• notifications1
 • menü

Bugün : 21 Nisan 2021 Çarşamba

BİREYSEL YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

Bireysel yayım: doğrudan doğruya bireye veya ailesine yönelik olarak yapılan yayım faaliyetleridir.

 

AvantajlarıYayım mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir,Yayımcının, çiftçinin durumuna uygun çözüm önerileri geliştirmesi mümkündür.,Yayımcı ile çiftçi arasında kişisel güven oluşturulması mümkündür.Çiftçi düşüncelerini çevre baskısı olmadan daha net ifade edebilir. Karar verme süreci hızlanır. Çiftçinin güvenini ve dostluğunu kazanmak için ideal bir yöntemdir.Üreticiler uygulama becerisi kazanır.Geri beslemenin en iyi olduğu metottur

 

BİREYSEL YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

Dezavantajları•Genellikle yüksek gider ( zaman, para ve iş gücü vs.) gerektirir.•Yayımcı ve çiftçi olumlu bir yaklaşım kuramaz ise yayım süreci çok zor onarılabilir yara alır.•Yayımcının bilgili ve tecrübeli olma mecburiyeti vardır.•Yayımcı tecrübesi ile çiftçi üzerinde gerekli güveni tesis edemezse, doğru bilgileri alma ihtimali çok zordur. Genelin (bir grup, kooperatif veya dernek...) karar vermesi gereken durumlarda yapılan bireysel yayım bazen olumsuz neticeler verebilir

 

HEDEF KİTLENİN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİREYSEL YAYIM

1.Çiftçi Organizasyonlarının Yöneticilerine Yönelik Bireysel Yayım,2. Önder Çiftçilere Yönelik Bireysel Yayım,3.Hedef Kitlenin Diğer Üyelerine Yönelik Bireysel Yayım

 

İşletme Ziyareti (Çiftçinin Tarlasında, Ahırında ve Evinde Yapılan Bireysel Yayım)

İşletme ziyaretleri yayımcının durum analizi yapabilmesi için yapılabildiği gibi bilgi aktarması, teşhis yapması ve reçete yazması amacı ile de gerçekleştirilebilir.

 

İşletme ziyareti diğer bireysel yayım metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

Çiftçi İşletmesinde kendisini daha güvende hisseder, soru sormaya ve kendi fikirlerini tartışmaya hazırdır. Çiftçi yeni önerileri alışkın olduğu bir çevrede daha kolay benimser. Yayımcı, çiftçinin ifadelerini doğrudan kontrol etme olanağına sahiptir. Örneğin bir bitki hastalığı mı? Yanlış gübreleme yada üretim yöntemi mi söz konusudur, ahırlarda hijyenle ilgili bir sorun mu var hemen tespit edebilir. Düzenli olarak yapılan işletme ziyaretleri çiftçi ile yayımcı arasında gereksinim duyulan tecrübe alış verişine imkân verir. Düzenli ziyaretler neticesinde çiftçi ile yayımcı arsında samimi bir ortam oluşur ve çiftçinin yayımcıya güveni artar.

 

  İşlevine Göre Bireysel Yayım

 1. İşletme Ziyareti (Çiftçinin Tarlasında, Ahırında ve Evinde Yapılan Bireysel Yayım)
 2. Büroda Yapılan Bireysel Yayım 3.Telefon Görüşmeleri İle Bireysel Yayım
 3. Kişisel Mektuplarla Bireysel Yayım 5. İnternet Görüşmeleri İle Bireysel Yayım

 

Tarımsal yayım sürecinde çiftçi görüşmelerinin amaçları

Yayım sürecinin başlangıcı olan durum analizinin yapılması, Çiftçi ile yayımcının probleme yönelik ortak bir bakış açısı oluşturulması, Aktüel bilgilerin aktarılması, Yayım programının yapılabilmesi için gerekli olan verilerin toplanması, Çiftçinin bilgi ihtiyacının karşılanması, Bilgilerin ve direkt olarak kullanılabilir çözümlerinin çiftçiye verilmesi (reçete),Beraber tespit edilen probleme, ortak çözüm önerileri oluşturulması, Çiftçinin kendi durumunu kabullenmesi ve kişisel gelişimine katkı sağlanması amacı ile çiftçi görüşmeleri yapılır.

