• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

01. Giriş

Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler.

Fe2(SO4)+ 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 H+ + 3 SO4=

Piridin oksidasyonu :

FeS2 + H2O + 7/2 O2  à FeSO4 + H2SO4

Kükürdün yükseltgenmesi :Bakteriler yardımıyla

2 S + 3 O2 + 2 H2O à 2 H2SO4  reaksiyonları sonucu asit meydana gelir. Sudaki karbonat ve bikarbonat alkaliliğinin miktarı, standart asit ile titre edilerek bulunabilir. Karbonat, bikarbonat ve karbon dioksit arasında bir denge vardır.

02. Titrasyon Metodu

Suya karışan asidik kirlilikler karbonat, bikarbonat ve karbondioksit dengesini bozarlar. Bu bozucuların miktarı, pH 4,5 ve 8,3 son noktalarında, standart alkali ile titre edilerek bulunabilir.

Orijin olarak maden kaynağı ve bazı endüstriyel kirliliklerden meydana gelen mineral asit ve asit tuzları ile kirletilmiş su kaynaklarında sistemin kontrolü fenolftalein kapsayan numunenin, kaynama noktasında titre edilmesi ile yapılar. Isıtma hızı demir ve alüminyumun hidrolizi nedeniyle titrasyonun hızla tamamlanmasını sağlar. Bu tayin genellikle suyun arıtılmasında konulacak kirecin miktarının saptanmasını mümkün kılar.

02.01. Engelleyiciler

Demir ve alüminyum sülfat kapsayan numuneler oda sıcaklığında fenolftalein indikatörü yardımıyla asit ile titre edildiğinde solgun ve devamsız bir son noktası ile karakterize edilir. En iyi neticeler, numuneler kaynama sıcaklığında titre edilerek elde edilir. Serbest klor asidik ortamda metiloranj indikatörünün rengini açabilir. Bu etki numuneye 1 damla 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi konularak giderilebilir.

Numuneler polietilen veya pyrex şişeler içerisinde toplanmalı ve kısa sürede analiz edilmelidir.

02.02. Kullanılan Malzemeler

Erlen (250 L)
Büret (50 mL)
Pipet (5,10 L)


02.03. Kullanılan Kimyasallar

0,02 N Standart Sodyum Hidroksit Çözeltisi: 0,80 gr NaOH karbondioksitsiz suda çözülerek, litreye tamamlanır.

Hazırlanan sodyum hidroksit çözeltisinin standardizasyonu ve faktörü, faktörü belirli baz çözeltisine karşı titre edilerek bulunur. Karşılıklı çözelti hacimlerinin faktör ile çarpımları birbirine eşit olacağından,

Fasit X Vasit = Fbaz x Vbaz

formülü yardımıyla, hazırlanan NaOH çözeltisinin faktörü hesaplanır. Böylece çözelti standardize edilir.

Ayrıca NaOH çözeltisi, mol ağırlığı fazla olan potasyum biftalat (KHC8H8O4) yardımı ile de standardize edilebilir. Standardizasyon için hazırlanan potasyum biftalat çözeltisi 0,02 N olmalıdır . (4,085 gr KHC8H8O4/ litre)

Standardizasyonun yapılması, asit titrasyonu gibidir. İndikatör olarak fenolftalein ve metiloranj kullanılır. Son noktasındaki renk değişimleri bireysel olarak çeşitlidir. Bu yönden standardizasyonu her analizci kendisi yaparak, normalite faktörünü kendi tekniği için uygulaması gereklidir. 0,02 N Standart NaOH çözeltisinin 1,00 ml = 1,00 mg CaCOta ekivalentdir.

02.04. Deneyin Yapılışı

02.04.01. Fenolftalein Asitliği

1. Numunede serbest klor (Cl2) varsa, 1 damla (0,05 ml) 0,1 N sodyum tiyosulfat çözeltisi ilave edilerek giderilir.

2. Pipet ile 50 ml numune erlen içerisine konur.

3. 0,15 ml (3 damla) fenolftalein çözeltisi ilave edilir.

4. 0,02 N ,NaOH ile karakteristik pembe rengin görüldüğü, pH 8,3 e kadar titre edilir. ( A ml )


02.04.02.  Metiloranj Asitliği

1. 50 ml numune pipet ile erlen içerisine konur.

2. 0,1 ml (2 damla) metiloranj indikatörü ilave edilir.

3. 0.02 N NaOH çözeltisi ile metiloranjın hafif renk değişmesi (açık portakal) görüldüğü pH 4,5 a kadar titre edilir.


