• notifications1
 • menü

Bugün : 11 Nisan 2021 Pazar

İÇİNDEKİLER

 • 1. Yem Bitkisi Tarımının Memleketimiz İçin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Ve Tohum Yatağının  Hazırlanması
 • 2.1.1. Toprak Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.1.1.1. Toprak Reaksiyonun Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.2. Toprak Rutubetinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.1.1.3. Topraktaki Bitki Besin Elementleri Noksanlığının Giderilmesi . . . . . . . .    
 • 2.1.1.4. Toprağın Fiziki Durumunun Düzeltilmesi Ve Tesviye . . . . . . . . . . . . . . 
 • 2.1.1.5. Tohum Yatağı Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2. Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı Ve Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.1. İlkbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.2. Yaz Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.1.3. Sonbahar Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.1.4. Geç Sonbahar (Dondurma) Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.1. Serpme Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.2. Bastırıcı Merdanelerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.2.3. Mibzerle Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.2.4. Kombine (Baskılı) Mibzerle Bant Usulü Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.3. Atılacak Tohumluk Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 2.2.4. Yem Bitkilerinin Yardımcı Ve Koruyucu Bitkilerle Birlikte Ekimi . . . . . . . .    
 • 2.2.5. Ekim Derinliğinin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 2.2.6. Yem Bitkilerinin Karışım Halinde Ekimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3. Yem Bitkileri Tesislerinin Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.1. Yem Bitkilerinin Gübrelenmesinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar . . .    
 • 3.1.1.1. İklim Şartları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.2. Toprak Şartları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.3. Gübrelenecek Yem Bitkisinin Türü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.4. Gübrelerin Uygulanma Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.5. Piyasada Mevcut Gübrelerin Cins Ve Fiyatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.6. Tesisin Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.1.7. Yabancı Ot Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2. Gübrelerin Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.1.2.1. Azotlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.2. Fosforlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 3.1.2.3. Potasyumlu Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.2. Yem Bitkilerinin Sulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 3.3. Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Problem Olan Haşere, Hastalık Ve Yabancı Otlar   
 • 4. Yem Bitkileri Tesislerinden Faydalanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.1. Ot İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2. Tohum İçin Hasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.1. Tohum Üretimi Amacıyla Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2. Tohum Üretim Alanlarının Bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.2.1. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.2.2. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 4.2.3. Yem Bitkilerinde Tozlaşma Ve Döllenme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 4.2.4. Yem Bitkilerinde Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5. Memleketimizde Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Bazı Yem Bitkilerinin Tarımı    
 • 5.1. Yonca Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.4. Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.9. Sulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.10. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.1.11. Yoncanın Biçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.12. Yoncada Yabancı Ot Mücadelesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.13. Tohum Üretimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.14. Yoncanın Seyrekleşme Nedenleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.1.15. Yoncada Şişme Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2. Korunga Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.2. Toprak İsteği Ve Hazırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.3. Ekim Zamanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.4. Yalnız Veya Karışık Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.5. Ekim Metodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.6. Ekim Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.7. Ekilecek Tohum Miktarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.8. Aşılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.2.9. Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.10. Korunganın Biçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.2.11. Korunganın Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3. Fiğ Yetiştiriciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.1. Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.2. İklim Ve Toprak İstekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.3. Ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.4. Aşılama Ve Gübreleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 • 5.3.5. Ot Ve Tohum Hasadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 • 5.3.6. Fiğlerin Tahıllarla Karışık Yetiştirilmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

Ders notunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

 

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 28555

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Fiiller

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Fiiller

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan fillileri sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsi...

Yaban Mersini Yetiştiriciliği Notları

Yaban Mersini Yetiştiriciliği Notları

Yaban Mersini Yetiştiricilik Notları Yaban mersini - Likapa ile ilgili pek çok bilginin yer aldığı bir sunumdur bu arkadaşlar. İçerisinde Yaban mersini - Likapa nedir, Yaban mersini - Likapa nasıl yetiştirilir, Yaban mersini - Likapa be...

Biyolojik, Biyotektik Ve Kültürel Mücadele Kitapları

Biyolojik, Biyotektik Ve Kültürel Mücadele Kitapları

Biyolojik, Biyotektik ve Kültürel Mücadele Kitapları ​Biyolojik Mücadele Kitabı​ Kültürel Mücadele Kitabı Biyoteknik Mücadele Kitabı​

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Sıfatlar

Üds, Kpds Hazırlık - En Çok Kullanılan Sıfatlar

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan sıfatları sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsi...

Genel Bağcılık Ders Notları

Genel Bağcılık Ders Notları

Genel Bağcılık Ders Notları Arkadaşlar Genel bağcılık ders notlarının yer aldığı bu sunumlar pdf ve ppt formatında sizlere sunulmuştur. Bu sunumu hazırlayan YARD. DOÇ. DR. MURAT AKKURT- dur. Bahçe bitkileri ve bitki koruma bölümündeki ...

Zootekniye Giriş Ders Notları

Zootekniye Giriş Ders Notları

Zootekniye Giriş Ders Notları Zootekniye giriş ders notları yer almaktadır arkadaşlar bu sunumda pdf formatında sizlere sunulmaktadır. Bu sunu Prof.Dr.Saim BOZTEPE, Arş.Gör. İbrahim AYTEKİN, Arş.Gör.Selçuk KAPLAN air ders notlarıdır. ...

Bitki Ekolojisi Ders Notları

Bitki Ekolojisi Ders Notları

Bitki Ekolojisi Ders Notları Ekoloji ders notları sunulmuştur bu paylaşımda sizlere arkadaşlar. Ziraat fakültesinde pek çok bölüm de ekoloji dersi yer almaktadır. Umarım bu kaynak işinizi fazlasıyla görecektir. https://docs.google.com/...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.676)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...