• notifications1
  • menü

Bugün : 9 Mayıs 2021 Pazar

S1 - Entegre Mücadele kapsamında "Azadirachtin" etken maddeli tarım ilacı aşağıdaki hangi zararlı için önerilemez?

A) Yaprak Bitleri

B) Thripsler

C) Yaprak Galeri Sinekleri

D) Domates Güvesi

 

S2 - Parazit veya Patojenler kullanılarak yapılan Biyolojik Mücadele'de Fungus ve Nematodlar böceklere nasıl giriş yaparlar?

A) Ağız yoluyla enfeksiyon:

B) Ovarial giriş

C) Parental giriş

D) İntegument veya trachea boruları ile giriş

 

S3 - Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum) zararlısına karşı biyolojik mücadelede kullanılan parazitoit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aphelinus mali

B) Rodalia cardinalis

C) Encarsia berlesei

D) Bracon hebetor

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisinin kimyasal mücadelesi yoktur?

A) Canavar otu

B) Kuskut

C) Ökse otu

D) Yabani yulaf

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi, zeytinlerde "Karabiber dökümü" adı da verilen zarara neden olmaktadır?

A) Calocoris annulus

B) Prays oleae

C) Agalmatium flavescens

D) Parlatoria oleae

 

S6 - Armut psillidi kışı aşağıdaki biyolojik evrelerin hangisinde geçirir?

A) Yumurta

B) Ergin

C) 1. Nimf

D) 3. Nimf

 

S7 - Aşağıdaki sebze zararlısı böcek türlerinden hangisi iç karantinaya tabidir?

A) Leptinotarsa decemlineata

B) Gryllotalpa gryllotalpa

C) Agriotes spp.

D) Trialeurodes vaporariorum

 

S8 - Aşağıdakilerden hangisi, sebzelerde zararlı bozkurtlara karşı yürütülen kimyasal mücadele yöntemlerinden birisi değildir?

A) Yeşil aksam ilaçlaması

B) Zehirli yem uygulaması

C) Tohum ilaçlaması

D) Fumigasyon uygulaması

 

S9 - Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerindeki böceklere karşı koruyucu ilaçlamada aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Malathion 25 WP

B) Malathion 2 TOZ

C) Fenitrothion 3 TOZ

D) Bromophos 40 EC

 

S10 - Böceklerde yalancı tırtıl, aşağıdaki familyalardan hangisinde görülür?

A) Tipulidae

B) Geometridae

C) Tephritidae

D) Tenthredinidae

 

S11 - Ağaçların meyvelerinde zarar yapan böcek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pseudaulacaspis pentagona

B) Saissetia oleae

C) Rhagoletis cerasi L.

D) Cacopsylla pyri

 

S12 - Aşağıdakilerden hangisi, Bağlarda Kurşuni Küf'e karşı kullanılan ilaçlardan biri değildir?

A) Iprdione

B) Vinclozolin

C) Bitertanol

D) Procymidone

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bağ Mildiyösüne ait biyolojik özelliklerdendir?

A) Toprakta kışlaması

B) Sonbaharda dökülen hastalıklı yapraklarda kışlaması

C) Yabancı otlarda kışlaması

D) Hastalıklı çubuk yada gözlerde kışlaması

 

S14 - Aşağıdakilerden hangisinin kullanılması meyve ağaçlarındaki Kök Kanserinin gelişimini sınırlandırabilir?

A) Toz kükürt

B) Thiram

C) Vinclozolin

D) Triadimenol

 

S15 - Elma Karalekesine karşı ilk ilaçlama ne zaman yapılır?

A) Çiçeklerin tümü açtığında

B) Pembe rozet döneminde

C) Çiçek gözleri kabardığında

D) Çiçek taç yaprakların tümü döküldüğünde

 

S16 - Aşağıdakilerden hangisi Lahana Siyah Damar Çürüklüğü hastalığının etmenidir?

A) Xanthomonas Campestris Pv. Campestris

B) Erwinia Carotovora Subsp. Carotovora

C) Ascochyta Pinodella

D) Phytophthora Capsici

 

S17 - Tohumluğun termik yöntemlerle patojenlerden arındırılması nasıl yapılır?

A) Tohumlar 40 C'deki sıcak suda 20-30 dk bekletilir.

B) Tohumlar 50 C'deki sıcak suda 20-30 dk bekletilir.

