• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Eylül 2021 Pazar

Orthoptera

(Ortho, Düz; Ptera Kanat)

İki alt takımı vardır : Caelifera ,Ensifera

 

Erginlerin morfolojik özellikleri

Baş hypognathous veya prognathous’tur; bileşik gözler iri; anten vücuttan kısa (Caelifera) veya uzun (Ensifera); ağız parçaları ısırıcı-çiğneyicidir; gözler ve antenler kazıcı formlarda küçülmüştür;

 

Pronotum iri; yanlardan pleurum’u kapatacak şekilde sarkmış; bacaklar benzer değil; arka femora çoğunda sıçramaya ve bazı türlerde de ses çıkartmaya yardımcı olacak uyarlıklar kazanmıştır. Ön kanatlarda (tegmina) ses çıkartmaya yönelik uyarlıklar görülür. Arka kanatlar –eğer varsa- geniş bir anal lob içerir; dişilerde kısa kanatlılık veya kanatsızlık görülebilir.

 

İşitme organı -eğer varsa- her iki cinsiyette de 1. abdomen   segmentinin yanlarında (Acridoidea) veya ön tibiae (Tettigonioidea ve Grylloidea)  üstündedir. Ovipozitör gelişmiştir: Ensifera’da uzun, hançer-kılıç şeklinde; Caelifera’da  ise kısa ve kalındır.

 

Cerci segmentsiz; kısa-sert veya uzun-esnek yapılıştadır; birçok türün erkeklerinde tutunucu organ olarak değişikliğe uğramıştır.

 

Yaşam Biçimi

Diurnal (çoğu Caelifera) veya nocturnal (bir çok Ensifera) böceklerdir. Sıçrama yetenekleri sayesinde kaçabilir veya uçuşa geçebilirler. Uçuş yetenekleri sınırlıdır; ancak Acrididae bireylerinin çoğu saatlerce uçabilirler. Az sayıda tür humus içinde veya taş, kütük vb. altında yaşar.

 

Birkaç tür toprakta tünel açar; bazıları da oyuklarda yaşarlar. Genelde soliter yaşarlar; bazı Caelifera üyeleri bazan gregar olarak sürüler oluştururlar. Çoğu orthopter fitotagdır. Çoğu Ensifera üyesi omnivordur; az sayıda tür de carnivordur.

 

Ses çıkartma cinsel çağrı amaçlıdır; genelde erkekler (bazı türlerde dişiler de) ses çıkarır. En bilinen ses çıkarma yöntemleri tegminal (Gryllidae ve Tettigoniidae), femeroalary (çoğu Acrididae), femoraabdominal’ dir. Bazı Acridid’ ler uçus esnasında arka kanatlarını tegmene sürterek veya hızlı bir şekilde açıp kapatarak ses çıkartır. Ses çıkartma türe özelleşmiştir.      

 

Cinsel olarak ürerler; bazan fakültatif parthenogenesis görülür. Yumurtalar teker teker (çoğu Ensifera) veya kümeler halinde (Caelifera) bırakılır. Ensifera’ da yumurtalar bitkinin dal veya yaprakları üzerine veya içine ya da gevşek toprak veya humusa bırakılır. Caelifera’ da ise ovipozitör yardımıyla toprak kazılarak süngerimsi madde içine bırakılır. Bu madde daha sonra sertleşerek silindirik bir “yüksük” oluşturur. Genelde çok sayıda yüksük yapılır.

 

Embriyonik gelişme süresi değişkendir ve ılıman iklime sahip bölgelerde kış diyapoz halindeki yumurta döneminde geçirilir. Bazen de genç dönemlerde kış geçirilir. Bir çok türde 4 – 6 larva dönemi bulunur

 

 

Caelifera Alttakımı

Anten kısa; Timpanal organ –eğer varsa- 1. Abdomen segmentinde; tarsi 3 veya daha az segmentli; cerci ve ovipozitor kısadır. Femoraalary, Femoraabdominal ve kanat çırpması ile ses çıkartılır.

 

ACRİDOİDEA. Çoğunluk sıcak bölgelerde bulunmakla birlikte ılıman iklimli bölgelerde de görülürler ve kışı yumurta döneminde geçirirler. Çoğu çayırlarda; bir kısmı alçak boylu vejetasyonda; bir kısmı da ağaçlarda bulunurlar. Diurnal ve hareketli böceklerdir. Fitofagdırlar ve bitkilerin canlı kısımlarını yerler. Çoğu kanatlıdır ve bazıları da kuvvetli uçucu böceklerdir.

 

Acrididae (Tarla çekirgeleri). Anten vücuttan kısadır. işitme organı 1. Abdomen segmentinin yanlarında bulunur. Tarsi 3 segmentlidir. Ovipozitor kısadır. Erkekler femoraalary veya kanat çırpma ile ses çıkartırlar. Schistocerca gregaria (Sudan çekirgesi), Calliptamus italicus (italyan çekirgesi). Dociostaurus maroccanus (Fas çekirgesi), Locusta migratoria (Madrap çekirgesi), Anacridium spp., Paraarcyptera (Arcyptera) spp., Acridiella spp. ve Nocarodes spp. örnek olarak verilebilir.

 

Orthoptera takımında aynı tür içinde birden fazla form bulunabilir: Bunlara faz denilir. Faz’ lar yalnızca renk ve şekil bakımından değil; aynı zamanda fizyolojik, ekolojik ve davranışsal bakımdan da farklıdırlar. Faz polimorfizmi yoğunluğa bağlı bir olgudur: Düşük yoğunluklarda soliter faz; popülasyon yoğunluğu artışında   geçiş fazı; yüksek yoğunluklarda da gregar faz oluşur. Sürü oluşumu gregar fazda gerçekleşir. Gregar fazda nimfler oldukça hareketlidir ve sık sık yer değiştirirler; erginler de rüzgar yardımıyla oldukça uzak mesafelere uçabilirler.

