• notifications1
 • menü

Bugün : 10 Nisan 2021 Cumartesi

Iso Ts 16949 Standardı İçeriği Genel Şartları

Iso Ts 16949 standardı, mevcut ABD, Fransız, Alman ve İtalyan otomotiv kalite ağı standartlarını global otomotiv sanayisi sınırında birleştiren teorik bir şartnamedir. Otomotiv ile alakalı nesnelerin  tasarım/geliştirme, üretim, montaj ve bakımlarına yönelik kalite sistem ihtiyaçlarını belirler.

 

Iso Ts 16949 standardı, içeriğinin genel şartları alt kısımda yer almaktadır.

► Prosesler ve faaliyetler belirlenmeli.

► Proseslerin sırası ve karşılıklı etkileşimleri belirlenmeli.

► Proseslerin işleyişinin ve kontrolünün verimliliğini sağlamak için prensip ve metodlar belirlenmeli.

► Proseslerin işleyişini ve izlenmesini yardımda bulunmak için ihtiyaç duyulan kaynak ve bilgi sağlanmalı.

► Prosesler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli.

► Koordine edilmiş neticelere ulaşmak ve prosesleri daima geliştirmek  için gereken faaliyetler uygulanmalı.

► Ürünün koşullara uygunluğunu etkileyebilecek bir proses dış kaynaklı durumuna getirilir, bu prosesler üzerindeki kontrol yapılmalıdır.

 

Doküman Koşulları

► Kalite politikası ve kalite amaçları

► Kalite el kitabı

► Standartta önerilen prosedürler

 

Önleyici faaliyet

► Proseslerin koordine edilmesi, uygulanması ve kontrolü amacıyla gereksinim duyulan dökümanlar

► Standardın önerdiği  kayıtlar

► Kalite Kapsamlı El Kitabı

► Kalite el kitabının içeriğinde:

► Hariç tutulan maddelerin detayları ve sebepleri

► Kalite yönetim ağının sınırı

► Döküman haline getirilmiş prosedürler yada atıflar

► Proseslerin karşılık  olan etkilerinin tarifi olmalı

 

Aşağıdaki konuları içine alacak biçimde dokümanlar kontrol edilmelidir.

Yeterlilik bakımından teyit edilmesi

► Gözden geçirilmesi, ihtiyaç duyulduğunda güncellenmesi ve yeniden teyit edilmesi

► Kullanım merkezleriyle alakalı dökümanların güncel revizyonlarının olması

► Dökümanların okunaklı olması

► Güncelliğini kaybetmiş dökümanların istenmeyen faaliyetini engelleyecek bir belirtmenin yapılması

 

Mühendislik Şartnamesi

 Müşterinin mühendislik koşullarının ve bunlara gelen değişikliklerin;

► İki çalışma haftasını geçmeyecek biçimde zamanında gözden geçirilmesi

► Faaliyete alınması

 

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

► Yönetimin İşletmesi

► Kalite yönetim ağının

► İlerletilmesi

► Faaliyete geçirilmesi

► Etkinliğinin devamlı yenilenmesi için idarenin taahhüdü olmalı.

 

MÜŞTERİ ODAKLILIĞI

► Müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi

► Müşteri koşullarının saptanması

► İhtiyaçların yerine getirilmesi

 

1. Kalite  Politikası  

► Kuruluşun hedefine uygun olmalı

► İçeriğinde kalite yönetim ağının koşullarına uyma ve sürekli iyileştirme onayı olmalı

► Kalite hedefleri için içinde yapı oluşturmalı

► Kuruluş alanında iletilmeli ve anlaşılmalı

► Sürekli uygunluğu için irdelenmeli

 

PLANLAMA  

1. Kalite amaçları

► Ürün koşullarının karşılanmasına yönelik olmalı

► Kuruluşun alakalı yönleri ve seviyeleri için meydana getirilmiş  olmalı

► Ölçülü olmalı

► Kalite politikasına göre olmalı

 

SORUMLULUK, İLETİŞİM VE  YETKİ 

Yetki ve Sorumluluk 

► Tanımı yapılmalı

► Kuruluş alanına iletilmeli

► Kalite Sorumlulukları

► Ürün veya prosesin koşullara göre olmaması durumunda düzeltici uygulama için 

► sorumluluk ve yetki sahibi idareciler derhal haberdar edilmeli.

 

KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

► kalite yönetim ağının

► Uygulanabilmesi

► Sürdürülebilmesi

► Verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

 

ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

1. Ürüne Bağlı Koşulların Belirlenmesi

► Müşteri tarafından kabullenilmiş sevkiyat ve sevkiyat sonrası uygulamaları da kapsayan koşullar.

► Müşteri kesimince belirlenmemiş ama gerekli olan ürün koşulları.

► Ürüne yönelik legal ve yönetmelik şartları.

► Firma tarafından belirlenen ilave koşullar

 

2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

Maddesindeki resmi inceleme koşulunun yerine getirilmemesi için müşterinin teyidi olmalı

 

3. Firmanın İmalat Yapılabilirliği

Sözleşmenin inceleme yapılması prosesindeki ürünlerin imalat yapılabilirliği

 

4. İlerletme  ve Tasarım Nüshaları

Tasarım ve geliştirme nüshaları, girdi koşulları doğrulayacak biçimde dokümante edilmeli ve yayınlanmadan önce teyit edilmeli.

