• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Nisan 2021 Perşembe

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır?

A) Bağlarda kav hastalığı

B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı

C) Bağlarda ölü kol hastalığı

D) Bağ küllemesi

 

S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.?

A) Bağ mildiyösü

B) Bağ küllemesi

C) Bağlarda kurşini küf hastalığı

D) Hepsi

 

S3 - Aşağıdaki insektisitlerden hangisi Entegre Mücadele de, Salkım güvesi’ ne karşı öncelikli olarak tavsiye edilmelidir?

A) Bacillus thuringiensis

B) Quinalphos

C) Trichlorfon

D) Phosalone

 

S4 - Bağa uzaktan bakıldığında don zararı belirtilerine benzeyen görünüm bitkinin hangi organının zarar görmesi sonucu ortaya çıkar?

A) Göz

B) Sürgün

C) Yaprak

D) Hiçbiri

 

S5 - Aşağıdakilerin hangisi bitkisel hormon değildir?

A) Oksinler

B) Etilen

C) Gibberellinler

D) Maleic Hydrazide

 

S6 - Aşağıdakilerin hangisi bitki gelişim düzenleyicilerinin etki mekanizmalarını açıklamaktadır.

A) Bitkilerin yapraklarını etkilerler

B) Bitkinin protein sentezini etkilerler

C) Bitkilerin meyvelerini etkilerler

D) Bitkilerin renklerini etkilerler

 

S7 - Aşağıdakilerin hangisi bitki gelişim düzenleyicilerinin etkilerinden değildir?

A) Bitki bünyesindeki hormonların sentezlerini uyarmak veya yavaşlatmak

B) Bitki bünyesindeki hormonların taşınmalarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak

C) Bitki bünyesindeki hormonların sentetik hormonlara dönüşmesini kolaylaştırmak veya zorlaştırmak

D) Bitki bünyesindeki hormonların mevcut seviyelerini arttırmak veya azaltmak

 

S8 - Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Biyolojik Mücadele ile ilgili değildir ?

A) Parazitlenme oranlarının belirlenmesi

B) Solarizasyon

C) Pestisitlerin hedef dışı organizmalara yan etkileri

D) Faydalı organizmaların populasyonlarının arttırılması

 

S9 - Yedi noktalı gelin böceği (Coccinella spp.) aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

A) Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus)

B) Akdeniz meyve sineği (Ceratis capitata)

C) Yaprakbiti (Aphis Spp.)

D) Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

 

S10 - Ülkemizde aşağıdaki faydalı böceklerden hangisi Turunçgil Unlu Biti (Planococcus citri)'ne karşı salınmaktadır ?

A) Aeolothrips spp.

B) Macrolophus caliginosus

C) Cryptolaemus montrouzieri

D) Syrphidae

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi kemiricileri öldüren tarım ilaçları için kullanılır?

A) Herbisit

B) Rodentisit

C) Mollusisit

D) Repellent

 

S12 - Aşağıdakilerden hangisi insektistler için ambalajda uygulanan genel zemin rengidir?

A) Sarı

B) Siyah

C) Beyaz

D) Yeşil

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bitki özsuyu ile beslenen zararlıdır?

A) Yaprakbiti (Aphis spp.)

B) Yeşilkurt (Heliothis armigera, Heliothis viriplaca)

C) Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund)

D) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

 

S14 - Aşağıdakilerden hangi zararlının vücudunun sonunda mum borucuğu "corniculus" bulunur?

A) Yeşilkurt

B) Yaprakbiti

C) Pembekurt

D) Tütüntripsi

 

S15 - Aşağıdakilerden hangi zararlının ergini bir kelebektir?

A) Yaprakbiti (Aphis Spp.)

B) Yeşilkurt (Heliothis armigera)

C) Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis)

D) Tütüntripsi (Trips Tabaci)

 

S16 - Ülkemizde görülen en önemli şeker pancarı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phoma Betae (Phoma Kök Çürüklüğü)

B) Uromyces Betae (Şekerpancarı Pası)

C) Ramularia Yaprak Lekesi (Ramularia Beticola)

D) Yaprak Lekesi Hastalığı (Cercospora beticola)

 

S17 - Gül külleme hastalığı belirtilerini bitkinin hangi kısımlarında görülmez?

