• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği  - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Rev. 13.02.2019)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satışında ve depolamasında kimlerin yetkili olduğu, bu işi yapacakların görev, yetki ve sorumlulukları, toptan veya perakende satış yerlerinin özellikleri, bu yerlerin açılması, işletilmesi, yer değişikliği, devri ve kapanması ile bu ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 39 uncu, 41 inci, 42 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • a) Askıya alma: Bu Yönetmelik kapsamında verilen izin belgesinin belirli bir süre ile geçersiz sayılmasını,
 • b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 • c) Barkod: Çeşitli kalınlık, aralık ve sayıda çizginin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, sayı veya harflerden oluşan, verinin bilgisayarlara doğru ve hızlı olarak aktarılmasını sağlayan teknolojiyi,
 • ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satan, izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikleri,
 • d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif madde veya maddeleri içeren, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,
 • e) Bitki koruma ürünleri takip sistemi: Bitki koruma ürünlerinin üretimi veya ithalatından başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar geçen tüm aşamaları kayıt altına alınarak takibini sağlamak üzere Bakanlık tarafından yürütülen sistemi,
 • f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
 • g) Global Lokasyon Numarası (GLN): Bitki koruma ürünleri takip sisteminde paydaşların tekilleştirilmesi için kullanılan tanımlayıcıyı,
 • ğ) GS1: Merkezi Brüksel'de bulunan, etkin tedarik zinciri çözümleri ve standartları geliştiren  uluslararası organizasyonu ve bu organizasyonun ülkemizdeki temsilciliğini "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği" bünyesindeki "GS1 Türkiye"nin yaptığı uluslararası organizasyonu,
 • h) GTIN numarası (Barkod Numarası, Global Trade Item Number): Ticari ürünlerin dünya genelinde tek olarak tanımlanmasını sağlayan, yapısı GS1 tarafından belirlenen ürün numarasını,
 • ı) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüklerini,
 • i) İlçe müdürlüğü: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerini,
 • j) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
 • k) Karekod (Data Matrix Symbology): "ISO/IEC 16022 International Symbology Specification-Data Matrix ECC 200 Version" unu esas alan iki boyutlu barkod alfabesini,
 • l) Kontrol görevlisi: Bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığı ve depolandığı yerlerin kontrolü ile ilgili görevlendirilmiş kişiyi,
 • m) Perakende satış: Bitki koruma ürünlerinin, tüketicinin ihtiyaçları oranında yapılan satış şeklini,
 • n) Piyasaya arz: Sevkiyatı takiben depolama veya imha dışında kalan, ücret karşılığı veya ücretsiz yapılan her türlü işlemi,
 • o) Seri numarası: GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini tanımlamak için kullanılan numarayı,
 • ö) Son kullanma tarihi: Ürünün güvenli olarak kullanılabilecek son tarihini,
 • p) Sorumlu yönetici: Bitki koruma ürünlerinin, toptan veya perakende satışının yapıldığı yerlerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun satış yapılmasından işveren ile birlikte sorumlu olan ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan, Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişiyi,
 • r) Şarj numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numarayı,
 • s) Toptancı: Bitki koruma ürünlerinin, toplu olarak ve büyük miktarlarda satışını yapan izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluş ve birlikleri, ifade eder.
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 24995

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Soğuk Stresi

Bitkilerde Soğuk Stresi

BİTKİLERDE SOĞUK STRESİ Soğuk stresi genellikle 0-15 C arasında değişen sıcaklıklarda görülür. Sıcak seven tropik ve yarı tropik bitkiler 15 C’ın altındaki sıcaklıklarda soğuk stresi gösterirler. Soğuk iklim bitkileri ise bu sıcak...

Zeytin Hasadı

Zeytin Hasadı

Hasat; en önemli zeytin üretim maliyet unsuru olup yapılma şekli ve zamanı ağacın verimliliği ile ürünün değerlendirme şekline göre kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. Günümüzde zeytin hasadı büyük çoğunlukla sırıkla yapılmaktadır. Diğe...

Tohum Nedir?

Tohum Nedir?

Tohum Nedir? Tohum döllenmeden sonra ortaya çıkmaktadır. Bir tohum içerisinde dışa doğru embriyo, besin dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç bölümde yer almaktadır. Tohumda embriyo kesesinde yer alan yumurta hücresinin döllenmesi ile b...

Tırmık Nedir Çeşitleri Nelerdir Ne İşe Yarar?

Tırmık Nedir Çeşitleri Nelerdir Ne İşe Yarar?

Tırmık Ne İşe Yarar? Anız bozmak ve tohum yatağını hazırlamak için toprak üzerindeki bulunan organik maddeleri kıyıp parçalamakta kullanılan tırmık, yağışın bol olduğu mevsimlerde hızla büyüyen yeşil otları temizler. Tarım işiyle uğraşa...

Polen Nedir?

Polen Nedir?

Polen Nedir? Polen, (çiçek tozu) bitkinin erkek gametini (bu nedenle erkek DNA) dişi gamete taşıyan bir yapıdır. Polen, bu taşınma sırasında erkek gametini (sperm) çok iyi korumak zorundadır. Polenin dış duvarı eksin olarak adlandırılır...

Buğdayın Su Kıtlığına En Hassas Olduğu Dönem?

Buğdayın Su Kıtlığına En Hassas Olduğu Dönem?

Buğdayın su kıtlığına en hassas olduğu dönem? Buğday gelişimini genel olarak kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma olmak üzere üç döneme ayırabiliriz. Bu dönemlerden kardeşlenme bitkinin belirli alandaki başak sayısını belirleyen en ön...

Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri

Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri

Seralarda bir çok değişik sulama sistemleri kullanılmakla birlikte en yaygın olanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. a) Karık Sulama b) Mini Yağmurlama c) Damlama Sulama d) Karık Sulama Seralarda karık sulama yapılırken sulama z...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...