• notifications1
  • menü

Bugün : 20 Nisan 2021 Salı

S1 - Bitki Koruma Ürünleri formülasyon tiplerine (Pesticide Formulation Types) göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) SS tohum ilaçlaması için suda çözünen toz (water soluble powder for seed treatment)

B) ST suda çözünen tablet (water soluble tablet)

C) SP suda çözünen toz (water soluble powder)

D) SL akıcı konsantre/süspansiyon konsantre ( suspension concentrate/flowable concentrate)

 

S2 - Haşerelere ve zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlere ne ad verilir.

A) Fumispore

B) Fumigant

C) Sterilant

D) Dezenfektan

 

S3 - Biyolojik Mücadelede konukçusunu hemen öldüren canlılar ne ad verilir.

A) Parazitler (Asalak)

B) Parazitoitler

C) Predatörler (Avcı)

D) Entomopatojenler

 

S4 - Zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi için kullanılan kimyasal maddelere ne ad verilir?

A) İnsektisit

B) Herbisit

C) Pestisit

D) Mollusit

 

S5 - Birim alan veya birim hacimdeki etkili madde miktarına ne ad verilir?

A) Kalibrasyon

B) Konsantrasyon

C) Doz

D) Formülasyon

 

S6 - Litrede 600 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürünü, dekara 150 g tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 30

B) 60

C) 90

D) 120

 

S7 - Pestisitlerin insan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan ürünler üzerinde bulunmasına göz yumulabilen kalıntı miktarının birimi nedir? 

A) mg/g

B) mg/kg

C) kg/g

D) kg/ml

 

S8 - Direnç (Dayanıklılık) ; Bir insektisidin, bir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan dozunun, aynı böceğin diğer bir popülasyonunu öldürmemesidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi dayanıklılığa neden olan etmenler arasında gösterilemez?

A) Çevre Şartları

B) Fizyolojik Etkenler

C) Kalıtsal Etkenler

D) Hiçbiri

 

S9 - Depo zararlılarının ilaçlamalarda stigmalarını kapatma davranışı direnç tiplerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Çapraz Dayanıklılık

B) Morfolojik Dayanıklılık

C) Davranışsal Dayanıklılık

D) Çok Yönlü Dayanıklılık

 

S10 - Zararlılara karşı kimyasal mücadele kapsamında dayanıklılığı engellemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamak gerekir?

A) İlaçlara sinerjist maddeler eklenmelidir.

B) Aynı zararlıya karşı farklı etkili madde gruplarından ilaçlara yer verilmelidir.

C) Yüksek dozda ilaçlar kullanılmamalıdır.

D) Etki süresi uzun süren ilaçlar tercih edilmelidir.

 

S11 - Pestisitlerin zehirlilik sınıflandırmasına göre LD50 değeri (50 - 500 mg/kg) olan Bitki koruma ürünü hangisi sınıfa dahil edilir.

A) Çok Zehirli

B) Zehirli

C) Orta Derecede Zehirli

D) Az Zehirli

 

S12 - Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan bitki koruma ürünlerinden, bitkilerin zarar görmesi durumuna ne ad verilir?

A) Toksite

B) Fitotoksisite

C) Letal Doz

D) Tolerans

 

S13 - İnsan vücuduna alınmasından itibaren ilk 24 saat içinde meydana gelen zehirlenmelere ne ad verilir?

A) Toksisite

B) Alerjik Etki

C) Ani (Akut) Zehirlenme

D) Yavaş (Kronik) Zehirlenme

 

S14 - Organizmaya alınmış zehirli bir bileşiğin organizma üzerindeki etkisini azaltan veya ortadan kaldıran bileşiklere ne ad verilir?

A) Antijen

B) Antialerjik

C) Antidot

D) Antikolinerjik

 

S15 - Bir böceğin yumurta döneminden ergin oluncaya kadar geçen süreye ne ad verilir?

A) Biyolojik Evre (dönem)

B) Gelişme Dönemi

C) Döl

D) Ömür

 

S16 - Yalancı tırtıl aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde görülür?

A) Lepidoptera

B) Hymenoptera

C) Diptera

D) Coleoptera

 

S17 - 40 litre suya 10 gr tavsiye edilen bir Bitki koruma ürününde, %30 aktif madde bulunuyorsa, 60 litrelik mahlülde kaç gr aktif madde vardır?

A) 4,5

B) 7,5

C) 9

D) 15

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi "Eriophyidae" familyasını diğer fitofag akar familyalarından ayırmada kullanılabilecek özelliktir ?

