• notifications1
 • menü

Bugün : 17 Mayıs 2021 Pazartesi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ

Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı

 

YAYIM METOTLARI

Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için kullanılan teknikler(yöntemler) aynıdır. Bu yöntemlere yayım metotları denir.Yayım metotlarının kullanımı hitap edilen kişilerin sayısına bağlı olmak üzere üç ana gruba ayrılır.Bireysel Yayım Metotları,Grup Yayım Metotları,Kitle Yayım Metotları

 

Bireysel Yayım Metotları

 • 1-Hedef Kitlenin Özelliğine Göre Bireysel Yayım Metotları
 • 2-iftçi Organizasyonlarının Yöneticilerine Yönelik Bireysel Yayım
 • 3-Önder Çiftçilere Yönelik Bireysel Yayım
 • 4-Hedef Kitlenin Diğer Üyelerine Yönelik Bireysel Yayım
 • 5-Formatına (Biçimine) Göre Bireysel Yayım Metotları
 • 6-Resmi (Belli Bir Programa Bağlı) Bireysel Yayım (Belli bir programa bağlı olarak yapılan bireysel yayım genellikle yayımcının bürosunda veya çiftçinin işletmesinde yapılır. )
 • 7-Gayri Resmi (Belli Bir Programa Bağlı Olmayan) Bireysel Yayım (Gayri resmi görüşmeler çiftçiyi ve içinde bulunduğu şartları daha iyi tanımak ve çiftçi ile oluşturulmak istenen güven ortamını pekiştirmek için gerçekleştirilir. Bu görüşmeler tesadüfen gerçekleşebildiği gibi, yayımcının kurgulayacağı bir görüşmede olabilir.)

 

İşlevine Göre Bireysel Yayım Metotları

 1. İşletme Ziyareti Şeklinde Bireysel Yayım
 2. Büroda Yapılan Bireysel Yayım
 3. Telefon Görüşmeleri İle Bireysel Yayım
 4. Kişisel Mektuplarla Bireysel Yayım
 5. İnternet Görüşmeleri İle Bireysel Yayım

 

Tarımsal yayım süreci içerisinde değerlendirildiğinde, çiftçi görüşmeleri, iki insan arasında (yayım uzmanı-çiftçi, Yayım uzmanı-çiftçi ailesi) basit bir bilgi alış verişi değildir. Çiftçi görüşmesi içerisinde sohbet, tartışma, anket, bilgi verme gibi unsurların kullanıldığı bir iletişim sürecidir.

 

Grup Yayım Metotları

Bir gruba, eş zamanlı yayım hizmeti götürmek için, kullanılan yayım metotlarına grup yayım metotları diyoruz. Grup yayım metotları yayım sürecinde en çok müracaat edilen yayım metotlarındandır. Özellikle teknik personel ve ekonomik imkanların kısıtlı olması, bu metodun, yayım sürecinde, bireysel yayım metotlarından daha fazla kullanılmasına neden olmaktadır. Kamu yayımında, yayım uzmanlarının bürokratik işlerinin fazlalığı da grup yayım metotlarının çok kullanılmasının bir başka nedenidir.

 

Avantajları

 • Grup yayım metotları çiftçilerde tutum değişimi için en ideal metotlardan birisidir.
 • Geri dönüt (yansıma) Kitlesel yayım metotlarından daha iyidir. Grup yayım metotlarında elde edilecek geri dönütlerin değerlendirilmesi ile yayımcı ve çiftçi arasındaki yanlış anlaşılmalar azaltılacaktır.
 • Grup yayım metotlarında yayımcı ile çiftçi ve çiftçiler ile Çiftçiler arasın da geniş çapta bilgi alış verişi olur. Grup üyeleri yayımcının yanında, birbirlerinden etkilenmek suretiyle verilmek istenen bilgileri daha çabuk öğrenebilirler.
 • Grubun birbirini etkilemesi sonucu, grup normlarının değişmesi de mümkün olabilir.
 • Grup yayım metotlarında hedef gruba mensup birçok kişi ile aynı anda görüşülür.
 • Belirli bir süre içinde bireysel yayıma oranla daha fazla kişi ile görüşme olanağı vardır.
 • Birey başına düşen yayım harcamaları azalır.
 • Grup yayım metotları ile hedef grupların yüksek oranda yayım çalışmalarına katılımları sağlanır.
 • Yayımcının anlattıkları, çiftçiler tarafından, bazen net olarak algılanmayabilir. Bu durumda devreye diğer grup üyeleri girer. Bazen devreye giren çiftçiler, diğer çiftçilere konuyu anladıkları ölçüde aktaracaklarından, yanlış bilgilendirmeler ve konudan sapmalar olabilir. Bu süreç grup yayım metodunda yayımcının kontrolünde olmalıdır. Yayımcı sık sık geri dönüş ve özetlemeler yaparak, grubun konuyu net olarak anlamasını sağlayabilir.
 • Gruplar, uygulanacak bir yenilik nedeni oluşabilecek riskleri bireysel çiftçilere oranla daha kolay göze alabilir.