02.04.03. Kaynama Sıcaklığında Fenolftalein Asitliği

1. Pipet ile 50 ml numune bir erlen içerisine konur.

2. 0,15 - 0,5 ml (3 - 10 damla) fenolftalein indikatörü ilave edilir.

3. Numune kaynayıncaya kadar ısıtılır ve 2 dakika kaynatılır.

4. Sıcak numune 0,02 N ,NaOH ile devamlı pembe renk kalıncaya kadar titre edilir.

02.05. Hesaplamalar

B: Numune için sarf edilen titrasyon çözeltisinin ml hacmi (Metiloranjdan sonraki son ml ye kadar.

N: NaOH in normalitesi

B x 0,2 = milival olarak serbest mineral asit

B x 10 = mg / lt CaCO3 olarak serbest mineral asit

(A - B).O,4 = milival olarak serbest karbondioksit

Milival olarak serbest CO2 x 22 = mg / lt serbest CO2

Milival olarak serbest CO2 x 50 = mg / lt CaCO3 olarak serbest karbondioksit

A x 10 = mg / lt CaCO3 olarak konvansiyonel asidite bütünü

(2A - B) x 0,2 = Milival hakiki asidite bütünü

(2A - B) x 10 = mg / lt CaCO3 olarak hakiki asidite bütünü

Bu işlemlerin sonucunda titrasyonun yapıldığı sıcaklık ve kullanılan indikatör rapor edilir.

NOT: Bu reaksiyon bir nötralizasyon olarak düşünülebilir ve reaksiyon şöyle yazılabilir.

2 NaOH + H2CO3à Na2CO+ 2 H2O    veya

NaOH + H+  à Na+ + H2O

1 litre 0.02 N NaOH   0,8 gr NaOH kapsar,

1 ml 0,02 N NaOH       0,8 mg NaOH kapsar.

 

40 mg NaOH       1 gr H+ a karşı gelirse

018 mg  NaOH       X                          .  
X - 0,8 x l / 40 = 0,02 mg H+ eder.

Ekivalent gramlar birbirine tekabül edeceğine göre,

50 mg CaCO3      1 ml H+ ise

     X                 0,02 mg H+

X = 50 x 0,02 = 1 mg CaCO3 edecektir.

Buradan görülüyor ki 1 ml 0,02 N NaOH 1 mg CaCO3 tekabül eder. Diğer taraftan genel asidite formülünün çıkartılması da şöyle gerçekleşmektedir.

1 N 1000 ml CaCO3 çözeltisi 50 gr CaCO3 içerir. 1 N 1 ml CaCO3 çözeltisi 50 mg CaCO3 içerir.

 N Normal 1 ml çözelti N.50 mg CaCO3 içerecektir. Titrasyonda A ml NaOH çözeltisi sarf edilmişse

N normal 1 ml çözelti N x 50 mg CaCO3 ise

N Normal A ml çözelti A,N.50 mg CaCO3 eder

B ml su numunesi A x N x 50 mg CaCO3 ise

1000 ml su numunesi                  X              .
 

A: Ttirasyonda sarf edilen 0,02 N NaOH çözeltisi

B: Deneye alınan ml su numunesi

N: 0,02 N NaOH çözeltisinin normalitesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 09935

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu

Nitrit Azotu Nitrit azotu stabil değildir ve kolaylıkla kimyasal ve biyolojik yolla oksitlenebilir veya indirgenebilir. İndirgenme hızı pH = 2,0 civarında artar. Nitrit klor, ozon gibi maddelerle kolaylıkla oksitlenir, eğer yüksek konsa...

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Bu konuda pek çok teknik kullanılmıştır. Bunlar içerisinde halen en güvenilir metot heterotrofic denitrifikasyon metodu görülmektedir. Ancak parasal değeri o kadar yüksektir ki sadece çok fazla miktarda suyun denitrifikasyonu yapılacağı ...

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtas...

Sularda Nitrat Azotu Tayini

Sularda Nitrat Azotu Tayini

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit v...

Su Analizi Hakkında

Su Analizi Hakkında

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul ...

Elementel Azot

Elementel Azot

Elementel Azot Elementel halde azot sadece iki atomlu molekül halindedir, iki atom üç bağ ile bağlanmıştır. Elektronik yapısının anlaşılması güçtür. Moleküller azot termodinamik yönden çok stabildir. 500 °C nin altında çok yavaş red...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.690)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...