• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Eylül 2021 Salı

GİRİŞ

Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zararlı etkileri olmamakla birlikte, gereğinden yüksek alkali suların fena bir tadı olması bakımından istenmediği gibi, yüksek pH, sertlik ve aşırı çözünmüş katılarla ilişkili alkalilik zararlıdır.

 

Alkalilik özellikle yiyecek ve içecekle ilgili birçok işlemler için zararlıdır. Alkalilik, içeceklerdeki doğal Tat yapan maddeleri nötralleştirdiğinden ve içecekleri bakteriyel faaliyete karşı daha duyarlı hale getirdiğinden, özellikle karbonatlı ve asitli meyve sularının üretiminde önemlidir. Buna karşılık alkalilik korozyonu önlemeye yarayan CaCO3 dengesini sağladığından birçok sanayi suyunda bulunması istenen bir parametredir.

  

Alkaliliğin içme suyunu ilgilendiren en önemli özelliği, sert suların yumuşatılmasında suya ilâvesi gereken kireç - soda miktarının hesaplanmasında işe yaramasıdır. İçme suyu borularının aşınmasına sebep olan korozyonun kontrolünde alkaliliğin önemi büyüktür. Sağlık açısından bilinen kötü bir reaksiyonu yoktur ama alkaliliği fazla olan sular toplumun istifadesine arz edildiklerinde içim tadının hoş olmaması dolayısıyla rağbet görmemektedir.

 

Alkalilik suyun proton alma kapasitesidir. Suyun alkaliliğini, özellikle kapsamındaki karbonat, bikarbonat ve hidroksil iyonları meydana getirir. Sudaki miktarları az olmakla beraber borat, fosfat ve silikat gibi asit kökleri de suyun alkaliliğini etkiler.

 

Alkalinite 2 indikatör ve asit tittasyonu ile veya elektro metrik metotlarla tayin edilebilir.

 

Su hidroksit veya karbonat içerdiği zaman fenolftalein pembe renk verir. Asitle titrasyonda pembeden renksiz hale geçtiği anda pH 8,2 - 8,3 dür.

 

Metiloranj ise bu üç alkali niteden bininin bulunması halinde sarı renk verir, asit mevcudiyetinde turuncu - pembe - kırmızıya döner. Şu reaksiyonlar meydana gelir,

 

       p - CO3= + H+  --> HCO3-  ( pH 8,2)
       p-HCO3- (CO3= den gelen) + H+--> CO+ H2O
 m (                                                                 )pH 4,5

       HCO3-  (tabii haldeki)  +  H+  --> CO2 + H2O

 

Toplam alkaliliğin titrasyonunda son noktası, titrasyonun sonunda bulunan CO2 konsantrasyonu tarafından tayin edilir. Özellikle numunenin kapsamında az miktarda CO2 veya OH- iyonu varsa ve titrasyon sırasındaki karıştırma şiddetli değilse, alkalilik kendi son noktasında tayin edilecektir. Alkalilik sonuçlarının CaCO3cinsinden verilmesi uygun olup, önerilen pH değerleri şu şekildedir ;

30 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 5,1
150 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 4,8
500 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 4,5

 

Endüstriyel atık su veya kompleks sistemlerde toplam alkalilik için pH : 3,7

Hepsi için fenolftalein alkali nitesinde son noktada pH : 8,3 dür.

 

Bu aralıklarda değişen indikatörler güvenilir netice vereceklerdir. pH 4,6 nın altında olduğu zaman metil oranj kullanılabilirken, yüksek pH değerleri için metil kırmızısı ile brom kresol yeşilinden hazırlanmış olan karma indikatör uygundur. Alkalilik için alınan su numuneleri süzme, seyreltme, derişikleştirme gibi işlemler veya herhangi bir yolla değişmeye uğratılmamalıdır. Numunelerin polietilen veya pyrex şişelere toplanması önerilir. Ayrıca mümkün olduğu kadar kısa sürede analiz edilmesi ile daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

 

Serbest klor artığı indikatörün renginin açılmasına neden olur.(Aynı etkiyi ozon ve benzeri diğer oksidanlarda gösterir) Bu etki numuneye çok az miktarda tiyosülfat çözeltisi ilave edilerek önlenir. Su arıtım sistemlerinde, kireç - soda yöntemi ile suyun yumuşatılması sırasında CaCO3 ve Mg(OH)2 meydana gelerek son noktasının soluk görünmesine neden olur.

