• notifications1
 • menü

Bugün : 17 Mayıs 2021 Pazartesi

A'dan Z'ye aşı terimleri hakkında bilgi edinin.

 

 1. Antikor Antijen özelliğine sahip çeşitli moleküllere karşı bağışıklık sistemi hücrelerinin ürettiği protein. Antikor üretimi bağışıklık sisteminin temel işlevlerinden biridir ve antijenlere karşı bir savunma mekanizması oluşturur.1 
 2. Aşı Bazı bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlayan maddelere verilen isim.
 3. Bağışık Bir hastalığa veya alerjik duruma karşı dirençli olma durumu.
 4. Bağışıklık Vücudun hastalık veya alerji oluşturan etkene karşı önceden direnç kazanması hali.
 5. Bağışıklık kazandırmak Vücutta yapay bir bağışıklık durumunun oluşması, yani belirli enfeksiyon etkenlerine karşı bir direncin açığı çıkması. Bağışık sistemiyle ilgili savunma mekanizmalarının çeşitli biçimlerde harekete geçirilmesiyle oluşturulur.
 6. Bağışıklık sistemi Vücuda zarar verebilecek yabancı maddeleri tanıyan ve yok etmeye çalışan hücre ve organlar, immün sistem.
 7. Boğmaca Çocuklarda görülen aniden gelişen şiddetli öksürük nöbetleri ile kendini gösteren, Bordetella pertussis’in neden olduğu bulaşıcı bir solunum sistemi hastalığıdır.
 8. Bulaşıcı Bir kimseden diğerine geçici; sâri.
 9. Çiçek hastalığı Deri üzerinde sonradan irinleşip kabuk bağlayan ve kabukların düşmesiyle iz bırakan virüslerin neden olduğu ateşli bir hastalık.
 10. Çocuk felci/poiomiyelit Omurilik boz cevherinin iltihabı, genellikle çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda felce kadar uzanan virüslerin neden olduğu bir hastalık.
 11. Difteri/Kuşpalazı Corynebacterium diphtheriae’nın sebep olduğu boğaz mukozasında sarımsı beyaz cerahatli zarların oluşması, bakteri toksinlerinin kana geçmesi sonucu ateş ve toksik belirtilerle seyreden ani gelişen enfeksiyöz hastalık.
 12. DBT Difteri, boğmaca, tetanoza karşı kullanılan 3’lü aşı.
 13. Ensefalit Beynin iltihabi lezyonu.
 14. Grip influenza adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. Ateşin 39 derecenin üzerinde olması, şiddetli kas ağrıları ve halsizlik nedeniyle hastaları mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir
 15. Hepatit A Hepatit A, hepatit olgularının %20-40’ ını oluşturan, genellikle çocukluk çağında geçirilen, yüksek derecede bulaşıcı, bulaşmanın ağız yoluyla gıdalarla olduğu, Hepatit A virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.
 16. Hepatit B Aynı adı taşıyan virüsün karaciğere yerleşip orada çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi ile ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B ayrıca aşı ile korunulabilir hepatitler içerisinde tek kronikleşen (müzminleşen) hepatit tipidir.
 17. İnokülasyon Bir organizmaya tedavi, tanı ya da deneysel amaçlarla ilaçların ya da başka maddelerin verilmesi.
 18. Kabakulak Kulakaltı tükrük bezinin iltihaplanarak şişmesi ile belirgin ateşle seyreden bulaşıcı virüslerin neden olduğu hastalık.
 19. Kızamık Yüksek ateş, nezle, gözlerde sulanma, deride küçük kırmızı döküntülerle belirgin, aniden gelişen, virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık.
 20. Kızamıkçık Hafif ateşle beraber deride küçük kırmızı döküntüler gösteren kızamığa benzer fakat kızamığa oranla daha hafif geçen ve kısa süren virüslerin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık.
 21. KKK Aşısı Kızamık, kızamıkçık, kabakulak’a karşı kullanılan aşı.
 22. Kolera Vibrio cholerae tarafından meydana getirilen sulu ishal sonucu aşırı su ve elektrolit kaybı, bacak kaslarında kramplar, ateş ve bitkinlikle belirgin ağır barsak enfeksiyonu.
 23. Konjuge pnömokok aşısı (KPA) Pnömokoklara karşı yapılan aşı. Pnömokoklar bir çok enfeksiyon hastalığının en sık rastlanan etkenidir. Pnömokokların neden olduğu enfeksiyonlar; ciddi pnömoni, sepsis ve menenjit gibi invazif enfeksiyonlar yanında otitis media, sinüzit ve hafif bakteriyemidir.
 24. Kuduz Başta köpek olmak üzere kudurmuş hayvanların ısırmasıyla meydana gelen özellikle merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin öldürücü ani gelişen virüslerin neden olduğu bir hastalık.
 25. Maruz kalmak Bir olay veya bir durumla (örn. Hastalık) karşı karşıya olmak.
 26. Menenjit Meninkslerde, yani beyni ve omuriliği saran zarlardaki iltihabi süreç.
 27. Mikrop Mikroskobik boyutlardaki canlıları belirtmek için kullanılan genel terim; mikroorganizma.
 28. Pekiştirici aşı Aşı koruyuculuğun olabilmesi için her aşıda farklı zaman aralıkları ile rapel (tekrar )doz uygulaması yapılmalıdır. Bu süre grip için her yıl, tetanoz için 10 yılda bir gibi farklı olabilmektedir.
 29. Rotavirüs mide ve barsak enfeksiyonuna sebep olan bir virüstür. Dünyada bebek ve çocuklarda görülen şiddetli ishalin en büyük nedenidir.
 30. Sarı Humma Sivrisinek aracılığıyla insana geçen bir virüsün neden olduğu yüksek ateş, sarılık ve bitkinlikle belirgin ani gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır.
 31. Sarılık Kandaki bilirubin düzeyinin yükselmesine bağlı olarak mukoza ve derinin sararması.
 32. Sıtma Plazmodyum cinsi parazitlerin neden olduğu belirli aralıklarla tekrarlayan titremenin eşlik ettiği ateş nöbetleri ve dalak büyümesiyle seyreden bir hastalıktır. Anofel cinsi dişi sivrisineğin ısırması ile insana geçer.
 33. Suçiçeği Çocuklarda, çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri ile birlikte ateşe neden olan virüslerin yol açtığı bir hastalık.
 34. Td tetanoz ve erişkin tip difteri aşısı.
 35. Tetanoz Clostridium tetani’nin neden olduğu kaslarda tonik kasılmalar, sertlik ve çene kilitlenmesi ile belirgin, öldürücü, ani gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır.
 36. Tifo (kara humma) Salmonella typhi’nin sebep olduğu yüksek ateş, barsak mukozasındaki iltihaba bağlı diyare, dalak büyümesi, göğüs ve karın derisi üzerinde kırmızımtırak lekeler oluşmasıyla belirgin ani gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır.
 37. Vezikül Bir deri lezyonu. Deriden kesin sınırlarla ayrılan kabarık epidermis hücreleri arasında bir sıvının toplanmasıyla belirlenir.
 38. Zatürre (pnömoni) Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli hastalıklar sırasında hastalık yapıcı bir mikrobun kan ya da lenf yoluyla akciğere yayılması sonucunda ortaya çıkar.
 39. Zona Herpes Zoster virüsünün neden olduğu, daha önce suçiçeği geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilen deride kabartılı ağrılardır.
 40. Virüs 20-30 ila 400 nm boyutları arasında, ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar küçük enfeksiyon etkenleri. Virüsler çoğalmaları için gerekli olan yapılardan ve enzimlerden yoksun oldukları için hücre içi asalaklarıdır; çoğalmak için canlı hücrelere gereksinim duyarlar.
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 62982

