• notifications1
  • menü

Bugün : 28 Temmuz 2021 Çarşamba

Yasaklı Aktif Maddeler Listesi 

AKTİF MADDE GRUP DURUMU
Carbendazim Yasaklı
Ammonium thiocyanate (yasaklı) Yasaklı
Iprodione Yasaklı
Methamidophos Yasaklı
4-cpa (4-chlorophenoxy acetic acide) Yasaklı
Acephate Yasaklı
Acetochlor Yasaklı
Alachlor Yasaklı
Aldicarb Yasaklı
Amino acide (amino acids mix dahil) Yasaklı
Amitraz  Yasaklı
Ammonium thiocyanate Yasaklı
Anilofos  Yasaklı
Atca  Yasaklı
Atrazine Yasaklı
Azinphos-methyl Yasaklı
Azocyclotin Yasaklı
Benfuracarb Yasaklı
Benomyl  Yasaklı
Beta cypermethrin Yasaklı
Bitertanol Yasaklı
Bnoa (beta naphthoxy acetic acide) Yasaklı
Brodifacoum Yasaklı
Bromacil Yasaklı
Bromophos Yasaklı
Bromophos-ethyl Yasaklı
Bromopropylate  Yasaklı
Bronopol Yasaklı
Butralin Yasaklı
Cadusafos (aka ebufos) Yasaklı
Carbaryl Yasaklı
Carbofuran Yasaklı
Carbosulfan Yasaklı
Chinomethionat (aka quinomethionate) Yasaklı
Chlorfenapyr Yasaklı
Chlorfenvinphos Yasaklı
Chlorfluazuron  Yasaklı
Chloroneb Yasaklı
Chloropicrin Yasaklı
Cis-zeatin Yasaklı
Coumachlor  Yasaklı
Cyanazine  Yasaklı
Cyanides: calcium, hydrogen, sodium Yasaklı
Cycloate Yasaklı
Cyclosulfamuron Yasaklı
Cyhexatin  Yasaklı
Diafenthiuron  Yasaklı
Diazinon Yasaklı
Dichlofluanid Yasaklı
Dichlorvos (ddvp) Yasaklı
Dicofol  Yasaklı
Difenzoquat Yasaklı
Dimethenamid Yasaklı
Dimethipin Yasaklı
Diniconazole m Yasaklı
Dinocap Yasaklı
Dioxacarb  Yasaklı
Dioxathion Yasaklı
Diphenamid  Yasaklı
Dnoc Yasaklı
Endosulfan Yasaklı
Endothal Yasaklı
Epn Yasaklı
Eptc (ethyl dipropylthiocarbamate) Yasaklı
Esbiothrin (bioallethrin) Yasaklı
Ethalfluralin Yasaklı
Ethiofencarb Yasaklı
Ethion (aka diethion) Yasaklı
Ethirimol Yasaklı
Ethoate methyl Yasaklı
Fenarimol  Yasaklı
Fenitrothion Yasaklı
Fenpiclonil Yasaklı
Fenpropathrin  Yasaklı
Fenthion Yasaklı
Fentin acetate  Yasaklı
Fentin hydroxide Yasaklı
Fenvalerate Yasaklı
Flamprop-m Yasaklı
Flocoumafen Yasaklı
Fluazifop Yasaklı
Flubenzimine Yasaklı
Flucythrinate Yasaklı
Flufenoxuron Yasaklı
Flumetsulam Yasaklı
Fluridone Yasaklı
Fluthiacet methyl Yasaklı
Folic acid Yasaklı
Fomesafen Yasaklı
Formothion Yasaklı
Furathiocarb Yasaklı
Halfenprox (aka brofenprox) Yasaklı
Haloxyfop Yasaklı
Haloxyfop ethoxyethylester  Yasaklı
Hexaconazole  Yasaklı
Hexaflumuron  Yasaklı
Hidrogen peroxide Yasaklı
Hydrogen cyanamide Yasaklı
Hydroxy mcpa Yasaklı
Imazamethabenz methyl  Yasaklı
Imazapic Yasaklı
Imazapyr  Yasaklı
Imazethapyr Yasaklı
Iminoctadine Yasaklı
Isofenphos Yasaklı
Kinetin Yasaklı
Mephospholan Yasaklı
Methabenzthiazuron Yasaklı
Methidathion  Yasaklı
Methoprene Yasaklı
Metolachlor  Yasaklı
Metominostrobin Yasaklı
Metosulam Yasaklı
Mevinphos Yasaklı
Monocrotophos Yasaklı
Monolinuron Yasaklı
Norflurazon Yasaklı
Nuarimol Yasaklı
Ofurace Yasaklı
Omethoate Yasaklı
Oxadixyl  Yasaklı
Oxamyl Yasaklı
Oxine copper Yasaklı
Oxycarboxin Yasaklı
