• notifications1
 • menü

Bugün : 15 Nisan 2021 Perşembe

DÜNYA ve AB ÜLKELERİNDE TARIMSAL DANIŞMANLIK

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ TARIMSAL YAYIM MODELLERİ

 • Kamu yayım servisleri
 • Bakanlığa bağlı olmakla birlikte özerk yapıya sahip Danışmanlık Şirketleri
 • Çiftçi örgütlerince yürütülen, kamu tarafından desteklenen yayım servisleri
 • Tarımsal Danışmanlık Şirketleri ve Serbest Tarım Danışmanları
 • Gelecek Yıllarda;
 • Özel kuruluşların sistemdeki ağırlıkları aratacak
 • Kamu Yayım Örgütlerinin çalışma alanları ve konuları ize azalacaktır.

 

Almanya

Tarım Bakanlıkları

 • Tarımsal yayım servisleri, tarım okulları, araştırma enstitüleri, kontrol hizmetleri tamamen eyalet Tarım Bakanlığının yetki alanındadır. Tarımsal yayım hizmetleri ücretsizdir. (Bayern, Hessen ve Baden-Württemberg)

 

Ziraat Odaları

 • Yukarıda belirtilen bütün hizmetler bir ziraat odasının görev alanına girmektedir. Çiftçiler üye aidatları ve ücretler yoluyla ziraat odasının finansmanına katkıda bulunurlar. (Nordrhein-Westfallen Niedersachsen)

 

Ziraat Odaları

 • Kontrol ve destekleme hizmetleri Tarım Bakanlıklarına bağlı müdürlükler tarafından üstlenilirken tarımsal yayım ziraat odalarına bırakılmıştır. (Schleswig-Holstein)

 

Bakanlığa Bağlı Tarımsal Danışmanlık Şirketi

 • Kontrol, destekleme ve yönetim görevleri Tarım Bakanlığında olup, tarımsal yayım hizmetleri kurulan bir şirket tarafından yürütülmekte, hükümet tarafından parasal olarak desteklenmektedir.            (Mecklenburg-Vorpommern)

 

Danışmanlık Şirketleri ve Serbest Danışmanlar

 •  Tarımsal yayım; özel yayım firmaları, serbest yayımcılar veya yayım birlikleri tarafından. Yayım hizmeti sunucuları ile çiftçiler arasında sözleşme imzalanmakta ve yayım giderlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.(Brandenburg ve Sachsen-Anhalt)

 

Avusturya

Tarımsal Yayımın görevleri

Avusturya’da tarımsal yayıma yüklenen rol, çiftçilerin ve çiftçi ailelerinin kişisel ve girişimcilik niteliklerinin geliştirilmesi ve tarım sektörünün hızla değişen koşullara ilişkin uyum sürecinde desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Tarımsal yayım hizmetlerinin amaçları ise;

 • Kaliteli ve yüksek değerli gıda maddelerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi,
 • Doğal yaşam alanlarının, toprağın, suyun ve havanın sürdürülebilir tarım tekniklerinin kullanılması yoluyla korunması,
 • Kırsal Girişimcilerin başarısının desteklenmesi,
 • Üretimin pazara yönlendirilmesi,
 • Bölgesel gelir ve işbirliği şanslarının kullanılması,
 • Yeni iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasının hızlandırılması,
 • Çiftçilik bilincinin ve yaşam formunun güçlendirilmesi,
 • Bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yayım metotları kullanılmaktadır.
 • Telefon bilgilendirmeleri,
 • Yayım görüşmeleri,
 • Bireysel, grup ve projeye dayalı yayım faaliyetleri,
 • Çiftçi eğitim kursları,
 • Yazılı, görsel ve Internet kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen bilgilendirme kampanyaları,
 • Çalışma grupları,
 • Teknik geziler,
 • Sergiler, fuarlar

 

Tarımsal Yayımın Organizasyonu

Avusturya’da tarımsal yayım, Almanya’da olduğu gibi ülkenin federal yapısına uygun olarak organize edilmiştir. Ülkenin genelinde kamu yayım sistemi hâkimdir ve yayımın ülke genelindeki örgütlenmesi buna göre yapılmıştır.

 

Danimarka

Danimarka yayım sistemi, özelleştirilmiştir ve 2003 yılından beri ülkede kamu yayım servisi ve özel yayıma yönelik devlet desteği bulunmamaktadır. Tarımsal yayım hizmetleri, Danimarka Tarımsal Yayım Servisi tarafından yürütülmektedir. Bu yayım servisi çiftçi örgütleri tarafından çalıştırılmaktadır

 

Bakanlığın ana görevleri

*tarım politikaları *balıkçılık politikaları *Beslenme politikaları *gıda ve veterinerlik denetimleri *hayvan sağlığı ve hayvan refahı

 

HOLLANDA

Özelleştirmeden Önceki Durum

Özelleştirmeden önce DLV, bir kamu yayım servisi olarak aşağıdaki özelliklere sahipti.

 • Çalışmaları çiftçilere teknik ve ekonomik tavsiyeler ulaştırılmasının yanı sıra hükümet tarafından uygulanan tarım politikalarına yönlendirilmiştir.
 • Tarım Bakanlığının içerisinde organize edilmişti ve % 100’ü hükümet tarafından finanse ediliyordu.
 • Bütün personel ve yayımcılar memurdu.
 • Yayım görevlileri bölgesel olarak genel çok yönlü timler olarak organize edilmişlerdi.
 • Yayım metotları bilhassa grup ve kitle yayımına yönlendirilmişti.
 • Yayım programları çok sıkı bir şekilde politik amaçlarla bağlantılı idi.

