• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019)

 

Bitki koruma ürünleri takip sistemi

MADDE 31

(1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yerine veya mücbir sebep halinde ya da bayi veya toptancının kapanması halinde diğer satış yerlerine iadesi, son kullanım tarihi geçmiş olan ya da bozulmuş olanların imhası işlemlerinde Bakanlık tarafından uygulamaya konulan bitki koruma ürünleri takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur.

 

(2) Bitki koruma ürünleri takip sistemi temel olarak, Global Lokasyon Numarası ile tanımlanan ruhsat sahibi firmalar ile Bakanlıkça verilen numaralarla tanımlanan bayi ve toptancıların, tanımlandıkları türlere göre yapmakla yükümlü oldukları bildirimlerin bitki koruma ürünleri takip programında kayıt altına alınarak takip edilmesi esasına göre işler. Bitki koruma ürünlerinin karekodları, ruhsat veya izin sahibi tarafından bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirilir. Bitki koruma ürünleri takip sistemi bildirilen karekodun tekilliğini, standartlarını ve içeriğini kontrol ederek uygun olanları veri tabanına kaydeder, uygun olmayanları reddeder.

 

(3) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, ürünlerinin her birimini bitki koruma ürünleri takip sistemine kaydetmek ile yükümlü ve yetkilidirler.

 

(4) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirmek zorundadırlar.

 

(5) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, karekodu veri tabanında kayıtlı bitki koruma ürünü üzerinde gerçekleştirdikleri tüm hareketleri ve hareket iptallerini bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirmekle yükümlüdürler. Bitki koruma ürünleri takip sisteminde, standartları ve içeriği uygun olan bildirimler onaylanır, uygun olmayanlar reddedilir.

 

(6) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları, bitki koruma ürünleri takip sistemine yapmış oldukları bildirimleri doğrulayacak üretim, ithalat, satış gibi iş ve işlemlere ait evraklar ile fatura, irsaliye, reçete gibi evrakların aslını veya okunaklı suretini Bakanlık tarafından talep edildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda saklamakla yükümlüdürler.

 

(7) Bayi ve toptancılar tarafından, bitki koruma ürünleri takip sistemi kapsamında bildirime tabi bitki koruma ürünlerinin bitki koruma ürünleri takip sisteminde kaydının olmadığının tespit edilmesi durumunda; bayi veya toptancılar, söz konusu durumu il/ilçe müdürlüğü ve mümkün olduğu durumlarda ruhsat sahibine hemen haber vermek zorundadırlar.

 

Kayıt ve güvenlik

MADDE 32

(1) Bitki koruma ürünlerinin hareket kayıtları karekod, ruhsat sahibi firmalar tarafından yapılan hareket kayıtları Global Lokasyon Numarası, bayi ve toptancılar tarafından yapılan hareket kayıtları ise Bakanlıkça belirlenmiş numaralar üzerinden yapılır. Kayıtlar Bakanlıkça hazırlanmış olan bitki koruma ürünleri takip programında saklanır.

 

(2) Karekod, GTIN numarası, seri numarası, son kullanma tarihi ve şarj numarasından oluşur. Küresel Ticari Ürün Numarası ve seri numarası ürünü benzersiz yapar. Bitki koruma ürünleri takip sistemi, aynı GTIN numarası ve seri numarasına sahip ürünün sisteme yeniden kaydedilmesine izin vermez.

 

Dağıtım

MADDE 33

(1) Her bitki koruma ürününün satışında, dağıtımında ve depolanmasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorunludur. Ancak, üretici firmalar tarafından Bakanlıktan ihraç amaçlı imal izni alınarak yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilecek ürünlerde Bakanlıkça talep edilen her türlü kaydı tutmak şartıyla karekod zorunluluğu aranmaz.

 

(2) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, birden fazla bitki koruma ürününü sevk ederken bu ürünlerin güvenilirliğini sağlamak üzere taşıma ambalajları kullanır. Taşıma ambalajları palet, koli, kutu olarak ve iç içe konulacak şekilde olabilir. Taşıma ambalajlarının içerdiği miktarlar satış esnasında açılmadan son noktaya kadar taşıyacak makul seviyelerde belirlenir.

 

(3) Taşıma ambalajlarının üstünde, taşıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir tanımlayıcı veya taşıma ambalajının içindeki bitki koruma ürünlerinin karekod bilgilerinin tümünü içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunur. Taşıma ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda belirlenen şekilde uygulanır.

 

Bkü Yönetmeliği : Rev. 13.02.2019

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 83269

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama tekniklerinden değildir? A) Ekim öncesi ...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 8

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 8

S1 - Aşağıdakilerden hangisi Entegre Mücadele kapsamında Kurşuni küf hastalığının mücadelesinde tarım ilacı olarak kullanılan etken maddelerden birisidir? A) Fenhexamid %50 (SC) B) Pyrimethanil 300 g/l (SC) C) İmizalil 500 g/l (EC) D...

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar

Bkü Yönetmeliği - Kontrol ve İdari Yaptırımlar - (Rev. 13.02.2019) Kontrol MADDE 34 (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontr...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 9

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 9

S1 - Entegre Mücadele kapsamında Azadirachtin etken maddeli tarım ilacı aşağıdaki hangi zararlı için önerilemez? A) Yaprak Bitleri B) Thripsler C) Yaprak Galeri Sinekleri D) Domates Güvesi S2 - Parazit veya Patojenler kullanıla...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünleri takip sistemi MADDE 31 (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yeri...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından bir...

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019) MADDE 21 (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırıl...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...