Oxydemeton methyl Yasaklı
Paraquat Yasaklı
Parathion methyl Yasaklı
Pcnb (quintozene) Yasaklı
Permethrin Yasaklı
Phenthoate Yasaklı
Phorate Yasaklı
Phosalone  Yasaklı
Phosphamidon Yasaklı
Phosphoric acid Yasaklı
Pinolene Yasaklı
Plant extracts  Yasaklı
Primisulfuron Yasaklı
Primisulfuron methyl  Yasaklı
Procymidone Yasaklı
Profenofos Yasaklı
Prometryn Yasaklı
Propanil Yasaklı
Propargite Yasaklı
Propoxur Yasaklı
Prothiofos Yasaklı
Prothoate Yasaklı
Pyrazophos Yasaklı
Pyridafenthion Yasaklı
Pyrimidifen  Yasaklı
Pyrithiobac sodium Yasaklı
Quinalphos  Yasaklı
Quizalofop Yasaklı
Resmethrin Yasaklı
Sethoxydim Yasaklı
Simazine Yasaklı
Sodium derivatives  Yasaklı
Streptomyces lydicus wyel Yasaklı
Tcmtb Yasaklı
Tebuthiuron Yasaklı
Terbutryne Yasaklı
Tetradifon  Yasaklı
Thiazafluron Yasaklı
Thiazopyr Yasaklı
Thidiazuron Yasaklı
Thiobencarb Yasaklı
Thiocyclam hydrogen oxalate Yasaklı
Thiodicarb Yasaklı
Thiometon Yasaklı
Tolfenpyrad Yasaklı
Tolylfluanid Yasaklı
Tralomethrin Yasaklı
Triadimefon  Yasaklı
Triazamate Yasaklı
Triazophos Yasaklı
Trichlorfon Yasaklı
Tridemorph Yasaklı
Trifloxysulfuron sodium Yasaklı
Trifluralin Yasaklı
Triforine Yasaklı
Tri isopropanolamin   Yasaklı
Vinclozolin Yasaklı
Dichloropropene Yasaklı
Methyl Bromide Yasaklı
Cyenopyrafen Ruhsatlı
Diflovidazin (Flufenzine) Ruhsatlı
Cyflumetofen Ruhsatlı
Triflusulfuron methyl Ruhsatlı
Fenpyrazamine Ruhsatlı
Glyphosate Ruhsatlı
Diğer Ruhsatlı
Pyroxasulfone Ruhsatlı
Ally Isothiocyanate Ruhsatlı
Feromon+Tuzak Ruhsatlı
Gammaaminobutyric Acide Ruhsatlı
Glutamic Ruhsatlı
Thiencarbazone-methyl Ruhsatlı
Cyprosulfamide Ruhsatlı
Piperonyl butoxide Ruhsatlı
Isoxadifen-ethyl Ruhsatlı
Mcpp Ruhsatlı
8- Hydroxyquinoline Ruhsatlı
Lactobacillus acidophilus Ruhsatlı
Glyphosate acid Ruhsatlı
Bufrofezin Ruhsatlı
Benoxacor Ruhsatlı
Methylcyclopropene(1-MCP) Ruhsatlı
Phenoxaprop-p-ethy Ruhsatlı
Promocarb hydrochloride Ruhsatlı
Neem yağı extradı Ruhsatlı
Penflufen Ruhsatlı
Sulfoxaflor Ruhsatlı
Zetacypermethrin Ruhsatlı
Ethametsulfuron methy Ruhsatlı
Flutriafol Ruhsatlı
Fenchlorazole-ethyl Ruhsatlı
Cloquintocet-Mexyl Ruhsatlı
Mefenpyr-diethyl Ruhsatlı
2,4 d (dichlorophenoxy) acetic acid Ruhsatlı
2,4 d acid dimethylamin Ruhsatlı
2,4 d acid ethyl hexylester Ruhsatlı
2,4 d acid isobutyl ester Ruhsatlı
2,4 d acid isooctyl ester Ruhsatlı
6 benzyladenin Ruhsatlı
Abamectin Ruhsatlı
Acequinocyl Ruhsatlı
Acetamiprid Ruhsatlı
Acibenzolar s methyl Ruhsatlı
Aclonifen Ruhsatlı
Acrinathrin Ruhsatlı
Agrobacterium radiobacter strain k 1026 Ruhsatlı
Alphacypermethrin Ruhsatlı
Aluminium phosphide Ruhsatlı
Ametoctradin Ruhsatlı
Amidosulfuron Ruhsatlı
Aminopyralid Ruhsatlı
Aminotriazole Ruhsatlı
Trimedlure Ruhsatlı
Indolylacetic acid (aka auxins) Ruhsatlı
Methiocarb Ruhsatlı
Methomyl Ruhsatlı
Methoxyfenozide Ruhsatlı
Metiram Ruhsatlı
Metolachlor s Ruhsatlı
Metrafenone Ruhsatlı