 

1) Devlet Açısından:

 • Yayım programlarının yüksek maliyeti ve düşük etkili olmaları
 • Çiftçi sayısında görülen azalmaya karşın yayım personelinin sayısındaki çok fazla artış.
 • Çiftçilerin ilgi alanları ile devletin politik amaçları arasındaki uyuşmazlıkların artması. Örneğin üretim kaygılarının karşısında yeni çevre problemleri ve sübvansiyonların yüksek maliyeti
 • Personele yönelik motivasyon noksanlığı. Örneğin: parasal teşviklerin olmaması, çelişen roller ve kaliteli personelin kaybı (bunlardan birçoğu çiftçilere özel danışmanlık yapmaya başlamışlardır.)

 

2) Çiftçi Açısından:

 • Servis gerekli olduğu gibi çalışmıyordu, tavsiyeler problemlere yönelik değil geneldi.
 • Grup ve kitle yayım metotlarının kullanılması yayımcı ve çiftçi arasındaki ilişkiyi zayıflatıyordu.
 • Devletin politik amaçları çiftçilerin amaçlarına tercih edilmekteydi.

 

3)Yayım Personeli Açısından

 • Çelişen roller nedeniyle yayımcı çiftçinin güvenini kazanamıyordu.
 • Parasal teşvik/ödüllendirme sistemi yoktu.
 • Hizmetin gerektirdiği uzmanlaşmanın yokluğu ve yeni gelişen teknolojilerin çok kompleks olması. Sonuç olarak iş memnuniyetinin olmaması

 

ALMANYA

Almanya’da tarımsal yayım hizmetleri tarım bakanlığı, ziraat odaları ve özel yayım birimleri tarafından verilmektedir. Özel yayım birimleri kuzeydoğu eyaletlerinde daha etkin durumda iken, güneydeki eyaletlerde tarım bakanlığı ve kuzeybatı eyaletinde ise ziraat odaları etkindir.  Dolayısıyla çoğulcu bir yayım sistemi anlayışı hâkimdir.

 

Buna göre Almanya’da 16 federal eyalet ağırlıklı olarak 3 ayrı tarımsal yayım sistemi benimsenmiş ve buna göre yayım çalışmaları yürütülmektedir.    *devlete bağlı olmayan üretici birliğine dayalı*bakanlığa dayalı*özel sektöre dayalı

 

İSRAİL

Yürütülen yayım hizmetleri de % 88 oranında devlet  %12 oranında çiftçi örgütleri tarafından finanse edilmektedir. Yayım organizasyonunda yer alan temel birimler:

*merkezi birim: bu birimler teknik politikaların formüle edilmesinden, tüm bölgesel yayım uzmanlarının teknik olarak desteklenmesinden, bakanlığın çeşitli birimlerine tavsiyede bulunmaktan, teknoloji üretiminden ve arazi denme programlarından sorumludurlar.

*bölge birimleri: hizmetlerin devamlılığını sağlar ve çiftçilerle yakın bir içindedirler. Danışmanlar bölgedeki üretim ve sosyal ekonomik kısıtları tespit ederler, yerel ihtiyaçlara göre teknik çözümler sunarlar.

 

UYGULANAN YAYIM TEKNİKLERİ

*çiftçi ziyaretçileri *seçilmiş çiftçilerin grup toplantıları *çiftçi toplantıları *mevsim öncesi ve mevsimsel sonrası toplantıları *liflet ve broşür *üretimle ilgili tavsiye kitapçıklarının basılması *bağımsız çiftçiler için video filmleri hazırlanması *radyo programları

 

TÜRKİYE

Türkiye’de kamu çalışmaları baskındır.

Kamu yayımı: ihraç edilen ürünlerin daha kaliteli üretilmesine yönelik çabalar ilk yayım çalışmalarını ortaya koymuştur. Tarımı modernleştirmek, çiftçilere yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak üzere üzere çeşitli dönemlerde farklı girişimlerde bulunulmuştur. Yayımın örgütlenmesine 1943 yılında Ankara, Eskişehir ve Manisa illerinde başlanmıştır. 1958 yılında bütün illerde örgütlenme tamamlanmıştır.

 

ÖZEL YAYIMDA YER ALAN BAŞLICA KESİMLER

*Çiftçi örgütleri *tarımsal danışmanlar *tarımsal danışmanlık şirketleri *tarıma girdi sağlayan ve ürün alan firmalar  *gönüllü kuruluşlar.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 15626

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

BİREYSEL YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Bireysel yayım: doğrudan doğruya bireye veya ailesine yönelik olarak yapılan yayım faaliyetleridir. AvantajlarıYayım mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir,Yayımcının, çiftçinin durumuna ...

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin Eğitimi

YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİN KİMDİR? Dünya Sağlık Örgütü 24 yaş üzerindekileri yetişkin olarak kabul etmiştir. Yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşını bitirmiş, bir işe girmiş olmakla tanımlanmaktadır. Yetişkinlik dönemleri; genç, orta, ...

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Sunuş Teknikleri

Sunuş Teknikleri

SUNUŞ TEKNİKLERİ Okuduklarımızın %20’ sini,Duyduklarımızın %30’ unu ,Gördüklerimizin %40’ ını,Söylediklerimizin %50’ sini,Yaptıklarımızın %60’ ını ,Görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin ise %90 ını hat...

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Benzer özelliklere sahip belirli sayıda kişiden oluşan topluluğa grup denir. Tarımsal yayım açısından grup, aynı bölgede ve aynı konularda üretim yapan, benzer problemlere sahip ve yayımcının hedef kitle...

İletişim Teknikleri

İletişim Teknikleri

İLETİŞİM TEKNİKLERİ Miller, iletişimi :”Bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi” olarak tarif ederken, Gode’ ye göre iletişim:”Bir kişinin ya da grubun t...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.688)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...