• notifications1
  • menü

Bugün : 20 Nisan 2021 Salı

MOTİVASYON TEKNİKLERİ

*Davranışları inceleyen bir bilim dalı olan psikolojide, bir hedefe yönelik davranışların başlaması ve devam etmesi güdü (motivasyon) kavramı ile açıklanmakta ve bu tür davranışlar güdüsel davranışlar olarak adlandırılmaktadır. Güdü, bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen, bireye ait (içsel) bir güç olarak tanımlanır.

“Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmaları”

“Bir şey yapma isteğidir ve yapılan fiilin bireyin ihtiyaçlarını tatmin etme yeteneği sürdükçe bireyde bulunur.”

“Güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleştirme sürecidir.”

 

Tüm bu tanımları toparlarsak, motivasyon kavramının temelini oluşturan üç ana faktörle karşılaşıyoruz:

İnsan davranışını tetikleme,Bu davranışı yönlendirme,Bu davranışı sürdürme

 

İnsan davranışını tetikleme, insanın içinde onun çeşitli şekillerde davranmasını sağlayan güçler (güdüler) ve bu güdüleri harekete geçiren çevresel faktörlerle ilgilidir. İkinci faktör, belli bir hedefe yönelme ile alakalıdır. Üçüncü faktör ise ilk iki faktöre bağlı olarak, bireyin davranışını sürdürmesi ya da sürdürmemesi ile alakalıdır.

 

Güdü döngüsü şu şekilde meydana gelir:

1-İhtiyaç hissedilir 2-İhtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur 3-ihtiyaç giderilir

 Veya

 Gereksinme – Uyarılma – Davranış – Doyum (Amaç)

 

MOTİVASYON TEORİLERİ

Maslow’un Motivasyon Teorisi (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

1.Fizyolojik İhtiyaçlar  2. Güvenlik İhtiyaçları  3. Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı: 4. Saygı Görme İhtiyacı  5. İdeallerini ve Yeteneklerini Gerçekleştirme İhtiyacı

 

Herzberg’in Motivasyon - Hijyen Teorisi

Frederick A. Herzberg’ in”Çift Faktör Teorisi” ya da”Motivasyon-Hijyen Teorisi”

 

Motivasyonel Faktörler:Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkânlarının olması vs. motivasyonel faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörlerin olması durumunda bireylerin çalışma istek ve arzuları artar. Bu faktörlerin bulunmaması halinde ise bireylerin çalışma arzu ve istekleri azalabilir.

 

Hijyen Faktörler:İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt-üst arasındaki ilişkiler vs. unsurlar”hijyen faktörler” olarak adlandırılır. Hijyen faktörler mevcut olduğunda iş tatmini gerçekleşir ve bireyleri çalışmaya motive edebilir.

 

Mc Cleland’ın ve Aldefer’in Motivasyon Teorisi

Motivasyon konusunda bir başka teori geliştiren yönetim uzmanı ise David C. Mc Cleland’ dır. Bir psikolog olan Cleland, Maslow ve Herzberg’ den farklı olarak insanların farklı ihtiyaçlara yöneldikleri ve bu ihtiyaçları karşılandığı ölçüde tatmin olacakları görüşünü savunmuştur. Mc Cleland, Maslow’ dan farklı olarak üç tür insan ihtiyacı üzerinde durur:

*Başarı ihtiyacı    *Sosyal ilişkilerde bulunma ihtiyacı   *Güç ihtiyacı

 

Varlık ihtiyaçları: Bunlar insanların doğuştan itibaren sahip oldukları ihtiyaçlardır. Yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçları vs. bu konuda örnek gösterilebilir.

3.3.2. Sosyal ilişkiler ihtiyacı: İnsanlar, başka insanlarla bir arada olmak, duygu ve düşüncelerini onlarla paylaşmak isterler.