A) Tamamının basit yaşam döngüsüne sahip olması

B) Yavaş hareket etmeleri ve vücutlarının oval olması

C) Hızlı hareket etmeleri ve vücutlarının yassı olması

D) Vücudun kurtçuğa benzer bir yapıya sahip olması

 

S19 - Meyve ağaçları ve fidanlıklarda görülen toprak altı zararlıları (Capnodis Spp.) ile kimyasal mücadele de başarıya ulaşmak için İç Anadolu Bölgesinde en az kaç dönem ilaçlama yapmak yeterlidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S20 - Aşağıdakilerden hangisi "Tuta Absoluta" zararlısında görülen gelişme dönemini göstermektedir?

A) Yumurta - Ergin

B) Yumurta - Nimf - Ergin

C) Yumurta - Larva - Pupa - Ergin

D) Yumurta - Nimf - Larva - Ergin

 

S21 - Akdeniz Meyve Sineği (Ceratis Capitata) aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinde zarar oluşturur?

A) Trabzon hurması

B) Avakado

C) Portakal

D) Nar

 

S22 - Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesinin bulunmaması ve ekonomik zarara neden olması durumunda, Genel Müdürlükçe bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla kaç yıl süreyle kullanım izni verilebilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S23 - Aşağıdakilerden hangisinde tahmin ve erken uyarı uygulaması yoktur.

A) Bag

B) Zeytin

C) Elma

D) Pancar

 

S24 - Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva eden preparatlar ruhsata tabidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu preparatlara dahildir?

A) Böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR)

B) Böcek uzaklaştırıcıları (Repellentler)

C) Böcek cezbedicileri (Atractantlar)

D) Hepsi

 

S25 - Sokucu - Emici ağız yapısına sahip vektörler hangi organı ile beslenir?

A) Labium

B) Madibula

C) Maksilla

D) Stilet

 

S26 - Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedürüne göre aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılır.

B) Rodentisitler, bitki aktivatörü, biyolojik mücadele etmenleri, biyopreparatlar, bitkisel orijinli preparatlar ile feromon ve tuzakların ruhsatlandırılmasında emsalden ruhsatlandırma başvurusu dikkate alınmaz.

C) Bitki koruma ürünlerinin piyasada bulundurulmasında özel durumlar hariç raf ömrü 1 yıldır.

D) Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddesinin Avrupa Birliğinde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekir.

 

S27 - Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin onaya esas özelliklerinde, Bakanlığa bilgi vermeden değişiklik yapıldığının tespiti halinde, ruhsat sahibine ne ceza verilir?

A) İkaz (uyarı) yapılır.

B) İdari para cezası verilir.

C) Ruhsatı iptal edilir.

D) 2 yıl hapis cezası verilir.

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünleri Perakende satış yerlerinde aranan şartlardan birisi değildir?

A) Satış yerlerinde yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini kesinlikle bulunduramazlar.

B) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir. Bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ ibaresi asılır.

C) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılır. Bu raf ve bölmelere ‘‘Çok Zehirli Bitki Koruma Ürünleri’’ ibaresi asılır.

D) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında olamaz.

 

S29 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitki koruma ürünleri toptancısının depo ya da depolarında aranacak şartlardan birisi değildir.

A) Toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri raflarda istif edilir. Raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine yerleştirilen ızgaralar üzerine duvardan yirmi santimetre, tavandan en az elli santimetre mesafe boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilir.

B) Islanabilir toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri; fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların dışında jüt, polietilen kâğıt, torba ve benzeri ambalajlarına konulduğunda en alttaki ambalaja 500 kilogramdan fazla ağırlık yüklenmeyecek şekilde istiflenilir.

C) Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri; raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine ızgaralar yerleştirilerek, ızgaralar üzerine istifin altında kalan ambalajların delinmesine, kırılmasına veya yırtılmasına yol açmayacak şekilde, usulüne uygun olarak yerleştirilir

D) Bitki koruma ürünleri; etkili madde guruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine ve ambalaj, cins, şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilir. Son kullanma tarihi en yakın olan ürünler, depodan ilk önce çıkarılabilecek şekilde yerleştirilir

 

S30 - Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğine göre piyasada bulunan bitki koruma ürünleri ile ilgili Genel Müdürlüğe veya Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne yapılan şikayetlerin kontrolleri, şikayet tarihi esas alınarak en geç kaç gün içerisinde yapılması gerekir?