Metribuzin Ruhsatlı
Metsulfuron methyl Ruhsatlı
Milbemectin Ruhsatlı
Mİneral yağlar Ruhsatlı
Molinate Ruhsatlı
Myclobutanil Ruhsatlı
N decanol (n decylalchol) Ruhsatlı
Naa (naphthalene acetic acide) Ruhsatlı
Nad (naphtahalene acetamide) Ruhsatlı
Napropamide Ruhsatlı
Nicosulfuron Ruhsatlı
Novaluron Ruhsatlı
Ortho phenylphenol Ruhsatlı
Ortho sulfamuron Ruhsatlı
Oxadiazon Ruhsatlı
Oxyfluorfene Ruhsatlı
Paecilomyces lilacinus Ruhsatlı
Penconazole Ruhsatlı
Pencycuron Ruhsatlı
Pendimethalin Ruhsatlı
Penoxsulam Ruhsatlı
Phenmediphame Ruhsatlı
Phosmet Ruhsatlı
Phosphina (fosfin) Ruhsatlı
Phosphorous acid Ruhsatlı
Picloram Ruhsatlı
Picoxystrobin Ruhsatlı
Pinoxaden Ruhsatlı
Pirimicarb Ruhsatlı
Pirimiphos methyl Ruhsatlı
Polyoxin al Ruhsatlı
Prochloraz Ruhsatlı
Profoxydim Ruhsatlı
Prohexadione calcium Ruhsatlı
Propamocarb hcl Ruhsatlı
Propaquizafop Ruhsatlı
Propiconazole Ruhsatlı
Propineb Ruhsatlı
Propoxycarbazone sodium Ruhsatlı
Propyzamide Ruhsatlı
Proquinazid Ruhsatlı
Prosulfocarb Ruhsatlı
Prothioconazole Ruhsatlı
Pseudomonas fluorescens strain Ruhsatlı
Pymetrozine Ruhsatlı
Pyraclostrobin Ruhsatlı
Pyraflufen ethyl Ruhsatlı
Pyrethrin Ruhsatlı
Pyridaben Ruhsatlı
Pyridalyl Ruhsatlı
Pyridate Ruhsatlı
Pyrimethanil Ruhsatlı
Pyriproxyfen Ruhsatlı
Pyroxsulam Ruhsatlı
Quillay saponariz extrakti Ruhsatlı
Quinmerac Ruhsatlı
Quinomethionate Ruhsatlı
Quinoxyfen Ruhsatlı
Quizalofop p ethyl Ruhsatlı
Quizalofop p tefuryl Ruhsatlı
Reynoutria spp. Ruhsatlı
Rimsulfuron Ruhsatlı
Sarımsak ekstrakti Ruhsatlı
Sodium para nitropheonolate  Ruhsatlı
Sodium ortho nitrophenolate  Ruhsatlı
Sodium penta nitroguaiacolate Ruhsatlı
Spinetoram Ruhsatlı
Spinosad Ruhsatlı
Spirodiclofen Ruhsatlı
Spiromesifen Ruhsatlı
Spirotetramat Ruhsatlı
Spiroxamine Ruhsatlı
Sulfoxafler Ruhsatlı
Sulfosulfuron Ruhsatlı
Sulphuryl fluoride Ruhsatlı
Tau fluvalinate Ruhsatlı
Tea tree oil Ruhsatlı
Tebuconazole Ruhsatlı
Tebufenozide Ruhsatlı
Tebufenpyrad Ruhsatlı
Teflubenzuron Ruhsatlı
Tefluthrin Ruhsatlı
Tembotrione Ruhsatlı
Tepraloxydim Ruhsatlı
Terbometon Ruhsatlı
Terbuthylazine Ruhsatlı
Tetrachlorfenvinphos Ruhsatlı
Tetraconazole Ruhsatlı
Tetrasul Ruhsatlı
Thiabendazole Ruhsatlı
Thiacloprid Ruhsatlı
Thiamethoxam Ruhsatlı
Thidiazuron Ruhsatlı
Thifensulfuron-methyl Ruhsatlı
Thiophanate methyl Ruhsatlı
Thiram Ruhsatlı
Tolclophos methyl Ruhsatlı
Tolyphtalamic acid Ruhsatlı
Tralkoxydim Ruhsatlı
Triadimenol Ruhsatlı
Tri-allete Ruhsatlı
Triasulfuron Ruhsatlı
Tribenuron methyl Ruhsatlı
Triclopyr (3,5,6 trichloro, 2 pyridyloxyacetic acid) Ruhsatlı
Trichoderma aspellerum Ruhsatlı
Trichoderma gamsii ırk Ruhsatlı
Trichoderma harzianum rifai  Ruhsatlı
Trichoderma harzianum rifai  krl-ag2 Ruhsatlı
Triclopyr butoxyethyl ester Ruhsatlı
Trifloxystrobin Ruhsatlı
Triflumizole Ruhsatlı
Triflumuron Ruhsatlı
Triisopropanolamine Ruhsatlı
Trinexapac ethyl Ruhsatlı