C) Tohumlar 60 C'deki sıcak suda 20-30 dk bekletilir.

D) Tohumlar 70 C'deki sıcak suda 20-30 dk bekletilir.

 

S18 - Buğday ve Arpa Açık Rastıkları için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Kükürtlü ilaçlar

B) Carboxin

C) Bordo Bulamacı

D) Formaldehit

 

S19 - Patates Mildiyösüne karşı aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Thiram

B) Pyrazophos

C) Bakırlı preparatlar

D) Carboxin

 

S20 - Uçakla yapılan ULV Bait-Spray yöntemi zeytin zararlılarından hangisine karşı uygulanır?

A) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)

B) Zeytin güvesi (Prays oleae)

C) Zeytin kabuklu biti (Parlatoria oleae)

D) Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan ve asmada beslenen maymuncuk türlerinden biri değildir?

A) Armut maymuncupu

B) Marmara maymuncuğu

C) Bağ Maymuncuğu

D) Anadolu Maymuncuğu

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sünenin en önemli yumurta asalaklarından birisidir?

A) Trissolcus grandis

B) Zabrus politus

C) Aeilia rostrata

D) Zabrus tenebrioides

 

S23 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan çekirge türlerinden birisi değildir?

A) Madrap çekirgesi

B) Fas çekirgesi

C) Cezayir çekirgesi

D) Kara çekirge

 

S24 - Ekşilikböceği aşağıdaki ürünlerden hangisinde zarar yapmaz?

A) Olgunlaşmış Meyveler

B) Çürüyen Meyveler

C) Kakao

D) Un

 

S25 - Bordo Bulamacı Turunçgil Dal Yanıklığına karşı kaç kez uygulanmalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S26 - Aşağıdakilerden hangisi, hem bağda görülür hemde bir depo hastalığıdır?

A) Antraknoz

B) Külleme

C) Kurşuni küf

D) Uçkurutan

 

S27 - Patates Uyuzuna karşı kullanılan tohum ilacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Propineb 70

B) Maneb 80

C) Tebuconazole

D) Fenetrazole

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi, çökerten ve boğaz özürüne karşı püskürtme ilacı olarak kullanılır?

A) Toz veya ıslanabilir kükürt

B) Iprodione

C) Karathane

D) Bordo bulamacı

 

S29 - Fasulye Antraknozu (Colletotrichum Lindemuthianum) hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tohum ilaçlaması çok etkilidir.

B) Gövdede zamk akıntısı tipik belirtisidir.

C) Tüm toprak üstü kısımlarda belirtiler oluşturur.

D) Yaprakların alt yüzeyinde küf örtüsü oluşturur.

 

S30 - Domates Mildiyösü aşağıdaki hangi hava koşullarının hastalığıdır?

A) Sıcak - Kuru

B) Serin - Kuru

C) Serin - Nemli

D) Soğuk - Nemli

 

S31 - Monilya (Mumya) hastalığına karşı ikinci ilaçlama zamanı ve kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pembe rozet döneminde, Bordo bulamacı ile

B) Çiçeklerin tümü açtığında, Captan, Thiram veya Benomly ile

C) Çiçek gözleri kabardığında, Islanabilir kükürt ile

D) Pembe rozet döneminde, Kükürt ile

 

S32 - Aşağıdaki hayvan türlerinden hangileri tarımda ürün kayıplarına neden olur?

A) Nematodlar

B) Halkalısolucanlar

C) Akarlar

D) Hepsi

 

S33 - İki noktalı dişi kırmızı örümcekler (Tetranychus urticae Koch.) iklim koşullarına göre yılda ortalama kaç döl verebilirler?

A) 1-9

B) 10-20

C) 21-29

D) 30-40

 

S34 - Rosellinia'nın neden olduğu hastalığa ne ad verilir?

A) Kahverengi kök çürüklüğü

B) Siyah Kök çürüklüğü

C) Beyaz kök çürüklüğü

D) Kırmızı kök çürüklüğü

 

S35 - Marmara Bölgesinde zeytinin ilk ilaçlaması hangi ayda yapılır?

A) Ocak

B) Şubat

C) Kasım

D) Aralık

 

S36 - Böcek kanına ne ad verilir?

A) Aort

B) Kırmızı kan

C) Yeşil kan

D) Haemolymph

 

S37 - Yumurtaların olgunlaşması için erginlerin beslenmesine ne ad verilir?

