• notifications1
 • menü

Bugün : 21 Nisan 2021 Çarşamba

SUBSTRAT KÜLTÜRÜNDE BİTKİ BESLEME BESİN ÇÖZELTİSİ UYGULAMASI

Açık ve Kapalı Sistemler

Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin ihtiyaçları, genellikle damla sulama sistemi ile verilen besin çözeltisinden karşılanmaktadır. Besin çözeltisi kullanılan ortamın özellikleri ve hacmine bağlı olarak günde bir veya birkaç kez, verilen çözeltinin yaklaşık %20’si drene olacak şekilde uygulanır. Besin çözeltisinin uygulanışına göre, substrat kültürü açık ve kapalı sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık Sistemde, bitki kök bölgesinden drene olan çözelti atılır, Kapalı Sistemde ise drene olan çözelti toplanarak sistemde tekrar dolaştırılmaktadır.

 

Kapalı sistemlerin açık sistemlere göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar:

Avantajları

 1. 1.Su ve gübre tasarrufu sağlar.
 2. 2.Atılan çözelti miktarı azaldığından bu yolla çevreyi kirletme riski azalmaktadır.

 

Dezavantajları

 1. 1.Besin çözeltisinde element dengesini korumak güçtür. Besin çözeltisindeki değişimler nedeniyle verim ve meyve kalitesi azalabilir.
 2. 2. Çözeltinin hastalık etmenleri ile bulaşma riski vardır.

 

Kapalı sistemde açık sisteme kıyasla su ve gübre tasarruf oranları bitki türüne, iklim koşullarına, sulama suyunun kalitesine, kullanılan substrat çeşidine, besin çözeltisinin element içeriği ve uygulama programına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hollanda’da yapılan bir çalışmanın sonucuna göre; meyvesi yenen sebzelerde kapalı substrat sistemleri su kullanımını %30, gübre kullanımını %50 oranında azaltmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bu oranlar bitki türü, kullanılan substrat ve yetiştirme dönemine bağlı olarak su için %18-47 ve gübre için %23-43 arasında değişmiştir.

 

Kapalı sistemler, su ve gübre tasarrufundan çok çevre koruma açısından önemlidir. Açık sistemde özellikle atılan nitrat (NO3-) ve fosfat (H2PO4-) iyonları yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle çevre bilincinin gelişmiş olduğu ülkelerde devlet kapalı sistem kullanımını teşvik etmektedir. Ülkemizde de topraksız tarım işletmelerinin kapalı sistem yapılması sağlanmalıdır. Böylece toprak ve su kirliliğini engelleneceği gibi üreticilerin su ve gübre tasarrufu ile girdi masrafları azaltılabilecektir.

 

Açık sistemden kapalı sisteme geçiş aşamalarında işletmeler “yarı kapalı sistem” kullanarak çevre kirliliğini azaltabilir. Yarı kapalı sistemde drene olan çözelti atılmaz, işletmede/komşu işletmelerde serada veya tarlada toprakta yetiştirilen bitkilerin gübrelenmesi amacıyla kullanılır.

 

Çözelti Uygulama Şekilleri

Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimi hazırlanan besin çözeltilerinin uygulanması ile sağlanmaktadır. Besin çözeltisi uygulaması iki şekilde yapılır:

 • a)Damla Sulama: Damla sulama sistemi ile besin çözeltisinin yetiştirme ortamına üstten verilmesi,
 • b)Dipten Sulama: Besin çözeltisinin yetiştirme ortamına alttan verilmesi (kapilar sistemler).

 

a)Damla Sulama

Substrat kültüründe sulama (besin çözeltisi uygulaması) geleneksel topraklı yetiştiricilikten oldukça farklıdır. Bu fark topraksız tarımda bitki başına kullanılan ortam hacminin 5-10 litre gibi çok sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Toprakta yapılan yetiştiricilikte, bitki su tüketiminin en yüksek olduğu sıcak yaz günlerinde bile günde bir kez sulama yapılması yeterli iken, substrat kültüründe gün içerisinde çok sayıda sulama yapılması gerekmektedir. Substrat kültüründe sulama sık aralıklarla yapılmalı ve her sulamada az miktarda su uygulanmalıdır. Ortamdaki suyun %5-10’u kaybolduğunda sulamanın başlatılması idealdir. Su tüketim hızının az olduğu sabah ve akşamüzeri saatlerinde daha az sayıda, öğlen saatlerinde daha fazla sayıda sulama yapılmalıdır. Ortamda tuz birikimini engellemek ve damlatıcılar arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilecek sulama düzensizliklerini gidermek için, besin çözeltisi uygulamaları bitkilere verilen çözeltinin yaklaşık %15-20’si drene olacak şekilde yapılmalıdır. Kapalı sistemde drenaj olayı %30-35’e kadar çıkarılabilir.

