• notifications1
 • menü

Bugün : 10 Nisan 2021 Cumartesi

Rhizoctonia Kanseri

Rhizoctonia solani 
 

Etmenin genel özellikleri

Rhizoctonia solani Kühn. (Eşeyli devresi :Thaatephorus cucumeris [FR] Donk) toprak kökenli, geniş bir konukçu listesine sahip fungal bir hastalık etmendir. Fungal etmenin sinonimleri Pellicularia filamentosa ve Corticium solani' dir. Fungus bitki materyali içinde ya da sklerot (dayanıklı üreme organı) olarak toprakta uzun süre canlı kalabilir. Bitki tohumları bulaşık topraklara dikildiğinde, fungus çimlenen tohumların kotiledon yapraklarına saldırabilir ve nemli koşullarda fideler tamamen çürür ve ölürler, sağ kalan bitkiler ise kök ya da kök boğazı çürümesi hastalığına neden olur.

Ayrıca fidelerin yan yatması ile de hastalık etmeni çökerten olarak adlandırılır, bunun yanında bir çok farklı bitkide farklı isimler ile de anılmaktadır, bunlar; gövde ve stolon kanseri, yumru kararması, siyah bacak gibi isimlendirilir. Hastalık etmeni hastalanmış bitkilerde misel ya da sklerot (dayanıklı üreme organı) olarak veya bulaşık toprakların taransferi ile yeni alanlara taşınır. Bir çok Rhizoctonia hastalığı misel veya sklerotları ile bulaşmayı gerçekleştirmesine rağmen, fasulye, şekerpancarı ve tütün bitkilerinde hastalık basidiospor olarak adlandırılan eşeyli sporları ile infeksiyonları gerçekleştirir. Ayrıca bu sporlar sayesinde hızla uzun mesafelere taşınması mümkün olmaktadır. Özellikle hava neminin yüksek olduğu bölgelerde bu sporlar hastalık etmeninin yayılmasında önemli olabilir.

 

Rhizoctonia hastalığının bir çok ırkı ya da biyotipleri bulunup, bunlar anastomosis grublar olarak adlandırılır ve bir çok konukçuda hastalık yapmaktadır. Örneğin patatesde hastalık yapan ırkının AG-3 olduğu bildirilmiş, aynı ırkın şekerpancarı bitkisinde de ortay çıktığı bildirilmiştir. Hastalık etmeninin konukçuları; patates, domates, fasulye, kabakgil bitkileri (hıyar, karpuz, kabak ve kavun gibi), şekerpancarı, yerfıstığı, yonca, patlıcan, mısır, çilek dir. Fungus toprak ve tohum kökenli bir patojendir. Fungus toprakta paraçalanan bitki dokularında misel olarak da canlı kalabilir. Örneğin patates yumrularında misel ya da sclerot (dayanıklı üreme organ) olarakda uzun süre canlı kalbilir. Hastalık etmeninin populasyonu konukçu bitkilerin yokluğunda önemli bir azalma gösterir ve hastalık etmeni toprak tipi, rotasyonlu ürün ve topraktaki organik maddelerin miktarından da önemli ölçüde etkilenir. Hastalık gelişmesi için uygun koşullar serin ve nemli topraklardır. Hastalık gelişimi için ise optimal sıcaklık 18 °C dir.

 

Belirtileri

R. solani asıl olarak bitkilerin tohum, hipokotil ve kök gibi toprak altı aksamlarına saldırır, fakat bazı durumlarda toprak üstü aksamlarına da saldırdığı görülmüştür. Hastalığın en çarpıcı belirtisi tohumların çimlenmesini takiben toprak üstüne çıkmadan ya da çıktıktan sonra ölmesi ya da fidelein yan devrilmesidirki bu hastalık belirtisi çökerten olarak adlandırılır. Fungus tarafından ölmeyen infekteli bitkiler gövde ve kökleri üzerinde kırmızı-kahverengi lekelerin olduğu kanserlere sahiptir. Toprak altı infeksiyonlara ilave olarak, fungus toprak yüzeyine yakın yaprak ve meyveleri de infekte edebilir. 