A) Yaprak

B) Kök

C) Tomurcuk

D) Dal

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (Beyaz sinek, Yaprak galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünüdür?

A) Sarı yapışkan görsel tuzaklar

B) Feromon tuzakları

C) Zehirli yem uygulamaları

D) Pestisit uygulamaları

 

S19 - Entegre mücadele programlarında zararlılara karşı mücadeleye karar vermede esas alınan yoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zararlı sayısı

B) Zarar oranı

C) Ekonomik zarar eşiği

D) Zararlının biyolojisi

 

S20 - Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan Tahmin ve Uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde esas alınan en önemli faktörler nelerdir.

A) Konukçu bitkinin sistematikteki yeri

B) Hastalık ve zararlının biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilişkiler

C) Hastalık ve zararlıların morfolojik özellikleriastalık ve zararlıların morfolojik özellikleri

D) Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan ilaçlar

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi bağların ana zararlısı olan Salkım güvesi’ne karşı mücadelede biyoteknolojik yöntemler kapsamında uygulanmaktadır.

A) Birinci döle karşı yapılan ilaçlama

B) Yumurta parazitoitlerinin kullanımı

C) Predatörlerin kullanımı

D) Çiftleşmeyi engelleme yöntemi

 

S22 - Elma bahçelerinin ana zararlısı olan Elma içkurdu ergin kelebeklerinin yakalanmasında monitor amaçlı olarak hangi tuzaklar kullanılmaktadır.

A) Besi tuzakları

B) Görsel tuzaklar

C) Eşeysel çekici tuzaklar

D) Repellentler

 

S23 - Zehirlilik sınıfı "2" olan bir pestisitin etiketinde aşağıdaki ibarelerden hangisi yazılıdır?

A) Zehirli

B) Az zehirli

C) Orta derecede zehirli

D) Çok zehirli

 

S24 - Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir?

A) 10 mg/kg

B) 50 mg/kg

C) 100 mg/kg

D) 500 mg/kg

 

S25 - Pestisitlerde ADI değeri nedir?

A) Pestisitlerin günlük alınabilir en yüksek miktarlarına denir.

B) Pestisitlerin alınabilir en yüksek miktarlarına denir.

C) Pestisitlerin alınabilir en düşük miktarlarına denir.

D) estisitlerin günlük alınabilir en düşük miktarlarına denir.

 

S26 - "Bekleme süresi" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bekleme süresi pestisitin formülasyonuna göre değişir.

B) Bekleme süresi kültür bitkisine göre değişir

C) Bekleme süresi 7 gün olan pestisitle ilaçlanmış ve ilaçlamadan 3 gün sonra hasat edilmiş ürün depoda bir hafta bekletilirse kalıntı miktarı MRL değerinin altına iner.

D) Bekleme süresi dolduktan sonra hasat edilen ürünlerdeki pestisit kalıntıları MRL değerinin altına düşmüştür.

 

S27 - Pestisitlerin birim alana homojen bir şekilde atılabilmesi için sarf edilecek su miktarının önceden belirlenmesine ne ad verilir?

A) Doz

B) Püskürtme hacmi

C) Aplikasyon

D) Kalibrasyon

 

S28 - İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH’sı kaç olmalıdır?

A) 5,0-5,5

B) 6,0-6,5

C) 7,0-7,5

D) 8,0-8,5

 

S29 - Pestisitlerin karıştırarak uygulanmasında hangisi doğrudur?

A) En son EC formülasyonlu ilaç eklenmelidir

B) İlk önce EC formülasyonlu ilaç eklenmelidir

C) Önce yayıcı yapıştırıcı sonra WP formülasyonlu ilaç eklenmelidir.

D) Sadece aynı formülasyona sahip ilaçlar karıştırılabilir

 

S30 - Pestisitlere dayanıklılık hangi durumlarda daha sık görülür?