Triticonazole Ruhsatlı
Tritosulfuron Ruhsatlı
Valiphenal  Ruhsatlı
Verticillium lecani strain bb-1 Ruhsatlı
Yağ asitlerinin potasyum tuzları Ruhsatlı
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları Ruhsatlı
Zinc phosphide Ruhsatlı
Ziram Ruhsatlı
Zoxamide Ruhsatlı
Iprovalicarb Ruhsatlı
Isopyrazam Ruhsatlı
Isoxaben Ruhsatlı
Isoxaflutole Ruhsatlı
Kalsiyum hidroksit Ruhsatlı
Kresoxim methyl Ruhsatlı
Kükürt  Ruhsatlı
Lambda cyhalothrin Ruhsatlı
Lenacil Ruhsatlı
Linuron Ruhsatlı
Lufenuron Ruhsatlı
Magnesium phosphide Ruhsatlı
Malathion Ruhsatlı
Maleic hydrazide Ruhsatlı
Mancozeb Ruhsatlı
Mandipropamid Ruhsatlı
Maneb Ruhsatlı
Mcpa Ruhsatlı
Mecoprop p Ruhsatlı
Mepiquat chloride Ruhsatlı
Meptyldinocap Ruhsatlı
Mesosulfuron methyl Ruhsatlı
Mesotrione Ruhsatlı
Metaflumizone Ruhsatlı
Metalaxyl Ruhsatlı
Metalaxyl m Ruhsatlı
Metaldehyde Ruhsatlı
Metam potasium Ruhsatlı
Metam sodium Ruhsatlı
Metamitron Ruhsatlı
Metazachlor Ruhsatlı
Metconazole Ruhsatlı
Ampelomyces quisqualis isolate m 10 Ruhsatlı
Asetik asit Ruhsatlı
Aureobasidium pullulans Ruhsatlı
Azadirachtin Ruhsatlı
Azadirachtin a Ruhsatlı
Azimsulfuron Ruhsatlı
Azoxystrobin Ruhsatlı
Bacillus subtilis qst713  Ruhsatlı
Bacillus firmus i-1582 Ruhsatlı
Bacillus subtilis gb03 ırkı  Ruhsatlı
Bacillus subtilis mbi 600  Ruhsatlı
Bacillus subtilis qst 713 irki Ruhsatlı
Bacillus subtilis y 1336 Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis berliner var  kurstaki Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis kurstaki eg 2348 24.000 ui / mg Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis subsp kurstaki abts-351 ırkı Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis subsp.kurstakİ abts-351  Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis var. aizawai strain abts-1857 Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis var. kurstaki Ruhsatlı
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (serotype h3a 3b 3c)  Ruhsatlı
Basillus thuringiensis spp aizawai Ruhsatlı
Bakır hidroksit Ruhsatlı
Bakır ii sülfat Ruhsatlı
Bakır kalsiyum oksiklorid Ruhsatlı
Bakır kalsiyum sülfat Ruhsatlı
Bakır karbonat Ruhsatlı
Bakır oksiklorid Ruhsatlı
Bakır oksit Ruhsatlı
Bakır sülfat Ruhsatlı
Bakır sülfat pentahidrat Ruhsatlı
Bakır tuzları Ruhsatlı
Bazik bakır sülfat Ruhsatlı
Beauveria bassiana atcc 74040 ırkı Ruhsatlı
Beauveria bassiana strain bb-1  Ruhsatlı
Benelaxyl m Ruhsatlı
Benfluralin Ruhsatlı
Bensulfuron methyl Ruhsatlı
Bentazone Ruhsatlı
Beta cyfluthrin Ruhsatlı
Bifenazate Ruhsatlı
Bifenthrin Ruhsatlı
Bispyribac sodium Ruhsatlı
Bixafen Ruhsatlı
Boscalid Ruhsatlı
Bromoxynil Ruhsatlı
Bromoxynil octanoate Ruhsatlı
Bromuconazole Ruhsatlı
Bupirimate Ruhsatlı
Buprofezin Ruhsatlı
Captan Ruhsatlı
Carboxin Ruhsatlı
Carfentrazone ethyl Ruhsatlı
Chlorantraniliprole Ruhsatlı
Chloridazon Ruhsatlı
Chlormequat chloride Ruhsatlı
