• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Haziran 2021 Cuma

HUBUBAT ZARARLILARI

 TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ

 

Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir.    

 

*** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Etkili madde adı ve miktarı             Formülasyon             100 l suya preparat

 

EKİN BAMBUL BÖCEKLERİ (Anisolia spp)/Cereal chafer

 • Carbaryl %5                                                       TOZ                       2000 g/da

 

EKİN GÜVESİ (Syringopais temperatella )/Cereal leaf miner

 • Azinphos methyl 230 g/l                                  EC                          300 ml/da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Chlorpyrifos Ethyl %2                                      TOZ                       3000 g/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          100 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Cypermethrin 200 g/l                                        EC                          40 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Diazinon 185 g/l                                                 EC                          575 ml/da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Diazinon 630 g/l                                                 EC                          125 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Monocrotophos 400 g/l                                    SC                          200 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)

 

EKİM KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.) –Corn ground beetle

 • Azinphos methyl 230 g/l                                  EC                          250 ml/da
 • Benfuracarb 200 g/l                                          EC                          125 ml/da
 • Carbosulfan 250 g/l                                          EC                          100 ml/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                    EC                          200 g/ 100 kg tohuma
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          200 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                 EC                          50 ml/da
 • Deltamethrin 25 g/l                                            EC                          20 ml/da
 • Endosulfan %32,9                                             WP                         200 g/100 kg tohuma
 • Fenitrothion %3                                                 TOZ                       3000 g/da
 • Fenitrothion  550 g/l                                          EC                          175 ml/da
 • Fenthion 525 g/l                                                 EC                          175 ml/da
 • Fipronil %80                                                       WG                        2,5 g/da
 • Imidacloprid %70                                              WS                         200 g/100 kg tohuma
 • Isofenphos %40                                                 DS                          175 g/100 kg tohuma
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                             EC                          50 ml/da
 • Phorate %10                                                       GR                         3 kg/da

 

EKİN KOŞNİLİ  (Margarodes tritici)/Ground pear

 • Phorate %10                                                       GR                         2000 g/da

 

HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei)/Cereal curculionid weevil

 • Alphacypermethrin 10 g/l                                ULV                       135 ml/da (Başaklanma dönemi)
 • Alphacypermethrin 100 g/l                              EC                          15 ml/da
 • Azinphos Methyl %2,5                                     TOZ                       2500 g/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                       EC                          30 ml/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                    EC                          400 g/ da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          250 ml/ da
 • Deltamethrin 25 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Deltamethrin 5 g/l                                              ULV                       150 ml/da
 • Deltamethrin 15 g/l                                            ULV                       300 ml+120 ml su/da
 • Fenitrothion %3                                                 TOZ                       2500 g/da
 • Fenitrothion  550 g/l                                          EC                          175 ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                             EC                          25  ml/da
 • Methiocarb %2                                                  TOZ                       3000 g/da
 • Triazophos 420 g/l                                             EC                          100 ml/da

 

KIRMIZI BACAKLI HUBUBAT AKARI (penthaleus major)/Winter grain mite

 • Carbaryl %5                                                       TOZ                       1500 g/da

 

KIMIL (Aelia rostrata)/Cereal bug

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          45 ml/da (Ergin,nimf)
 • Dioxacarb %3                                                                    TOZ                       2000g/da (Tüm dönemlerde)
 • Deltamethrin 120 g/l                                                         EC                          7.5 ml/da
 • Endosulfan %5                                                                  TOZ                       2500 g/da (Kışlanmış ergin)
 • Endosulfan+Parathion M 300 +128 g/l                        EC                          200 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Endosulfan 360 g/l                                                            EC                          250 ml/da (2,5 dönem nimf)
 • Fenthion 525 g/l                                                                 EC                          100 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Fenitrothion 550 g/l                                                           EC                          100 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Fenitrothion %3                                                                 TOZ                       2500 g/da (Tüm dönemlerde)
 • Lambda cyhalothrin 50 g/l                                              EC                          45 ml/da (Tüm dönemlerde)