Satın Alma İşlemi

 

5. Satın alma Prosesi

► Satın alınan ürünün belirlenmiş satın alma koşullarına uygunluğu sağlanmalı.

► Kontrolün türü ve içeriği satın alınan ürünün ürün gerçekleştirme ve ürün üzerindeki etkisine göre olmalı.

► Hizmet Ve Üretim

► Hizmet ve Üretim ve kontrolü sağlanmalı

► Ürün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin olması

► İş talimatlarının olması

► Uygun tesisatın kullanılması

► İzleme aygıtlarının kullanılması

 

6. Analiz Etme Ve İyileştirme

izleme analiz ve iyileştirme prosesleri koordineli ve uygulanmalı

►Ürün uygunluğunu belirtmek için

►Kalite yönetim ağının uygunluğunu sağlamak için

►Kalite yönetim sisteminin verimliliğinin sürekli iyileştirmek için

Matematiksel teorikler dahil olmak üzere metot gereksinimi ve kullanımı saptanması

Matematiksel mekanizmanın açıklanması

 

7. Ölçme

► Kalite yönetim ağının performans değerlendirmelerinden biri olarak, müşteri memnuniyeti gözlenmelidir.

► Müşteri memnuniyeti ile alakalı bilgileri toplama ve kullanma metodları biçimleri belirlenmeli

 

8. Uygun görünmeyen ürünlerin kontrolü

►Belirlenen koşulları sağlamayan ürün açıklanmalı ve yanlışlıkla yapılmış faaliyeti ve sevkiyatı durdurulması

►Bu husus ile alakalı kontroller, sorumluluklar, yetki ve dökümante edilmiş prosedürlerde açıklanmalı

 

9. İyileştirme

 Devamlı iyileştirme

 Kalite yönetim ağının verimliliğinin devamlı iyileştirilmesi sağlanmalı

 Devamlı iyileştirme için aşağıdaki kaynaklar kullanılmalı

►Kalite

►Amaçlar

►İnceleme neticeleri

►Bulguların analizi

►Engelleyici ve düzeltici faaliyetler

►İdarenin incelenmesi

 

10. Var olan Problemlerin  Çözümlenmesi

 1. Noksan nedenlerinin saptanması ve yok edilmesine yönelik sorun çözme prosesi açıklanmalı
 2. Müşterinin ön gördüğü sorun çözme biçimi olması halinde bu metot kullanılmalı.

 

11. Engelleyici Uygulamalar

Aktif uygunsuzlukların meydana gelmesini engelleyecek biçimde nedenlerin yok edilmesini sağlayacak engelleyici faaliyetler başlatılmalı.Engelleyici faaliyetler için doküman haline getirilmiş prosedür aşağıdakileri kapsamalı​

 1. Aktif uygunsuzlukların ve nedenlerinin saptanması
 2. Uygunsuzluğun meydana gelmesini engelleyecek uygulamaların analiz edilmesi
 3. Engelleyici uygulamaların saptanması ve faaliyete geçirilmesi
 4. Uygulama neticelerinin kayıt edilmesi
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 11275

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesinin Faydaları

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesinin Faydaları

Kısa ismi YYS olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi veya Sertifikası, güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen şartları tedarik eden kuruluşlar adına ithalat ve ihracat aşamalarında gümrükleme faaliyetlerinde geçen zamanı indirgeyen ve b...

Iso 22716 Kozmetik Standardı Nedir?

Iso 22716 Kozmetik Standardı Nedir?

İso 22716 kozmetik standardı, Kozmetik iyi üretim uygulamaları standardı, bir kozmetik mamulün, asgari kalite şartlarını tedarik etmesine ilişkin yeterli güveni oluşturması için ihtiyaç duyulan bütün sistemli ve planlı organizasyonlara y...

Iso 13485 Nasıl alınır?

Iso 13485 Nasıl alınır?

ISO 13485 nasıl alınır? süreci konusunda Sistem Kalite İso 13485 belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Iso 13485 tıbbi cihazlar sektörünün tamamını kapsayan bir standarddır. Iso 9001 temel alınara...

Iso 14001 Tarihçesi

Iso 14001 Tarihçesi

ISO 14001 Tarihçesi hakkında, yani Iso 14001 çevre yönetim sistemi, bir üretim alanında uygulamalarına devam eden; hava, toprak, su ve doğal kaynalar, bitkiler ve hayvan çeşitliliği ve insanları da içine alan ve bunların birbirleriyle ba...

Iso 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Nedir?

Iso 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi ISO 50001 enerji yönetim sistemi, firmaların aksiyon koordinelerini meydana getirmelerini sağlarken, enerji sarfiyatını minimize etmek için amaç belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini meydan...

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Kuruluşlara Getirdiği Kolaylıklar

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Kuruluşlara Getirdiği Kolaylıklar

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün kuruluşlara getirdiği kolaylıkları anlatmadan önce Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi veya Sertifikası hakkında bilgi verelim. kısaltılmış şekli Kısa ismi YYS dir. Bu belge, güvenilir ve mevzuat uyarınca...

Iso 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Nasıl Kurulur?

Iso 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Nasıl Kurulur?

İso 22716 kozmetik iyi üretim uygulamaları sistemi nasıl kurulur süreci konusunda, kozmetikte iyi üretim uygulamaları sisteminde, diğer İso standartları gibi işlevsel bir doküman yönetim sistemi kurulmuş olması gerekmektedir. Yine kalite...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.676)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...