A) 3 gün içerisinde,

B) 5 gün içerisinde,

C) 10 gün içerisinde,

D) 15 gün içerisinde,

 

S31 - Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü satan firmaların yetki ve sorumlulukları kapsamına girmez?

A) Bakanlıkça istenilen her türlü bilginin zamanında vermekle yükümlüdür.

B) Uygulanan yaptırımların belirtilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadır.

C) İmal, ithal veya ihraç edilen, depolanan veya pazara sunulan bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

D) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerini bakanlığın belirlediği oranda stoklamak ve ihtiyaç halinde piyasaya sürmekle yükümlüdür.

 

S32 - Üretici kayıt defterinde yer alan zararlı organizmaların teşhisi, kimyasal mücadelesinde tavsiye edilecek bitki koruma ürünü aktif maddesinin/ticari ismi, dozu, gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilerce doldurulan belgeye ne ad verilir?

A) Ruhsat

B) Reçete

C) Prospektüs

D) Etiket

 

S33 - Bitki koruma ürünleri etiketin tanıtma bilgileri ve esasları hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/hacim, sıvı bitki koruma ürünlerinde ise ağırlık/ağırlık olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı ve kimyasal adı belirtilir.

B) Yabancı ot ilaçlarında varsa eşdeğer asit yüzde oranı ile safener adı ve oranı belirtilir.

C) Bitki koruma ürünü birden fazla aktif madde içeriyorsa, aktif maddelerin adları azalan oran sırasına göre yazılır.

D) Bitki koruma ürününün ticari adı, aktif maddenin müşterek ismi ile aynı olamaz.

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünü Kullanma bilgileri ve Esaslarına göre etiketine konulması zorunlu olan kullanma bilgilerinden değildir?

A) Tavsiye edildiği bitki ya da zararlı organizma ve kulanım dozu

B) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar.

C) Bitki koruma ürününün kullanılmasıyla ilgili olarak etiketinde ürünün uygulamaya hazırlanması, uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler

D) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin gün olarak

 

S35 - Bitki koruma ürünleri etiket yönetmeliğindeki korunma bilgileri ve esaslarında yer alan, etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarılarından değildir?

A) Sıcakkanlıların korunmasına ilişkin bilgiler

B) Soğukkanlıların korunmasına ilişkin bilgiler

C) Zehirlenme belirtileri

D) İlk yardım önlemleri

 

S36 - Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin telefon numarası kaçtır?

A) 104

B) 114

C) 124

D) 144

 

S37 - Bitki Koruma Ürünü Reçetesi ile İlgili Hükümlerden hangisi doğrudur?

A) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesine sahip olanlar hariç, bitki koruma ürünü bayilik belgesine sahip kişilere Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilmez.

B) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere tütün teknoloji mühendisleri görevlendirilir.

C) Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler bitki koruma ürünü reçetesi yazamazlar.

D) Hepsi

 

S38 - Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip olan kişilerin yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlış ifade edilmiştir?

A) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar.

B) Reçete yazan yetkili kişiler ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirirler.

C) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi alan kişiler sadece bulunduğu illerde reçete yazabilir.

D) Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler, işi bırakmaları halinde veya adres değişikliği durumunda Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesini aldıkları Müdürlüğe otuz gün içerisinde bilgi verirler.

 

S39 - Yetkili bitki koruma ofisinin yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir.

A) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin alan ve/veya numune kontrollerini yaparak zararlı organizmaların teşhislerini yapabilir ve mücadele amaçlı öneride bulunabilirler.

B) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilere gerekli kayıtları tutmak şartıyla reçete yazabilir, bitki koruma ürünü satabilir ve uygulama yapabilir.

C) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yapmadığı diğer üreticilere de bitki koruma ürünü satabilir, reçete yazabilir fakat uygulama yapamaz.

D) Yetkili bitki koruma ofisi, sözleşme yaptığı üreticilerle, herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi iptal etmesi halinde on iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Yirmi beş üretici zorunluluğu dikkate alınarak sayı yetersizliği durumunda en geç altı ay içerisinde yeni üreticilerle sözleşme yapar

 

S40 - Zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğe göre ; Aşağıdakilerden hangisi işletmecilerin ya da bayilerin sorumluluklarından birisi değildir?

A) Yetkili servis iznine sahip olmadan zirai mücadele alet ve makinelerinin bakım ve onarımlarını yapamazlar.

B) Bayilik İzin Belgesi olmayan kişi ve kuruluşlara, ticari amaçlı olarak zirai mücadele alet ve makinelerini satamazlar.