 

 

Grup yayım metotları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

*Toplantılar*Çiftçi Kursları*Panel*Demonstrasyonlar*Tarla (İşletme) Günleri*Çiftçi Gezileri*Sergiler*Teşvik Müsabakaları

 

Toplantılar

Kuruluş, Planlama, Hizmet içi Eğitim Toplantıları, Özel İlgi Grubu Toplantıları, Köy, Çiftçi

 

Çiftçi Kursları

Amacı, çiftçi ailelerine, tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi ve böylece daha kaliteli ve ucuz tarımsal ürün elde etmek, bu ürünleri faydalı şekilde değerlendirerek, hayat seviyelerinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır. Kurslar, tarımın ve ev ekonomisinin her dalında çiftçileri eğitmek amacıyla düzenlenen bir grup yayım metodudur.

 Panel, Demonstrasyonlar, Tarla (İşletme) Günleri, Çiftçi Gezileri, Sergiler, Teşvik Müsabakaları

           

Kitle Yayım Metotları

Kitle yayım yöntemleri birebir ve grup yayım metotlarının aksine aynı anda çok sayıda birbirleriyle kontak halinde bulunmayan kişilere hitap eden yöntemlerdir. Kitle yayım yöntemleri genel olarak” tek yönlü bilgi akışı” ve” medya araçlarının yoğun kullanımı”ile ifade edilir.

 

Kitle yayımın Dezavantajları

Fazla sayıda ve farklı özelliklere sahip katılımcılarla çalışılması nedeniyle yayım mesajları çoğunlukla geneldir.Ağırlıklı olarak tek yönlü iletişim söz konusudur ve bu nedenle de çiftçi için önemli problemler gündeme gelmez ve çiftçi kendisini hitap edilmemiş hisseder.İletişim sürecinin tarafları için kişisel kontak imkânı yoktur.Yayım konularını kasetler, radyo ve filmler yoluyla hedef kitlelere ulaştırmakla sınırlayan bir yayım politikası çok yüksek bir teknolojik altyapı, yetenek, kontrol ve yönetim sistemine sahip olmayı gerektirir.Köy şartlarında medya araçlarının temini ve kullanımı çok zordur, yayımcıyı bir noktada dışarıdan kişilere ve kuruluşlara bağımlı kılar.Yayım çalışmalarında sadece medya araçlarının kullanımı çiftçilerin alışkın olmadıkları bir metottur. Çiftçiler verilen mesajları tek başlarına anlayamayacakları gibi, karşılarında her an soru sorabilecekleri insanlar ararlar. Tek yönlü olarak medya araçlarının kullanımı durumunda çiftçilerin problemlerin tespiti, çözümü ve yayım konularının belirlenmesine hiçbir katkıları olamaz.

 

Kitle yayım:Basılı materyaller,Görüntülü ve sesli materyaller,İnternet ( Sanal ortam) yayınları

 

 UYGUN METOT SEÇİMİNDE BENİMSEME SAFHALARI

Yeni teknolojiyi düşünürken, birçok çiftçinin genellikle problem çözme işleminde mantığa başvurduğu kabul edilebilir. Bu işlem, açık seçik tarif edilmiş dört safhaya veya”benimseme işlemi” olarak bilinen safhalara bölünebilir.

