• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Mayıs 2021 Pazar

YENİLİKLERİN YAYILMASI

Bir şey sübjektif olarak kişiye yeni gözüküyorsa, o bir "yenilik" dir. Yenilikçilik; bir bireyin, içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerine göre, yeni bir fikri daha erken benimseme derecesidir.

 

BENİMSEME GRUPLARI

*Yenilikçiler: Cesaretli, Atılgan  *Erken Benimseyenler: Saygıdeğer

*Erken Çoğunluk: İhtiyatlı, Tedbirli  *Geç Çoğunluk: Şüpheci Grup

*Geri Kalanlar: Geleneksel Grup

 

YENİLİKLERİN BENİMSENMESİNDE ÖNDER ÇİFTÇİLER

İletişim çabalarını bir sosyal sistemdeki önder çiftçiler üzerinde yoğunlaştırarak yeniliklerin yayılma hızını artırabilir. Böylece, çalışmada tasarruf sağlanmış olur. Önderler ile çalışma, yeniliğin güvenilirliğini yükseltir. Böylelikle benimseme olasılığını artırır. Önderleri izleyenlerinden ayıran dört temel özellik vardır. Bunlar: Dış dünya ile iletişim: Kitle iletişim araçlarından daha fazla yararlanmaları, içinde yaşadığı toplumun dışına daha sık seyahat ve yayım elamanlarıyla daha sık ilişki kurmalarıdır. Erişilebilirlik: Sosyal katılımları daha fazladır. Sosyal Statü: İkili ilişkilerde bireyler, kendilerinden daha yüksek sosyal statüye sahip kişileri ararlar ve önderler içinde yaşadıkları toplumda izleyenlerine göre, ortalamanın üzerinde bir sosyal statüye sahiptirler. Yenilikçilik: yaşadığı toplumun normlarına göre değişmekle birlikte, önderler izleyenlerine göre daha yenilikçi kimselerdir.

 

Tarımsal yayım açısından önemli bazı önderlik rol ve biçimleri şunlardır

*Onay Önderliği  *Konu Önderliği  * Fikir Önderliği  *Eylem Önderliği

 

YENİLİK GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

*sorun ve ihtiyacın farkına varma *temel ve uygulamalı araştırma*gelişme*ticarileşme*yayılma ve benimseme*sonuçlar

 

YENİLİK BENİMSEME SÜRECİ

* Haberdar Olma           * İlgi Duyma * Değerlendirme* Deneme* Benimseme

 

Benimseme sürecinde, deneme sürecinin sonucu olumlu ya da olumsuz önemli rol oynar.

 

YENİLİK KARAR SÜRECİ

1-Bilgi Safhası 2-İkna Safhası 3-Karar Safhası 4-Uygulama Safhası 5-Onaylama Safhası 6-Kesinti

 

BENİMSEME ORANINI ETKİLEYEN YENİLİK ÖZELLİKLERİ

*Nispi Üstünlük * Uyumlu Olma *Karmaşıklık *Denenebilirlik *Gözlenebilirlik

 

DEĞİŞİME DİRENME NASIL AZALTILIR?

Değişimin amaçlarını belirlerken, sistemin üyelerinin katılımı sağlanır, Değişikliğin sistemin üyelerince nasıl algılandığı tespit edilir, Direnç kaynakları harekete geçmeden önce bu kaynaklara hitap edilir, Değişimin uzun vadeli yararları gösterilir, Doğabilecek ani sorunların çözümü gösterilir.

 

DEĞİŞİMİN MUHAFAZASI NASIL SAĞLANIR?

1. Yol: Yayımcı sistemde kalarak, bireylere değişimi uygularken yaşayabilecekleri zorluklara karşı destek sağlar. Ancak problem, yayımcı destek ve uzmanlık sağlamak için etrafta bulunmadığında, değişimin zayıflaması veya kaybolmasıdır.

2. Yol: Sistemdeki bireyler arasında paylaşılan, öğrenilen bir dizi norm geliştirilerek, değişim süreci kurumsallaştırmaya çalışılır

 

İNOVASYON"Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır.İnovasyonun anahtar kelimeleri "değişiklik" ve "yenilik" olduğuna göre, bu noktada en önemli sorun değişimi yönetebilmektir. Değişim yönetiminin ana bileşenleri ise insan, iş süreçleri ve teknolojidir.İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir.

 

İnovasyon, Yazılı hale getirilmiş, paylaşılan ve uygulanan bir strateji varsa, Bağlantılar ve iletişim, güçlü ve etkin bir şekilde oluşturulduysa, Değişimin gerçekleştirilmesi için gereken mekanizmalar kurulduysa ve işletiliyorsa, İnovasyonu destekleyici bir organizasyonel yapı oluşturulduysa başarılı olabilir

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Halil

(1 yıl önce)

Türkiyede tarım sektörünün geleceği ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Yenilikler, uygulamalar nelerdir ?

Güvenlik Kodu : 42737

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESİYAYIMIN TANIMI, DOĞUŞU VE GELİŞİMİ Yayım, ABD ve Britanya’da (Extension Education) terimi ile tanımlanmaktadır Mounter, tarımsal yayımı: ‘Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üre...

Beden Dilinin Önemi

Beden Dilinin Önemi

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İlk İzlenim Önemlidir Beden Dilimiz Topluluğu Etkiler Davranışımız İç Dünyamızı Etkiler BEDEN DİLİNİN UNSURLARI Jestler ve Mimikler, Mekan Kullanımı ve Mesafe, Bedenin Kullanımı, Göz Hareketleri, Akışlar, B...

Kırsal Sosyoloji

Kırsal Sosyoloji

KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal alanda yaşayan her insanın geçimini tarımsal faaliyetlerle sağladığı şeklindeki bir yaklaşım çok gerçekçi olmaz. Ancak geçimini tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirle sağlayan kişilerin, yani çiftçilerin ner...

Motivasyon Teknikleri

Motivasyon Teknikleri

MOTİVASYON TEKNİKLERİ *Davranışları inceleyen bir bilim dalı olan psikolojide, bir hedefe yönelik davranışların başlaması ve devam etmesi güdü (motivasyon) kavramı ile açıklanmakta ve bu tür davranışlar güdüsel davranışlar olarak adland...

Stres Kavramı

Stres Kavramı

5. STRES KAVRAMI - Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. -Jessie Barnard stresi yararlı stres (eustress) ve zararlı stres (distress) olarak ikiye ayırmıştır. Bunlardan ...

Yeniliklerin Yayılması

Yeniliklerin Yayılması

YENİLİKLERİN YAYILMASI Bir şey sübjektif olarak kişiye yeni gözüküyorsa, o bir yenilik dir. Yenilikçilik; bir bireyin, içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerine göre, yeni bir fikri daha erken benimseme derecesidir. BENİMSEME GR...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.853)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...