• notifications1
  • menü

Bugün : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Nitrit Azotu

Nitrit azotu stabil değildir ve kolaylıkla kimyasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indirgenebilir. İndirgenme hızı pH = 2,0 civarında artar. Nitrit klor, ozon gibi maddelerle kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek konsantrasyonda ise, suyun tasfiyesi sırasında çok miktarda klor veya ozon sarfına sebep olur. Yüzey sularında nitrit azotu konsantrasyonu 1 mg / lt yi geçmez. Nötral pH da yüzey sularının çoğunda aerobik şartlarda indirgeme ile azot gazına çevrilebilir.
 
Nitrobakter aerobik şartlarda nitrit azotunun nitrifikasyonunu sağlayan en önemli bir bakteri türüdür.

 

Oksidasyon şöyle verilebilir,

2 NO2- + O2® 2 NO3-   (4.1)
AF° = - 36.000 Cal
AH° = - 48.000 Cal


Nitrifikasyonda bu kademe için kullanılan kinetik enerjiye bakılırsa nitrit konsantrasyonu aerobik sularda (4.1) denklemine göre hesaplananın altındadır. Nitrit, nitratın indirgenmesiyle de meydana gelir ve anaerobik denitrifikasyonla da azot gazına parçalanır. Denitrifikasyonu, organik maddeyi enerji kaynağı yapan çeşitli gruptan heterotrofik bakteriler yapar. Aşağıda asetat olan denitrifikasyon denklemi verilmiştir.
 
                       
8 NO2- + 3 CH3COO- + H2O  ®4 N2 + 6 HCO5 + 5 OH-  (4.1)
 
AF° = -640.000 Cal
AH° = -644.000 Cal
 
Doğal sulardan azot kaybının başlıca yolu budur.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 59652

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul ...

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu Nitrit azotu stabil değildir ve kolaylıkla kimyasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indirgenebilir. İndirgenme hızı pH = 2,0 civarında artar. Nitrit klor, ozon gibi maddelerle kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek konsa...

Doğal Sularda Azot Değişimleri

Doğal Sularda Azot Değişimleri

Göllerde, rezervuarlarda,nehirlerde, kıyılarda ve diğer sulardaki azot değişimi kolayca ve tam karakterize edilemez, fizikokimyasal ve çoğu biyolojik değişimlerdir. Burada verilen bilgi yosun kontrolü için rasyonel bir kaynak olacak ilk ...

Sularda Organik Azot Tayini

Sularda Organik Azot Tayini

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikt...

Sülfit Tayini

Sülfit Tayini

Sülfit Giriş Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma iş...

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu 10 mg / lt den az olan alkaliliğin potansiyometrik titrasyon metodu ile tayini, indikatör metodundan daha iyi sonuç verir. Potansiyometrik titrasyon ile titrasyonun sonunda numunedeki serbest CO2 in nede...

Amonyak Azotu

Amonyak Azotu

Amonyak Azotu Amonyak suda kolay çözünür.(20 °C ve 1 atm basınç da takriben 525 gr / lt) Sulu çözeltide amonyak zayıf bir bazdır. NH3 + H2O « NH4+ + OH- (x) pH = 7,0 de çoğu katyonik pH = 9...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.829)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...