 

SÜNE (Eurygaster integriceps)/Sunn pest

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          15 ml/da (1/3.4/5 dönem nimf)
 • Alphacypermethrin 10 g/l                                                ULV                       15o ml/da (1/3.4/5 dönem nimf)
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          50 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nesil erg.)
 • Beta Cyfluthrin 5 g/l                                                         ULV                       150 ml/da (1/3.4/5dön. nimf,yeni nes. erg.)
 • Cypermethrin 25 g/l                                                          ULV                       180 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.) / 20 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Deltamethrin 25 g/l                                                           EC                          30 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Deltamethrin 5 g/l                                                              ULV                       150 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Deltamethrin 15 g/l                                                           ULV                       30 ml+120 ml su/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nesil erg.)
 • Deltamethrin 120 g/l                                                         EC                          5 ml/da
 • Fenthion 375 g/l                                                                 ULV                       165 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion 550 g/l                                                           EC                          100 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion %3                                                                 TOZ                       2500 g/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion 400 g/l                                                           ULV                       165 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          20  ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          35 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Zetacypermethrin 8 g/l                                                     ULV                       150 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EC                          12 ml/da (1/3 dön. nimf)

 

TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ (Phyllotreta spp.,Psylliodes spp.)/Flea beetle

 • Azinphos Methyl %2,5                                                     TOZ                       2000 g/da
 • Endosulfan %5                                                                  TOZ                       2000 g/da

 

MISIRDA BOZKURT (Agrotis ypsilon,Agrotis segetum)/Corn dark sword/Gras month

 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         3000 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         1500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          50  ml/da
 • Trichlorfon %80                                                                SP                           2500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem

 

MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU (Spodoptera “Laphygma” exiqua)/Corn armyworm

 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       3000 g/da
 • Carbaryl %50                                                                     WP                         300 g/da
 • Carbaryl %85                                                                     WP                         175 g/da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          150ml/da
 • Chlorfenapyr %50                                                            WG                        40 g/da
 • Malathion 190 g/l                                                              EC                          600 ml/da
 • Malathion %25                                                                  WP                         500 g/da
 • Malathion 650 g/l                                                              EC                          200 ml/da
 • Malathion 500  g/l                                                             EC                          250 g/da

 

MISIRLARDA DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)/Mole criket

 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         3000 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         1500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Trichlorfon %80                                                                SP                           2500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem

 

MISIRLARDA TEL KURTLARI (Agriotes spp)/Wireworms on corn

 • Bifenthrin 200 g/l                                                              FS                           300 ml/100 kg tohuma
 • Carbofuran 350 g/l                                                           ST                          750 ml/100 kg tohuma
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         1200 g/da (toprak ilaçlaması)
 • Furathiocarb 400 g/l                                                         CS                          2500 ml/100 kg tohuma
 • Fipronil 500 g/l                                                                   FS                           150 ml/100 kg tohuma
 • Imidacloprid %70                                                             WS                         500 g/100 kg tohuma
 • Thiomethoxam 350 g/l                                                    FS                           500 ml/100 kg tohuma

 

MISIR KOÇAN KURDU (Sesamia nonogriodes)/Corn stalkborer

 • Azinphos Methyl 193 g/l                                                  SC                          200 ml/da
 • Azinphos Methyl 230 g/l                                                  EC                          200 ml/da
 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          40 ml/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          75 ml/da
 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       2000 g/da
 • Carbofuran %5                                                                  GR                         2500 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                                              EC                          180 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          75 ml/da
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da
 • Deltamethrin  25 g/l                                                          EC                          50 ml/da
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         300 g/da
 • Esfenvalerate 200 g/l                                                        EC                          30ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Methomyl + Diflubenzuron 270+40 g/l                        FL                          250 ml/da
 • Methomyl %90                                                                  SP                           100 g/da
 • Parathion Methyl 360 g/l                                                 EC                          170 ml/da
 • Profenofos 500 g/l                                                             EC                          250 ml/da
 • Thiodicarb %80                                                                 WP                         90  g/da
 • Triazophos 420 g/l                                                            EC                          200 ml/da
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          100 ml/da
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EW                         40 ml/da