A) Gelişme süresi kısa olan zararlılarda

B) Yılda çok döl veren zararlılarda

C) Aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların ard arda kullanılmasında

D) Hepsi

 

S31 - Aşağıdakilerden hangisi dayanıklılığa neden olmaz?

A) Düşük veya yüksek doz

B) Aynı aktifin ard arda kullanımı

C) Farklı etki mekanizmalı ilaçların kullanılması

D) Aynı gruptan farklı aktif madde kullanımı

 

S32 - MRL değerin birimi nedir?

A) mg/kg

B) g/kg

C) ml/kg

D) mg/kg/gün

 

S33 - Bakteri etmeni tanısında aşağıdakilerden hangisi mutlak yapılması gereken işlemlerdir?

A) Hızlı test ve Patojenite testi

B) Hızlı test, patojenite testi ve morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin analizi

C) Patojenite ve Serolojik testler

D) İzolasyon ve Moleküler testler

 

S34 - Moleküler teşhis yöntemlerinden PCR aşağıdaki hastalıklardan hangisi için kullanımında daha fazla avantaj sağlar?

A) Bakteri

B) Fungus

C) Virüs

D) Viroid, mikoplasma, riketsiya, fitoplasma

 

S35 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi bakteriyel hastalık teşhisinde kullanılmaz?

A) Besi yerinde gelişen kolonilerin fizyolojik özellikleri ve biyokimyasal reaksiyonları

B) Serolojik testler

C) Patojenite testi

D) Koch postulat

 

S36 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi virüsler için doğrudur?

A) Virüsler nükleik asit ve protein kılıftan meydana gelmiş olup, serolojik olarak teşhis edilmeleri protein kılıf içermeleri nedeniyledir.

B) Mekanik inokulasyon virüslerin tanı ve teşhisinde tek başına yeterli olmaktadır.

C) Viral hastalık etmenlerini tanılamada moleküler testler tek başına yeterli olmaz.

D) Serolojik testler virüs tanılamada çok hassas teknik değildir.

 

S37 - Hangisi tohumla taşınan hastalık değildir?

A) Sürme

B) Pas hastalıkları

C) Buğday rastığı

D) Arpa kapalı rastığı

 

S38 - Buğday Pas hastalıklarına karşı aşağıdaki kimyasal mücadele şekillerinden hangisi uygundur?

A) Toprak ilaçlaması

B) Tohum ilaçlaması

C) Yeşil aksam ilaçlaması

D) Solarizasyon

 

S39 - Hububatta ak başak oluşumuna neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahıl küllemesi

B) Kök ve kök boğazı çürüklüğü

C) Sürme

D) Buğday rastığı

 

S40 - Hububatta çiçeklenme devresinde başakları hastalandırarak siyahlaştıran ve sporların çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni bırakan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı pas

B) Sürme

C) Kök çürüklüğü

D) Arpa açık rastığı

 

S41 - Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kök-ur Nematodları

B) Kamalı Nematodlar

C) Halkalı Nematodlar

D) Kök lezyon Nematodları

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi örtü altı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı mücadelede kullanılan yöntemlerden değildir?

A) Solarizasyon uygulamaları

B) Kimyasal ilaçların kullanılması

C) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması

D) Ürün rotasyonu

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarla mücadelede önemli kriterlerden değildir?

A) Nematodların hayat döngüsü

B) Bitkilerin dikim sıklığı

C) Toprak sıcaklığı, yapısı ve nemi

D) Konukçu bitkinin dönemi

 

S44 - Süne ve kımıl ne şekilde zarar yapar?

A) Taneleri kemirmek suretiyle

B) Bitkinin değişik fenolojik dönemlerinde(kardeşlenme,başaklanma) bitkiyi yada taneleri sokup emmek suretiyle

C) Hem kemirmek hemde sokup emmek suretiyle

D) Sadece taneyi emmek suretiyle

 

S45 - Entegre mücadele ilkelerine göre yürütülen süne mücadelesinde hangi biyolojik dönem esas alınır?