 

 

Ensifera Alttakımı

 Anten vücut boyu kadar veya daha uzun; Timpanal organ –eğer varsa- ön tibiae’ dadır. Tegminal tipte ses üretilir. Tarsi 3-4 segmentli; ovipozitor uzun: kılıç şeklinde veya silindirik yapıdadır.

 

TETTiGONiOiDEA(Yeşilçekirgeler-Otçekirgeleri): Genellikle otlar içinde veya ağaçlarda yaşarlar; çoğunluk yeşil renklidirler. Tarsi 4 segmentli; erkekler (birçoğunda dişiler de) ses çıkartır. Toprak üstünde yaşayan türlerde kanatlar tam olarak gelişmiş ve yaprağı andırır. Toprak içinde tünel açan türlerde ise kanatlar kısalmış ve sadece ses çıkartmaya yarayan kısım kalmıştır. Ovipozitör vücut boyu kadar veya daha uzundur: düz ya da kavisli; kılıç-hançer görünümündedir. Fitofag , omnivor veya karnivor’ durlar. Kışı yumurta döneminde geçirirler; yumurtalar fitofag türlerde bitki dokusu içine bırakılır. Platycleis (Metrioptera) intermedia, Bradyporus spp., Bradynotus spp., ısophya spp., Scudderia spp., Decticus spp. ve Saga spp. (predatör) örnek olarak verilebilir.

 

GRYLLOiDEA (Karaçekirgeler). Tarsi 3 segmentli; ovipozitör iğne veya silindirik şekilde olup düz ya da hafif kavislidir. Kanat boyu değişkendir. Cerci uzun ve esnek yapılışlıdır.  Çoğu nocturnal’ dir ve gündüzleri nemli mikrohabitatlarda gizlenir. Bazı türler su kenarlarında bulunur; bazıları da mağaralarda yaşar. Genelde omnivor’ durlar ve nadiren kültür bitkilerinde ekonomik zarara yol açarlar. Bitkilerde doğrudan beslenme (Gryllidae) veya taze sürgünlere yumurta bırakma (Oecanthidae) sonucu zarar yaparlar. Kışı yumurta döneminde geçirirler. Birkaç tür (Gryllidae) de binalarda bulunur. Gryllus campestris, Melanogryllus (Acheta) desertus, Oecanthus pellucens örnek olarak verilebilir.

 

GRYLLOTALPOiDEA Toprak içinde 1.5-2 m derinlikteki tünellerde yaşarlar. Ön bacakları kazıcı; gözleri küçülmüş; ovipozitör iz halinde; kanatlar tam olarak gelişmiş; bracypterous veya apterous olabilir. Erkekler ses çıkartır. işitme organı (Tympanum) ön tibiae’ dadır. Omnivordurlar. Sıcak bölgelerde kültür bitkisi ve çimlerde zarar yaparlar. Gryllotalpa gryllotalpa (danaburnu) örnek olarak verilebilir.

Dokümanlar

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 86570

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Önemli Sebze Zararlıları

Önemli Sebze Zararlıları

SEBZE ZARARLILARI Hastalık ve zararlılar ile hiç mücadele yapılmaz ise ancak zararlılardan artan hasat edilir. Fakat bilinçli ve zamanında yapılan ilaçlı mücadele ve önceden alınan kültürel önlemler ile hastalık ve zararlı kayıplarının ...

Nematod Zararlıları

Nematod Zararlıları

Nematodlar Buğday Gal nematodu Çeltik Beyaz Uç Nematodu Çilek Nematodu Hububat Kist Nematodları İğne Nematodları İncir Kist nematodu Kamalı Nematodlar Kök-Ur Nematodları Muzlarda Spiral Nematodu Nematodlara Karşı Boş Saha İla...

Sebze Zararlıları

Sebze Zararlıları

Sebzelerde görülen tüm zararlılar ; Bezelye tohumböceği (Bruchus pisoru) Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus) Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis) Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) Domates Pas Akarı (Aculops lycopersic) Ha...

Ceviz Hastalık Ve Zararlılarına Karşı İlaçlama Programı

Ceviz Hastalık Ve Zararlılarına Karşı İlaçlama Programı

CEVİZ HASTALIK - ZARARLI İLAÇLAMA PROGRAMI GÖZLER KABARMADAN 3-4 HAFTA ÖNCE VİRGÜL KABUKLU BİTİ Kışın zararlı ile fazla bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Kimyasal Mücadele ...

Kültürel Mücadele Kitabı

Kültürel Mücadele Kitabı

İndirme Linki Kültürel Mücadele Kitabı Bu konuyla ilgisi sitemizde ki bu konudan da fayadalanabilirsiniz. Linkler Biyolojik Mücadele Kitabı Biyoteknik Mücadele Kitabı Kültürel Mücadele Kitabı Formülasyon T...

Ruhsatlı Biyolojik Mücadele Etmenleri

Ruhsatlı Biyolojik Mücadele Etmenleri

RUHSATLI BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİ BKÜ ADI BİY.MÜCADELE ETMENİ UYGULANACAK ZARARLI ADI FİRMA ADI APHIPAR Aphidius colemani Sebze ve meyvede (örtü ...

Genel İlaçlama Teknikleri

Genel İlaçlama Teknikleri

GENEL İLAÇLAMA TEKNİKLERİ İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir? -Problem olan hastalık, zararlı yabancı ot teşhis ve tespit edilir. -Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. -Diğer yöntemler (kültürel,mekanik ve biyo...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.297)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021