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Aşı Çeşitleri Ve Özellikleri

Aşı Çeşitleri Ve Özellikleri

Aşıların özellikleri, günlük hayatta ölümcül hastalıkları bile önleyen virüs, bakteri gibi enfeksiyon etkenlerine karşı panzehir olarak kullanılır aşılar. Aşılar; hastalık etken parçaları, çeşitli zehirli maddeler ve zayıflatılmış hastal...

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon Nedir? Ozon, atmosferde stratosfer tabakasında bulunan en önemli gazlardan biridir. Güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu bir filtre mekanizması sunmakta ve biyosferdeki biyolojik dengeyi korumaya ...

Diş Macunundaki Florür Zarar Verir Mi?

Diş Macunundaki Florür Zarar Verir Mi?

Diş Macunundaki Florür Zarar Verir Mi? Günümüzde ağız ve diş sağlığı alanında en çok tartışılan konulardan biri de dişler için kullanılan florun faydalı mı yoksa zararlı mı olduğudur. Zaman zaman konuyu iyi bilmeyen veya yüzeysel olarak...

Aşıların Kazandırdıkları

Aşıların Kazandırdıkları

İnsanlığın tarıma geçişi ve toplu halde yaşamaya başlaması ile birlikte bulaşıcı hastalıklar dönemi başlamış ve tarih boyunca veba, kolera, çiçek, kızamık ve grip gibi önemli salgınlar yaşanmıştır. Tıp bilimindeki gelişmeler, koruyucu sa...

Alzheimer Hastalığından Koruyucu Besinler

Alzheimer Hastalığından Koruyucu Besinler

Alzheimer Hastalığından Koruyucu Besinler Yapılan çalışmalar, baharatların, beyinde oluşan plakları parçalamaya ve bellek zayıflığına neden olan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. İşte bu nedenle Alzheimer hastal...

Göze Kaçan Yabancı Cisimler

Göze Kaçan Yabancı Cisimler

Göze Kaçan Yabancı Cisimler Göze en sık neler kaçar? Bazen havada uçuşan tozlar, toprak, kum, kirpik, kırık cam parçaları, kaynak ça­pağı gibi cisimler göze kaçabilir. Yabancı cisim kaçtığında gözde hangi belirtiler olur? Gözd...

Yaş Dönemlerinde Beslenme

Yaş Dönemlerinde Beslenme

Yaş Dönemlerinde Beslenme Yaşam döngüsünün herhangi bir döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme nedeni ile karşılaşılacak sağlık sorunları ilerleyen yaşlarda sağlık durumunu, bireylerin üretkenliğini, verimliliğini, yaşam kalitesini old...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.858)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...