 

Patates: Rhizoctonia hastalığının en tanıtıcı görülen belirtisi, patates yumruları üzerinde siyah bir derinin veya sklerotların varlığıdır. Bu sklerotlar büyüklük olarak çok küçük, düz ve yüzeysel siyah lekelerden büyük, kabartı ve düsensiz bir şekildeki lekelere kadar değişmektedir ve bunlar yumrunun büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Ekstrem koşullarda, bu siyah deri patateslerin pazar değerini etkilerken, tohumluk olarak ayrılan patateslerde ise yeni inokulum kaynağı oluğundan belkide daha fazla önem arzetmektedir. Gövde ve stolonlar üzerinde karekteristik olan belirtiler kahverengi ile siyah renkli ve çökük haldedir. Bu tür kanser hastalığı, genişlemeye devam eder ve gövde ve stolonların etrafını sararak onların ölümlerine neden olabilir. Böyle bitkiler genellikle sağlığına hızla geri kavuşmakta, fakat hastalık bitkiyi zayıf düşürdüğünden erken yanıklık gibi diğer hastalıklara karşı hassaslaşırlar. 

 

Patates bitkilerinin toprak altı sürgünleri toprağa çıkmadan öldüğü baharda özellikle şiddetli olarak etkilenebilir. Gelişen sekonder sürgünler ise daha az canlıdır ve çok daha fazla düzensiz gelişmelere neden olurlar. Ölmeyen, fakat şiddetli olarak etkilenmiş bitkilerin sürgünleri genellikle bodur kalırlar ve gelişme sezonu boyuncada böyle kalmaya devam eder. Erken gelişme sezonlarında ortaya çıkan stolon infeksiyonu yumru oluşumunun azalması ile sonuçlanır. Orta sezonlarda ortaya çıkan enfeksiyonlarda ise ana gövde üzerinde derin ve çökük leke kanserleri oluşur. Toprak üstü aksamlarda morlu bir sararma ve yukarı doğru kıvrılmalar görülebilir. Bu belirtiler bazı virüs hastalıklarının simptomları ile karışabilir. Rhizoctonia' yı diğerlerinden ayırmanın anahtarı havai yumruların oluşumu ve toprak altındaki gövdenin üzerinde kahverengi çökük lekelerin varlığıdır. 

 

Kültürel Mücadele:

 • 1. Hastalık ile bulaşık, özellikle çoğalmada kullanılan yumru ve tohumların hastalıktan ari olmasına dikkat edilmeli.
 • 2. Hastalığın bulunduğu alanlarda toprak dranajına önem verilmeli ve tarlada su birikmesine müsade edilmemeli.
 • 3. Bitkiler sık dikilmeden kaçınılmalı ve havalanma iyi olacak şekilde dikimler yapılmalı.
 • 4. Kompost ve organik gübremeler dikkatli yapılmalı, yoksa hastalık daha şişdetli bir şekilde ortaya çıkabilir. 
 • 5. Hastalıklı bitki artıkları inokulum kaynağı olduğundan yetiştirme ortamlarından uzaklaştırılmalı veya imha edilmeli.
 • 6. Hastalık etmenine alternatif konukçu (yulaf ve arpa gibi) bitkiler kullanılarak 2-3 yıl ürün rotasyonu yapılabilir. 
 • 7. Hastalık etmeni kumlu topraklarda azalma gösterirken, organik ve ağır topraklarda daha fazla ortaya çıkar, bundan dolayı üretim alanlarının toprak yapısına dikkat edilmeli. 
 • 8. Bitkileri yaralamaktan kaçınılmalı.
 • 9. Bitkilerin ve yumruların dikimi biraz daha sıcak ve nemin az olduğu havalara kaydırılabilir. 
 • 10. Hastalık etmeni şekerpancarı ve yonca gibi bitkilerin ekimini takiben yapılan patates yetiştiriciliği hastalıktan daha fazla etkilenebilir.
 • 11. Patates yumrularından bitkilerin toprak yüzeyine hızla çıkmasını sağlayacak kültürel önlemler artırılmalı. 