Farkında olma,İlgi,Değerlendirme,Deneme ve Benimseme (veya reddetmek)

 

Farkında Olma:Yeni bir fikir veya uygulamanın farkında olmak, benimseme işlemi içerisinde ilk safhayı oluşturur.İlgi:Eğer yeni uygulama, fikir veya girdi çiftçilerin problemlerinin çözümüne yönelik ise, çiftçinin bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgisi artacaktır.Değerlendirme:Her bir çiftçi için değerlendirme safhası, kendi şartları ile yeni teknolojinin karşılaştırılması, benzer avantajlarının ve dezavantajlarının tartılmasıdır. Deneme Ve Benimseme (Veya Reddetme)

 

ÖĞRETME METODUNUN SEÇİLMESİ

Tek başına hiçbir öğretme metodu diğerinden daha iyi değildir. Yayım elemanı şartlara en uygun yayım metodunu seçmelidir.Yayım programını yürütmek için birkaç teknik bir arada kullanılmalıdır..Kullanılacak metotlar birbirini desteklemelidir. Eğer bir demonstrasyon grup tartışmalarını destekler ise grup tartışmaları ile verilmek istenen bilgiye destek sağlayacak iki metottan faydalanılmış olur. Mümkün olan yerlerde sesli ve yazılı materyaller kullanılmalıdır.

 

Belirli Amaçlara Uygunluk

Yayım Metotları

Kitlesel Yayım Metotları

Grup Yayım Metotları

Bireysel Yayım Metotları

Yenilikler hakkında bilgilendirme

Yüksek

Orta

Düşük

Problem bilinci uyandırma

Düşük

Yüksek

Orta

Bilgilerin aktarılması

Yüksek

Orta

Düşük

Çiftçinin Görüşlerinin değiştirilmesi

Düşük

Yüksek

Orta

Çiftçinin öğrenme sürecinin harekete geçirilmesi

Düşük

Yüksek

Orta

Çiftçinin bilgi/tecrübelerinin değerlendirilmesi

Düşük

Yüksek

Orta

Yayım mesajlarının çiftçinin problemleri ile örtüşmesi

Düşük

Orta

Yüksek

Verilen bilgilerin somutluk derecesi

Düşük

Orta

Yüksek

Çiftçi başına maliyet

Düşük

Orta

Yüksek

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 88701

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

Bireysel Yayım ve Danışmanlık Metotları

BİREYSEL YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Bireysel yayım: doğrudan doğruya bireye veya ailesine yönelik olarak yapılan yayım faaliyetleridir. AvantajlarıYayım mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir,Yayımcının, çiftçinin durumuna ...

Dünya ve Ab Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

Dünya ve Ab Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

DÜNYA ve AB ÜLKELERİNDE TARIMSAL DANIŞMANLIK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ TARIMSAL YAYIM MODELLERİ Kamu yayım servisleri Bakanlığa bağlı olmakla birlikte özerk yapıya sahip Danışmanlık Şirketleri Çiftçi örgütlerince yürütülen, kamu...

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

TARIMSAL DANIŞMANLIKTA SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLERİNE AİT MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarımsal yayım süreci, birbirini takip eden aşağıdaki aşamalardan oluşur. Durum Analizi, Yayım Programlarının Hazırlanması, Uygulama , İzleme ve Değerlendirme...

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

TARIMSAL YAYIMDA HEDEFE YÖNELİK PROGRAMLAMA Planlama; harekete geçmeden önce düşünmeyi içeren bir süreçtir; özünde var olan duruma ilişkin bir eleştiriyi barındırır. Bu çerçevede örgütsel ya da bireysel gelişim, bir duruma ilişkin değer...

Stres Kavramı

Stres Kavramı

5. STRES KAVRAMI - Hans Selye stresi, organizmanın her türlü değişmeye özel olmayan (yaygın) tepkisi olarak tanımlamıştır. -Jessie Barnard stresi yararlı stres (eustress) ve zararlı stres (distress) olarak ikiye ayırmıştır. Bunlardan ...

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal k...

Beden Dilinin Önemi

Beden Dilinin Önemi

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İlk İzlenim Önemlidir Beden Dilimiz Topluluğu Etkiler Davranışımız İç Dünyamızı Etkiler BEDEN DİLİNİN UNSURLARI Jestler ve Mimikler, Mekan Kullanımı ve Mesafe, Bedenin Kullanımı, Göz Hareketleri, Akışlar, B...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.858)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...