• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Eylül 2021 Pazar

BÖCEKLERDE BAŞKALAŞIM AŞAMALARI

 

1. YUMURTA

Böcek yumurtaları genel olarak 0,1-3 mm büyüklüğünde ve uzunumsu elipsoid ve küremsi şekildedir. Renk itibariyle de çok değişiklik görülür; en çok rastlanılan renkler açık kirli sarı, yeşilimsi sarı veya açık kahverengidir. Bazı böceklerin yumurtaları ilk konduğu zamanki rengini değiştirirler. Örneğin, Geometridae familyasından Operophtera brumata L.'nın yumurtaları konduğu zaman yeşil olduğu halde, birkaç gün sonra kırmızımsı bir renk alırlar.

 

* Böceklerin koydukları yumurta miktarları da çok çeşitlidir. Böcek türüne, dış etkenlere ve besin miktarına göre yumurta sayısı değişir. Bazı dişi böcekler, sadece bir tek yumurta bırakma yeteneğinde oldukları halde, bazıları pek çok yumurta meydana getirirler. Örneğin, termit kraliçelerinin yumurta toplamı milyonları aşar.

 

* Kural olarak yumurtalar, larvaların besin bulabilecekleri yerlere konur Örneğin, Siricidae (Odun arıları), yumurtalarını ovipozitörlerinin yardımıyla odunun içine koyarlar. Bazı böcekler yumurtalarını teker teker, bazıları ise birkaç taneden birkaç yüze, hatta birkaç bine kadar olmak üzere çok değişik sayıda koyarlar. Böceklerde yumurtaların konuş tarzı da çok değişiktir (Şekil 18). Örneğin, Scolytidae (Coleoptera) türleri yumurtalarını kabuk altında veya odunda açtıkları üreme yollarına sıralar veya kümeler halinde koyarlar

 

2. LARVA

* Yumurtadan çıkan genç hayvana larva denir. Larva genel olarak uzun ve silindirik bir yapılışa sahiptir. Bazı türlerde larvanın vücudunu oluşturan segmentlerin ayırt edilmesi dahi zordur. Derileri ince ve yapıları yumuşaktır. Antenler genel olarak çok kısalmıştır. Ağız parçaları çiğneyici tipdedir. Bazılarında baş hemen sadece gayet ufak yapılı ağız parçalarından ibaret kalmıştır. Bacak sayısı çok değişiktir; bazen hiç bulunmaz. Bazıları saklı yerlerde, örneğin odun içinde yaşar, bunların vücutları beyazdır. Dışarıda yaşayanlarda renk bakımından çevreye uyum görülür.

 

* Yumurtadan çıkan larva kanatsız ve küçük yapılıdır; şekilce de çoğu kez ergine benzemez. Ergin hale gelinceye kadar, çeşitli larva dönemlerini geçirmesi ve bu arada büyümesi gerekir.

 

Fakat larvanın vücudunu örten deri ve özellikle baş kapsulü genişleme yeteneğinde olmadığından zamanla büyüyen larvaya dar gelmeye başlar. Bu nedenle larva, zaman zaman eski kutikulayı ve baş kapsülünü değiştirmek zorunda kalır. Önce hipodermis hücreleri kitin salgılamaya başlarlar. Bunun sonucunda eskisinin altında yeni ve daha büyük bir kutikula oluşur. Bir taraftan büyüyen vücudun basıncı, diğer taraftan çeşitli salgı bezlerinin salgıları yardımıyla eski deri, thorax segmentleri dorsalinden yırtılarak atılır. Bu olaya Deri değiştirme denir. Deri değiştirme sırasında larvanın etkenliği azalır.

 

* Larvanın yumurtadan çıktıktan sonra birinci deri değiştirinceye kadar geçirdiği döneme Birinci larva dönemi (L1), birinci ve ikinci deri değişmesi arasındaki döneme ikinci larva dönemi (L2) vb. adı verilir. Böceklerde deri değiştirme sayısı türlere göre değişir.Bu dönem sayısı, örneğin Diptera'da 3, Lepidoptera'da 5 (bazen 6-7), Hymenoptera'da 8'dir.

 

* Tam başkalaşım gösteren böcek larvaları yapılarına göre 5 ana gruba ayrılabilir.

 

* Tırtıl.

Vücutları ince, uzun ve silindiriktir. Başları iyi gelişmiştir,fakat antenleri çok kısadır. Üç çift göğüs bacağından başka abdomen bacaklarına da sahiptir. Bunlar yardımı ile uzun vücutlarına rağmen iyi yürürler. Üç alt tipi mevcuttur.

 

Gerçek tırtıl.

Üç çift göğüs bacağından başka, abdomenin 3.-6. segmentlerinde birer çift karın bacağı ile son segmentte bir çift anal bacak bulunur. Toplam 8 çift bacak taşırlar.Geometridae familyası dışında, Lepidopter tırtılları bu tiptendir.

 

Mühendis tırtılı.

Üç çift göğüs bacağından başka, abdomenin sadece 6. ve 9. (sonuncu) segmentinde bacak bulunur. Bu duruma göre, tüm bacaklar toplamı 5 çifttir. Geometridae tırtılları bu tiptendir.