Chlorothalonil Ruhsatlı
Chlorpropham Ruhsatlı
Chlorpyrifos ethyl Ruhsatlı
Chlorpyrifos methyl Ruhsatlı
Chlorsulfuron Ruhsatlı
Clethodim Ruhsatlı
Clodinafop propargyl Ruhsatlı
Clofentezine Ruhsatlı
Clomazone Ruhsatlı
Clopyralid (dichloropicolinic acid) Ruhsatlı
Clothianidin Ruhsatlı
Cppu (forchlorfenuron) Ruhsatlı
Cyazofamid Ruhsatlı
Cyantraniliprole Ruhsatlı
Cyclanilide Ruhsatlı
Cycloxydim Ruhsatlı
Cydia pomonella granul virusu Ruhsatlı
Cyflufenamid Ruhsatlı
Cyfluthrin Ruhsatlı
Cyhalofop butyl Ruhsatlı
Cymoxanil Ruhsatlı
Cypermethrin Ruhsatlı
Cyproconazole Ruhsatlı
Cyprodinil Ruhsatlı
Cyromazine Ruhsatlı
Cyzafamid Ruhsatlı
Dazomet Ruhsatlı
Deltamethrin Ruhsatlı
Demirli bileşikler Ruhsatlı
Desmedipham Ruhsatlı
Dicamba Ruhsatlı
Dichlorprop p Ruhsatlı
Diclofop methyl Ruhsatlı
Diethofencarb Ruhsatlı
Difenacoum Ruhsatlı
Difenoconazole Ruhsatlı
Diflubenzuron Ruhsatlı
Diflufenican Ruhsatlı
Dimethenamid p Ruhsatlı
Dimethoate Ruhsatlı
Dimethomorph Ruhsatlı
Dimethyl disulfide Ruhsatlı
Diquat dibromide Ruhsatlı
Dithianon Ruhsatlı
Diuron Ruhsatlı
Dodine Ruhsatlı
Emamectin benzoate Ruhsatlı
Epoxiconazole Ruhsatlı
Esfenvalerate Ruhsatlı
Ethephon Ruhsatlı
Ethofumesate Ruhsatlı
Ethoprophos Ruhsatlı
Ethoxysulfuron Ruhsatlı
Etofenprox Ruhsatlı
Etoxazole Ruhsatlı
Etridiazole Ruhsatlı
Famoxadone Ruhsatlı
Fenamidone Ruhsatlı
Fenamiphos Ruhsatlı
Fenazaquin Ruhsatlı
Fenbuconazole Ruhsatlı
Fenbutatin oxide Ruhsatlı
Fenhexamid Ruhsatlı
Fenoxaprop p ethyl Ruhsatlı
Fenoxycarb Ruhsatlı
Fenpropimorph Ruhsatlı
Fenpyroximate Ruhsatlı
Ferric phosphate Ruhsatlı
Fipronil Ruhsatlı
Flonicamid Ruhsatlı
Florasulam Ruhsatlı
Fluazifop p butyl Ruhsatlı
Fluazinam Ruhsatlı
Flubendiamide Ruhsatlı
Flucarbazone sodium Ruhsatlı
Fludioxonil Ruhsatlı
Flufenacet Ruhsatlı
Fluometuron Ruhsatlı
Fluopicolide Ruhsatlı
Fluopyram Ruhsatlı
Fluoxastrobİn Ruhsatlı
Fluquinconazole Ruhsatlı
Flurochloridone Ruhsatlı
Fluroxypr methyl Ruhsatlı
Fluroxypyr  Ruhsatlı
Flusilazole Ruhsatlı
Flutolanil Ruhsatlı
Fluxapyroxad Ruhsatlı
Folpet Ruhsatlı
Foramsulfuron Ruhsatlı
Formetanate Ruhsatlı
Fosetyl al Ruhsatlı
Fosthiazate Ruhsatlı
Gamma cyhalothrin Ruhsatlı
Gibberellic acid Ruhsatlı
Gibberellin a4/a7 Ruhsatlı
Gliocladium catenulatum strain gl21 Ruhsatlı
Glufosinate ammonium tuzu Ruhsatlı
Glyphosate isopropylamine tuzu Ruhsatlı
Glyphosate potasyum tuzu Ruhsatlı
Glyphosate trimesium Ruhsatlı
Halosulfuron methyl Ruhsatlı
Haloxyfop p-r methyl ester Ruhsatlı
Harpin protein Ruhsatlı
Hexythiazox Ruhsatlı
Hidrogen peroxide Ruhsatlı
Hidrolize protein Ruhsatlı
Hymexazol Ruhsatlı
Iba (indol butyric acide) Ruhsatlı
Imazalil Ruhsatlı
Imazamox Ruhsatlı
Imidacloprid Ruhsatlı
Iminoctadine tris (albesilate) Ruhsatlı
Indaziflam Ruhsatlı
Indoxacarb Ruhsatlı
Iodomethane Ruhsatlı
Iodosulfuron methyl sodium Ruhsatlı
Ioxynil Ruhsatlı
Ioxynil octanoate Ruhsatlı


