• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Mayıs 2021 Pazar

Sülfit

 

Giriş
 
Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma işlemlerinde ve soğuk su dağıtma sistemlerinde faydalıdır.

 

Prensip
 
Sülfit ihtiva eden ve eşitlendirilmiş su numunesi, potasyum iyodür-iyodat çözeltisiyle titre edilir. Sülfit tam olarak yükseltgendiği vakit serbest iyot açığa çıkar ve nişasta indikatörünün ortamda bulunmasıyla rengi mavi olur.


 
Engelleyiciler
 
Numunede organik madde ve H2S gibi oksitlenebilir diğer maddelerin varlığı nedeniyle, yüksek titrasyon sonuçları alınır. Diğer taraftan numunede nitrit varsa, nitrik asidin ortamda sülfitle birleşerek düşük sonuç alınmasına neden olur. Çift amaçlı kuru nişasta indikatör tozu kullanılarak indikatör içindeki sülfamik asit vasıtasıyla nitritin bozucu etkisi ortadan kaldırılır. Bakır ve bazı ağır metal iyonları sülfit çözeltisinin oksidasyonunu hızlandırır. Usulüne uygun numune alma ve hemen asit ilavesi bu zorlukları minimuma indirir.
Bu metotla en az gözlenebilir konsantrasyon 2 mg / lt SO3 dir.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

  • Balonjoje(1000 mL)
  • Terazi
  • Erlen (250 mL)
  • Büret (50 mL)
  • Pipet (5 mL)

 
Kullanılan Kimyasallar
Sülfürik Asit: 1 + 1


Nişasta İndikatörü: Sulu çözelti veya kuru toz kullanılabilir,


a) Bir havandaki 5 gr nişastanın üzerine bir miktar soğuk damıtık su ilave edilir ve karıştırıl. Bir litre kaynayan suya boşaltılır, karıştırılır ve bir gece bekletilir. Üstteki berrak kısım kullanılır. Bir litre nişasta çözeltisine, ya 1,3 gr salisilik asit ve 4 gr çinko klorür veya 4 gr sodyum propinoat ile 2 gr sodyum azide karışımı ilâve edilir. Böylece uzun müddet bozulmadan kullanılması sağlanır.
b) Çözünebilir nişasta tozundan 0,1 gr ilave edilir. Ortamda serbest iyot olması halinde kesin bir dönüm noktası verir.
c) Çift amaçlı nişasta indikatör tozu, sülfamik asitle soğuk suda çözünen nişastanın karıştırılmasıyla hazırlanır ve kontrol çalışmalarında kullanılmaz.    3 - 4 damla fenolftalein çözeltisi su numunesine ilave edilir. Numunenin alkali vasattaki rengini yok etmek için bir spatül dolusu (1 gr) kadar indikatör tozu ilave edilir. İndikatör tozunun bir spatül dolusu fazlası konur, sonra numune standart potasyum iyodür-iyodat çözeltisi ile devamlı mavi renk görülünceye kadar titre edilir.
 
0,0125 N Standart Potasyum İyodür-İyodat Çözeltisi: 445,8 mg kurutulmuş potasyum iyodat,(KIO3)(120°C de birkaç saat kurutulur), 4,35 gr potasyum iyodür (KI) ve 310 mg sodyum bikarbonat damıtık suda çözünür ve 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin 1 ml si 5000 mikrogram SO3 e eşdeğerdir.

 

Deneyin Yapılışı
 
1. Numune toplanması: Hava ile mümkün olduğu kadar az temas ederek su numunesi alınır. Sıcak numuneler 50 °C a veya daha düşük sıcaklığa kadar özel olarak hazırlanmış bir soğutma aleti ile soğutulur. Numune süzülmez.
 
2. Titrasyon: 1 mi H2SO4 (veya 1 gr çift amaçlı nişasta indikatörü) 250 ml lik erlen içine konur ve 50 ml su numunesi mezürde ölçülerek üzerine ilave edilir. 1 ml nişasta indikatör çözeltisi veya 0,1 gr nişasta tozu katılır. (Eğer çift amaçlı nişasta indikatör tozu kullanılmışsa bu basamak yapılmaz) Potasyum iyodür - iyodat titrantı ile donuk mavi renk oluşumuna kadar titre edilir. Mavi rengin göründüğü an titrasyonun sonudur. Renk değişimi beyaz bir zemin üzerinde gözlenir.

 

Hesaplamalar
 
                                        
                    A X N X 40.000
mg / lt SO3 = --------------------------
                      ml numune
 
mg / lt Na2SO3  = mg / lt  SO3  x 1,57
 
A : Kullanılan numune miktarı (ml)
N : KI - KIO3 normalitesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Gurbet

(5 ay önce )

İnorganik sülfat tayini numune alma

Güvenlik Kodu : 52220

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sularda Nitrit Azotu Tayini

Sularda Nitrit Azotu Tayini

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-...

Organik Azot

Organik Azot

Organik Azot ; Organik azot başlıca biyolojik yolla meydana gelir, parçalanır. Organik azotun bilinen şekilleri protein ve protein türevleri, purin, primidin ve üredir. Proteinler başlıca 3 gruba ayrılabilirler : Lifli proteinler, k...

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu Nitrit azotu stabil değildir ve kolaylıkla kimyasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indirgenebilir. İndirgenme hızı pH = 2,0 civarında artar. Nitrit klor, ozon gibi maddelerle kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek konsa...

Sularda Asidite (asitlik)

Sularda Asidite (asitlik)

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki dem...

Su Analizi Hakkında

Su Analizi Hakkında

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Su Numunesi Alma

Su Numunesi Alma

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için ...

Sularda Amonyak Azotu Tayini

Sularda Amonyak Azotu Tayini

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.857)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...