• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Eylül 2021 Pazar

Amonyak Azotu

Amonyak suda kolay çözünür.(20 °C ve 1 atm basınç da takriben 525 gr / lt) Sulu çözeltide amonyak zayıf bir bazdır.
 
                         
NH3 + H2O  « NH4+ + OH-     (x)


 
pH = 7,0 de çoğu katyonik pH = 9,6 da yarısı iyonize olmamış ve yarısı da katyonik şekildedir.
 
(MgNH4PO4) oldukça güç çözünen tek inorganik azot bileşiğidir. Bununla beraber doğal suların pH sı ile magnezyum ve fosfat konsantrasyonu bu çözünmeyen bileşiği meydana getirecek kadar yüksek değildir. Amonyak, metal iyonları ile (Me++) aşağıdaki gibi kompleks meydana getirir :
 
aNH3 + Me++  « Me(NH3)a++       (xxx)
 
Doğal sularda amonyak konsantrasyonu az olduğundan metalle yaptığı kompleks miktarı da küçüktür. Amonyak çok olduğu zaman Cu(NH3)++ kompleksi meydana gelir. Amonyak iyonları tek değerli diğer katyonlarla yer değiştirebilir, topraktaki kalsiyum iyonlarıyla da değişim yapabilir. pH, su-toprak sistemindeki iyonların konsantrasyonu, toprak tarafından absorblanan iyon miktarına tesir eder. Mineralin cinsinin de büyük etkisi vardır. Kaolinin katyon değişim kapasitesi     2 - 5 meq / 100 gr iken, montmorilloniten 80 - 140 meq / 100 gr dır. Amonyum iyonları kil mineralinin tabakaları arasına girerek sabitleşebilirler. Topraktaki amonyumun çoğu bu şekildedir.

 

Nötral pH da yüzey sularının çoğunda amonyak azotu diğer azot şekillerine biyolojik reaksiyonla çevrilir. Amonyum azotu aerobik şartlarda "nitrosomonas" bakterileri ile nitrit azotuna oksitlenebilir.
 
                
NH4+ + 3/2 O2   ®NO2- + 2H++ + H2O     (xxxx)
 
              
AF°= - 46000 Cal
               
AH°= - 62000 Cal
 
Bu oksidasyondan çıkan enerjiyi nitrosomonas bakterileri büyüme için kullanılırlar. Nitrifikasyon hızı nehir ve göllerde sıcaklığa, pH a, nitrifike edici organizmaların konsantrasyonuna göre değişir. Göllerde bekleme zamanı uzun olduğundan, göle gelen amonyak azotunun çoğu nitrit azotuna çevrilir. Göllerde 20 °C de ve amonyak azotu 2 mg / lt veya daha büyükse ve bekleme müddeti 100 gün ise, nitrifikasyonla amonyak azotu ancak 0,04 mg / lt nin altına düşebilir, eğer bekleme zamanı 10 gün ise bu değer 0,4 mg / lt dir. Sıcaklık 15 °C ye düşerse, bunlar 100 gün için 0,1 mg / lt ve 10 gün için 1,7 mg / lt dir. Böylece sıcaklık ve bekleme zamanının nitrifikasyonunda etkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Amonyak azotu konsantrasyonu bazı göllerde bekleme zamanı daha uzun olduğundan oldukça düşüktür. Bununla beraber birçok göllerde azot konsantrasyonunun bütün sene yüksek kalması da mümkündür. Bunun sebebi bekleme süresinin kısa, sıcaklığın düşük ve nitrifike edici organizmaların azlığı veya göle gelen amonyağın yüksek oluşudur.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 26547

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Azot Tayini Nedir?

Azot Tayini Nedir?

Sembolü N, atom numarası 7, Latince’si Nitrogenium, İngilizce’si Nitrogen, Fransızca’sı Azote, Almanca’sı Stickstoff olan azotun atom tartısı 14.008, değerliği ise - 3 , + 1 , + 2 , + 3 , + 4 , + 5 dir. Azot tabi...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-...

Nitrit Azotu Nedir?

Nitrit Azotu Nedir?

Nitrit Azotu Nitrit azotu stabil değildir ve kolaylıkla kimyasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indirgenebilir. İndirgenme hızı pH = 2,0 civarında artar. Nitrit klor, ozon gibi maddelerle kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek konsa...

Sülfit Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sülfit Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sülfit Giriş Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma iş...

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için ...

Su Analizi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Su Analizi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Bu konuda pek çok teknik kullanılmıştır. Bunlar içerisinde halen en güvenilir metot heterotrofic denitrifikasyon metodu görülmektedir. Ancak parasal değeri o kadar yüksektir ki sadece çok fazla miktarda suyun denitrifikasyonu yapılacağı ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.662)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.340)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021