• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Nisan 2021 Pazartesi

Biyolojik Mücadelenin Kültür Mantarında Kullanımı

Kültür mantarındaki gelişimin ve üretim miktarının gün geçtikçe artan bir seyirde devam etmesi, beraberinde de bazı sıkıntıları getirmektedir. Özellikle yetiştiricilikte karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadelede kullanılan pestisitlerin büyük bir çoğunluğunun ürüne ruhsatlı olmaması; bunun yanında kullanılan ilaçların kullanım zamanlarının ve dozlarının gerektiği şekilde uygulanmaması üründe ciddi ilaç kalıntılarına neden olmaktadır. 12-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “1. Yemeklik Kültür Mantarı Çalıştayı”nda konu ciddi bir şekilde masaya yatırılmış olup, kültür mantarı üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile ilgili biyolojik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi ön plana çıkmıştır. Bu hususta, üreticilerin bilgilendirilmesiyle yapılacak yetiştiricilik de daha sağlıkla çözümlerin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması gündeme getirilmiştir.

İstiridye mantarlarından görünüm

 

Kültür mantarı yetiştiriciliğinin üretim alanı ve kapasite olarak gelişmesine paralel yetiştiricilik süresince hastalık ve zararlılar ile karşılaşma ihtimali de artmıştır. Bu denli değerli bir ürünün yetiştirilmesinde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadele ise maalesef kontrolsüz bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde kültür mantarı hastalık ve zararlılarına karşı ruhsatlandırılmış bir adet Prochloraz etken maddeli kimyasal ilaç bulunmakta olup, Prochloraz etken maddeli bu kimyasal, kültür mantarı yetiştiriciliğinde görülebilecek olan örümcek ağı hastalığına karşı ruhsatlandırılmıştır. Ancak kültür mantarı üretiminde sadece bu hastalık söz konusu olmayıp, birçok hastalık üretimde karşımıza çıkabilmektedir.

 

Diğer taraftan sadece hastalık değil zararlıların da üretim aşamasında vermiş olduğu zararları dikkate aldığımızda konunun ciddiyeti üreticiler açısından bir kat daha önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların oranında hızlı bir azalış söz konusudur. Özellikle eğitim seviyesinin yüksek ve toplumsal bilincin üst seviyede olduğu ülkelerde mümkün olduğunca kimyasal ilaçlar ile muamele görmemiş tarımsal ürünler, tüketim tercihinin başında gelmektedir. Doğal veya organik olarak adlandırılan bu üretim de ürüne ruhsatlı kimyasal ilaç kullanımı yok denecek kadar az olup, mücadele sadece biyolojik preparatlar ile gerçekleştirmektedir. Kimyasal ilaçların devre dışı kaldığı üretim alanlarında biyolojik preparatların devreye girmesi hem ürün kayıplarını azaltmakta hem de olası ilaç kalıntısı riskini de ortadan kaldırmaktadır.


Ülkemizde de bitkisel üretimde biyolojik mücadele çalışmaları başlamış olup, özellikle son yıllarda toplumsal bilincin gelişimi ile birlikte kimyasal ilaçlar ile yapılan yetiştiricilikteki ürüne olan güvensizlik hat safhaya ulaşmıştır. Bu kapsamda son derece sağlıklı bir ürün olan mantarın üretiminde kontrolsüz bir şekilde kayıt yapılan üretim ve bu üretimde kullanılan birçok kimyasal nedeni ile maalesef bu denli değerli bir ürüne karşı toplumda şüphe ve korku oluşmaya başlamıştır. Tüketicilerin son yıllarda artan güvenilir ürün beklentisi, kültür mantarı içinde söz konusu olup, bu beklentiyi karşılayacak üretim sonucu elde edilen ürünler toplumsal korkuyu da azaltarak tüketim miktarını artıracaktır.


Yetiştiricilikte karşılaşılan hastalıkların başında örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum dendroides), kuru kabarcık (Lecanicillum fungicola), yaş kabarcık (Mycogone perniciosa), bakteriyel leke (Pseudomonas tolaasii), yeşil küf (Trichoderma spp.) gibi hastalıklar gelmektedir.  Ülkemizde sadece örümcek ağı hastalığına karşı Prochloraz etken maddeli kimyasal ilaçlar kültür mantarı için ruhsatlandırılmış olup, kültür mantarı üretiminde karşılaşılan başka hiçbir hastalığa karşı herhangi bir kimyasal ruhsatlı ilaç bulunmamaktadır.

Farklı kültür mantarı hastalıklarından görünüm

 

Diğer taraftan üretim aşamasında rastlanılan hastalıkların dışında üretime büyük kayıplar verebilen zararlılar da mevcuttur. Bu zararlıların başında mantar sinekleri, kırmızı örümcekler, akarlar, nematodlar gelmektedir. Bilinen bu zararlılar içinde ürüne ruhsatlı hiçbir kimyasal mücadele ilacı yoktur.