A) Kışlamış Ergin

B) Yumurta

C) 1.-3. Dönem nimf

D) Yeni nesil ergin

 

S46 - Ekin kambur böceğine (Zabrus) karşı en etkin mücadele şekli nedir?

A) Tohum ilaçlaması

B) Toprak ilaçlaması

C) Yeşil aksam(Yüzey) ilaçlaması

D) Hiçbiri

 

S47 - Hububat hortumlu böceğine karşı kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır?

A) Erginlerin yumurta bıraktığı başaklanma döneminde

B) Erginlerin çiftleştiği çiçeklenme döneminde

C) İlk erginin görüldüğü kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde

D) Başaklar sararmaya başlayınca hasat döneminden önce

 

S48 - Ekin güvesi larvaları bitkinin hangi aksamında beslenir?

A) Sap

B) Kök

C) Başak

D) Yaprak epidermisi arasında

 

S49 - Meyve ağacının dalları uçtan geriye doğru kuruyorsa sorun aşağıdaki maddelerden hangisi olabilir?

A) Kök çürüklüğü hastalıkları

B) Yetiştirme tekniklerinden kaynaklanan hatalar

C) Bitki besleme sorunları

D) Hepsi

 

S50 - Hastalıklarla mücadelede ilk önerilmesi gereken mücadele yöntemi hangisidir?

A) Kimyasal mücadele

B) Kültürel önlemler

C) Kitlesel tuzaklama

D) Hiçbiri

 

S51 - Bir elma bahçesinde hem karaleke hem külleme hastalığı varsa reçete yazarken nasıl bir ilaç önerisi yaparsınız?

A) Bu 2 hastalığı kontrol edebilen tek bir ilaç önerisi yapılır

B) Sadece külleme için öneri yapılır

C) Sadece karaleke için öneri yapılır

D) Hiçbiri

 

S52 - Aşağıdaki maddelerden hangisi meyve ağaçlarında hastalık oluşumuna neden olan faktörleri en iyi açıklar?

A) Biyotik (Hastalık etmenleri) faktörler

B) Abiyotik (çevresel) faktörler

C) Biyotik (Hastalık etmenleri) ve Abiyotik (çevresel) faktörler

D) Hiçbiri

 

S53 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi bakterisit etkiye sahiptir?

A) Kalaylılar

B) Benzimidazoller

C) Bakırlı bileşikler

D) Pirimidinler

 

S54 - Hangisi domates bakteriyel solgunluk hastalığı (Ralstonia solanacearum)'nın belirtisi değildir?

A) Sararma

B) Solgunluk

C) Kuruma

D) İletim demetinde kahverengileşme

 

S55 - Ateş Yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora)’na karşı kimyasal mücadele hangi enfeksiyon tipine karşı önerilmektedir?

A) Sürgün yanıklığı

B) Gövde yanıklığı

C) Çiçek yanıklığı

D) Çiçek ve sürgün yanıklığı

 

S56 - Bakteriyel hastalıktan şüphe edildiğinde aşağıda belirtilen hangi yola başvurulur?

A) Gözle Teşhis Ve Fungisit Uygulaması Yapılır

B) Analize Gönderilir, Sonuca Göre Uygulanacak Mücadele Yöntemi Belirlenir

C) Analize Gönderilir, Sonuca Göre Kimyasal Mücadele Uygulanır

D) Her Hangi Bir Uygulama Yapılmaz

 

S57 - Domates öz (gövde) nekrozu hastalığının mücadelesi için aşağıda belirtilen hangi mücadele yöntemi uygulanır?

A) kimyasal-kültürel-fiziksel

B) kimyasal-fiziksel

C) kültürel

D) kimyasal

 

S58 - Cydia pomonella aşağıdakilerden hangisinin Latince ismidir?

A) Erik iç kurdu

B) Baklazınnı

C) Elma iç kurdu

D) Şeftali yaprak biti

 

S59 - Bitkinin dallarında,sürgün ve gözlerde beslenerek galeri açan zararlı hangisidir?

