• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Haziran 2021 Cuma

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI

Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(gözlem) yapar ve topladığı gözlem sonuçlarından yararlanarak bazı sonuçlara ve kararlara ulaşmaya çalışır.

 

İzleme; çok özet olarak yapılan çalışmaya ilişkin girdilerin kullanımı, aktivitelerin düzenliliği, çıktıların zamanında elde edilmesi ve çalışmanın tamamlanmasına etkili olan kritik durumlar hakkında bilgi toplanması işlemidir.

 

Yöneticilere mevcut durumu analiz,Problemleri tanımlama ve çözümler bulma,Yön tayini ve karar alma,Program aktivitelerini belirlenen takvim dâhilinde tutma,Hedefler doğrultusunda gelişimi ölçme, İleriki hedefler ve amaçları formüle ve revize etme,Beşeri, finansal ve materyal kaynakları hakkında kararlar almada bilgi sağlar.

 

Değerlendirme; halen devam eden bir çalışmaya yapılabileceği gibi önceden tamamlanmış bir çalışmaya yönelik olarak da yapılabilir. Devam etmekte olan çalışmanın etkinliğinin belirlenmesi, hataların düzeltilmesi ve önceki dönemde yapılan çalışma sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla faaliyet süresince yapılan analizdir. Değerlendirme verimlilik gibi alt seviye konulardan strateji ve politika analizi seviyesine doğru yükselme eğilimindedir.

 

Bu iki terim arasındaki temel farklılıklar ise:

 • İzleme kısa aralıklarla ve çalışma süresince sürekli yapılırken, değerlendirme daha uzun aralıklarla yapılır.
 • Tespitlerin derinliği; izleme daha dar ve özellikli konularda (Örneğin, sadece bir demonstrasyondaki gelişmeler gibi) yapılırken, değerlendirme faaliyetlerin tümünü kapsar.
 • Katılım; izleme genellikle küçük bir çalışma grubu tarafından yapılırken (Örneğin, bir ya da birkaç elemandan oluşan çalışma grubu), değerlendirme daha geniş bir katılım tarafından yapılır.
 • İzleme, ne olduğu, nasıl ve niçin olduğu sorularını cevaplar.
 • Değerlendirme, nasıl bir farkın ortaya konduğu sorusuna cevap arar.
 • İzleme – Yaptığımız işleri doğru şekilde yapıyor muyuz?

 

Değerlendirme – Doğru işleri mi yapıyoruz? Sorularına cevap arar.

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN GEREKLİLİĞİ

Yayım Çalışmalarının Üç Temel Aktörü Vardır:

Hedef Kitle, Yayım Servisi: (Yayım çalışmalarını projelendiren proğramlayan ve uygulayan organizasyonlardır. Bunlar Tarım İl Müdürlükleri olabileceği gibi çiftçi kuruluşları, danışmanlık firmaları da vb. olabilir.)Devlet: (Yayım faaliyetlerinin giderlerini üstlenir, ödediği vergilerle bu çalışmaları finanse eden diğer toplum kesimlerine bu çalışmaları savunur ve ülke düzeyinde yayım çalışmalarını organize eder. )

 

İzleme ve Değerlendirmenin Fonksiyonları

Yayımcıya Destek Sağlar: Proğramın kontrolünü sağlar: Proğram hazırlığı sırasında yol gösterir: Üst kademe yöneticilerine yol gösterir

 

İzleme Ve Değerlendirme Siteminin Avantajları:

İzleme ve Değerlendirme planlama için bir araçtır.İzleme ve değerlendirme, Aktivitelerin ürünleri ve çıktılarıyla ilgili olarak geri besleme sağlayabilir ve gelişim için öneriler ortaya koyabilir.Bu performansı teşvik eder. Kurumsal öğrenmeyi artırır.

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Problemlerin Formüle Edilmesi ve Kriterlerin Tespiti, Amaçların Tespit Edilmesi, Formüle Edilmesi, Kriterlerin Tespiti, Faaliyetlerin Tespiti ve Bütçenin Belirlenmesi,* Rizikoların Tespiti

 

Herhangi bir yayım çalışmasının harcamalarını üç aşamada belirleyebiliriz.

Yapılacak bütün çalışmalar listelenir. (Faaliyet Planı),Her bir faaliyet için gerekli işgücü ve malzeme miktarları belirlenir.Her gider kalemi için parasal değerler belirlenir.

 

İZLEME

Doğrudan yayım servisi tarafından,Hedef kitle (Çiftçiler) tarafından,Dışarıdan görevliler tarafından yapılabilir.Satın alınabilir.

 

İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Benchmark değerlendirme yöntemi; çalışmamızın sonuçlarının daha önce aynı konuda başarıyla uygulanmış başka bir çalışma ile karşılaştırmak.

 

DEĞERLENDİRME

Yapılan tarımsal yayım çalışmalarının izlenmesi kısmında ağırlıklı olarak yapılan çalışmaların etkileri üzerine yoğunlaşmıştık. Değerlendirmede ise sorular genellikle daha derinleştirilmiş olup, çalışmanın sadece etkileri değil tüm yönleri mercek altına alınır. Değerlendirmede çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etme açısından dört araştırma alanında çalışmaların etkinliği mutlaka değerlendirmenin kapsamına alınmalıdır.

Hedef Kitle,Yayım Servisi ,Yayım proğramının uygulanması,Çalışmanın yürütüldüğü alandaki genel durum.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 31120

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin Eğitimi

YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİN KİMDİR? Dünya Sağlık Örgütü 24 yaş üzerindekileri yetişkin olarak kabul etmiştir. Yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşını bitirmiş, bir işe girmiş olmakla tanımlanmaktadır. Yetişkinlik dönemleri; genç, orta, ...

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal k...

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

YÖNETMELİK Cezalar Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir. * Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesi...

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

Tarımsal Danışmanlıkta Mevcut Durum Analizi

TARIMSAL DANIŞMANLIKTA SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLERİNE AİT MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarımsal yayım süreci, birbirini takip eden aşağıdaki aşamalardan oluşur. Durum Analizi, Yayım Programlarının Hazırlanması, Uygulama , İzleme ve Değerlendirme...

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Soru Ve Cevaplar 24.10.2010 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı - İndir - 10.04.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görünt...

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

Grup Yayım Danışmanlık Metotları

GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Benzer özelliklere sahip belirli sayıda kişiden oluşan topluluğa grup denir. Tarımsal yayım açısından grup, aynı bölgede ve aynı konularda üretim yapan, benzer problemlere sahip ve yayımcının hedef kitle...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (15.936)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021