• notifications1
  • menü

Bugün : 27 Eylül 2021 Pazartesi

Organik fosforlu insektisitler

Toksik Etki Mekanizmaları: Organik fosforlu insektisitler toksik etkilerini "kolinesteraz inhibitörleri" olarak gösterirler. Tiyoesterleri "okso" şekline dönüştükten sonra inhibitör özelliğini kazanırlar.

 

Buna göre organik fosforlu insektisitler iki tiptir:

1) Direkt etkililer, metabolik aktivasyon gerekmeksizin, ana madde olarak kolinesteraz inhibitörüdürler. Sinir gazlarından sarin, tabun, DFP (diizopropil fluorofosfat), insektisitlerden TEPP (tetraetilpirofosfat) ve DDVP (diklorvos: 0.0-dimetil -0-2.2-diklorovinil fosfat), ( P=0) yapısında olduklarından kolinesterazı doğrudan inhibe ederler;

 

2) indirekt etkililer, fosforiyoat yapısındadırlar, "okso" şekline dönüştükten sonra aktivite kazanırlar.

Örneğin malation —> malaokson; Paration —> paraoksona metabolize olduktan sonra asetilkolin esterazı inhibe ederler. Organik fosforlu insektisitlerin ve aynı zamanda karbamat grubu pestisitlerin başlıca hedef enzimleri olan kolinesterazlar (ChE'lar), "ester" bağlarını hidroliz eden hidrolazlara dahildir ve bu nedenle kolinester hidrolazlar da denilmektedir.

 

Kolinesterazlardan asetil kolinesteraz (AChE), gerçek ChE olup, asetilkoline karşı maksimum substrat affınitesi gösterir. ChE'lar nöronal ve nöronal olmayan hücrelerde (retiküloendotelyal hücreler, hepatositler, renal tubulü, adipositler gibi) yaygın olarak bulunur.

 

Organik Fosforlu İnsektisitlerle Zehirlenmenin Tanısı ve Biyolojik izleme

a) Plazma veya eritrosit kolinesteraz aktivitesi tayin edilir. Genellikle fosforlu insektisitlerle şiddetli zehirlenmede, maruziyetten önceki AChE seviyesi %50-60 oranında düşer. Plazma kolinesteraz (psödokolin esteraz) inhibisyonu %50, eritrosit kolinesteraz inhibisyonu %70'e ulaştığında, işçilerin maruziyet ortamından uzaklaştırılması tavsiye edilir.

 

b-) Zehirlenmede biyolojik materyalde (kan, idrar ve ölüm olayında vücut dokularında) organik fosforlu insektisit ve metabolitleri aranır. AChE inhibitörü insektisitlerle zehirlenmede, idrardan XAD-2 ile insektisitler izole edildikten sonra, ince tabaka kromatografisi ile, enzim inhibisyon tekniği ile aranabilirler. Böylece organik fosforlu insektisitleri ayırtetmek ve ayrıca gaz sıvı kromatografisi yöntemi ile de kesin tanımları ve tayinleri yapılabilmektedir.

 

c) Bazı dimetil ve dietil organik fosforlu insektisitlere maruziyet, idrarda alkil fosfatmetabolitlerinin tayini ile ölçülebilir. İnsektisitin kimyasal yapısına göre değişik alkil fosfatlar oluşur. Dimetilfosfat

(diklorvos, fosfamidon), dietilfosfat (paration), dietiltiyofosfat (disülfoton, forat) örnek verilebilir.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 12523

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kanunsal - Yasal Mücadele Nedir?

Kanunsal - Yasal Mücadele Nedir?

1-KANUNSAL (YASAL) MÜCADELE Zirai Karantina her türlü bitki ile bitkisel materyalin ülkeye girişi, çıkışı ve ülke içersinde dolaşımında bitki sağlığı yönünden tehlikeli olan hastalık ve zararlılar dikkate alınmak suretiyle yapılan mu...

Herbisitlere Dayanıklılık

Herbisitlere Dayanıklılık

Herbisitlere Dayanıklılık : Yabancı ot ilaçlarına (herbisitlere) karşı bağışıklık tarımda en çok rastlanan genetik olarak değiştirilmiş özelliktir Transgenik, yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklı bitkiler zararlı otlarla mücadelede k...

Zirai Mücadelede Alet Ve Makineler

Zirai Mücadelede Alet Ve Makineler

ZİRAİ MÜCADELEDE ALET VE EKİPMANLAR NELERDİR? Tarımsal üretimde, birim alandan alınan ürün miktarının ve kalitesinin artırılmasında; ıslah çalışmaları, sulama, gübreleme gibi temel üretim girdilerinden başka hastalık, zararlı ve yabancı...

Güncel Yasaklı Aktif Maddeler Listesi

Güncel Yasaklı Aktif Maddeler Listesi

Güncel Yasaklı Bitki Koruma Ürünleri Aktif Madde Listesi Buradaki liste ile aktif maddenin adına, imalatının sonlandırılma tarihine ve kullanımının sonlandırılma tarihine ulaşabilirsiniz. Listede 181 adet aktif madde bulunmaktadır. Gü...

Sokucu Emici Böcek Tipleri

Sokucu Emici Böcek Tipleri

YAPRAKBİTLERİ Yaprakbitlerinin vücutları oval biçimde ve yumuşak olup 1.5-3 mm boyundadırlar. Antenler iplik şeklinde az veya çok uzun 3 - 6 segmentlidir. Ağız parçaları sokucu -emici yapıdadır. Yaprakbitlerinde thorax iyi gelişmiş olup...

Bitki Koruma İle İlgili Terimler Nelerdir?

Bitki Koruma İle İlgili Terimler Nelerdir?

Bitki Koruma İle İlğili Terimler 1- Bitki koruma : Tarımsal üretimi artırmak , korumak ve kalitesini yükseltmek amacı ile bitkileri hastalık ,zararlı ve yabancı otlardan koruma faaliyetidir. 2- Bitki koruma İlacı : Bitkisel üretimde...

Önemli Sebze Zararlıları Nelerdir?

Önemli Sebze Zararlıları Nelerdir?

SEBZE ZARARLILARI Hastalık ve zararlılar ile hiç mücadele yapılmaz ise ancak zararlılardan artan hasat edilir. Fakat bilinçli ve zamanında yapılan ilaçlı mücadele ve önceden alınan kültürel önlemler ile hastalık ve zararlı kayıplarının ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum?

SORHOCAM.COM

Başka yerde arama! Tarıma dair aradığınız her ne varsa burada... Yetiştiriciliği, gübrelemesi, hastalığı, zararlısı, faydaları, zararları, nedir?, nasıl yapılır?

Copright 2011 - 2021