 

3.3.3. Gelişme ihtiyaçları: İnsanların kendilerini geliştirme ihtiyaçlarıdır. Başarı elde etme, tanınma, kabul edilme vs. bu tür ihtiyaçlara örnek gösterilebilir.

 

ÖDÜLLENDİRME BEKLENTİSİ VE ÖDÜL ADALETİ

Motivasyon teorisine katkıda bulunan bir diğer yönetim uzmanı Victor H. Vroom’ dur. motivasyonun çalışanların işle ilgili beklentilerine bağlı bulunduğunu belirtmişti. Vroom’a göre organizasyondaki çalışanların gösterecekleri çaba sonucunda elde edecekleri bir performans beklentisi bulunmaktadır.

 

EĞİTİMDE MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Eğitimde motivasyon Eggen & Kauchak’ın öğrenme odaklı sınıf modelinde şöyle açıklanmıştır   

-Öğretmen nitelikleri: Öğretmenin iyi bir model olması, coşkulu olması, sıcak ve empatik bir yaklaşım taşıması motivasyonu arttırır.

 

-İklim değişkenleri:

 

Premack da özellikle eğitimde kullanılabilecek 2 ilke öne sürmüştür. 

  • -Kişi kendi kendine kalsa öncelikle yapmak isteyeceği ve yapmaktan zevk alacağı bir davranış vardır.
  • -İkinci olarak yapmak isteyeceği bir davranış da vardır. Ancak öncelik daha zevkli ve çekici olandadır,
  • -Ona göre de bu güdüler hiyerarşi içersindedir ve bir önceki davranış ikincisinin yapılması için”pekiştireç” olarak kullanılabilir.

 

MOTİVASYONU BOZAN ETKENLER

 İç Etkenler: İç etkenler kişinin kendisi ile ilgili motivasyon engelleri olup, psikolojik ve karakteristik özellikteki etkenlerdir.

1.Çalışma İsteksizliği/2.Endişeye Kapılma/3.Kendine Güvensizlik/4.Başaracağına İnanmama

 

 Dış Etkenler:

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 45992

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kırsal Sosyoloji

Kırsal Sosyoloji

KIRSAL SOSYOLOJİ Kırsal alanda yaşayan her insanın geçimini tarımsal faaliyetlerle sağladığı şeklindeki bir yaklaşım çok gerçekçi olmaz. Ancak geçimini tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirle sağlayan kişilerin, yani çiftçilerin ner...

Beden Dilinin Önemi

Beden Dilinin Önemi

BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İlk İzlenim Önemlidir Beden Dilimiz Topluluğu Etkiler Davranışımız İç Dünyamızı Etkiler BEDEN DİLİNİN UNSURLARI Jestler ve Mimikler, Mekan Kullanımı ve Mesafe, Bedenin Kullanımı, Göz Hareketleri, Akışlar, B...

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESİYAYIMIN TANIMI, DOĞUŞU VE GELİŞİMİ Yayım, ABD ve Britanya’da (Extension Education) terimi ile tanımlanmaktadır Mounter, tarımsal yayımı: ‘Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üre...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Soru Ve Cevaplar 24.10.2010 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı - İndir - 10.04.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görünt...

Sunuş Teknikleri

Sunuş Teknikleri

SUNUŞ TEKNİKLERİ Okuduklarımızın %20’ sini,Duyduklarımızın %30’ unu ,Gördüklerimizin %40’ ını,Söylediklerimizin %50’ sini,Yaptıklarımızın %60’ ını ,Görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin ise %90 ını hat...

Tarımsal Yayım Yaklaşımları

Tarımsal Yayım Yaklaşımları

TARIMSAL YAYIM YAKLAŞIMLARI Yeniliklerin Yayılması ( Teknoloji Transferi ) Yaklaşımları ( Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım ) Tarısal yayımın ortak amacı: belirli yeniliklerin ya da teknolojilerin çiftçilerin ikna edilmeleri yo...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.760)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...