkiler: Zeytin, Ayçiçeği, Soya fasülyesi, Yer fıstığı, Anason, Gül ve Susam dır. Bunlar arasında en fazla üretimi yapılanlar zeytin ve ayçiçeğidir. Zeytin Z...

Tarla Bitkisi Latince Ve Türkçe Isimleri

Tarla Bitkisi Latince Ve Türkçe Isimleri

Latince ve Türkçe isimleri Tarla Bitkisi Türleri Agrostis canina L. Köpek tavusotu Agrostis capillaris L(tenuis) Narin tavusotu Agrostis gigantea İri tavus...

Genç Çiftçilerimize Öneriler

Genç Çiftçilerimize Öneriler

Tarlayı Zamanında ve Tavında Sürme Sürümü mutlaka sonbaharda yap ve sakın ilkbahara bırakma. Sonbahar derin sürümünde en fazla aşağıdaki çiğ toprak katına kadar in. Ancak, bu ölü tabakaya dalıp, çiğ toprağı yukarı çıkarma. Tarlanın kese...

Buğdayda Yüksek Verim İçin

Buğdayda Yüksek Verim İçin

Özellikle İç Anadolu çiftçisinin büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan buğday ve hububat ekimi hayati öneme sahip. Birçok çiftçimizin tek gelir kaynağı ve yılda sadece bir defa ürün alınacak. Yapılan çok basit hatalar belki de bir yılın...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.693)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...