• notifications1
  • menü

Bugün : 27 Eylül 2021 Pazartesi

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul edilir.

 

A

B

C

D

P = 0

0

0

T

P küçük 1/2 T

0

2 P

T  - 2  P

P = 1/2 T

0

2 P

0

P büyük 1/2 T

2 P - T

2 (T  - P)

0

P = T

T

0

0

 

A: Titrasyon neticeleri

 

B: CaCO3 cinsinden OH- alkali nitesi, çözünmüş tuzla, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, sodyum hidroksit

 

C: CaCO3 cinsinden CO3= alkali nitesi, çözünmüş tuzlar, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, sodyum karbonat                         

 

D: CaCO3 cinsinden HCO3- alkali nitesi, çözünmüş tuzlar, kalsiyum bikarbonat, magnezyum bikarbonat, sodyum bikarbonat

 

P: Fenolftalein indikatörü kullanılarak yapılan titrasyonda kullanılan asidin ml si

 

T: Fenolftalein + Metiloranj (veya başka indikatör) kullanılarak yapılan titrasyonda kullanılan asidin toplam ml si

 

NOT: Analizde 100 ml numune alınarak titrasyon yapılmış ise tabloya göre bulunan değerler 10 katsayısı ile çarpılarak neticeler, ppm olarak verilebilir.

 

1 ) Fenolftalein alkalinitesi sıfır (P = 0) ise, ortamda hidroksive karbonat iyonları yoktur. Ortamda bikarbonat iyonları vardır.

2 ) Fenolftalein alkali nitesi, metiloranj alkali nitesinin yarısından daha az bulunmuş ise analizde p kadar asit, birinci reaksiyonda harcanmıştır. Ve yine p kadar asit ikinci reaksiyonda harcanacaktır. Bu sarfiyat sudaki hidroksit ve karbonat iyonları içindir. Reaksiyonun sonunda sarf edilen bu miktardan fazla asit bikarbonat iyonları içindir. Reaksiyon sonunda sarf edilen bu miktardan fazla asit bikarbonat tarafından kullanılmıştır. Buna göre

 

OH = 0            CO3 = 2P          HCO3 = (T - 2P) dir.

3 ) Fenolftalein alkali nitesi, metlloranj alkali nitesinin yarısına eşittir. Bu durumda ortamda hidroksit ve bikarbonat iyonları yok demektir. Sarf edilen asit karbonat tarafından kullanılmıştır.

 

OH- = 0            CO3 = T             HCO3 = 0 dır.

4 ) Fenolftalein alkali nitesi, metiloranj alkali nitesinin yarısından fazla bulunmuş ise, ortamda hidroksit iyonları var demektir. Ortamdaki karbonat iyonlarının analizi için 2 P miktarında asit sarf edilmiştir. Gereğinden fazlası hidroksit iyonları tarafından harcanmış demektir.

 

OH = 2P - T         CO3 = (T - P) 2         HCO3 = 0  dır.

 

5 ) Fenolftalein alken itesi, metiloranj alkelinitesine eşittir.

Ortamda karbonat ve bikarbonat iyonu yok demektir. Bütün sarfiyat hidroksit iyonu için yapılmış demektir.

 

OH = T            CO3 = 0            HCO3 = 0 dır.

 

Alkali nite şekilleri arasındaki çeşitli bağlantılar nomografik olarak da hesaplanabilir. Eğer suyun pH değeri elektro metrik olarak doğru tayin edilmişse, CaCO3 cinsinden mg / lt OH- hesaplanabilir. Sonra CaCO3cinsinden mg / lt olarak OH den, karbonat ve bikarbonat miktarları hesaplanır. Aşağıdaki eşitlikten fenolftalein ve toplam alkalilik değerleri hesaplanabilir.

 

CO32- = 2 P - 2 (OH)

HCO3- = T - 2P + (OH)

Benzer bir şekilde, fenolftaleinin son noktasının tayini güç veya fenolftalein titrasyonu düzeltilmek isteniyorsa, fenolftalein alkaliliği hidroksit ve karbonat miktarlarının monografik olarak tayini ile elde edilen sonuçlardan CaCO3 cinsinden aşağıdaki bağlantı kurularak hesaplanabilir.

 

P = 1 / 2 (CO32-) + OH-

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 48050

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikt...

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Bu konuda pek çok teknik kullanılmıştır. Bunlar içerisinde halen en güvenilir metot heterotrofic denitrifikasyon metodu görülmektedir. Ancak parasal değeri o kadar yüksektir ki sadece çok fazla miktarda suyun denitrifikasyonu yapılacağı ...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki dem...

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtas...

Amonyak Azotu Nedir?

Amonyak Azotu Nedir?

Amonyak Azotu Amonyak suda kolay çözünür.(20 °C ve 1 atm basınç da takriben 525 gr / lt) Sulu çözeltide amonyak zayıf bir bazdır. NH3 + H2O « NH4+ + OH- (x) pH = 7,0 de çoğu katyonik pH = 9...

Su Analizi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Su Analizi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

GİRİŞ Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zara...

Sülfit Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sülfit Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sülfit Giriş Endüstri artıklarında ve pis sularda tabii olarak bulunmasına karşın çözünmüş oksijeni minimuma indirerek korozyonu önlemek amacıyla kazan besleme sularına sık olarak ilave edilir. Sodyum sülfit kullanılması soğutma iş...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum?

SORHOCAM.COM

Başka yerde arama! Tarıma dair aradığınız her ne varsa burada... Yetiştiriciliği, gübrelemesi, hastalığı, zararlısı, faydaları, zararları, nedir?, nasıl yapılır?

Copright 2011 - 2021