• notifications1
  • menü

Bugün : 15 Nisan 2021 Perşembe

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul edilir.

 

A

B

C

D

P = 0

0

0

T

P küçük 1/2 T

0

2 P

T  - 2  P

P = 1/2 T

0

2 P

0

P büyük 1/2 T

2 P - T

2 (T  - P)

0

P = T

T

0

0

 

A: Titrasyon neticeleri

 

B: CaCO3 cinsinden OH- alkali nitesi, çözünmüş tuzla, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, sodyum hidroksit

 

C: CaCO3 cinsinden CO3= alkali nitesi, çözünmüş tuzlar, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, sodyum karbonat                         

 

D: CaCO3 cinsinden HCO3- alkali nitesi, çözünmüş tuzlar, kalsiyum bikarbonat, magnezyum bikarbonat, sodyum bikarbonat

 

P: Fenolftalein indikatörü kullanılarak yapılan titrasyonda kullanılan asidin ml si

 

T: Fenolftalein + Metiloranj (veya başka indikatör) kullanılarak yapılan titrasyonda kullanılan asidin toplam ml si

 

NOT: Analizde 100 ml numune alınarak titrasyon yapılmış ise tabloya göre bulunan değerler 10 katsayısı ile çarpılarak neticeler, ppm olarak verilebilir.

 

1 ) Fenolftalein alkalinitesi sıfır (P = 0) ise, ortamda hidroksive karbonat iyonları yoktur. Ortamda bikarbonat iyonları vardır.

2 ) Fenolftalein alkali nitesi, metiloranj alkali nitesinin yarısından daha az bulunmuş ise analizde p kadar asit, birinci reaksiyonda harcanmıştır. Ve yine p kadar asit ikinci reaksiyonda harcanacaktır. Bu sarfiyat sudaki hidroksit ve karbonat iyonları içindir. Reaksiyonun sonunda sarf edilen bu miktardan fazla asit bikarbonat iyonları içindir. Reaksiyon sonunda sarf edilen bu miktardan fazla asit bikarbonat tarafından kullanılmıştır. Buna göre

 

OH = 0            CO3 = 2P          HCO3 = (T - 2P) dir.

3 ) Fenolftalein alkali nitesi, metlloranj alkali nitesinin yarısına eşittir. Bu durumda ortamda hidroksit ve bikarbonat iyonları yok demektir. Sarf edilen asit karbonat tarafından kullanılmıştır.

 

OH- = 0            CO3 = T             HCO3 = 0 dır.

4 ) Fenolftalein alkali nitesi, metiloranj alkali nitesinin yarısından fazla bulunmuş ise, ortamda hidroksit iyonları var demektir. Ortamdaki karbonat iyonlarının analizi için 2 P miktarında asit sarf edilmiştir. Gereğinden fazlası hidroksit iyonları tarafından harcanmış demektir.

 

OH = 2P - T         CO3 = (T - P) 2         HCO3 = 0  dır.

 

5 ) Fenolftalein alken itesi, metiloranj alkelinitesine eşittir.

Ortamda karbonat ve bikarbonat iyonu yok demektir. Bütün sarfiyat hidroksit iyonu için yapılmış demektir.

 

OH = T            CO3 = 0            HCO3 = 0 dır.

 

Alkali nite şekilleri arasındaki çeşitli bağlantılar nomografik olarak da hesaplanabilir. Eğer suyun pH değeri elektro metrik olarak doğru tayin edilmişse, CaCO3 cinsinden mg / lt OH- hesaplanabilir. Sonra CaCO3cinsinden mg / lt olarak OH den, karbonat ve bikarbonat miktarları hesaplanır. Aşağıdaki eşitlikten fenolftalein ve toplam alkalilik değerleri hesaplanabilir.

 

CO32- = 2 P - 2 (OH)

HCO3- = T - 2P + (OH)

Benzer bir şekilde, fenolftaleinin son noktasının tayini güç veya fenolftalein titrasyonu düzeltilmek isteniyorsa, fenolftalein alkaliliği hidroksit ve karbonat miktarlarının monografik olarak tayini ile elde edilen sonuçlardan CaCO3 cinsinden aşağıdaki bağlantı kurularak hesaplanabilir.

 

P = 1 / 2 (CO32-) + OH-

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 64575

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sularda Amonyak Azotu Tayini

Sularda Amonyak Azotu Tayini

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı ...

Azot Tayini

Azot Tayini

Sembolü N, atom numarası 7, Latince’si Nitrogenium, İngilizce’si Nitrogen, Fransızca’sı Azote, Almanca’sı Stickstoff olan azotun atom tartısı 14.008, değerliği ise - 3 , + 1 , + 2 , + 3 , + 4 , + 5 dir. Azot tabi...

Organik Azot

Organik Azot

Organik Azot ; Organik azot başlıca biyolojik yolla meydana gelir, parçalanır. Organik azotun bilinen şekilleri protein ve protein türevleri, purin, primidin ve üredir. Proteinler başlıca 3 gruba ayrılabilirler : Lifli proteinler, k...

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu 10 mg / lt den az olan alkaliliğin potansiyometrik titrasyon metodu ile tayini, indikatör metodundan daha iyi sonuç verir. Potansiyometrik titrasyon ile titrasyonun sonunda numunedeki serbest CO2 in nede...

Su Numunesi Alma

Su Numunesi Alma

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için ...

Nitrat Azotu

Nitrat Azotu

Nitrat Azotu Karbon Besleyicili Biyolojik Denitrifikasyonla Arıtım (Journal American Water) Uygulamalar Yosun Yetiştirilerek Nitrat Arıtımı Dünya Sağlık Teşkilatı Tarafından Önerilmiş Nitrat Arıtımları (Healt Hazards From Nitrates ...

Sularda Nitrit Azotu Tayini

Sularda Nitrit Azotu Tayini

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.688)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...