• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Nisan 2021 Çarşamba

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararları önlemek ve azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için uygulanan yöntemler anlaşılır. Birim alandan daha kaliteli ve yüksek ürün elde edebilmek, ekonomik gelir seviyesini yükseltmek bitki koruma ile mümkündür. Bitki korumayı çok bilinçli ve uygun yöntemlerle yapmak gerekir. Bu konuda uzman kişi ve kuruluşlardan faydalanmak çok önemlidir. Bitki korumada en önemli yöntem kimyasal (ilaçlı) mücadeledir. Bu yöntem hem kısa sürede etkili olması ve hem de masrafının en az olması bakımından önemlidir.

 

BİTKİ KORUMADA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

1.1) KÜLTÜREL MÜCADELE

1.1.1. Kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek, seçilen bu bitkiler zararlılara karşı daha az etkilenir.

 

1.1.2. Toprak İşleme, kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek için bitkinin gelişmesini hızlandıran, iyi kök sisteminin gelişmesini ve kuvvetli olmasını sağlayan bir kültürel yöntemdir.

 

1.1.3. Gübreleme: Dengeli ve uygun bir gübreleme bitkinin daha iyi gelişmesine katkıda bulunur. Bu amaçla kullanılan birçok çeşit organik ve kimyasal gübreyi yerinde ve zamanında uygun bitkide kullanmak gerekir.

 

1.1.4. Seyrek Yetiştirme: Bitkinin havalanması, ışık alması, zararlı ve hastalıklara sık sık yakalanmaması ve kuvvetli gelişmesi için gereklidir.

 

1.1.5. Sulama ve Drenaj: Bitki fazla su ile az sudan çok etkilenmektedir. Bazı zararlılar su yoluyla çoğalmaktadır. Çok su tutan topraklarda yapılan drenaj önemlidir.

 

1.1.6. Temiz Tohum, fide, fidan ve diğer üretim materyalinin kullanılması: Temiz üretim malzemesi kullanmak hastalık ve zararlı açısından önemlidir. Yabancı ot tohumu karışık bitki tohumları sağlıksız bir gelişmeye yol açar. Üretimde sertifikalı tohum kullanmak çök önemli ve gereklidir.

 

1.1.7. Gençleştirme ve Budama: Budama ve gençleştirme budaması bazı bitkilerin kuvvetli gelişmelerini ve zararlı ile hastalıktan az etkilenmesine neden olur.

 

1.1.8. Kullanılan Alet Ekipman Temizliği: Toprak işleme ve budamada kullanılan aletler başka yerde kullanılacaksa mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Böylece zararlı ve hastalığın başka bitkiye taşınması engellenmiş olur.

 

1.1.9. Hasat Zamanının Ayarlanması: Bitkiye fazla zarar verecek ve ürün kaybına neden olacak zamanda hasat yapmamak gerekir.

 

1.1.10. Ekim Nöbeti: Toprakta sürekli aynı bitkilerin yetiştirilmesi toprağın yorgun düşmesine neden olabilir. Ayrıca sürekli aynı bitkinin yetiştirilmesi hastalık ve zararlı yoğunluğunu da artırabilir.

 

1.1.11. Bitki Artıklarının ve Yabancı Otların Yok Edilmesi: Zararlı ve hastalık bulaşmış dalların budanıp yok edilmesi sonraki üretim açısından çok önemlidir.

 

1.2) FİZİKSEL MÜCADELE

Hastalık ve zararlıları uzaklaştırmak ve oluşumunu engellemek amacıyla yapılan mekanik yöntemler ile radyasyon ve sıcaklık uygulamasıdır. Güneş enerjisi yardımıyla toprağın dezenfekte edilmesi. (SOLARİZASYON) ile topraktaki nematodlar ve patojenlerin azaltılması sağlanmaktadır.

 

1.2.1. Işık Tuzakları: Bazı böceklerde ışığa yönelim vardır. Bitkilerin taze sürgün uçları fazla ışık aldığından hazırlanan ışık tuzakları buraya yönelen böcekleri yakalamada yardımcı olur.

 

1.2.2. Yapışkan Tuzaklar: Yaprak biti, beyaz sinek gibi bazı zararlı böcekler sarı yapışkan tuzaklar, tripsler ise mavi yapışkan tuzaklar ile kontrol edilebilmektedir.

 

1.2.3. Feromon Tuzaklar: Feromon böcek tarafından salgılanan ve karşı cinsin koku kaynağına yönelmesini sağlayan bir kimyasal maddedir. Ör: Orman bitkilerinde yazıcı böcekleri yakalamada kullanılmaktadır.