 

Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)

Kullanım Miktarı 
(100 Litre)

Bakır Oksiklorid WP 50%

500 g fidelik

Benomyl WP 50 %

100 g

Bordo Bulamacı Sıvı

500+1000 g fidelik

Captan WP 50 %

250 g Fidelik

Captan+PCNB Toz 10+10 %

40 g/ m2 Toprak

Chlorothalonil WP 75%

200 g

Formaldehit EM 400 g/l

4 lt (m2 ye 150 cc)

Mancozeb WP 80%

200 g

Maneb WP 80%

200 g/100kg tohum

Maneb WP 80%

250 g fidelik

Methyl Bromide Gaz 98%

60 g m2 toprak

PCNB Toz 18%

35 g/m2 toprak

Propineb WP 70%

250 g fidelik

Thiram WP 80%

200 g/100kg tohum

Tolclofos Methyl WP 50 %

100 g

Hymexazol SC 360 g/l

150 cc

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 44503

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Gül Mildiyösü Hastalığı (Peronospara Sparsa)

Gül Mildiyösü Hastalığı (Peronospara Sparsa)

Gül Mildiyösü (Peronospara Sparsa) GÜL MİLDİYÖSÜ TANIMI Güllerde yaygın görülen bir hastalıktır. Genç bitkilerde yaprak ve dallar üzerinde, çiçek sapında, gonca ve çanak yapraklarda görülür. Bu hastalık yapraklarda koyu kırmızıdan...

Patates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)

Patates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)

Patates Mildiyösü Hastalığı (Phytophthora Infestans) HASTALIK BELİRTİSİ İlk belirtiler yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku öl...

Elma Klorotik Yaprak Lekesi (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus)

Elma Klorotik Yaprak Lekesi (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus)

Elma Klorotik Yaprak Lekesi (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus) ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKESİ TANIMI Etmen Elma klorotik yaprak leke virüsüdür. (ACLSV) Partikülleri ipliksi, zarfsız ve bükülebilir esnek yapıdadır. Virüs mekanik o...

Çökerten Hastalığı (Fusarium Spp.)

Çökerten Hastalığı (Fusarium Spp.)

Çökerten Hastalığı (Fusarium Spp.) ÇÖKERTEN HASTALIK BELİRTİLERİ Hastalık fide devresinde görülür. Aynı zamanda çıkıştan öncede zarar meydana gelebilir Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren ya...

Ani Solgunluk - Çökerten Hastalığı (Pythium spp.)

Ani Solgunluk - Çökerten Hastalığı (Pythium spp.)

Ani Solgunluk - Çökerten Hastalığı (Pythium spp.) (Pythium spp. ) Hastalık etmeninin genel özellikleri Pythium spp., toprak kökenli bir fungal etmen ve çok genis konukçu dizisine sahip kosmopolitik bir patojendir. Pythium un en agr...

Çeltik Yanıklık Hastalığı (Pyricularia Oryzae)

Çeltik Yanıklık Hastalığı (Pyricularia Oryzae)

Çeltik Yanıklık Hastalığı (Pyricularia Oryzae) ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI HASTALIK BELİRTİSİ Hastalık; bitkinin yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım, salkım boğumu ve tane kavuzlarında görülür. Genellikle yaprak lekeleri Temmuz ayın...

Toprak Kökenli Patojenler

Toprak Kökenli Patojenler

Toprak kökenli patojenler Fusarium oxysporium BELİRTİLER Belirtiler domates bitkilerinde ilk sararma gibi görünür ,meyve olgunluk dönemine yakın bitki kendini bırakır. Bitkilerdeki solgunluk hali günün sıcak saatlerinde solgunlu...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.676)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...