 

* Yalancı tırtıl. Üç çift göğüs bacağından başka, abdomende 6-8 çift bacak bulunur. İlk abdomen bacağı 2. abdomen segmentinde bulunduğundan, göğüs bacakları ile abdomen bacakları arasında bir boş segment vardır. Gerçek tırtılda ise iki boş segment bulunur. Hymenoptera'nın Symphyta alttakımın larvaları bu tiptir

 

* (2). Manas tipi larva Vücutları şişman, silindir şeklinde ve karın taraflarına doğru kıvrılmış durumdadır.Abdomenin arka ucu tipik olarak şişkinleşmiştir.Üç çift gelişmiş göğüs bacaklarına sahiptir; fakat bunlar yürüme işini tam olarak göremez. Toprak, odun ve çürümüş maddeler içinde yaşarlar. Bu tip bazı Coleopterlerde, örneğin Scarabaeidae türlerinde görülür

 

* (3). Kampodeid larva. Apterygota'dan Campodea türlerine benzeyen bu larvaların vücutları uzamış ve biraz yassıdır. Cerci ve antenleri genellikle iyi gelişmiştir. 3 çift göğüs bacakları vardır; çoğunlukla çabuk hareket ederler. Neuroptera, Trichoptera ve birçok Coleoptera larvaları bu tiptedir

 

* (4). Elaterid larva. Vücutları uzun, silindrik olup derileri serttir. Üç çift kısa göğüs bacakları bulunur. Gözler körelmiştir. Bu tip bazı Coleopterlerde, örneğin Elateridae türlerinde görülür

 

Galeri: 4 (5). Bacaksız larva. Bu tip larvaların göğüs bacakları ya kalıntı halinde körelmiş veya tamamen kaybolmuştur. Buna rağmen segmentlerinin hareketi ile yavaş da olsa yürüyebilenleri vardır. Kutikulaları sklerotize olmamıştır. Kapalı yerlerde yaşadıklarından gözleri gelişmemiştir. Bazılarında baş da ufalmış veya yok olmuştur. Baş yapısına göre üç alt tipe ayrılırlar.

 

* Eucephal larva. Başları gelişmiş olan bu tip larvalar Culicidae (Diptera), Scolytidae (Coleoptera) ve Apidae (Hymenoptera)'de görülür .

 

* Hemicephal larva. Başları ufalmış olan bu tip larvalara Tipulidae (Diptera) familyası örnek olarak gösterilebilir.

 

* Acephal larva. Başları hemen tamamen kaybolmuş olanlar Diptera türlerinde, örneğin Calliphoridae ve Trypetidae'de görülür. Bunların larvalarında sadece belli belirsiz bir baş kısmı ile ufak yapılı ağız parçaları bulunur.

 

Galeri: 4 Kışlama

* Zararlı böceklerin hangi biyolojik dönemde kışı geçirdiklerini bilmek, bunlarla savaş hakkında karar verebilmemiz bakımından önemlidir. Bazı böcekler kışı ergin olarak, bazıları ise çeşitli biyolojik dönemlerde geçirirler. Bu hususta belirli bir kural yoktur.

 

Böceklerin ömrü

Bu deyimden böceklerin ergin olarak yaşadıkları süre anlaşılır. Kelebeklerin çoğu ergin hale geçtikten sonra 1-2 hafta yaşarlar. Bazı böcek türlerinin yaşam süreleri daha uzundur. Örneğin, bazı Kabuk böcekleri birkaç yıl yaşarlar. Bu sırada da devamlı olarak çoğalırlar. Topluluk halinde yaşayan böcek türleri münferit olarak yaşayanlara oranla daha uzun ömürlüdür. Örneğin, termit kraliçeleri 15 yıl kadar yaşar ve bu sırada üremelerine devam ederler.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 42413

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Entomoloji (Zararlılar) Ders Notları

Bitki Koruma Entomoloji (Zararlılar) Ders Notları

Entomoloji Ders Notları Entomoloji Ders Notları Bu sunum pdf formatında sizlere sunulmuştur arkadaşlar. Çok geniş ve çok yeterli bir entomoloji notudur. Entomoloji Sunumu 1 Entomoloji Sunumu 2 Entomoloji Sunumu 3 Entomoloji Sunumu...

Biyoteknik Mücadele Kitabı

Biyoteknik Mücadele Kitabı

İndirme Linki : Biyoteknik Mücadele Kitabı Bu konuyla ilgili sitemizdeki bu kaynaktan da yararlanabilirsiniz. Linkler Biyolojik Mücadele Kitabı Biyoteknik Mücadele Kitabı Kültürel Mücadele Kitabı Formülasy...

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri Ekonomik anlamda zarar yapan böceklerin mücadelesinde organik tarımda kullanılabilecek yöntemlerin bir çoğu, bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında şekillendirilmiştir. Anc...

Meyve Hastalıkları

Meyve Hastalıkları

Meyve Hastalıkları Ahududu Sürgün Yanıklığı Ahududu ve Böğürtlende Dal Yanıklığı Ahududu ve Böğürtlende Geriye Ölüm Antepfıstığında Karazenk Armut Kara Lekesi Hastalığı Armutlarda Memeli Pas Hastalığı Asma Gövde Çukurlaşma Hasta...

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

BİTKİ HASTALIKLARI - FİTOPATALOJİ BİLİMİ Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı v...

Entomoloji Orthoptera - Ortho, Düz; Ptera Kanat

Entomoloji Orthoptera - Ortho, Düz; Ptera Kanat

Orthoptera (Ortho, Düz; Ptera Kanat) İki alt takımı vardır : Caelifera ,Ensifera Erginlerin morfolojik özellikleri Baş hypognathous veya prognathous’tur; bileşik gözler iri; anten vücuttan kısa (Caelifera) veya uzun (Ensifer...

Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadele

Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadele

BİYOLOJİK MÜCADELE Doğadaki canlıların popülâsyonları beslenme ilişkisinin gereği olarak belirli bir dengede devam etmektedir. Kültür bitkilerindeki zararlı türler ile beslenen birçok canlı türü vardır. İşte, bu canlılar zararlıları bas...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.297)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021