• notifications1
  • menü

Bugün : 14 Mayıs 2021 Cuma

Organik fosforlu insektisitler

Toksik Etki Mekanizmaları: Organik fosforlu insektisitler toksik etkilerini "kolinesteraz inhibitörleri" olarak gösterirler. Tiyoesterleri "okso" şekline dönüştükten sonra inhibitör özelliğini kazanırlar.

 

Buna göre organik fosforlu insektisitler iki tiptir:

1) Direkt etkililer, metabolik aktivasyon gerekmeksizin, ana madde olarak kolinesteraz inhibitörüdürler. Sinir gazlarından sarin, tabun, DFP (diizopropil fluorofosfat), insektisitlerden TEPP (tetraetilpirofosfat) ve DDVP (diklorvos: 0.0-dimetil -0-2.2-diklorovinil fosfat), ( P=0) yapısında olduklarından kolinesterazı doğrudan inhibe ederler;

 

2) indirekt etkililer, fosforiyoat yapısındadırlar, "okso" şekline dönüştükten sonra aktivite kazanırlar.

Örneğin malation —> malaokson; Paration —> paraoksona metabolize olduktan sonra asetilkolin esterazı inhibe ederler. Organik fosforlu insektisitlerin ve aynı zamanda karbamat grubu pestisitlerin başlıca hedef enzimleri olan kolinesterazlar (ChE'lar), "ester" bağlarını hidroliz eden hidrolazlara dahildir ve bu nedenle kolinester hidrolazlar da denilmektedir.

 

Kolinesterazlardan asetil kolinesteraz (AChE), gerçek ChE olup, asetilkoline karşı maksimum substrat affınitesi gösterir. ChE'lar nöronal ve nöronal olmayan hücrelerde (retiküloendotelyal hücreler, hepatositler, renal tubulü, adipositler gibi) yaygın olarak bulunur.

 

Organik Fosforlu İnsektisitlerle Zehirlenmenin Tanısı ve Biyolojik izleme

a) Plazma veya eritrosit kolinesteraz aktivitesi tayin edilir. Genellikle fosforlu insektisitlerle şiddetli zehirlenmede, maruziyetten önceki AChE seviyesi %50-60 oranında düşer. Plazma kolinesteraz (psödokolin esteraz) inhibisyonu %50, eritrosit kolinesteraz inhibisyonu %70'e ulaştığında, işçilerin maruziyet ortamından uzaklaştırılması tavsiye edilir.

 

b-) Zehirlenmede biyolojik materyalde (kan, idrar ve ölüm olayında vücut dokularında) organik fosforlu insektisit ve metabolitleri aranır. AChE inhibitörü insektisitlerle zehirlenmede, idrardan XAD-2 ile insektisitler izole edildikten sonra, ince tabaka kromatografisi ile, enzim inhibisyon tekniği ile aranabilirler. Böylece organik fosforlu insektisitleri ayırtetmek ve ayrıca gaz sıvı kromatografisi yöntemi ile de kesin tanımları ve tayinleri yapılabilmektedir.

 

c) Bazı dimetil ve dietil organik fosforlu insektisitlere maruziyet, idrarda alkil fosfatmetabolitlerinin tayini ile ölçülebilir. İnsektisitin kimyasal yapısına göre değişik alkil fosfatlar oluşur. Dimetilfosfat

(diklorvos, fosfamidon), dietilfosfat (paration), dietiltiyofosfat (disülfoton, forat) örnek verilebilir.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 13677

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Herbisit (yabancı Ot) Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar

Herbisit (yabancı Ot) Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar

Herbisit Aktif Maddeleri Herbisit (Yabancı Ot) Mücadelesinde kullanılan zirai mücadele ilaçları aktif madde listesi. 2,4-D Dimethylamin 2,4-D Ethyl Hexyl Ester 2,4-D Isooctylester+Triclopyr Butoxyethylester 2,4-D Isopropylest...

Virüslerin Yayılma Yolları

Virüslerin Yayılma Yolları

VİRÜSLERİN YAYILMA YOLLARI Mekaniksel (temas yolu ile) Tohumla Aşı Yoluyla Küskütle (Cuscuta spp.) Vegetatif Çoğalma Materyali İle Toprakla Vektörlerle (virüsü alıp bitkilere taşıyan aracılarla) - Böcekler - Nemat...

Çeltikte Görülen Hastalık Ve Zararlılar

Çeltikte Görülen Hastalık Ve Zararlılar

ÇELTİK HASTALIK VE ZARARLILARI Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae) Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi) Çeltikte Tepegöz (Triops spp.) Çeltikte Yabancı Otlar

Viroidler

Viroidler

Viroidler çok sayıda tarımsal üründe önemli düzeyde verim kayıplarına neden olabilmektedir. Viroidlerin verim ve kalite üzerine etkileri; viroid türü, yaygınlık oranı, yıldan yıla ve yıl içerisinde taşınma şekli, enfeksiyon zamanı, çevre...

Hastalık Salgını - Epidemiyoloji

Hastalık Salgını - Epidemiyoloji

Epidemiyoloji Hastalıkların bir bitkiden başlayarak diğer bitkilere sirayet etmesi ve giderek bunun bir kesime, bölgeye ve hatta yurt çapında yayılması olayına epidemi”, bu işlerle uğraşmaya da epidemiyoloji” denir. Hastal...

Süs Bitkileri Zararlıları

Süs Bitkileri Zararlıları

Süs Bitkileri Zararlıları Gerberada Çiçek tripsi Gerberada Tütün Beyaz sineği Glayolde Çiçek Soğan Akarı Gül Filizarısı Gül Filizburgusu Gül Hortumluböceği Gül Yaprakbiti Gülde Koşnil Karanfilde Çiçek tripsi Karanfilde Pamuk ...

Toprak Mikrobiyolojisi Ders Notu

Toprak Mikrobiyolojisi Ders Notu

Yeryüzünde farklı iklim koşulları altında oluşmuş çeşitli toprak tipleri, özellikleri bakımından birbirinden farklı canlı kompozisyonu gösterirler. Bitkiler, mikroorganizmalar, omurgalı-omurgasız toprak hayvanları bulundukları toprak ort...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.844)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...