 

MISIR KURDU (Ostrinia nubilalis)/European corn borer

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          40 ml/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          75 ml/da
 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       3000 g/da
 • Carbaryl %50                                                                     WP                         300 g/da
 • Carbaryl %85                                                                     WP                         175 g/da
 • Carbofuran %5                                                                  GR                         2500 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                                              EC                          180 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          75 ml/da
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Methomyl + Diflubenzuron 270+40 g/l                        FL                          100 ml/da
 • Methomyl %90                                                                  SP                           100 g/da
 • Profenofos 500 g/l                                                             EC                          250 ml/da
 • Thiodicarb %80                                                                 WP                         90  g/da
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          100 ml/da
 • Triazophos 420 g/l                                                            EC                          200 ml/da
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EW                         40 ml/da

 

MISIR MAYMUNCUĞU (Tanymencus dilaticollis)

 • Azinphos Methyl %2,5                                                     TOZ                       3000 g/da
 • Azinphos Methyl %25                                                      WP                         300 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         900 g/100 kg tohuma       

 

ÇELİKTE TEPEGÖZ (Triops concriformis)

 • Azinphos Methyl 230 g/l                                                  EC                          250 ml/da
 • Malathion 190 g/l                                                              EC                          250 ml/da 
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 44954

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bakır Sülfat ve Maneb WP13+30 % Fungisit

Bakır Sülfat ve Maneb WP13+30 % Fungisit

Tarım alanında kullanılan Bakır Sülfat ve Maneb WP 13+30 % Fungisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Bakır Sülfat ve Maneb WP13+30 % Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Dozu: Hasa...

Bakır Tuzları ve Rosin Asitlerinin EC51.4 g/l Fungisit

Bakır Tuzları ve Rosin Asitlerinin EC51.4 g/l Fungisit

Tarım alanında kullanılan Bakır Tuzları ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l Fungisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Bakır Tuzları ve Rosin Asitlerinin EC51.4 g/l Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu...

Bromophos EC360 g/l İnsektisit

Bromophos EC360 g/l İnsektisit

Tarım alanında kullanılan Bromophos EC 360 g/l Insektisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Bromophos EC360 g/l Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Dozu: Hasat aralığı Rezid...

Amitraz EC200 g/l İnsektisit

Amitraz EC200 g/l İnsektisit

Tarım alanında kullanılan Amitraz EC 200 g/l Insektisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Amitraz EC200 g/l Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Dozu: Hasat aralığı Rezidu li...

Bazik Bakır Sülfat WP52.5 % Fungisit

Bazik Bakır Sülfat WP52.5 % Fungisit

Tarım alanında kullanılan Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % Fungisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Bazik Bakır Sülfat WP52.5 % Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Dozu: Hasat aralığ...

Chlorpyrifos Ethyl TOZ %2 ya da %25 İnsektisit

Chlorpyrifos Ethyl TOZ %2 ya da %25 İnsektisit

Tarım alanında kullanılan Chlorpyrifos Ethyl TOZ % 2 ya da %25 Insektisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Chlorpyrifos Ethyl TOZ% 2 ya da %25 Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Doz...

İsophenphos Ds %40 (gr,ec,wp,ds) İnsektisit

İsophenphos Ds %40 (gr,ec,wp,ds) İnsektisit

Tarım alanında kullanılan Isophenphos DS %40 (GR,EC,WP,DS) Insektisit in özellikleri Genel adı ve formulasyonu: Isophenphos DS%40 (GR,EC,WP,DS) Kullanıldığı bitkiler: Etkili olduğu organizma: Dozu: Ha...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.876)
 • Üyeler (15.936)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021