 

Normal karbonat alkali nitesi, hidroksit veya bikarbonat alkali nitelerinden biri ile birlikte bulunur. Fakat hidroksit ve bikarbonat alkali nitesi bir arada aynı numunede bulunamaz.

 

Eğer numunede fenolftalein alkali nitesi varsa hidroksit veya normal karbonattan biri veya her ikisi de bulunabilir. Numunede sadece metiloranj alkali nitesi mevcutsa, bu üç alkali niteden herhangi biri mevcut olabilir veya hidroksit ve karbonat birlikte, veya da karbonat ve bikarbonat ile birlikte bulunabilir.

 

Aşağıda 3 tip alkali nitenin asitle titre edildiği zaman meydana gelen reaksiyonlar gösterilmektedir.

1. Hidroksit ( OH)

Ca(OH)+ H2SO4  --> CaSO4 + 2 H2O

2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O

 

2. Normal Karbonat (CO3=)

CaCO3 + H2SO4 --> CaSO4 + H2CO3

2 Na2CO3 + H2SO4--> 2 NaHCO3 + Na2SO4

2 NaHC3 + H2SO4  --> Na2SO4 + 2 H2CO3

 

3. Bikarbonat ( HCO3-)

Ca(HCO3)2 + H2SO CaSO4 + 2 H2CO3

2 NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2CO3

 

Görüldüğü gibi herhangi bir numunede alkali nite 5 değişik durumda görülebilir.

  • 1. Yalnız hidroksit (OH-)
  • 2. Hidroksit ve karbonat
  • 3. Yalnız karbonat (CO3=)
  • 4. Karbonat ve bikarbonat
  • 5. Yalnız bikarbonat (HCO3-)

 

Amerikan literatürlerine göre fenolftalein alkali nitesi ( P ) metiloranj alkali nitesi ( m ) toplam alkali nite de ( T ) harfleriyle gösterilmektedir.

Dokümanlar

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 34911

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Sularda Asidite (asitlik)

Sularda Asidite (asitlik)

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki dem...

Renk Tayini

Renk Tayini

Genel Bilgi Sudaki renk çözünmüş halde bulunan maddelerin (safsızlıkların) meydana getirdiği hakiki renk ( sudaki bulanıklığı oluşturan süspanse materyal giderildikten sonraki renktir) olabileceği gibi, sudaki çökebilen veya koloidal...

Organik Azot

Organik Azot

Organik Azot ; Organik azot başlıca biyolojik yolla meydana gelir, parçalanır. Organik azotun bilinen şekilleri protein ve protein türevleri, purin, primidin ve üredir. Proteinler başlıca 3 gruba ayrılabilirler : Lifli proteinler, k...

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar

Alkaliliğin Hesaplanmasındaki Bağlantılar Sınıflandırma karbonat, bikarbonat ve hidroksit iyonlarına göre yapılır. Silikat asidi, fosforik asit ve borik asit gibi organik bileşikler veya inorganik zayıf asitlerin suda bulunmadığı kabul ...

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Nitratların Giderilmesi İçin Kullanılan Tekniklerin Sonuçları

Bu konuda pek çok teknik kullanılmıştır. Bunlar içerisinde halen en güvenilir metot heterotrofic denitrifikasyon metodu görülmektedir. Ancak parasal değeri o kadar yüksektir ki sadece çok fazla miktarda suyun denitrifikasyonu yapılacağı ...

Su Numunesi Alma

Su Numunesi Alma

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için ...

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu

Potansiyometrik Titrasyon Metodu 10 mg / lt den az olan alkaliliğin potansiyometrik titrasyon metodu ile tayini, indikatör metodundan daha iyi sonuç verir. Potansiyometrik titrasyon ile titrasyonun sonunda numunedeki serbest CO2 in nede...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.876)
  • Üyeler (16.311)

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...

Copright 2011 - 2021