C) Araştırma geliştirme veya numune imalatı dışında, Bakanlıkça ruhsatlandırılmayan veya sahte zirai mücadele alet ve makinelerini imal edemez, işyerlerinde bulunduramaz ve satamazlar.

D) Bakanlıkça yeni bilgilerin verilmesi amacıyla düzenlenebilecek eğitim ve toplantılara katılmak, genelge ve bildirimlere uymakla yükümlü değildirler.

 

S41 - Aşağıdakilerden hangisi turunçgillerde zararlı olan önemli akar türlerinden birisidir?

A) Panonychus citri

B) Aculops lycopersici

C) Tetranychus cinnabarinus

D) Cenopalpus pulcher

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi akarlarda sindirim - boşaltım sistemi organlarından birisi değildir?

A) Pharynx

B) Anüs

C) Venticulus

D) Aedeagus

 

S43 - Soğukkanlı canlılara ne ad verilir?

A) Homotermal

B) Holotermal

C) Heterotermal

D) Termofil

 

S44 - Aynı türün karşı eşeyini çeken feromonlara ne ad verilir?

A) Tür kokusu

B) Çekim kokusu

C) Sex feromonu

D) Alarm feromonu

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi mekanik savaş yöntemi açısından uygun bir eşleştirmedir?

A) Çam kesetırtılı - Engelleme

B) Şeftali gövde kanlıbiti - Ezme

C) Yeşilkurt - Körkoza imhası

D) İncir güvesi - Toplama

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi entegre zararlı mücadele yönteminde geçerli değildir?

A) İlk önce kimyasal savaş yöntemleri uygulanmalıdır.

B) Gerekli kültürel önlemler uygulanmalıdır.

C) Zararlı popülasyonun düşürülmesini sağlayan fiziksel savaşım yöntemleri uygulanmalıdır.

D) Zararlı popülasyonun düşürülmesini sağlayan mekaniksel savaşım yöntemleri uygulanmalıdır.

 

S47 - Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi endüstride kullanılan renk, mumsu ve lak gibi maddeler salgılar?

A) Kulağakaçanlar

B) Değişik Kanatlılar

C) Eş kanatlılar

D) Yusufcuklar

 

S48 - Bal arıları aşağıdaki ışıklardan hangisini algılayamaz?

A) Sarı

B) Kırmızı

C) Mavi

D) Mor-ötesi

 

S49 - Meyve ağaçlarında kök uru etmeni Rhizobium tumefaciens’ e karşı salgıladığı antibiyotiklerle antagonistik etki gösteren mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agrobacterium radiobacter Strain K84

B) Pseudomonas fluorescens Strain CHAO

C) Gliocladium virens

D) Bacillus spp.

 

S50 - Aşağıdakilerden hangisi Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı alınacak önlemlerden biridir?

A) Tohumlara soğuk hava uygulaması

B) Alet ve ekipmanların su ile yıkanması

C) Sertifikalı ve temiz tohum kullanımı

D) Kükürt ilaçlarla ilaçlama

 


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-C 4-C 5-C 6-C 7-B 8-D 9-C 10-D 11-C 12-B 13-C 14-C 15-B 16-B 17-A 18-D 19-B 20-C 21-C 22-B 23-D 24-D 25-B 26-C 27-B 28-A 29-B 30-D 31-D 32-B 33-A 34-B 35-B 36-B 37-D 38-C 39-C 40-D 41-A 42-D 43-C 44-C 45-B 46-A 47-C 48-B 49-A50-C

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Nermin

(6 ay önce )

17 sorunun formulu nasıl bilgi verebilir misiniz

Çam

(6 ay önce )

17.sorunun formulu nedir acaba

Arafa Karaçelebi

(6 ay önce )

mantıken kafadan hesap edersek 40lt 10 gr varsa 60 lt de 15 gr vardır. 15 inde %30'u 4,5 eder.

Güvenlik Kodu : 23083

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Değerli Meslektaşlarım, Bitki Koruma Bayilik Sınavı nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır. Sınava girmeden önce bu sunumu...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama tekniklerinden değildir? A) Ekim öncesi ...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki ...

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011 S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyasal mücadele B) Biyolojik mücadele C) Fiziksel mücadele ...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘&lsqu...

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019) Bayilerin yetki ve sorumlulukları MADDE 17 (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler: a) Bitki...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12 S1 - Bakla tohum böceğinin (Bruchus rufimanus) Ege ve Marmara bölgesinde tespit edilen lavra ve pupa parazitoiti aşağıdakilerden hangisidir? A) Trichogramma spp B) Triaspis thoracica C) Le...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.760)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...