Bilindiği üzere biyolojik preparatlar, hastalık ve zararlıların kontrolü yanında misel gelişimi ve ürün artırıcı olarak da kullanılabilmektedir. Yapılan ön denemelerde Pseudomonas fluorescens ile muamele edilen örtü topraklarında özellikle başta örümcek ağı hastalığı olmak üzere kuru kabarcık hastalığına (Berendsen et al. 2012) ve bakteriyel leke hastalığına karşı başarılı sonuçlar vermiştir.


Sonuç

İnsan sağlığı ve beslenmenin öneminin her geçen gün artığı günümüzde kültür mantarı üretiminde kullanılmak üzere kimyasal ilaçların sayısal olarak artırılmasından ziyade biyolojik preparatların devreye alınması son derece önemlidir. Bu konuda tarımsal üretimde söz sahibi olan, zirai ilaç kullanımının kısıtlandığı ülkelerde biyolojik preparatlar ile yapılan üretime yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ülkemizde de son yıllarda kültür mantarı üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile ilgili biyolojik mücadele çalışmalarına başlanmış olup, mantar sineğine karşı 2 farklı biyolojik preparat ruhsatlandırılmıştır. Kültür mantarı üretiminde son derece yaygın olan örümcek ağı hastalığına karşı etkili olan bir biyolojik preparatta ruhsatlandırma aşamasındadır. Kültür mantarı yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı kullanılmak üzere biyolojik preparatlar üzerindeki çalışmalar yeterli olmamakla beraber devam etmektedir. 

 

Kaynaklar:

  1. Eren E. ve Çetin M., 2007. Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Yetiştiriciliğinin Dünyada ve Türkiye'de ki Durumu, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s:257-259, 14-16 Mayıs 2007, Bergama- İzmir.

  2. Eren, E., Çetin, M., Pekşen, A., 2012. “Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. IX. Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, Denizli, Türkiye. S: 135-141.

  3. Eren E. ve Pekşen A., 2016. Türkiye’de Kültür Mantarı Sektörünün Durumu ve Geleceğine Bakış. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 189-196, 2016.

  4. Erkel, İ., 2000.Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. Kocaoluk Yayınevi, İSTANBUL.

  5. Berendsen R.L., Kalkhove S.I.C., Lugones L.G., Baars J.J.P., Wösten H.A.B. and Bakker P.A.H.M. 2012. Effect of fluorescens Pseudomonas spp. İsolated from mushroom cultures on Lecanicillium fungicola. Biological Control 63, p; 210-221.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Önder

(3 ay önce )

Istiridye mantarimda bakteriler olusuyo nasil onleyebilirim

Güvenlik Kodu : 81640

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Mantarın Tarihçesi

Mantarın Tarihçesi

Mantarın Tarihçesi Mantar uzun yıllardan beri insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Diğer otsu bitkilerde olduğu gibi, ilk insanlar çevresinde bulunan mantarları toplayıp besin maddesi olarak kullanmıştır. Yalnız doğadaki bazı m...

Kuzugöbeği Mantarı

Kuzugöbeği Mantarı

Kuzugöbeği Mantarı (Morchella esculenta), Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türüdür. Kuzugöbeği (Morchella esculenta), Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük g...

Mantar Yetiştiriciliği İşine Başlamak

Mantar Yetiştiriciliği İşine Başlamak

Mantar Yetiştiriciliği İşine Başlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli Mantar Yetiştiriciliği İşine Başlamak İşe Başlamak isteyen yatırımcılar bu işin en meşakkatli bölümü ise; bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunm...

Mantar Yetiştirmenin Temel Kuralları Nelerdir?

Mantar Yetiştirmenin Temel Kuralları Nelerdir?

Mantar Yetiştirmenin Temel Kuralları Nelerdir? Mantar yetiştireceğiniz ortam temiz bir ortam olmalıdır. Ortamda kesinlikle tahta ve ahşap ürünü bulundurulmamalıdır. Kompostların konulduğu odalarda eğer ki Ahşap ve tahta türevi malzemele...

Kültür Mantarı Misel Aşılama Yeri

Kültür Mantarı Misel Aşılama Yeri

Kültür Mantarı Misel Aşılama Yeri Misel aşılama yeri, pastörize odasından sonra yerleştirilir. Mekanizasyona sahip işletmelerde en önemli ünitelerden birisidir. Burada pastörizasyon odasından kasa içinde, bant üzerinde veya herhangi bir...

Borazan Mantarı

Borazan Mantarı

Borazan Mantarı Borazan mantarını diğer mantarlardan koyu rengiyle ayrılan ve korku yaratabilecek olan borazan ya da bilinen adıyla trompet mantarı, hem lezzetli hem de pahalı bir mantardır. Kendi ailesinde zehirli mantarlar olduğu için...

Türüf Mantarı

Türüf Mantarı

Trüf Mantarı zor bulunan ve zor yetiştirilen bir mantar türüdür. Kara elmas olarak da adlandırılan bu bitki türü bilinçli olarak yetiştirilmediğinde doğadaki hayvanlar tarafında tüketilmektedir. Trüf mantarı Dünyada belirli ülkeler taraf...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.751)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...