Kaynak : https://www.tarim.gov.tr/Konu/934/Yasaklanan-Bitki-Koruma-Urunleri-Aktif-Madde-Listesi 

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 11765

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Nematodların Zarar Şekilleri

Nematodların Zarar Şekilleri

NEMATOTLARIN ZARAR ŞEKİLLERİ Nematotların beslenmesi esnasında oluşan doğrudan mekanik zarar oldukça azdır. Zararın çoğu nematot beslenirken bitkilere verdiği bir salgı tarafından meydana getirilir. Bazı nematotlar hızlı beslenirler. Hü...

Biyolojik Mücadele Kitabı

Biyolojik Mücadele Kitabı

İndirme Linki : Biyolojik Mücadele Kitabı Bu konuyla ilgili sitemizde bununan bu konudan da faydalanabilirsiniz. Linkler Biyolojik Mücadele Kitabı Biyoteknik Mücadele Kitabı Kültürel Mücadele Kitabı Formülasyon Tipleri

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

HERBİSİT (YABANCI OT) ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Herbisit Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır. Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden...

Elma Bahçelerinde Kış Mücadelesi

Elma Bahçelerinde Kış Mücadelesi

ELMA BAHÇELERİNDE KIŞ MÜCADELESİ Elma zararlılarının pek çoğu kış mevsimini ağaçlar üzerinde yumurta halinde geçirirler. (Kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, armut yaprak uyuzu, sanjose kabuklu biti, tomurcuk tırtılları, meyve kabuğunu ...

Tarla Fareleriyle Mücadele Yöntemleri

Tarla Fareleriyle Mücadele Yöntemleri

Tarla Fareleri kültür bitkilerinin genel zararlıları olarak kabul edilen kemirgenler arasında, tarla farelerinin önemli bir yeri vardır. Tarla farelerinin kültür bitkilerine yaptığı zararları önleyebilmek ve etkili bir tarımsal mücadele ...

Viroidler

Viroidler

Viroidler çok sayıda tarımsal üründe önemli düzeyde verim kayıplarına neden olabilmektedir. Viroidlerin verim ve kalite üzerine etkileri; viroid türü, yaygınlık oranı, yıldan yıla ve yıl içerisinde taşınma şekli, enfeksiyon zamanı, çevre...

Entegre Zararlı Yönetimi

Entegre Zararlı Yönetimi

ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMLERİ IPM (Entegre Zararlı Yönetimi) ICM (Entegre Ürün Yönetimi) IPC (Entegre Zararlılarla Mücadele Kontrolü) Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.026)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021