• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

Amonyak Azotu

Amonyak suda kolay çözünür.(20 °C ve 1 atm basınç da takriben 525 gr / lt) Sulu çözeltide amonyak zayıf bir bazdır.
 
                         
NH3 + H2O  « NH4+ + OH-     (x)


 
pH = 7,0 de çoğu katyonik pH = 9,6 da yarısı iyonize olmamış ve yarısı da katyonik şekildedir.
 
(MgNH4PO4) oldukça güç çözünen tek inorganik azot bileşiğidir. Bununla beraber doğal suların pH sı ile magnezyum ve fosfat konsantrasyonu bu çözünmeyen bileşiği meydana getirecek kadar yüksek değildir. Amonyak, metal iyonları ile (Me++) aşağıdaki gibi kompleks meydana getirir :
 
aNH3 + Me++  « Me(NH3)a++       (xxx)
 
Doğal sularda amonyak konsantrasyonu az olduğundan metalle yaptığı kompleks miktarı da küçüktür. Amonyak çok olduğu zaman Cu(NH3)++ kompleksi meydana gelir. Amonyak iyonları tek değerli diğer katyonlarla yer değiştirebilir, topraktaki kalsiyum iyonlarıyla da değişim yapabilir. pH, su-toprak sistemindeki iyonların konsantrasyonu, toprak tarafından absorblanan iyon miktarına tesir eder. Mineralin cinsinin de büyük etkisi vardır. Kaolinin katyon değişim kapasitesi     2 - 5 meq / 100 gr iken, montmorilloniten 80 - 140 meq / 100 gr dır. Amonyum iyonları kil mineralinin tabakaları arasına girerek sabitleşebilirler. Topraktaki amonyumun çoğu bu şekildedir.

 

Nötral pH da yüzey sularının çoğunda amonyak azotu diğer azot şekillerine biyolojik reaksiyonla çevrilir. Amonyum azotu aerobik şartlarda "nitrosomonas" bakterileri ile nitrit azotuna oksitlenebilir.
 
                
NH4+ + 3/2 O2   ®NO2- + 2H++ + H2O     (xxxx)
 
              
AF°= - 46000 Cal
               
AH°= - 62000 Cal
 
Bu oksidasyondan çıkan enerjiyi nitrosomonas bakterileri büyüme için kullanılırlar. Nitrifikasyon hızı nehir ve göllerde sıcaklığa, pH a, nitrifike edici organizmaların konsantrasyonuna göre değişir. Göllerde bekleme zamanı uzun olduğundan, göle gelen amonyak azotunun çoğu nitrit azotuna çevrilir. Göllerde 20 °C de ve amonyak azotu 2 mg / lt veya daha büyükse ve bekleme müddeti 100 gün ise, nitrifikasyonla amonyak azotu ancak 0,04 mg / lt nin altına düşebilir, eğer bekleme zamanı 10 gün ise bu değer 0,4 mg / lt dir. Sıcaklık 15 °C ye düşerse, bunlar 100 gün için 0,1 mg / lt ve 10 gün için 1,7 mg / lt dir. Böylece sıcaklık ve bekleme zamanının nitrifikasyonunda etkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Amonyak azotu konsantrasyonu bazı göllerde bekleme zamanı daha uzun olduğundan oldukça düşüktür. Bununla beraber birçok göllerde azot konsantrasyonunun bütün sene yüksek kalması da mümkündür. Bunun sebebi bekleme süresinin kısa, sıcaklığın düşük ve nitrifike edici organizmaların azlığı veya göle gelen amonyağın yüksek oluşudur.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 44897

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Renk Tayini

Renk Tayini

Genel Bilgi Sudaki renk çözünmüş halde bulunan maddelerin (safsızlıkların) meydana getirdiği hakiki renk ( sudaki bulanıklığı oluşturan süspanse materyal giderildikten sonraki renktir) olabileceği gibi, sudaki çökebilen veya koloidal...

Sülfit Tayini

Sülfit Tayini

Sülfit Giriş Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma iş...

Su Analizi Hakkında

Su Analizi Hakkında

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Sularda Alkalinite Tayini 

Sularda Alkalinite Tayini 

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkal...

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu 10 mg / lt den az olan alkaliliğin potansiyometrik titrasyon metodu ile tayini, indikatör metodundan daha iyi sonuç verir. Potansiyometrik titrasyon ile titrasyonun sonunda numunedeki serbest CO2 in nede...

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul ...

Sularda Asidite (asitlik)

Sularda Asidite (asitlik)

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki dem...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.691)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...