A) Akarlar

B) Yaprak büken

C) Yaprak bitleri

D) Yazıcı böcekler

 

S60 - İç karantina listesinde yer alan ve beslendiği yerde kırmızı lekelere neden olan zararlı hangisidir?

A) San Jose kabuklu biti

B) Kiraz sineği

C) Virgül kabuklu biti

D) Şeftali yaprak biti

 

S61 - Yaprakları zarf şeklinde kıvırıp bükerek zarar meydana getiren zararlı hangisidir?

A) Yaprak galeri güvesi

B) Akarlar

C) Yaprakbüken

D) Yaprakbitleri

 

S62 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir?

A) Işık mikroskobunda görülebilirler.

B) Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar.

C) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.

D) Antibiyotiklere duyarlı değildirler.

 

S63 - Bitki virüs hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemi önerilmez?

A) Temiz tohum kullanılmalıdır.

B) Bakırlı preparat kullanılmalıdır.

C) Dayanıklı çeşit önerilmelidir.

D) Sıcak su uygulaması yapılmalıdır.

 

S64 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin taşınma yollarındandır?

A) Tohum

B) Toprak

C) Sulama suyu

D) Hiçbiri

 

S65 - Meyve ağaçlarında en ciddi kayıplara neden olan virüs hangisidir?

A) Erik cücelik virüsü

B) Kiraz yaprak kıvrılma virüsü

C) Tütün mozaik virüsü

D) Sharka virüsü

 

S66 - Hastalığın nedeninin virüs olduğuna nasıl karar verilir?

A) Gözle kontrol

B) Analiz yaptırmak

C) Binoküler ile inceleme

D) Hiçbiri

 

S67 - Aşağıdakilerden hangisi sebze yetiştirilen serlarda önemli ürün kaybına neden olan zararlıdır?

A) Patates guvesi

B) Kavun kızıl böceği

C) Nohut yaprak sineği

D) Beyaz sinek

 

S68 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi ile Feramon tuzakları kullanılarak mücadele yapılabilir?

A) Beyaz sinek

B) Kırmızı örümcek

C) Yeşilkurt

D) Karpuz telli böceği

 

S69 - Aşağıdakilerden hangisi yem bitkilerinin önemli zararlılarından biri değildir?

A) Yonca hortumlu böceği

B) Korunga kök kurdu

C) Çadır tırtılı

D) Yaprak galeri sineği

 

S70 - Aşağıdakilerden hangisi Patatesin önemli zararlılarından biri değildir?

A) Patates güvesi

B) Tel kurdu

C) Bozkurt

D) Yeşilkurt

 

S71 - Çıkış sonrası çökerten hastalığı bitkinin hangi kısımlarında belirti oluşturur?

A) Bitkinin yapraklarında

B) Toprak çizgisinin hemen altında veya üstünde sap kısımında

C) Çimlenen tohumun toprak altı kısmında

D) Bitkinin meyvesinde

 

S72 - Domates ve patateste mildiyö hastalığının ortaya çıkmasında aşağıdaki hangi çevresel koşullar önemlidir?

A) Nem

B) Sıcaklık

C) Yaprak ıslaklığı

D) Nem, Sıcaklık ve yaprak ıslaklığı

 

S73 - Sebzelerde külleme hastalıklarına karşı ilaçlamaya hangi dönemde başlanılmalıdır?

A) Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde.

B) Bitki dikiminden hemen sonra ilaçlamaya başlanılmalı.

C) Bitkilerin vegetatif döneminde ilaçlamaya başlanılmalıdır.

D) Bitkilerin generatif döneminde ilaçlamaya başlanılmalıdır.

 

S74 - Nohut bitkisinin en önemli fungal hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külleme

B) Mildiyö

C) Antraknoz

D) Kurşuni küf

 

S75 - Hangi hastalığa karşı tohum ilaçlaması önerilebilir?

A) Beyaz çürüklük

B) Nohut antraknozu

C) Kurşuni küf

D) Yaprak küfü

 

S76 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi için reçete yazmaya gerek yoktur.?