 

Uygulanacak Su Miktarı: Bitki su tüketim miktarı ile ilişkilidir. Bitki su tüketimini bitkinin gelişme dönemi ve iklim koşulları etkilemektedir.

 

Sulamaların programlaması ve sulamanın başlatılması

 1. 1.Ortam nemi belirli bir kap (torba, saksı) için ağırlık esasına göre ölçülerek ortam neminin %5-10’luk kısmı uzaklaştırıldığında sulama başlatılır.
 2. 2.Sensörlerle torbalarda serbest su düzeyi kontrol edilir ve belli bir değere düştüğünde sulama başlatılabilir.
 3. 3.Önceden belirlenen solar radyasyon değerine ulaşıldığında sulama başlatılabilir.
 4. 4.Gelişme dönemine göre bitkinin su gereksinimi tahmin edilir ve bu değer hava durumuna göre düzeltilerek sulama programlanabilir.

 

Sulamalar genelde solar radyasyona göre programlanmakta ve sulamaların başlatılmasında solar radyasyon değerinin açık sistemde 40-60 J/cm2’ye, kapalı sistemde ise 140-180J/cm2’ye ulaşması esas alınmaktadır. Yapılan çalışmalarda, solar radyasyona göre yapılan sulama programlarında, solar radyasyonun olmadığı akşam saatlerinde de 1-2 sulama yapılması doğru bulunmuştur.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 90657

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Topraksız Tarımda Kum Ve Çakıl Kullanımı

Topraksız Tarımda Kum Ve Çakıl Kullanımı

Topraksız Tarımda Kum Ve Çakıl Kullanımı Kum ve çakıl, topraksız tarımda kendi başlarına bir karışımın ana materyali olarak çok nadir olarak kullanılırlar; genellikle ortamın fiziksel yapısını iyileştirmek ve su tutma kapasitesini ayarl...

Topraksız Tarımın Çevreye Zararları

Topraksız Tarımın Çevreye Zararları

Topraksız tarım tekniklerinde oluşan çevre kirliliği kullanılan tekniğe bağlı olarak değişmektedir. Örneğin su kültüründe atık substrat sorunu oluşmamaktadır. Ayrıca substratlar arasında da geri dönüşüm açısından farklılıklar bulunmaktad...

Topraksız Tarımda Yataklarda Yetiştiricilik

Topraksız Tarımda Yataklarda Yetiştiricilik

SUBSTRAT KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Yataklarda Yetiştiricilik Yatak, tekne, kanal olarak adlandırılan yetiştirme ortamları çok sayıda bitkinin bir arada yetiştirilmesine imkân verir. Domates, biber, hıyar gibi sebzelerde yataklar çift sıralı ...

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması

Su Ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması Serada ticari anlamda bitki yetiştiriciliğinde substrat kültürü daha fazla kullanılmaktadır. Özellikle meyvesi yenen sebze türlerinin (domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun vb) ve kesme çiçek...

Topraksız Tarımın Seracılıkta Yaygınlaşmasının Nedenleri

Topraksız Tarımın Seracılıkta Yaygınlaşmasının Nedenleri

Topraksız tarımı gerektiren nedenleri toprak kaybı; toprak yorgunluğu; hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu; aşırı gübre tüketimi; su tüketimi şeklinde sıralamak mümkündür. 1.Toprak Kaybı: Hızlı nüfus artışı ve bu nüfusun besin iht...

Topraksız Tarımda Organik Substratlar

Topraksız Tarımda Organik Substratlar

ORGANİK SUBSTRATLAR a)Torf: Su altında ve bataklıklarda yetişen bitkilerin uzun vejetasyonlar boyunca bıraktıkları artıkların havasız koşullarda parçalanıp birikmesinden oluşur. Torf kalitesi ayrışma derecesi ve oluştuğu bitki türlerine...

Topraksız Tarımda Perlit Kullanımı

Topraksız Tarımda Perlit Kullanımı

Topraksız Tarımda Perlit Kullanımı Perlit volkanik kökenli alüminyum silikattır. Fiziksel olarak stabil ve biyolojik olarak sterildir; bu yüzden de mükemmel bir bitki yetiştirme ortamıdır. Hafif olması işçilikte kolaylık sağlar. Bitkile...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.769)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...