A) Beslenme rejimi

B) Olgunlaşma yemesi

C) Cinsel beslenme

D) Aktif beslenme

 

S38 - Fıçı pupa tipi aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde görülür?

A) Arılar

B) Kelebekler

C) Kınkanatlılar

D) Sinekler

 

S39 - Ergin kelebeklerin ağız yapısı nasıldır?

A) Sokucu emici

B) Emici

C) Yalayıcı

D) Çiğneyici

 

S40 - Konukçu vücudu içinde yaşayan asalak böceklere ne ad verilir?

A) Endoparazitoit

B) Ektoparazitoit

C) Tek asalak

D) Parazit

 

S41 - Türkiye'de aşağıdaki böceklerden hangisine karşı önceden tahmin ve erken uyarı çalışmaları henüz yapılmamıştır?

A) Salkım güvesi

B) Domates güvesi

C) Elma içkurdu

D) Akdeniz meyvesineği

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi ekonomik zarar eşiğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Zararlının türü

B) Böceğin biyolojik dönemi

C) Ürünün ekonomik önemi

D) Savaş yöntemlerinin maliyeti

 

S43 - Ülkemizde şaşırtma tekniği aşağıdaki zararlılardan hangisinde başarıyla uygulanmaktadır?

A) Akdeniz meyve sineği

B) Şeftali Yaprakbiti

C) Domates güvesi

D) Salkım güvesi

 

S44 - Aşağıdakilerden hangisi kist nematodudur?

A) Pratylenchus spp.

B) Tylenchulus spp.

C) Xiphinema spp.

D) Heterodera spp.

 

S45 - Böcekler kaç nm'lik dalga boyları arasındaki ışınları algılar?

A) 1500-3000 nm

B) 700-1000 nm

C) 300-650 nm

D) 100-200 nm

 

S46 - Yalancı tırtılda kaç çift bacak bulunur?

A) 2

B) 5

C) 6-8

D) 10-12

 

S47 - Aşağıdakilerden hangisi Balarıları'nın en iyi ayırt ettiği ve ayırt edemediği renkler arasındadır?

A) Mavi / Kırmızı

B) Kırmızı / Mavi

C) Sarı / Kırmızı

D) Kırmızı / Sarı

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi nematodlarda sinir sisteminde bulunan ve kimyasal maddelere duyarlı iletişimde rol oynayan organdır?

A) Vulva

B) Uterus

C) Amphid

D) Stoma

 

S49 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin pamukta beslenmesinden dolayı alt kısmındaki meyve dallarının sayısının azalmasına , verim kayıplarına ve hasatta gecikmelere neden olur?

A) Thrips tabaci

B) Agrotis ipsilon

C) Spodoptera exigua

D) Aphis gossypii

 

S50 - Uyuz ve gal oluşumuna aşağıdaki patojenlerden hangileri sebep olur?

A) Yanlızca virüsler

B) Fungus veya virüsler

C) Fungus veya bakteriler

D) Bakteri veya virüsler

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-C 5-B 6-B 7-A 8-D 9-B 10-D 11-C 12-C 13-B 14-A 15-C 16-A 17-B 18-B 19-C 20-A 21-B 22-A 23-C 24-D 25-C26-C 27-B 28-D 29-C 30-C 31-B 32-D 33-B 34-C 35-B 36-D 37-B 38-D 39-B 40-A 41-B 42-B 43-D 44-D 45-C 46-C 47-A 48-C49-A 50-C

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 94649

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Değerli Meslektaşlarım, Bitki Koruma Bayilik Sınavı nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır. Sınava girmeden önce bu sunumu...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 15

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 15

S1 - Tahıllar gibi geniş ekim alanına sahip bitkilerde görülen hastalıklarla mücadelede fazla iş gücü ve masraf gerektirmeyen en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürel önlemler B) Biyolojik mücadele C) Fiziksel mücadele ...

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019) Bayilerin yetki ve sorumlulukları MADDE 17 (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler: a) Bitki...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından bir...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 5

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 5

S1 - Bitki Koruma Ürünleri formülasyon tiplerine (Pesticide Formulation Types) göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) SS tohum ilaçlaması için suda çözünen toz (water soluble powder for seed treatment) B) ST suda çözünen...

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Biyolojik mücadele C) Fiziksel mücadele ...

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2017)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2017)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2017) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indir...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.830)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...