A) Tarla Faresi

B) Salyangozlar

C) Sümüklü böcekler

D) Çekirgeler

 

S77 - Tarla faresi mücadelesinde aşağıdaki uygulamaların hangisi çevre açısından büyük tehlikedir.?

A) Fare yuvalarının su ile doldurularak mücadele edilmesi.

B) Canlı yakalama kapanları kullanılarak yapılan mücadele

C) Fare deliklerine toz, ıslanabilir toz vb. pestisitler dökülerek yapılan mücadele

D) Çinko fosfür ile hazırlanan yemle yapılan mücadele

 

S78 - Depo zararlıları ile mücadelede aşağıdaki uygulama şekillerinden hangisinde insektisit miktarı / ton veya kg kullanılır?

A) Boş ambar ilaçlaması

B) Koruyucu ilaçlama

C) Ürün fümigasyonu

D) Boşluk ilaçlaması

 

S79 - Aşağıdaki ürün çeşitlerinden hangisinde koruyucu ilaçlama yapılamaz?

A) Fasulye

B) Nohut

C) Kuru üzüm

D) Çeltik

 

S80 - Boş depo ilaçlaması ürün depoya konmadan en az kaç gün önce yapılmalıdır?

A) 2 ay

B) 2 gün

C) 1 hafta

D) 15 gün

 

S81 - Herhangi bir mücadele faaliyeti esnasında birim sahaya atılması gereken ilaç (ml-cc/da) veya doğrudan doğruya preparat miktarına ne ad verilir?

A) Mücadele

B) Kalibrasyon

C) Doz

D) Sisleme

 

S82 - Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyona etki eden faktörlerden değildir?

A) Hacimsel uygulama normu

B) İlaçlama (ilerleme) hızı

C) Operatörün maskesinin olup olmaması

D) Dekara atılacak ilaç miktarı

 

S83 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi ülkemizde turunçgillerin ana zararlılarından birisidir?

A) Akdeniz meyve sineği

B) Yaprak galeri güvesi

C) Yıldız koşnili

D) Limon çiçek güvesi

 

S84 - Mücadelesinde Bacillus thuringiensis'li bileşikler kullanılan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turunçgil beyaz sineği

B) Harnup güvesi

C) Pas böcüsü

D) Hepsi

 

S85 - Mücadelesinde kireç uygulaması önerilen zararlı hangisidir?

A) Turunçgil Kırmızı örümceği

B) Akdeniz meyve sineği

C) Yaprak bitleri

D) Yaprak pireleri

 

S86 - Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Turunçgil kırmızı örümceğinin en önemli doğal düşmanlarını Acarina takımının Phytoseiidae familyasına bağlı predatörler oluşturmaktadır

B) Turunçgil unlu biti monofag bir zararlıdır

C) Turunçgil beyaz sineği yaprak ve sürgünlere zarar vermez

D) Akdeniz meyve sineği turunçgil yapraklarına da zarar vermektedir

 

S87 - Ayrıklar, hangi yabancı ot grubuna girerler?

A) Çok yıllık yabancı otlar

B) İki yıllık yabancı otlar

C) Tek yıllık yabancı otlar

D) Su Yabancı otları

 

S88 - Echinochloa crus-galli (Darıcan) hangi kültür bitkisinde en önemli yabancı ot türüdür?

A) Buğday

B) Şeker pancarı

C) Kanola

D) Çeltik

 

S89 - Yabancı otların teşhisinde hangi bitki parçacıkları önemlidir?

A) Kök yapısı

B) Çiçek şekli

C) Tohum şekli

D) Hepsi

 

S90 - Apikal dormansi hangi yabancı otlarda görülür?

A) Tohum ile çoğalan

B) Rizom ile çoğalan

C) Yumru ile çoğalan

D) Hepsi

 

S91 - Tohum ve fidelerde ortaya çıkan hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kök çürüklüğü

B) Yaprak leke hastalığı

C) Mildiyö

D) Külleme

 

S92 - Kök hastalıkları ile mücadelede aşağıdakilerden hangisi alınması gereken kültürel önlemdir?