 

1.3) BİYOLOJİK MÜCADELE

Biyolojik mücadele, zararlıların populasyonlarını düşürmek için kimyasal maddeler yerine populasyonlarını düşürecek diğer canlıların kullanılmasıdır. Kültür bitkilerinde zararlılar ve yabancı otlar aleyhine yaşayan organizmaları kullanmak suretiyle zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
Predatör: (AVCI) Zararlı böcekleri yiyenler.

 

Parazitoid: (ASALAK) Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginleri üzerine ya da içerisine
yumurta bırakan ve ergin öncesi dönemini onların içerisinde beslenmek suretiyle devam ettiren ve
böylece ölümlerine neden olan canlılar.

 

Patojen: Zararlı böcekleri hastalandıranlar.

 

Vektör: Genel olarak taşıyıcı anlamına gelir. Hastalığın taşınmasını sağlayan böcekler.

 

1.4) BİYOTEKNİK MÜCADELE

Zararlının biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay ve doğal maddeler kullanarak zararlının normal özelliklerini bozmak.


1.5) GENETİK MÜCADELE

Radyoaktif maddelerle böceği öldürmek veya kısır bırakmak.

 

1.6) MEKANİK MÜCADELE

Budamadan sonraki zararlı yumurtası bulaşmış kısımları toplayıp ortamdan uzaklaştırmak yakmak veya gömerek yok etmek.

 

1.7) KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal madde (ilaç) kullanarak zararlı böcek ve hastalıkların azaltılması veya yok edilmesidir. Bitki koruma yöntemleri içerisinde en yaygın ve kısa sürede sonuç veren yöntem kimyasal mücadele (İlaçlama ) yöntemidir. Ayrıca verimi artıran en ekonomik yöntemdir. Ürün kaybını azaltır. Hasadı kolaylaştırır. Kimyasal (ilaçlı) mücadelede insan, hayvan ve çevre için çeşitli koruyucu tedbirler almak gerekiyor.

 

Kimyasal mücadele ilaçlarına “PESTİSİT ‘de denir. Pestisit, bitkilere zarar veren hastalık etmenleri, zararlılar ile yabancı otları öldüren kimyasal bileşikler veya dolgu maddeleri kullanılarak yapılan ilaçlardır. Bir pestisitin bitkilere karşı direk kullanılması fitotoksisiteye (bitki yeşil aksamına zarar verme) neden olabilir. Bunları daha emniyetli ve güvenli kullanılması için bazı yardımcı maddeler ile dolgu maddesiyle karıştırılarak kullanılması gerekir. Bu fiziksel karışıma FORMÜLASYON adı verilir. Kullanılacak ilaç miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde miktarı ile belirleriz. Buna da “DOZ” denilmektedir.

 

BİTKİ KORUMA ALANINDA ÇALIŞACAKLARIN BİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

2.1. İlaçlama Sırasında Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı: 

Tarımsal ilaçların uygulanması sırasında kullanılan aletlere “PÜLVERİZATÖR” denir. Bu aletler hedef zararlılar, hastalıklar ile bitkiler (yabancı ot v.b.) ve amaçlara göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; toz ilaçların uygulanması sırasında kullanılan TOZLAYICILAR, sıvı ve toz ilaçların uygulanması sırasından kullanılan el, sırt, bahçe, sera tipi pülverizatörler ile kapalı alanlarda kullanılan SİSLEYİCİLER bunlardan bazılarıdır. Pülverizatörlerin ayar ve bakımlarının iyi yapılması kullanıldıktan sonra temizliği önemlidir.


2.2 İlaçlama Sırasında Kullanılacak Koruyucu ve Yardımcı Malzemelerin Tanıtımı

İlaçlama sırasında bilhassa süspansiyon, emülsiyon ve toz ilaçlarla uğraşanlar açık yer bırakmaksızın koruyucu elbise, lastik çizme, şapka kullanmalıdır. Bazı İlaçlar içinse açık havada dahi koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır. Ayrıca ilaç karışımları hazırlanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Hastalıkların teşhisi için “LUP” gibi mercekler, topraktaki besin elementleri ile yaprak analizi için POLİETİLEN naylon torbalar ile ilaç karışımı hazırlama kapları ve karıştırmak için TAHTA ÇUBUKLAR gibi yardımcı malzemeler bulundurulmalıdır. Hastalıklı ve zararlı dalları kesip ortamdan uzaklaştırmak için BUDAMA MAKASI, bitkilerdeki yaralanmaları ve aşı yerini kapatmak için AŞI MACUNU ve RAFYA kullanılmalıdır.