 

Çiftçi Görüşmelerinin Aşamaları

 1. Güven Oluşturma Ve Problem Tespiti
 2. Problemin Somutlaştırılması ve Nedenlerinin Belirlenmesi
 3. Çiftçiye Problemleri Ve Çözüm Yolları Hakkında Bakış Açısı Kazandırmak
 4. 4.Çiftçinin İnisiyatif Geliştirmesi ve Davranışlarının Harekete Geçirilmesi

 

Çiftçi Görüşmelerinin Şekilleri (Modelleri)

 1. Teşhis- Reçete Modeli
 2. Danışman Görüşme Modeli
 3. Katılımcı Görüşme Modeli

 

ÇİFÇİ İLE DAHA SAĞLIKLI İLETİŞİMİN YÖNTEMİ

*çiftçiye hizmet ruhu ile hareket etmeli,*işini yapan, ciddi ve intizamlı olmalı*çiftçi ile tartışmadan kaçınılmalı*konuları anlaşılabilir ve iyi olmalı*çiftçiye değer vermeli

*verdiği sözleri tutmalı*kullandığı büro kullanışlı ve temiz düzenli olmalı

 

ÇİFTÇİ GÖRÜŞMELERİNDE SORU SORMA TEKNİKLERİ

 1. 1.Kapalı Sorular(kısıtlayıcı) 2.Tuzak (Yakalayıcı, Atmosferi Bozucu) Sorular
 2. 3.Belirli Bir Cevabı Gerektiren Sorular (Dışarıdan Yönlendirici) 4. Açık Sorular (rahatlatıcı)
 3. 5. Yansıtıcı Soruları (Atmosferi İyileştirici) 6. Yönlendirici Sorular (İfade Etmeyi Sağlayıcı)

 

Gözleme ve dinleme sırasında oluşacak yanlış davranışların nedenleri;

Kişisel veya sosyal faktörlerden kaynaklanan algı yanılmaları, Mesleki alışkanlıklara dayanan davranışlar, Çiftçinin ifadesini sadece görünen tarafıyla değerlendirmek (bu ifadenin arkasında neler olabileceğine dikkat etmemek),Ön yargıların etkisinden kurtulamamak olarak sayılabilir.

 

İletişim kazalarını önleme ve böylece deformasyon açısını küçültmenin değişik yolları vardır. Bunlar;

 • Uygun mesaj kodlarının seçimi *Görselleştirme *Özetleme ve tekrarlama*Aktif dinleme
 • “Ben mesajlarının” gönderilmesi
 • Yayımcı aktif dinleme sırasında çiftçiye şu düşüncelerini mutlaka hissettirmelidir.

 

“Ben senin için buradayım”“Seni olduğun gibi kabul ediyorum”“Ben iyi niyetli ve samimiyim”

Yayımcı aktif dinlemeyi başarabilmek için şu davranışları göstermelidir:

 

Çok dikkatli susma; İlgisiz susma iletişimi koparabilir, susarken gözlerin dalması, başka şeyler düşündüğünüzü gösterir.

 

Onaylayan reaksiyonlar; Sözsüz sinyaller veya sözlü işaretler, hazır olmayı ifade etmek, dikkatli dinlediğini ve gerçekten anlamak istediğini hissettirir.

 

“Kapı Açıcıların” Kullanılması; Açık sorular yoluyla çiftçinin kendi problemini anlatmaya teşvik edilmesi.

 

İfadelerin Yansıtılması; Yayımcı çiftçinin ifadelerini yeniden formüle ederek tekrarlamalıdır. Böylece çiftçiyi gerçekten dinlediğini ve anladığını göstermiş olur.

 

Başarılı Bir Çiftçi Görüşmesi İçin Tavsiyeler

 • 1. Yapıcı (Geliştirici) Başlangıç Ya da Çiftçiyi Anlamak
 • 2. Sempati Uyandırılması
 • 3.Yayımcı Kendisini Çiftçinin Yerine Koyarak İşe Başlamalıdır
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 03627

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Proje Yönetimi ve Kavramı

Proje Yönetimi ve Kavramı

PROJE YÖNETİMİ / PROJE KAVRAMI Proje, bir yenilik getirmek üzere belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler top...

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Beden Dilinin Önemi

Beden Dilinin Önemi

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İlk İzlenim Önemlidir Beden Dilimiz Topluluğu Etkiler Davranışımız İç Dünyamızı Etkiler BEDEN DİLİNİN UNSURLARI Jestler ve Mimikler, Mekan Kullanımı ve Mesafe, Bedenin Kullanımı, Göz Hareketleri, Akışlar, B...

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

TARIMSAL DANIŞMANLIKTA SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLERİNE AİT MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarımsal yayım süreci, birbirini takip eden aşağıdaki aşamalardan oluşur. Durum Analizi, Yayım Programlarının Hazırlanması, Uygulama , İzleme ve Değerlendirme...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Yeniliklerin Yayılması

Yeniliklerin Yayılması

YENİLİKLERİN YAYILMASI Bir şey sübjektif olarak kişiye yeni gözüküyorsa, o bir yenilik dir. Yenilikçilik; bir bireyin, içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerine göre, yeni bir fikri daha erken benimseme derecesidir. BENİMSEME GR...

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal k...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.770)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...