A) Daha önce hastalığın görülmediği tarlaya ekim yapılmalı,

B) Patojen populasyonunu azaltmak için rotasyon uygulanmalı,

C) Gübreleme analiz sonucuna göre gerekliyse yapılmalı,

D) Hepsi

 

S93 - Insecta (Böcekler) sınıfında takımlar hangi morfolojik özelliklerine bakılarak sınıflandırma yapılır ?

A) Bacaklar

B) Tarsus

C) Kanatlar

D) Thorax

 

S94 - Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi Çiğneyici ağız yapısına sahiptir ?

A) Coleoptera

B) Diptera

C) Lepidoptera

D) Hymenoptera

 

S95 - Beyazsinekler hangi takma girmektedir ?

A) Thysanoptera

B) Homoptera

C) Diptera

D) Lepidoptera

 

S96 - Zeytin sineğine (Bactrocera oleae) karşı kimyasal mücadelede Zehirli yem kısmi dal ilaçlamasında zararlının hangi dönemi hedeftir?

A) Larva

B) Yumurta

C) Pupa

D) Ergin

 

S97 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi çok yer engelleyici fungusitlerin özelliklerinden değildir?

A) Sistemik olması

B) Ucuz olması

C) Yüksek dozda atılması

D) Dayanıklılık riski olmaması

 

S98 - Yazılan Bitki Koruma Ürünü reçetesinin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 ay

B) 2 ay

C) 3 ay

D) 15 gün

 

S99 - Bitki Koruma Ürünü reçetesi ilgili kişi/kurum tarafından ne kadar süre ile saklanır?

A) 6 ay

B) 1 yıl

C) 2 yıl

D) 5 yıl

 

S100 - Zeytin güvesinin (Prays oleae) ekonomik olarak zarar yaptığı dönem Zeytinin hangi dönemidir?

A) Yaprak dönemi

B) Çiçek dönemi

C) Meyve dönemi

D) Yaprak – Meyve dönemi

 


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-A 4-A 5-D 6-B 7-C 8-B 9-C 10-C 11-B 12-C 13-A 14-B 15-B 16-D 17-B 18-A 19-C 20-B 21-D 22-C 23-A 24-A 25-A26-C 27-D 28-B 29-A 30-D 31-C 32-A 33-B 34-D 35-D 36-A 37-B 38-C 39-B 40-D 41-A 42-D 43-B 44-B 45-C 46-A 47-C 48-D49-D 50-B 51-A 52-C 53-C 54-A 55-C 56-B 57-C 58-C 59-D 60-A 61-C 62-D 63-B 64-A 65-D 66-B 67-D 68-C 69-D 70-D 71-B72-D 73-A 74-C 75-B 76-D 77-C 78-B 79-C 80-D 81-C 82-C 83-A 84-B 85-D 86-A 87-A 88-D 89-D 90-B 91-A 92-D 93-C 94-A95-B 96-D 97-A 98-A 99-D 100-C

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 76151

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Cilt 1 - Tahıl Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 2 - Endüstri - Süs - Yem Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 3 - Sebze Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 4 - Meyve-Bağ Hastalıkları ve Za...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 14

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 14

S1 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi patateslerde görülen fungal kaynaklı bir hastalıktır? A) Pseudomonas solanacearum B) Erwinia carotovora subsp. atroseptica C) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus D) Phytophthora infestans ...

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

Entegre Mücadele Talimatları Pdf

ENTEGRE MÜCADELE TALİMATLARI İNDİR Entegre Mücadele Teknik Talimatları (2011 Ankara) Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimat Mercimek Entegre Mücadele Teknik Talimatı Nohut Entegre...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından bir...

Bkü Yönetmeliği - Sınav İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Sınav İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Sınav ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2019) Bitki Koruma Ürünleri Bayilik & Toptancılık Sınavı MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan kişiler için Ba...

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama te...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 6

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 6

S1 - Aşağıdakilerden hangisi Entegre Mücadelenin hedeflerinden birisi değildir? A) Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürünlerin elde edilmesi B) Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi C) Hastalık, zararlı ve yabancı otla...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.770)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...