2.3 İlaçların Tanıtımı

Bitki Koruma ilaçları taşıma depolama hedef zararlı ve hastalık ile bitki çeşidine uygun özelliklerde, çevre ve insan sağlığına uygun halde üretilmek zorundadır. Bu maddelerin kullanıma sunulma şekline PEREPARAT denir. Genel olarak “PESTİSİT” olarak da isimlendirilen tarım ilaçları hedefledikleri canlı grubuna göre insektisit (böceklere), fungusit (mantari hastalıklara), herbisit (yabancı otlara), akarasit (kırmızı örümceklere), mollussisit (sümüklü böcek ve salyangozlara), rodentisit (kemirgenlere), bakterisit (bakterilere) olarak anılmaktadır.


Ayrıca toprakta ve bitki de bulunan makro (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt) ile mikro (demir, mangan, çinko, molibden, bakır, bor, klor) elementlerin noksanlığı sonucu oluşacak zararları azaltmak ve yok etmek için kullanılan bitki besin elementlerinin (yaprak ve toprakla verilen sıvı ve toz karışımlar,gübreler) kullanma amacı şekli ve zamanını çok iyi bilmek gerekir.


Uygulamada kullanılacak ilacın miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde miktarı ile belirleriz. Buna da “DOZ” denilmektedir. Bitki koruma ilaçları bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı takdirde insan, hayvan ve çevre sağlığı için tehlikelidir. Bu nedenle önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde ilaçların etkinliği değişmekte ve bitkilerde fitotoksisite (bitki yeşil aksamına zarar verme) denilen istenmeyen zararlar ortaya çıkmaktadır.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 33866

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yaprak Biti İle Arap Sabunu İle Başa Çıkın

Yaprak Biti İle Arap Sabunu İle Başa Çıkın

Bu karışım bitkilerinizdeki yaprak biti, sinekler vb böcekleri uzaklaştırabilmek için kimyasal ilaç kullanmadan uygulanabilecek kolay hazırlanan bir zirai ilaçtır. Reçete: 10 litre kaynatılıp ılıtılmış su 1 su bardağı yumu...

Zararlılarla Mücadele

Zararlılarla Mücadele

Zararlı hayvanların kültür bitkileri ve ürünlerinde yapabilecekleri zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemlere zararlılarla mücadele denir. Yapılacak mücadelenin ekonomik olması gerekir. Yani mücadele için yapılaca...

Meyvelerde Görülen Hastalık Zararlılar

Meyvelerde Görülen Hastalık Zararlılar

MEYVELERDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük ve Gövdede Zamklanma (Phytophthora citrophthora) Antepfıstığında Kara Zenk Hastalığı (Septoria pistacina) Fındık Bakteriyel Yanıklığı (Xanthomonas arbo...

Bitkilerde Görülen Tüm Hastalıklar

Bitkilerde Görülen Tüm Hastalıklar

Alm. Pflanzenkrankheit, Fr. Maladies de plantes(e), İng. Diseases of plants. Bitkilerin normal büyüme ve yapılarından uzaklaşmaları. Bitki hastalığına bakteriler, mantarlar, nematik kurtlar ve virüsler, daha büyük bitkilerde böcekler ve ...

Virüsların çoğalması

Virüsların çoğalması

Virusların çoğalması diğer canlılardan farklılık göstermektedir. Viruslarınçoğalabilmeleri için mutlak suretle canlı hücreye ihtiyaç vardır. Virusların cansız materyal üzerinde üretimi henüz mümkün olmamıştır. Viruslar kendi kendini sen...

Tarım İlaçlarının Toksisitesi

Tarım İlaçlarının Toksisitesi

Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Toksisitesi - Akut Toksisite ve Etkileri - Kronik Toksisite ve Etkileri - Pestisit Zehirlenmelerinin Belirtileri (Simptomları) - Lokal Etkiler - Sistemik Etkiler - Pestisit Zehirlenmes...

Genel İlaçlama Teknikleri

Genel İlaçlama Teknikleri

GENEL İLAÇLAMA TEKNİKLERİ İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir? -Problem olan hastalık, zararlı yabancı ot teşhis ve tespit edilir. -Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. -Diğer yöntemler (kültürel,mekanik ve biyo...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.768)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...